Hodjanernes Blog

4 april 2007

Dansk i hodet: Ubehagelige tall

Beskjeftigelsesfrekvensen blant ikke-vestlige innvandrere og etterkommere er litt under 50 % i Danmark.

Lidt over 50 % av alle fra ikke-vestlige lande mellom 16-65 år er arbejdsløse, på kontanthjælp eller førtidspensjon. (Danmarks Statistik 2005)

underskud.jpg

Ifølge Vælferdskommisjonen modtager en gennomsnitlig ikke-vestlig invandrer over sit livsforløb 2,6 millioner mere af det offentlige, end han indbetaler! Økonomisk betyder det, at denne gruppe leverer et stort, uopretteligt rødt tal på bundlinjen.

Kilde: Dokument.no

‘Vore 600 irakere’ = 1,56 milliarder kroner.

20 tolke                   = 52 millioner kroner

Det er bemærkelsesvædigt, at folketinget gerne kan diskutere lommepenge i en uendelighed, men hvis nogen nærmer sig dette emne, så er det ‘tonen’ i debatten, der er noget galt med.

Der er kun en til at betale: dig!

22 marts 2006

Et sygt system

Ser et program på DR-TV om illegal indvandring i EU.

Spanien har 2 millioner arbejdsløse, hvoraf mange ikke vil arbejde eller ikke – ifølge det spanske arbejdsministerium – skal/kan sættes i arbejde.

På grund af arbejdsløsheden modtager Spanien EU-støtte til at opføre drivhuse, hvor man kun kan beskæftige 1 million illegale indvandrere, idet de arbejdsløse som anført – ikke vil arbejde.

Kommunerne, hvor de illegale opholder sig, er glade for dem, de registrerer de illegale og modtager derefter tilskud fra staten for dem, og har skatteindtægter fra drivhusenes omsætning.

Det er endnu et eksempel på EU’s sindssyge omfordelings- tilskudspolitik og måske også på det Europæisk-Arabiske initiativ?