Hodjanernes Blog

4 oktober 2011

Den nye social- og integrationsminister laver en Anita Bay Bundegaard

Den nye social- og integrationsmini­ster Karen Hækkerup (S) slår armene ud og byder alle mennesker velkommen i Danmark.

Hun vil ændre tonen i debatten om indvandrere til at være mere positiv og lempe på reglerne om indvandring.

“Vi skal byde alle velkommen.”

10 august 2010

Anita Bay Bundegaards drøm er ved at gå i opfyldelse – millioner af fattige på vej til EU – lovligt!

EU’s grænser er som en åben ladeport:

This is the news, offered fairly low-key at the moment, that EU member states are exploiting passport loopholes that potentially give nearly five million outsiders, mostly from Europe’s poorest countries, the coveted right to live and work in the EU.

And, of course, once they are inside the EU borders, they have freedom of movement and, eventually, unrestricted freedom of establishment. This means they can come over here and sponge off the over-generous welfare system which seems to favour immigrants above all else.

[…]

At the heart of this scam, which is making a complete mockery of our immigration policy – more so than it already has – are two countries, Romania and Bulgaria. They are handing out passports to ethnically linked groups or minorities outside their borders. Now Hungary plans to do the same, as of January.

The main beneficiaries are citizens of Moldova, Macedonia, Serbia, Ukraine and Turkey – about 4.7 million people with living standards at a fraction of the EU average. All are eligible for EU citizenship under passport giveaway programs.

And it gets worse. Others outside Europe, looking to escape hardship at home, are also lining up. Spain enacted legislation in January 2009 giving even the grandchildren of Spaniards whose ancestors left due to political or economic hardship caused by the Civil War the right to obtain passports from Madrid – and the response has been huge.

Læs det hele på IsraPundit

Anita Bay Bundegaard vakte stor opsigt i en periode, hvor der var skarp debat om indvandringens omfang, ved i februar 2001 i et interview i Weekendavisen at efterlyse en måde de vestlige lande kunne håndtere problemet med såkaldte fattigdomsflygtninge, bl.a. ved at foreslå, at fattigdomsflygtninge burde kunnne få asyl i Danmark. Bundegaards udmelding blev prompte underkendt af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Det Radikale Venstre[1][2]. Hun fik u-landsjournalisternes hædersbevisning, Nairobi-prisen, i 2001 for sin indsats på posten.

25 marts 2008

Ornithologi.

Videnskaben har hidtil savnet en nøjagtig beskrivelse af arten “Glidegæs”.

Ole Hyltoft retter op på situationen i dagens kronik i Jyllands-Posten. Vi bringer et par uddrag:


  • Kender De en professor ved navn Tim Jensen? Det gør De måske ikke.
  • Forleden var han i DR’s Deadline, 2. Sektion. Her fremsatte han et forslag der virkelig kan være med til at forny integrationen herhjemme. Kvindelig omskæring er forbudt i Danmark. Men, foreslog han, man kunne jo komme omskæringshungrende muslimske kvinder i møde ved at give dem lov til en lidt mindre omfattende omskæring. Kvinderne skulle dog være fyldt 24 år, før denne lykke kunne times dem og de fik lov til at skaffe sig en frisk, lille omskæring.
  • Det er ingen hemmelighed, at 80-90 pct. af mediernes vogtere er medlemmer af en lille sekt der hedder intelligentsiaen. Guderne, inklusive Allah, må vide hvorfor. Sekten består af kvartintellektuelle reklamefolk, lærere og redaktører, der har en trang til intellektuelt liv, som ikke matcher deres evne til intellektuelt liv. Og som de derfor får fuldt tilfredsstillet ved at læse den forhenværende minister Anita Bay Bundegaards ledere i dagbladet Politiken.
  • Også dengang var der vankelmodige vendekåber, lykkeriddere og glidegæs, der stillede op og sagde: ja, der er altså også noget galt med de jøder.

Glidegæs

Her på Hodjas Blog mener vi nu nok at kende til denne så skræppende og intellektuelt lavtflyvende art. Vi har blot en anden og mere fremtidsorienteret betegnelse for den, nemlig “Galgenfugle“. Hermed hentydes til gængs praksis når Fredens Religion™ har overtaget kommandoen og dermed ikke længere har brug for disse håndlangere. Man ræsonnerer nemlig – med fuld ret – at, når de kan forråde deres egne kan de også forråde islam. De vil derfor – som de første af mange – modtage en diskret “opfordring til dans”. Men ak, lidet aner de, at al deres møje med at fodre krokodillen i den tro, at den så ville æde dem til sidst er en alvorlig fejltagelse. De bliver nemlig de første til at træde dansen, og det til taktstokken og partituret fra “Danny Deever”:

Galgenfugle

9 august 2006

Tak for sidst fra Anita Bay Bundegaard

Den radikale student Anita Bay Bundegaard, der blev kendt på at ville invitere alle verdens 3-4 milliarder fattige til Danmark, skriver i Politiken i en genanmeldelse af Anders Fogh Rasmussens bog “Fra Socialstat til Minimalstat” i forbindelse med valget i 2001, hvor hun ikke kom i Folketinget, og hvor de borgerlige kom til magten:

»Da Ikast-Danmark kom til magten, indskrænkede man ingenlunde staten«, skriver hun efter at have fortalt om dem, som »misundelige og forurettede har følt, at en ’kulturradikal elite’ alt for længe havde bestemt i det her land«.

Hvorfor Ikast skal hænges ud, forklarer hun ikke. Men mon noget af forklaringen ligger her og her. Holstebro er som bekendt ligesom Ikast beliggende i Ringkøbing Amt. Er der nogen rønnebær, der er sure?