Hodjanernes Blog

1 marts 2007

Reprise

Nu skal vi igen overdynges med nyheder om nogle forkælede pattebørn og deres forældre på Nørrebro, der råber og skriger og laver bølleoptøjer, fordi de skal forlade et hus, der er andres lovlige ejendom, samt medier der elsker at give dem opmærksomhed større end nogen verdensbegivenhed.

Det har vi set så mange gange før, så jeg vil tage fat på efterspillet og minde om sidste gang med dette indlæg fra Groft Sagt:

Lars Hedegaard skriver i Groft Sagt, Berlingske Tidende 19. december 2006:

Det nye Guantanamo
Efter søndagens tildragelser på Nørrebro har idealisterne fra Ungdomshuset ikke fået den bedste presse. Lederartiklerne går fra det decideret negative til det mildt bebrejdende, og i Jyllands-Posten og Berlingske Tidende er tålmodigheden helt sluppet op. Ryd så det hus, lyder det uden mange omsvøb. Har de unge nu tabt kampen om mediernes gunst? Ingenlunde. Hvad, vi har oplevet, er første akt, og den bliver erfaringsmæssigt kort. Om et par dage vil vi begynde at læse beretninger om politiets brutale adfærd over for sagesløse unge mennesker. En uge senere er søndagens begivenheder blevet til et lumpent politioverfald på en fredelig demonstration. Derefter vil politikere som Frank Aaen, Anne Baastrup og Rune Lund begynde at udtrykke deres uro over det indtrufne. Der vil blive stillet spørgsmål til justitsministeren, og om ca. 14 dage vil der blive rejst krav om en uafhængig undersøgelse af hele begivenhedsforløbet. Statsministeren vil føle sig tvunget til at sige, at der ikke er noget at komme efter, og Villy Søvndal og nogle radikale vil svare, at det er typisk. Forinden vil Politiken have rejst så megen tvivl om, hvad der i det hele taget er foregået, at fem internationale organisationer vil kritisere regeringen for at have overtrådt en række konventioner og kræve en forklaring. Omkring 1. februar vil DR blænde op for en rystende dokumentar, der hedder »En søndag i december«, som viser politiets uprovokerede overfald på hjemløse mindreårige med påfølgende tortur af specielt de udenlandske arrestanter. Det hele minder uhyggeligt om Abu Ghraib og Guantanamo, lyder nu den samstemmende kritik fra oppositionen. De Konservative vil få problemer med at støtte det menneskesyn, der førte til politiets uvarslede overfald, men vil henføre denne eksempelløse udartning af dansk politik til Dansk Folkepartis begrædelige indflydelse.

Lars Hedegaard

14 juni 2006

Onkel Henning og DR med flere læser avis om selvmord og tortur?

Idag om selvmord, som han ledsager med billeder fra Abu Ghraib, som intet har med Guantanamo at gøre. Men når han synes billederne skal illustrere Guantanamofangernes selvmord, så vil jeg da gerne gøre opmærksom på denne side, som jeg har kendt til i lang tid, men har syntes var for modbydelig, som netop sammenstiller billeder fra den såkaldte ‘tortur’ i Abu Ghraib med islamistisk tortur af værste skuffe.

Billederne findes her – punkterne 6, 7 og 8. Billederne er så modbydelige, at jeg ikke bringer eksempler.

Kom så tilbage og tal om tortur.

Iøvrigt angående tortur på Guantanamo:

Scott Burgess fra The Daily Ablution er ved at pløje sig igennem de nys frigivne 5000 sider dokumentation fra amerikanernes koncentrationslejr. Og det er rystende læsning han har fundet efter gennemgang af de første 10% af papirerne.

Tydelige eksempler på tortur af værste skuffe:

Feroz Abbasi som forlod UK for at slutte sig til taleban eller kæmpe for allah i  Kashmir fortæller (set 5, page 14):

During his time in Guantanamo, Mr. Abbasi (writing in the third person) alleges that he was:

  • subject to [unspecified] “mental stress and pressure
  • willfully misdirected … to pray north
  • deprived of “comfort items
  • subjected to an [apparently failed] “attempt to withdraw Qur’an
  • able to hear two guards having sex, while they “assumed he was asleep
  • distracted from his prayer by the “sharp intake of breath” of a female MP who’d been “sexually fondled“.
  • offered a plate of pork
  • the object of a conspiracy “to keep detainee ignorant of detainee’s allotted Tuesday recreation
  • subjected to a “partially successful” attempt to administer injections “under the guise of immunisation“, designed to “unhinge detainee’s mental and emotional stability

While all of these acts are undeniably horrifying, being on a par with the worst excesses of Torquemada, even their totality pales in comparison with the most extreme of the tortures to which Mr. Abbasi was subjected.

  • had his peanut butter eaten by a guard “right in front of him“.

One needn’t be a bleeding heart to shudder at the inhumanity thus displayed.

Læs hele historien på The Daily Ablution

Envidere:

DR skriver:

Det er tale om 5000 sider uredigerede referater fra de høringer, der skal fastslå om fangerne er fjendtlige kombatanter eller ej. Alle fortrolige oplysninger er sorteret fra. Men dokumenterne bidrager til det stadigt mere nuancerede billede, der bliver tegnet af fangelejren. Og de bidrager til det voksende pres på USA for at lukke lejren.

Mere fra Ablutions gennemlæsning af sagerne:

testimony of this individual, one Abdul Hakim Bukhary (set 3, page 60). Perhaps it doesn’t fit the picture of Guantanamo that the likes of Mr. Sutcliffe and his employers (whether at the BBC or the Indy) wish to convey:

“Prisoners here are in paradise. American people are very good. Really. They give us three meals, juice, fruit and everything! My God! Here they [i.e. the Arab detainees] bother me everyday, every time. Now about 30 months to this day, they bother me. They call me a hypocrite. They call me a spy. You have to say, ‘thank God!’ I thank you for America! If you are in a Taliban prison, they do not treat you well. Here we are in paradise. It is 100% paradise. Yes, really. Thank you!”

Another admitted Taliban fighter, Mohammed Yacob, shares Mr. Bukhary’s positive feelings towards his captors (set 2, page 55):

I’m very happy with the Americans. I don’t blame the Americans for capturing me. I blame someone who reported me; I got captured because of him.”

The Daily Ablution 

Man må jo heller ikke glemme at:

This is al-Qa’eda Rule 18: ‘You must claim you were tortured’

Feroz Abbasi, Martin Mubanga, Moazzam Begg and Richard Belmar finally arrived back in Britain last week after their three-year imprisonment in Guantanamo, to near-universal acclaim and sympathy. Their lawyers insist that they are totally innocent of any involvement in terrorism. The men themselves say that they have been tortured, and that the admissions made by three of them – that they had been recruited by al-Qa’eda , and undergone training in terrorist camps in Afghanistan – are completely false

The horrors of what undoubtedly took place in Abu Ghraib, the prison in Iraq, have convinced many people that the Americans must also have administered hideous tortures to everyone they imprisoned at Guantanamo. In fact it is not at all clear that the Americans have tortured anyone in Guantanamo. Some of the “sexual tortures” – women interrogators rubbing their breasts against the backs of those being questioned – sound, to Western ears, too close to the comfy chair of Monty Python’s Spanish Inquistion to be taken seriously. Surprisingly, perhaps, the US army authorities took them very seriously: they dismissed for “inappropriate conduct” a female interrogator who was found to have run her fingers through one detainee’s hair and sat on his lap during an interrogation.

The detainees in Guantanamo were certainly humiliated and made to feel extremely uncomfortable. They may have been deprived of light and sleep and forced to stand for long periods. But did it constitute torture? The US Department of Defence insists that none of the Britons even alleged they had been tortured or abused until October last year – and that when US officials investigated those claims, they not only found they had no foundation, but that one of the Britons had assaulted one of his interrogators.

The men’s claim that they were tortured at Guantanamo should also be set in the context of the al-Qa’eda training manual discovered during a raid in Manchester a couple of years ago. Lesson 18 of that manual, whose authenticity has not been questioned, emphatically states, under the heading “Prison and Detention Centres”, that, when arrested, members of al-Qa’eda “must insist on proving that torture was inflicted on them by state security investigators. [They must] complain to the court of mistreatment while in prison”. That is not, of course, proof that the Britons were not tortured in Guantanamo. But it ought to encourage some doubts about uncritically accepting that they were – which seems to be the attitude adopted by most of the media.

Telegraph

Three suicides with Gitmo, and is it an outrage, “America, what kind of monster have you become!” In France, a prisoner commits suicide on average every three days. 2006 seem to be a mild year (world cup effect), with 23 suicides or suspicious deaths. 23. Since [the prison camp at] Gitmo opened in 2002, there were 41 attempts by 23 prisoners, out of which the three succeeded.

Three suicides in four years, and most of America shouts scandal. 23 suicides in 6 months in France, and everyone looks dimly at each other. No, the United States did not become a monster. The monster, is us, here, now.

Fra No Parasan

Iøvrigt – hvad er statistikken for, når man har samlet 500 personer et hvilket som helst sted, at nogle af dem forsøger at begå selvmord? Og hvad er statistikken i DK?

For et par år siden glædede Kriminalforsorgen sig over, at et øget fokus på selvmord i dens institutioner tilsyneladende havde bragt antallet af selvmord ned. Siden da er antallet fordoblet igen, men det beror på en tilfældighed – indsatsen virker, lyder forklaringen fra vicedirektøren.
 

Antallet af selvmord i de danske fængsler og arresthuse har de seneste par år været stigende, så der i 2004 var over dobbelt så mange selvmord som i 2002. Det viser endnu ikke offentliggjorte tal. Mens der i 2002 var tre, der tog deres eget liv i Kriminalforsorgens varetægt, var tallet i 2003 således steget til fem og i 2004 til syv.

Tallene er ikke store, og stigningen skal derfor tages med et gran salt. Alligevel står de i kontrast til, at Kriminalforsorgen i samme periode – ifølge forsorgen selv – har gjort en forstærket indsats mod selvmord, efter at der i 2001 var hele ti selvmord i de danske fængsler og arrester.

Dansk Socialrådgiverforening

Mennesker anbragt i institution synes at have forhøjet risiko for selvmordsadfærd. Danske opgørelser tyder på, at dette er tilfældet for institutionsanbragte børn og unge. Både i danske og i udenlandske undersøgelser er det dokumenteret, at hyppigheden af selvmordsadfærd er forhøjet i fængsler og arresthuse.”

Sundhedsstyrelsen