Hodjanernes Blog

1 juli 2010

Netto Nørrebro

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Labaner — Tags: , , , — Hodja @ 13:44

Samme logik ,som når nogen vil “mægle” mellem politi og unge (læs: muslimske unge mænd hvor som helst).


Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

7 juni 2010

‘Vise’ ord fra Stenings-Pedersen

Her er nogle “vise” ord fra det religiøse orakel Abdul Wahid Pedersen.

Jeg vil dog alligevel kraftigt anbefale, at du har en brækpose, nogle blodtrykspiller samt en flaske spiritus med en ualmindelig høj alkoholprocent i nærheden. 😉

J.D.

30 oktober 2009

Imam forlod live tv-udsendelse i vrede‏

Abdul Wahid Pedersen nægtede at have hørt om muslimske brudes jomfruproblemer, da han i aftes gæstede ‘Deadline’.

Tip: PH

7 april 2009

Stenings-Pedersen: Fogh lakaj for Bush og Kjærsgaard

Anders Fogh Rasmussen får mere end svært ved at samarbejde med muslimske nationer som Tyrkiet, Iran og Afghanistan i sin fremtidige rolle som generalsekretær for Nato udtaler Stenings-Pedersen.

“Han er blot er en ekspeditionsskranke for folk som George W. Bush og Pia Kjærsgaard.”

Samarbejde med Uran? Hvad tænker manden, der ser et stort lys i Lars Løkke?

12 februar 2009

Abdul Wahid og Zions Vise‏

På VUC i Lyngby 12. april 2008 blev gæstetaler AWP bedt om at udtale sig om Zions Vises Protokoller. Han sagde:

1. “Det er en bog med 100 år på bagen og jeg ved ikke, hvem der har skrevet den.
2. “Bogen afspejler verden som den er idag” (en temmelig direkte anerkendelse af teorien om den jødiske konspiration mhp på verdensherredømme).

G. (til stede ved mødet)

Du kan stemme på SIAD om, hvorvidt du mener, at AWP er moderat.

4 december 2008

Hvor er du Wahid?

Filed under: Danmark, Imamer, Islam, Moske, Minaret, Terrorism — Tags: , , — Hodja @ 22:04

Nu er angrebet i Mumbai næsten overstået, og alverdens talsmænd og kvinder er ude med mere eller mindre bombastiske fordømmelser.

Men ikke en eneste af vore lokale, mere eller mindre selvbestaltede, talsmænd for vores egen minoritetsgruppe -muslimerne. Hverken Abdul Wahid Petersen eller formanden for islamisk trossamfund har meldt sig på banen. Hvorfor?

Her er da ellers en indlysende grund til at ytre sig på muslimernes vegne. Forudsat altså man mener, at angrebet burde fordømmes. For sker der noget som går dem imod, virkelig eller indbildt, er de ellers hurtige nok til at komme på banen med fordømmelser, helst imod danskerne og Danmark.

Men når det gælder muslimer, sidder de som vanlig på deres hænder.

Debat i Ekstrabladet 29.11.2008.

29 april 2008

Signal til danske svin

Det forlyder fra Ritzaus overskudslager af utrolige historier, at en række prominente muslimer i Danmark, der kalder sig »Muslimer for danske svins rettigheder«, med rettighedsimamen Abdul Wahid Pedersen i spidsen i al deres visdom har besluttet sig for at slå et slag for de danske svin.

Dvs. helt konkret for de smågrise, der transporteres gennem landet på vand og tørt brød og i det hele taget lever et kummerligt liv på jord, inden de skal i himmerige, eller hvor de nu hver især har løst billet til.

»Vi vil sende et signal om, at muslimer også bekymrer sig om andet end tørklæder«, udtaler hr. Pedersen lidt kryptisk, idet det på en dårlig dag kan forstås derhen, at danske svin ikke behøver gå med tørklæde, skønt det nok er en overfortolkning.

Groft sagt nøjes derfor med at glæde sig på svinenes vegne og se frem til næste påfund fra denne gruppe af muslimske signalmænd, ikke mindst fordi logikken påbyder dem snarest at slå et slag for den mest svinske form for ytringsfrihed.

For er der nogen, der står sammen i dansk politik, så er det dem, der spiser svin, og dem, der forsvarer det frie ord.

Mikael Jalving i Berlingske. Groft Sagt. 29. april 2008.

Foto: Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

15 april 2008

Der er en duft……………….

Filed under: Imamer, Islam, Koran — Tags: , — Hodja @ 13:14

Set af vor udsendte medarbejder hos Stenings-Pedersen 😀

27 marts 2008

Oprop fra ørkenen

Om morgenen den 9. april 1940 nedkastede repræsentanter for det tyske herrefolk et »OPROP!

Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk!«, som gjorde det klart, at besættelsesmagten havde de bedste hensigter, forudsat at danskerne opførte sig ordentligt og ikke indlod sig på modstand.

Et nyt herrefolk har i mellemtiden meldt sin ankomst og har for et par dage siden markeret den med en »Henvendelse til det danske folk«, som er indrykket i flere aviser.

Grammatikken, idiomatikken og syntaksen er en del bedre end i Opropet, og det skyldes, at den berømte danske imam Abdul Wahid Pedersen har bistået den saudiske organisation, »Det Globale Program til at gøre Barmhjertighedens Profet kendt«, med udformningen.

Ligesom tyskerne ikke brød sig om at blive gjort til grin, vil de nye herrer heller ikke finde sig i hån eller latterliggørelse af deres nu afdøde talsmand, Big Mo. Han var en guttermand ligesom Jesus, der i henvendelsen er degraderet fra sin tidligere position som Guds søn til en plads som rimeligt fremtrædende profet.

Det kunne nærtagende elementer i det danske folk naturligvis vælge at opfatte som en latterliggørelse af deres religion, men Groft sagt må advare mod alle uoverlagte ytringer i den forbindelse. Abdul Wahid vil øjeblikkeligt indberette ethvert udslag af opsætsighed til ørkenens sønner, og så bliver de endnu mere rasende, end de var i forvejen.

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft Sagt.

29 marts 2006

Hvem var dukkefører(e) for de danske imamer?

Abdul Wahid Pedersen skriver i metro-express idag:

At sælge op ad bakke

“Den første aften (i Bahrain) havde vi et forberedende møde til sent på natten med flere store lærde, så vi kunne lufte vore tanker, og de kunne give os nogle ideer at arbejde med.”

“Efter en lang og til tider ganske ophedet diskussion nåede vi frem til følgende formulering:

Vi opfordrer det muslimske samfund til at huske på det grundlæggende princip i vores religion, at en person ikke skal holdes ansvarlig for en andens gerning, og vi opfordrer derfor til at presset kun rettes imod Jyllands-Posten og dem, som uforbeholdent stiller sig på avisens side, således at det danske samfund ikke får en opfattelse af, at muslimer i Danmark er i konflikt med samfundet som helhed.”

Man spørger sig, hvem har formuleret det – de fede ‘lærde’?, og  hvorfor beder man ikke bare om en ophævelse af boykotten. Og betyder muhammedanernes omdømme mere for dem end at gøre noget ved boykotten?

Og hvis man er så bekymret for sit omdømme, så er det lidt sent at tænke på det. Alene en vis Labans bemærkning efter hjemkomsten:

“People of Denmark need a higher IQ”

28 marts 2006

Angående Stenings-Pedersen

Som i aftes udtalte, at normale mennesker ikke kan gå ind for stening som straf:

Stening står ikke til diskussion

RELIGIONSDEBAT: Ifølge islam er stening en afstraffelse, der er blevet forordnet af skaberen selv, skriver den danske imam Abdul Wahid Pedersen

 Af Abdul Wahid Pedersen

Spørgsmål:Aviserne i hele Europa, herunder i Danmark, har i de sidste uger bragt mange artikler om stening af ugifte mødre i Nigeria.

Ifølge kommentarerne begås disse drab i henhold til domfældelse på grundlag af islamisk strafferet (Sharia) i den muslimske del af Nigeria. Det er også hændt, at domfældte mødre er blevet benådet af Nigerias ikke-muslimske præsident, især vel som følge af vestlig og kristen intervention. Det siges imidlertid, at andre ofre af denne art er på venteliste.

I den anledning vil jeg gerne spørge dig som muslimsk imam om dit syn på denne form for islamisk strafferet, idet den jo efter almindelig dansk opfattelse må opfattes som en helt uacceptabel strafferetlig reaktion.

For så vidt du uden forbehold kan bekræfte, at danske muslimske, religiøse ledere også tager absolut afstand fra denne form for straf for forseelser, som normalt ikke på nogen måde betragtes som forbrydelser, vil jeg gerne vide, om man fra dig og andre danske imamers side har taget initiativ til reaktioner og protester mod de nigerianske religiøse ledere, der er ansvarlige for domfældelserne, og hvori disse reaktioner nærmere har drejet sig. Eller har man overladt sådanne protester til vestlige og kristelige organisationer?

Med venlig hilsen
Jørgen Wahl

Svar:

I det nordlige Nigeria har befolkningerne ved flertalsbeslutninger valgt at indføre islamisk lovgivning, og det er jo derfor noget, som resten af verden må tage til følge. Som jeg læser dit spørgsmål, fornemmer jeg, at du helst så, at muslimer verden over vil bebrejde de nigerianske beslutningstagere, at de har valgt denne vej.

Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme.

De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for Islam.

Det får du naturligvis ikke nogen muslim til at gøre.

Når Allah har foreskrevet en så voldsom og uhyggelig straf, skal det forstås på rette måde. For det første er det meningen, at folk ikke skal begå hor, og Allah har derfor stillet en straf i udsigt, som kan få de fleste til at holde sig fra det.

Du skriver, at denne handling almindeligvis ikke opfattes som en forbrydelse. Det er for så vidt rigtigt nok, set ud fra en moderne vestlig tankegang, hvor selv det kristne forbud mod hor bliver ignoreret blandt kristne.

Men det er sandelig ikke rigtigt set i en global sammenhæng. Og i Islam forbliver hor og utugt forbudt, uagtet hvilken vej vinden blæser.

Der er meget strenge krav til en domsfældelse i Islam. I forbindelse med hor eller utugt skal der være fire øjenvidner til selve handlingen eller en uforbeholden – og gentagen – erklæring om, at man vitterlig har begået en sådan handling.

I langt de fleste tilfælde, hvor to mennesker uden at være gift fornøjer sig med hinanden, vil de holde det hemmeligt, og hvis de beder om Allahs tilgivelse for deres overtrædelse, vil Han også kunne tilgive dem.

I situationen i Nigeria finder jeg det meget ejendommeligt, at man kan dømme kvinden og ikke manden, selv om det naturligvis er tydeligt, at hun er gravid. Men hvis der er tale om voldtægt, er hun – efter min ringe opfattelse – uskyldig.

Nu er jeg ikke jurist, skal jeg for god ordens skyld sige, og mine vurderinger af juridiske spørgsmål er derfor ikke nødvendigvis korrekte.

Men i øvrigt synes jeg, at der er så mange andre ting, som virkelig presser på i verden i dag, at det kan være vanskeligt at finde tid til at dykke ned i en enkeltsag, som jeg ikke kender godt nok til overhovedet at vide, hvad den drejer sig om i detaljer.

Pressen vælger at fokusere på en enkelt begivenhed, og så skal vi alle partout forholde os til den sag.

Hvad med Tjetjenien. Dagligt bliver mennesker tortureret på det grusomste, meget ofte med døden til følge. For tredje år i træk slagter russerne den tjetjenske befolkning, og hvor er vores bekymring for dem?

Så nej, du får ikke danske muslimer til at protestere over selve strafformen. De mennesker, der bor i et område, hvor en sådan lov gælder, er naturligvis underlagt denne lov, om end der i Islam også er mulighed for, at religiøse mindretal inden for rammerne af den islamiske stat dømmes efter deres egne love.

Så hvor forfærdelig strafformen end er, så er den givet af Gud selv, og det er derfor ikke op til mennesker at ændre den.

Hvis vi overhovedet skulle rejse spørgsmål ved noget i denne sag, vil det for det første være nødvendigt at kende sagen fra anden siden end pressen. For det andet vil det højst være præmisserne for domfældelsen, der ville kunne rejses spørgsmål ved.

Venligst Abdul Wahid Pedersen

Fra religion.dk

Han glemmer lige at uddybe, at hvis en ugift kvinde bliver gravid, skal hun have 4 vidner for at bevise, at hun er blevet voldtaget.

Envidere:

Abdul Wahid Petersen, konvertit og ledende dansk muslim og imam, næstformand i islamisk-kristent studiecenter i København. Spørgsmål til Wahid Petersen i panelsamtalen i KB-hallen “Hvem tror hvad”? 1998: “Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed-religionslighed, jeg kan ikke forestille mig, at du vil gå ind for dødsstraf og forfølgelse af folk, som får andre til at skifte religion…Hertil svarede Wahid Petersen, at det var da helt rigtigt, at man blev dødsdømt, hvis man ville forlade islam. ”Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen…(islamisk lov)”. Spørgsmål: Vor Herre bevare os, vil du have den lov indført i Danmark?”. Wahid Petersen: “Ja, når der bliver flertal af muslimer, så bliver den indført”. (Præsteforeningens Blad, nr. 33, 1998).

Pedersen skulle iøvrigt være den, som inviterede Labanen til Danmark – så meget for hans moderathed.

Hvornår får vi så shariah i Danmark?

Information om Danmark oplyser:  Der var allerede mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct., og at danskerne med sikkerhed bliver i mindretal mellem 2035 – 2045, hvis det fortsætter som nu: http://www.lilliput-information.com/edu/index.html

Mere på Balder

24 marts 2006

De danske imamer har ikke opfordret islamkonferencen til ophør af boykot

Ifølge Al-Reuters, Al Arabiya og Al-Jazeera har de danske imamer ikke opfordret til at de islamiske lande skal ophøre med boykotten mod Danmark.

Der skulle dog være enighed om at fordømme vold mod danskere.

Abdul Wahid Pedersen påstår at dette ikke er sandt.

 BOYKOTT.jpg

Danish imams stand by boycott
Danish imams will not call for Muslims to end a boycott of their country’s goods until Danes apologise for cartoons of the Prophet Muhammad, an imam said on Thursday.
The announcement belied reports in Danish media suggesting that a delegation of imams to an Islamic conference in Bahrain would call for an end to the boycott.
   
Raed Hlayhel, who is leading a delegation of Danish imams to the International Conference for Supporting the Prophet, said that the delegation had not asked for the boycott to be lifted, but rather that it should not be expanded.

“Danish people must send a reassuring message to Muslims that they do not agree with what was printed in the newspaper and that they respect Muslims,”  Hlayhel said. “The ball is in their court… They have to help us to end this boycott.”

Mere på Al-Jazeera

De fatter det ikke selv – men disse IMAMER = TOTAL MANGEL PÅ TROVÆRDIGHED

20 marts 2006

Danske imamer på ny Mellemøst-rejse

Seks danske muslimer er på vej til konference i Bahrain.

Her skal de fortælle om situationen i Danmark blot en uge efter rigsadvokatens afvisning af at lægge sag an mod Jyllands-Posten.

Integrationskonsulent Fahmy Almajid, København, frygter, at konferencen kan føre til yderligere boykot af danske varer.

Konferencen, der holdes den 22. og den 23. marts, er arrangeret af fem muslimske organisationer, herunder Den Internationale Union af Muslimske Lærde, hvis formand er Yusuf al-Qaradawi, som har været en af de varmeste fortalere for boykot af danske varer. – Manden har magt, og han er meget firkantet. Den 3. februar indkaldte han til det, han kaldte “vredens fredag”, hvor boykotten bagefter blev strammere, fordi imamerne lytter til ham, siger Fahmy Almajid, der også er journalist og forfatter.

Han er bange for, at konferencens deltagere muligvis vil bruge rigsadvokatens afvisning af at rejse sag mod Jyllands-Posten til at cementere og stramme boykotten mod Danmark.

 abu_laban_ny_06.jpg

Delegationen består af imam Abdul Wahid Pedersen, imam Abu Laban, imam Abu Bashar, imam Shaykh Raed Hlayhel, imam Ahmed Akkari, og formand for Dansk Islamisk Råd, Jihad Al Farra.

Læs hele historien i Kristeligt Dagblad

Kommentar: Var det ikke tidspunktet at udstyre d’herrer med en enkeltbillet?

6 februar 2006

Interview i Die Welt med Abdul Wahid Pedersen 6-2-2006

Die WELT: Bei der Demonstration waren auffallend viele ausländische Jugendliche vertreten, die – so schien es – gar nicht sonderlich religiös sind, und sich trotzdem als Moslems angegriffen fühlen.

Pedersen: Sicher, diese jungen Menschen haben eine riesige Wut im Bauch, und dabei geht es überwiegend – zumindest was die jungen Moslems in Dänemark angeht – um die Diskriminierung, die sie jeden Tag erfahren. Diese Jungen, die dort standen und “Allah ist groß” gerufen haben, haben keine Perspektive. Sie bekommen keine Jobs, weil die Personalchefs ihre Bewerbung beim Lesen des Vornamens in den Papierkorb schmeißen. Seit die “Dänische Volkspartei” bei der letzten Wahl so viele Stimmen bekommen hat, hat sich die Situation der Ausländer insgesamt, aber die der moslemischen im besonderen verschlechtert. Sie werden in Dänemark behandelt wie Menschen zweiter Klasse. Der Streit um die Karikaturen war nur der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Die Stimmung ist seit dem 11. September sehr aufgeheizt. Der Grund hierfür ist die allgemeine Moslem-Feindlichkeit im Lande.

Han fortsætter med at svine Danmark til i udlandet.

Mere: http://www.welt.de/data/2006/02/06/841646.html

Abdul Wahid Pedersen aka ‘Stenings-Pedersen’

Abdul Wahid Petersen, konvertit og ledende dansk muslim og imam, næstformand i islamisk-kristent studiecenter i København.

Spørgsmål til Wahid Petersen i panelsamtalen i KB-hallen “Hvem tror hvad”? 1998:

“Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed-religionslighed, jeg kan ikke forestille mig, at du vil gå ind for dødsstraf og forfølgelse af folk, som får andre til at skifte religion…Hertil svarede Wahid Petersen, at det var da helt rigtigt, at man blev dødsdømt, hvis man ville forlade islam. ”Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen…(islamisk lov)”. Spørgsmål: Vor Herre bevare os, vil du have den lov indført i Danmark?”. Wahid Petersen: “Ja, når der bliver flertal af muslimer, så bliver den indført”.

(Præsteforeningens Blad, nr. 33, 1998).

Pedersen skulle iøvrigt være den, som inviterede Labanen til Danmark – så meget for hans moderathed.

3 februar 2006

Abdul Wahid Pedersen fortalte en vittighed i DR-P1 morgen:

Som en kommentar:

“Ja man har nemlig pressefrihed i de fleste mellemøstlige lande.”

Den lader vi stå lidt for sig selv 🙂