Hodjanernes Blog

11 august 2008

Hvilken ældrebyrde?

INDVANDRING.

Økonomer og politikere advarer om, at vi må øge pensionsopsparingen, hæve folkepensionsalderen og afskaffe efterlønnen for at imødegå den såkaldte ældrebyrde. Men 80 pct. af det fremtidige forsørgelsesproblem ville ikke eksistere, hvis ikke-vestlige indvandrere var i beskæftigelse på linje med etniske danskere.

Michael Sandfort; B.T. 07.08.2008.