Hodjanernes Blog

28 december 2012

PC Dommedag

Filed under: Diverse, Evidens, Filosofi, IT, Videnskab — Tags: — Skjoldungen @ 12:18

Den 4. december år 292.277.026.596 klokken 15:30:08 UTC

BlackHoleGizmodo: “The world didn’t end last Friday just like the world didn’t end in the year 2000, with failing computers deleting bank accounts and crashing airplanes. That doesn’t mean the world isn’t going to end. It will. And if we keep our current operating systems, this is the exact date when all goes poof: 15:30:08 UTC on December 4th of the Year of Our Lord 292,277,026,596.

That’s when “the Unix time stamp will exceed the largest value that can be held in a signed 64-bit integer.” Unix is what powers most of the computing systems that are vital for human life on Earth, from banks to medical life support systems to electric grids to satellites to the internet. And your iPhone and Android phone too. Of course, none of the crap today will ever reach the year 292,277,026,596. Not because you forgot to put on that stupid case on your phone but because Earth may not be around by then. The Sun would have destroyed it about 7,900,000,000 years from now. That’s when our home star will reach its maximum diameter as a Red Giant, destroying Mercury, Venus and, most probably, Earth.

However, don’t worry about that End of the World either. Theoretically, we will be long gone by then, according to the futuristic theories by theoretical physicist Michio Kaku. He says that, about 100,000 years to 1 million years from now, Humanity will be a Type III civilization on the Kardashev scale. That means that our civilization will be “capable of interstellar travel, interstellar communication, galactic engineering and galaxy-scale influence.” And in five to 50 million years humans will colonize the entire Milky Way, even if we never achieve faster-than-light interstellar travel capabilities.

At that point we will be able to harness the entire energy of the galaxy and your smartphone will still be ticking thanks to its little Unix heart.

So the Y292,277,026K will be real at one point. I’m almost certain that, by then, we would have abandoned Unix at that point—but you never know. This mother was invented 43 years ago and it’s still the best, most solid operating system ever created. Good enough to survive the entire Universe according to the Big Rip theory, which predicts everything will be over when the Universe reaches an infinite scale 20 billion years from now. But then again, if the Chandra X-ray Observatory—powered by Unix!—is correct about the speed in which galaxy clusters are moving away from us, the universe will not end then but much, much later. Not that you or I will be around to see any of this, anyway. So—whatevs! Back to reading random Wikipedia pages out of pure boredom. [Timeline of the Far Future]”

27 december 2012

Made in China

Filed under: Asien, Bloggere, Diverse, Evidens, Humor, Internationalt, Jernhesten, Kina, Videnskab — Jernhesten @ 14:54

CCTV captures the moment an aquarium shatters, sending sharks onto shoppers in a centre in Shanghai, China.

23 december 2012

Endnu et tilbageblik

Denne gang dog fra i år.  Arne von Kappelgaard skrev følgende indlæg i juni måned.

Som Skjoldungen flere gange har skrevet så er historieløsheden tidens mantra. Vi hodjanere er dog heldigvis ikke de eneste som har en fortræffelig hukommelse..

Vi glemmer ikke vore landsforrædere.

Forfatter: Arne von Kappelgaard

I disse for vort land så svære tider, hvor landets statsminister Helle Heltudeihampen og den radigale Margrethe Tossegod prøver at straffe de etniske danskere, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, er det værd at erindre sig følgende:
Den 12. marts 2012 kunne Jyllands-Posten (“Indland” s.3) berette om massivt snyd i ghetto-områder UNDSKYLD “udsatte områder.” SKAT havde taget 26 såkaldte “udsatte” områder ud til nærmere undersøgelse, og ikke helt uventet for denne sides læsere, blev der konstateret et massivt skattesnyd for ca.40 mio. kroner. Det blev også konstateret, at det var sat i system.

I samme avis kunne der den 27. maj 2012 (forside + “Indblik” s.4) berettes, at ud af en stikprøve på 269 personer med somalisk baggrund, og boende i den vestlige del af Aarhus (Gellerup Parken + Bispehaven), altså i ghetto områder UNDSKYLD “udsatte områder”, så konstaterede TOLD og SKAT at 248 af ovennævnte 269 personer havde snydt systematisk for tilsammen 12.5 mio. kroner, en procent på 92% !
Ret “godt” gået, initiativ og foretagsomhed kan ingen vel have noget imod?
I gennemsnit var der snydt for mere end 50.000 kroner, ved “Tast-selv” ordningen, der i de kredse kaldes “Tag-selv” ordningen.

I dagens Jyllands-Posten (“Indland” s.10) berettes så om somalier, at selv om de er på overførselsindkomst, så er der så mange penge i overskud, at der for en “enlig” mor med 3 børn, er overskud til at sende 60.000 kr af sted, og for en “enlig” mor med 10 børn, så kan der sendes 70.000 kr af sted.
Somalierne er den gruppe i Danmark der har den laveste arbejdsfrekvens og mindst uintegrerbare.
Når man så ved (Snaphanen, 28.marts 2012 og Rockwool Fondens Forskningsenhed), at der er sket en tidobling af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension, og at 41% af de ikke-vestlige indvandrere mellem 55-59 år er på førtidspension, mens tal for de etniske danskere er 13%, så tilsiger sådanne tal, at der er noget helt fundamentalt galt i Danmark.
Hvis man så læser Morten Uhrskov Jensens nye bog “Indvandringens pris-På vej mod et fattigere Danmark” (Peoples Press, 129 kr.), ja, så kan man med føje have sine bange anelser om Danmark.

Det er evident, at med den hovedløse indvandring der er sket siden 1983, hvor man har hevet revl og krat til Danmark, bare de kunne udtale ordet “asyl”, og det mennesker med et kulturfremmed baggrund, der ligger lysår fra det nordeuropæiske, så måtte det gå galt. Det skal de etniske danskere, med mange år på arbejdsmarkedet nu betale. Her bliver der ikke givet ved dørene.
Hvad er det første regeringen gør, da de får tilranet sig magten, det er at tilbage rulle diverse tiltag fra den forrige regering, så det bliver nemmere at komme til Danmark, og få sugerøret ned i den fælles kasse.
Hvorfor hader man egne landsmænd? Hvorfor foragter de såkaldte politikere deres befolknings ve og vel? Hvorfor har de aldrig brudt sig om den etniske danskers mening, om den hovedløse politik der er blevet ført?
Hvorfor kan man komme fra Afrikas Horn og den Anatolske Højslette, og fra dag 1 få, uden at have ydet? Det er mig ubegribeligt. Var det ikke Karen Hækkerup der udtalte “Gør din pligt og kræv din ret”, men der er åbenbart frit slag for alle andre end de etniske danskere.

I den forgangne uge kunne vi så høre den radigale minister Margrethe Tossegod udtale, at det var rart at diskussionen om “dem” og “os” var ophørt.

Lad det aldrig gå i glemmebogen, hvem der dengang og nu er de egentlige ansvarlige for Danmarks ulykkelige situation. Vi glemmer ikke vore landsforrædere.

30 november 2012

I vil ikke blive savnet!

Meningsmåling: Ny »katastrofemåling« sender de konservative mod spærregrænsens kant

Samarbejds-Politiken:  Det har set skidt ud længe, men nu begynder krisen i Det Konservative Folkeparti for alvor at blive livstruende. I en ny meningsmåling, som Megafon har lavet for Politiken og TV 2, står partiet til at få blot 2,7 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.
Dermed er de blot 0,7 procent fra spærregrænsen, der vil betyde et farvel til Folketinget.

Jernhestens kommentar: Uriasposten bragte for nogle dage siden en kronik af Erik Winther Paisley som påpegede at det var EU og udlændingepolitikken som var og er årsag til de konservatives krise. Jeg er helt enig i den analyse. Skulle partiet ved næste valg ikke klare spærregrænsen, så er ”tabet” til at overse.

Kigger vi en 40-50 år tilbage i tiden så hørte partiet – sammen med de radikale – til de ivrigste forkæmpere for den første kulturfremmede indvandringsbølge. Fremmedarbejdere kaldte man dem dengang. De konservative kæmpede for at arbejdsgivere skulle have mulighed for at score en – kortsigtet – økonomisk gevinst ved at hyre udenlandske løntrykkere. Alle advarsler om at fremmedarbejdere ikke ville blive nogen økonomisk gevinst for samfundet blev totalt ignoreret. Et eksempel på det er Ballerups mangeårige socialdemokratiske borgmester Kaj Burhardt som i 1970 skrev: ”Som det er nu, så rekvirerer arbejdsgiveren blot den fremmede arbejdskraft og overlader til det offentlige at sørge for den videre behandling”.  Buchardt var en af dem som var af den overbevisning, at arbejdsgivere som ansatte udenlandsk arbejdskraft også skulle sørge for bolig til dem, stå for forsørgelse i forbindelse med sygdom, uarbejdsdygtighed m.m. (Havde det været tilfældet så var der næppe kommet mange fremmedarbejdere til Danmark…)

Nej, de konservative forlod sine traditionelle værdier allerede på dette tidspunkt, og det burde have stået lysende klart, da dagbladet Aktuelt i juli 1970 spurgte ind til partiets officielle holdning til fremmedarbejderspørgsmålet. Svaret lød:

Aktuelt 5/7-1970 (ikke online): ”De fleste udenlandske arbejdere betragter sig sikkert som gæstearbejdere, der ønsker at vende hjem efter kortere eller længere tids ophold her i landet. Men skulle nogle af dem ønske at blive, bør de – som de polske roearbejdere i sin tid – naturligvis have mulighed for efterhånden at blive danske borgere”.

Jeg kunne så spørge de konservative 42 år 4 måneder 3 uger og 4 dage senere: Hvor mange gæstearbejdere har haft lyst til at tage hjem igen? Er der tale om de fleste som i dengang forudsagde? Og hvordan er det gået med at gøre dem til ”danske borgere”?

Partiet skiftede ikke senere kurs. Det var under den konservative Schlüter regering at grobunden for Danmarks afgrundskurs for alvor blev lagt. Det skete primært med den katastrofale udlændingelov af 1983. Så var der Erik Ninn-Hansen sagen. Manden som mange regner for at være ”den sidste konservative” blev dømt ved en rigsretssag fordi han forsøgte at begrænse indvandringen.

Hele EUSSR staten hænger også meget dårlig sammen med partiets gamle parole om Gud, konge og fædreland. Det skulle nok rettelig ændres til Allah, kalif og kalifat!

10 november 2012

I dag for 70 år siden

“This is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning.”

10 november 1942 holder Winston Churchill sin berømte tale efter sejren ved El Alamein. Jeg kommer nogle gange til at tænke på hvilken begivenhed, der skal til for at vi kommer til at opleve ”the end of the beginning” på islamiseringen og muslimimporten?

Nu får ”juletræet i Kokkedal” næppe samme historiske betydning som slaget ved El Alamein, men hvad er det man siger…. ”Mange bække små…”

 

2 oktober 2012

Ghettolisten 2012

Filed under: Bloggere, Danmark, Demografi, Dhimmier, Diverse, Indvandring, Jernhesten — Jernhesten @ 13:25

Der er nu officielt 33 områder på listen i forhold til de 28 som var med sidste år.

Jeg har i dette indlæg prøvet at lave et samlet overblik over landets ghettoer. Der er her tale om en sammenlægning af de ghettoer som står nævnt i 4 forskellige opgørelser. Alt i alt når jeg frem til 88 forskellige bebyggelser/områder, som enten kan betegnes som en egentlig ghetto, eller er tæt på at blive det.

(Hvis der skulle være fejl, mangler eller dubletter i min opgørelse er i meget velkomne til at gøre mig opmærksom på det)

De 33 områder på regeringens seneste ghettoliste:

København (8 områder): Blågården, Lundtoftegade, Mjølnerparken, Sjælør Boulevard, Bispeparken, Stærevej  – ny, Degnegården  – ny, Hørgården,

Høje-Tastrup (3 områder): Tåstrupgård, Charlotteager, Gadehavegård – ny

Fredensborg: Nivåhøj  – ny

Greve: Askerød  – ny i forhold til 2011 – var med på listen i 2010

Køge: Karlemoseparken  – ny

Roskilde: Rønnebærparken/Æblehaven  – ny

Holbæk: Agervang

Slagelse: Ringparken

Odense (3 områder): Solbakken, Vollsmose, Dianavænget/Heliosvænget

Svendborg: Byparken/Skovparken

Sønderborg: Nørager/Søstjernevej

Esbjerg (2 områder): Stengårdsvej, Kvaglund  – ny

Fredericia: Korskærparken

Horsens: Sundparken

Kolding (2 områder): Munkebo  – ny, Skovvejen/Skovparken

Vejle: Finlandsparken  – ny

Aarhus (3 områder): Bispehaven, Gellerupparken/Toveshøj, Trigeparken

Aalborg: Sebbersundvej

Fjernet fra listen i forhold til 2011 er følgende 5 områder:

København (4 områder): Aldersrogade, Akacieparken, Gadelandet/Husumgård, Tingbjerg/Utterslevhusen

Thisted: Havrevej

Fjernet fra listen i forhold til 2010:

Viborg: Houlkærvænget, hvor fraflytningen har været så stor at området i dag har under 1.000 beboere.

Fjernet fra lister i forhold til 2009 og tidligere. Ghettoer er her opgjort efter andre og mere lempelige kriterier:

Albertslund (3 områder):  Albertslund Nord, Hedemarken, Kanalens Kvarter

Frederiksberg (2 områder) : Stjernen/Nordre Fasanvej, Kongens Bryghus/Danmarksgården

Gladsaxe: Værebroparken

Helsingør: Helsingør Syd

Brøndby: Brøndby Strand

Herlev: Hjortespring

Hvidovre: Avedøre stationsby

Høje Taastrup: Blåkildegård

Ishøj: Vejleåparken

København (7 områder): Frederiksholm, Jagtvej, Kantorparken, Lundevænget/Ryparken, Bogtrykkervej-området, Remisevænget, Vognmandsparken

Køge: Hastrupparken-området

Holbæk: Ladegårdsparken

Korsør: Motalavej

Frederiksværk: Maglehøj/Karlsgrave

Hillerød: Kongevænget

Nykøbing Falster: Lindholm

Odense (3 områder): Ejerslykke, Højstrupparken-området, Korsløkkeparken

Esbjerg: Præstebakken/Syrenparken

Fredericia: Søndermarksvej-området

Randers: Gl. Jennumparken

Haderslev: Varbergparken

Herning (3 områder): Gullestrup, Sønderager/Brændegårdsparken, Valdemarsvej-området

Holstebro: Trekanten/Asagården

Horsens: Sønderbro

Silkeborg (2 områder): Arendalsvej, Nørrevang II/Resedavej

Sønderborg: Kløvermarken/Hvedemarken

Vejle: Løget by

Aabenraa: Høje Kolstrup

Aarhus (5 områder): Rosenhøj, Langkærparken, Præstevangen, Skovgårdsparken, Skådeparken  (Aarhus Vest som består af Hasle, Herredsvang, Fuglebakken, Frydenlund og Møllevangen, er tidligere også blevet betegnet som ghetto. Det samme har Vejlby Vest)

Aalborg (2 områder): Blå-, Fyr-, og Ravnkildevej, Løvvangen

Fremtiden i Finlandsparken

Finlandsparken er Vejles mest berygtede ghetto – også kendt under betegnelsen “udsat område”

Det har det været i årevis. Da præcis de samme problemer som i Gellerup og Vollsmose, begyndte at blive lidt for synlige i perioden omkring 2004-2005, tøvede politikerne ikke med at åbne pengekassen. 264 mio. kroner var på vej til et gevaldigt “ansigtsløft” som det så fint blev formuleret. Godt nok uden den store effekt, men det betyder ikke så meget, for så lanceres der bare endnu flere projekter, helhedsplaner m.m. Penge syntes aldrig at være noget problem og nu talte man om 400 mio. kr.

Det er nok overflødigt at nævne hvad der præcis menes med “udsat område”. Masser af kriminalitet, folk på overførselsindkomst og så selvfølgelig også en masse af de kære nydanskere. Der bor ca. 1.600-1.700 mennesker i bydelen.  I 2009 anslog man at, at “70 procent af beboerne har indvandrer-baggrund. Det skyldes hovedsagligt børnerige familier. Ser man på antallet af lejemål er 53 procent af de 530 lejligheder beboet af lejere af anden etnisk herkomst.

Så området bliver efterhånden svært at komme udenom, når der skal laves “ghettolister“. Finlandsparken er da også kommet med i år. Tilfældigvis? samme dag som undervisningsminister Christine Antorini besøgte bydelen i Vejle. Hun var ude på bydelens skole – Nørremarksskolen, for at mødes med skolebestyrelsen. Det er nemlig kommet frem at forældrene til gammeldanske elever nu slår alarm, fordi antallet af to-sprogede elever vokser. Det får mange til at vælge skolen, som er placeret mellem et parcelhuskvarter og et alment boligbyggeri, fra….

Det duer selvfølgelig ikke, så regeringen arbejder hårdt på at løse problemerne siger ministeren…

Hun udtaler: “Derudover vil jeg samle de bedste initiativer i en “værktøjskasse”, så kommunerne kan få et hurtigt og enkelt overblik over de løsninger, der virker.

Jeg har en god ide om hvad det er som virker, men det er hvis ikke en del af regeringens “værktøjskasse”.

At regeringen virkelig arbejder hårdt på at løse problemerne kan da også ses ved at en anden minister melder sig ind i kampen. Det er minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, som vil have gang i endnu flere initiativer. Han har også fundet pengene til dem fra den såkaldte “satspulje”.

Så skulle da altså ikke være noget i vejen for at den store boligsociale helhedsplan, bliver ført ud i livet. Den har følgende målsætning:

 

Fremtiden

I 2015 er Finlandsparken et spændende, mangfoldigt og attraktivt boligkvarter, fordi vi:

– Gennem respekt for hinandens forskellighed har skabt rummelighed og højt til loftet
– Gennem ansvarlighed har skabt tryghed
– Gennem interessefællesskaber har skabt integration

Det betyder, at vi:

– Bor i mindre enheder omkring fælles interesser
– Har opgangsambassadører
– Hilser på hinanden
– Deltager i fællesskabet med egne ressourcer
– Viser omverdenen, at vi er stolte af at bo, hvor vi bor

28 september 2012

Down Under begynder man at se et særlig mønster..

Frontpage:Muslim Immigrants Five Times More Likely to Commit Crimes than Australians”

Nej, der er ikke tale om fordomme rettet mod somaliske og sudanesiske indvandrere – det er simpel statistik!

The police statistics show the rate of offending among the Sudanese community is 7109.1 per 100,000, while for Somali people it is 6141.8 per 100,000. The figure for the wider community is 1301.0 per 100,000.

Til sidst stilles der et meget relavant spørgsmål til læseren:

That’s a 5-10 percent rate of crime in those communities alone. Why would you go on admitting people who are 5-10 percent likely to mug you as soon as they get off the plane?

Would you allow someone who is 5-10 percent statistically likely to assault you into your house, and if you wouldn’t, then why would you let him into your country?

25 september 2012

Videnskabelig sammenhæng?

I mere end 20 muslimske har der været protester mod ”Innonce of Muslims” filmen. Nogle steder har protesterne dog været større og mere voldelig end andre steder.

Spørgsmålet er så – hvordan kan det være?  Hvilke faktorer har været afgørende for hvor mange mennesker som har været på gaden og antallet af tilskadekomne? Per Hilbert har et bud på det. I et læserbrev (jyllandsposten den. 20/9) er han inde på en teori om at der måske kunne være en proportional sammenhæng mellem landenes fattigdom/borgernes uvidenhed og optøjernes omfang?  Hmm.. Er vi her ovre i lidt ” IQ and the Wealth of Nation” tilsat en særlig Muhammed-faktor?

Bringer her indlægget fra Jydepotten, under overskriften:

Religiøse følelser

Religiøse følelser må ikke krænkes, hører vi. Religioner må ikke kritiseres. Vi forstår til fulde, at det gælder islam. Gælder det også jehovas Vidner? Gælder det også Scientology? Gælder det også den katolske kirke? Og den protestantiske? Indre mission? mormonerne?

Når vi nu er i gang ·— gælder det også ideologier som kommunismen? Eller liberalismen eller humanismen for den sags skyld. Der er jo mange mennesker, for hvem disse ideologier giver en verdensforklaring og et livsgrundlag svarende til en tro. De kunne jo også blive krænkede af kritik.

Krænkede!

Mullaherne siger, at de ønsker alle religioner beskyttet mod kritik. Men de mener i virkeligheden bare islam. Det er tilsyneladende kun profeten fra Mekka, som ikke tåler kritik. Vi andre ønsker ikke kristendommen beskyttet. Den holder til det.  Den har oven i købet udviklet sig gennem kritik, som det bl.a. skete engang under Reformationen, og som det sker den dag i dag. Buddhisteme ønsker så vidt vides heller ikke buddhismen beskyttet. jeg tror ikke engang, at nogen blev dræbt under demonstrationer, da muslimer ødelagde de store Buddhastatuer i Afghanistan.

Hensat til Middelalderen
En avis spørger fire tilfældige mennesker på gaden i Kairo, hvad man siger til kritik af islam og Muhammed. De svarer alle, at kritik af islam er blasfemi — en forbrydelse, der ifølge sharialoven naturligvis skal give dødsstraf.

Når man i disse dage åbner sin avis, foler man sig hensat til Middelalderens Europa, hvor en afvigende mening i forhold til den tids gudsforståelse kunne koste den formastelige livet. Man kommer i tanker om dominikanermunken Giordano Bruno, der den 17. februar 1600 blev brændt på bålet i Rom for kætteri — en forbrydelse svarende til vore dages blasfemi. Til det sidste nægtede han at tilbagekalde sin opfattelse af universet som uendeligt, fyldt med stjerner som vor sol. Til inkvisitionens dommere skal han have sagt: »I, som i den barmhjertige Guds navn ofrer mig, ryster mere i jeres samvittighed ved at udtale dommen, end min ånd ryster ved at høre den.

Vore dages mullaher (også dem man inviterer til at holde foredrag i København) er at ligne ved / inkvisitionens sorte præster. De forvalter et trossystem, som er helt lukket og uden for diskussion — inklusive detaljerede og uforanderlige forskrifter for menneskers daglige liv og samfundets indretning.

Er der nogen, der har tænkt over, at det måske ikke er nogen tilfældighed, at de lande, hvor der nu er pøbeloptøjer er, fordi man får sit 1.400 ar gamle verdensbillede forstyrret, alle er lande, der sidder i muddergrøften — en lang, række failed states, hvor optøjernes omfang er ligefrem proportional med landets fattigdom og indbyggernes uvidenhed.

400 års fremskridt
Mens de lande, hvor man producerer sataniske vers , Muhammedtegninger og (gode eller dårlige) film, er verdens højest udviklede samfund. Mon ikke der er en forklaring på, at det er således?

Tænk, at selv USA’s præsident ikke fatter, hvad det handler om. Når han offentligt undskylder, at nogen i USA laver en tilsyneladende islamkritisk film, er det så, fordi han simpelt hen ikke forstår vort vestlige værdigrundlag? Eller er han bare bange for de mange?

Mens kætterbålene flammer i de arabiske/muslimske lande, hvor religiøse mindretal forfølges af den lokale inkvisition, må vi åbenbart leve med en amerikansk præsident, der i moralsk styrke ikke når Giordano Bruno til sokkeholderne — og med vor lokale Anna Mee Allerslev, der er helt blank.

Men vi andre har svært ved at glemme de seneste 400 års fremskridt, og hvad der skabte dem. Nemlig ytringsfrihed, kritisk tænkning, stillen spørgsmål ved alt, provokationer, fornærmelser, nysgerrighed, uddannelse — viden. Måtte en tilsvarende udvikling komme også i den arabiske/muslimske verden. Fjern sløret, luk den store bog et øjeblik, og se jer omkring.

Men lige nu ser det ud til at have lange udsigter.

18 september 2012

Tillykke og tak

Filed under: Bloggere, Danmark, Diverse, Islam, Jernhesten, Medier DR m.fl. — Jernhesten @ 20:32

Formand for Trykkefrihedsselskabet, forfatter, historiker, journalist m.m Lars Hedegaard fylder i morgen 70 år.

Vi har bl.a. tidligere beskrevet den absurde “racisme-retssag” mod Lars Hedegaard og omtalt hans erindringsbog “Ræven Går Derude Mor”. BT har i deres avisudgave (hvis nok ikke online) en større artikel om Lars Hedegaard, som jeg her har fotografteret over.

 

14 september 2012

International Distribute Mohammed Day

Filed under: Bloggere, Danmark, Danmarks Omdømme, Dhimmier, Diverse, Jernhesten — Jernhesten @ 15:36

Uploaderkommentar: En anden video som den amerikanske regering sikkert vil væmmes ved. Indledningsscenen slår fast, at bin Laden er bøsse, og herefter går det slag i slag.

Fortsat: “Medier i hele verden er bukket under for islamisters vold, trusler og terror og værner ikke længere om ytringsfriheden. Grundet elitens svigt er det op til folket at forsvare ytringsfriheden.
30. september er det syv aar siden, at Jyllands-Posten bragte 12 tegninger af religionsstifteren Muhammed. Derfor har Orange Armee Fraktion udraabt 30. september til aarligt tilbagevendende International Distribute Mohammed Day, hvor frihedskæmpere over hele verden opfordres til at distribuere Muhammed-tegninger i blandt andet trafikaviser, boligaviser med videre.

Naar eliten svigter, maa folket staa vagt om frihedsrettighederne.”

Tip fra Uriaspostens kommentarfelt

Allen West i topform

Filed under: Bloggere, Dhimmier, Diverse, Islam, Jernhesten, USA/Canada — Jernhesten @ 13:24

11 september 2012

Sverige afskaffer TV-licens fra 2014

Filed under: Aviser mm, Økonomi, Bloggere, Diverse, Europa, Jernhesten, Medier DR m.fl., Penge, Politik, Sverige — Jernhesten @ 18:10

Det var den gode nyhed.  Den dårlige: Licensen erstattes af en TV-skat

EB: For den nye TV eller medie-skat skal nemlig beregnes på grundlag af husstandsindkomsten – op til en vis grænse, som politikerne nu skal aftale. Og mens der er nogen, der nu skal regne med at få en større regning, er der glæde blandt studerende og modtagere af offentlige ydelser. Deres TV-regning bliver nemlig mindre. Martin Holmgren, formand for public-service-udredningen, skriver, at omlægningen fra licens til skat betyder, at de 12 procent svenskere, der idag ikke betaler licens, ikke kan slippe for at bidrage fra d. 1. jaunar 2014.

Mere på den svenske side dn.se

10 september 2012

En af Bali-bombemændene løsladt fra fængsel

Han fortryder intet og arbejder nu for en anden militant gruppe..

Au.news: “(uddrag) An Indonesian terrorist, jailed for his role in the Bali bombings that killed 88 Australians, is free and working for another militant group. He refuses to denounce the deadly attack and says Australia still remains the enemy.

Son Hadi has been convicted and jailed for harbouring Bali bombing planner Noordin Top. In April, the US Government officially declared Hadi a terrorist, stating that he also handled the explosives used in the 2004 Australian Embassy bombing. But in Jakarta, he walks the streets a free man, and America says he has links to al Qaeda.

“Osama bin Laden for some or a big part of Muslims he is someone who is a hero,” Hadi says. Hadi refuses to denounce the Bali bombing that killed 202 people, saying it was revenge, for Iraq and Afghanistan. “The attack was actually addressed to the Government, warning the Government that you should not send troops there,” Hadi says.

1 september 2012

Ugens læserbreve

Jernhesten har været en tur på biblioteket og læst 3 læserbreve som jeg lige vil dele med jer

Det første læserbrev fra Lillian Dam Pedersen handler endnu engang om muslimernes raid mod Odense Universitetshospital. Irriterende nok så bliver episoden ved med at skabe røre i andedammen trods ihærdige sjovnalistiske afledningsmanøvre. (Familieintriger fra Christians Hoppeborg er altid populære, særlig dem med seksuelle undertoner, og historier om homomænd i statsministeriet må da kunne sælge nogle aviser – uhadada.)

I det andet læserbrev fra Hans Jensen kommenteres sagen igen. Herudover er han også godt klar over hvem som forretningsmændene bag gadens apotek på Vesterbro er. Det er ellers en del af regeringens plan om at få asylansøgere ud af centrene og i stedet beskæftige dem med andre aktiviteter. Disse selvstændige og initiativrige afrikanere skal helst ikke chikaneres af politiet mens de arbejder har Hans Jensen også bemærket. Det ville være synd for dem og kunne muligvis endog ødelægge dette humanistiske integrationsprojekt.

Nej så sæt politiet på andre opgaver, som den tredje læserbrevsskribent Bent Hansen også godt er klar over. Hvis politiet i stedet har som topprioritet at skrive færdselsbøder ud, så kan det jo oven i købet være vi fik råd til flere af disse arbejdsomme asylansøgere, og samtidig forbedre arbejdsforholdene for dem som allerede er her. Som den gode samfundsborger Bent Hansen tilsyneladende er, kommer han endog med forslag til hvorledes denne pengemaskine yderligere kan effektiviseres!

29 august 2012

Soldat skyder 7 “kammerater”

Belidzi i Dagestan: En grænsesoldat åbner ild og dræber 7 andre soldater

Breakingnews.sy: Soldier shoots dead 8 comrades in Russia’s Dagestan. A border guard officer has opened fired on his fellow soldiers in Russia’s Republic of Dagestan, killing 8 people, the Interior Ministry of Dagestan said. The incident occurred at the border post in the Belidzhi settlement on Tuesday. The soldier snatched a Kalashnikov from one of his fellows and opened fire. He is reported to have killed 2 soldiers who were guarding a barracks before entering it and shooting five more officers of a SWAT team stationed in Dagestan. A source said that the soldier might have been recruited by Wahhabi militants.

Thereligionofpeace har lidt flere oplysninger om sagen og skriver at han var under indflydelse af “islamisk litteratur“.  Dagestan er en autonom russisk republik. Jeg skriver indlægget fordi episoden endnu engang understreger hvilken sikkerhedsrisiko muslimer udgør, når de gør tjeneste i en ikke-muslimsk hær. Det er noget som det danske forsvar også bliver nød til at forholde sig til…

Berlin: 68,4% af alle kriminelle har indvandrerbaggrund

Reelt er tallet højere da det kun inkluderer efterkommere i førstegeneration.

Tagesspiegel.de: “Überdurchschnittlich viele Straftäter mit Migrationshintergrund”

Forleden kom det i øvrigt også frem at 59% af alle børn under 6 år i Berlin har indvandrerbaggrund. Et fingerpeg om hvordan udviklingen kommer til at blive...

98 procent af indvandringen er ufaglært arbejdskraft

Morten Uhrskov: “En mere hovedløs måde at gøre Danmark fattigere på kan dårligt tænkes.”

Denkorteavis: Det rystende tal stammer fra noget af det mest troværdige, vi kan opdrive herhjemme, nemlig Rockwool Fondens Forskningsenhed. I et nyhedsbrev fra november 2011 med titlen ”Danmarks kvalifikationsbalance” slås det fast, at der indvandrede i alt 322.000 årsværk, og af disse bestod 316.000 årsværk af ufaglært arbejdskraft.

Jernhestens kommentar: Morten Uhrskov har ret.  Hvis vi overhovedet mangler arbejdskraft så er det højtuddannede specialister vi mangler. Hvad gør regeringen? Importerer ufaglærte, og siger at flere unge skal have en uddannelse!

27 august 2012

Finanslov: Ulandsbistand passerer 16 mia.

Danmarks udviklingsbistand passerer 16 milliarder næste år. Det svarer til en stigning på i alt 371 mio. kr. i forhold til niveauet i 2012.

EB:Sidste år hævede regeringen også bistanden, og med det afsatte beløb skønnes udviklingsbistanden at udgøre 0,83 pct. af BNI i 2013.”

Fint nok så kan mange negerhøvdinge få en ekstra mercedes at køre rundt I. Når jeg også tænker på hvad masseinporten af somaliere og syrer, (til i gennemsnit koster omkring 250.000 kr pr stk) så kan jeg godt forstå at pengene ikke rækker til også at forlænge dagpengeperioden.

Prioriteringer, prioriteringer og prioriteringer…

12 august 2012

Sport & politik

Metroxpress.dk: Obama er glad for muslimske OL-deltagere

Metroexpress:Den amerikanske præsident, Barack Obama, sender venlige ord i retning af den muslimske verden, hvor flere lande endelig har givet kvindelige atleter debut ved de olympiske lege.

– Her i USA er vi utroligt stolte af Team USA, siger præsidenten og tilføjer, at størstedelen af den amerikanske delegation ved OL i London er kvinder.

– For første gang i legenes historie inkluderer alle holdene kvindelige atleter. En af grundene til det, er, at lande med en muslimsk majoritetsbefolkning også har valgt at tage kvinder med, siger Obama.

Jernhestens kommentar:   Alle er enige om at man ikke skal blande politik og sport sammen, men de fleste ved også godt at det finder sted – i stor stil!  Obama kan vi jo være bedøvende ligeglad med om visse arabiske lande sender kvinder til OL eller ej…. hvis det ikke lige kunne bruges politisk. Islam bliver jo ofte – med rette – forbundet som en kvindeundertrykkende religion (eller ideologi), så her kan han lige promovere disse middelalderlande på en måde så man tror at de er under udvikling

« Newer PostsOlder Posts »