Hodjanernes Blog

28 september 2007

Helen Latifi efterlyser mere ‘islamic fashion’

Filed under: Billeder/Pictures, Erotica, Feminisme, Immigration, Islam, Muslim World, Porno, Tørklæde — Tags: , — Hodja @ 14:50

Det skal Hodjas Blog da gerne være behjælpelig med.

burka2.jpg

8 august 2007

Helen Latifi melder kok for racisme

Filed under: Aviser mm Danske, Immigration, Islam, Koran, Tonen — Hodja @ 23:37

BT har en artikel, hvori de skriver, at Helen Latifi skal forloves med Noman Malik.

Til forlovelsesfesten skulle en kendt kok lave maden, men han vil selv bestemme, hvad slags kød han vil bruge.

Det falder Latifi for brystet, hvorfor hun og forloveden bruger den gammelkendte muslimske metode overfor anderledes tænkende. Kokken anmeldes for racisme.

Artiklen er desværre ikke på nettet – derfor dette sporadiske resume.

PB giver et link til en artikel. Hvad er Muslimernes Frihedsråd? Det er sikkert ‘Muslimernes Fællesråd’ avisen mener?

“Jeg vil godt indrømme, at det ene ord tog det andet, men jeg følte også, at de var ude efter mig ved tre opringninger til mig, hvor de bl.a. truede med at båndoptage, hvad jeg sagde. Jeg gav blot udtryk for, at jeg ikke ønskede at holde deres fest, hvis de ville have halalkød, som jeg skulle tilberede,” siger kokken Ralf Dyrensborg.

Er det ikke et frit land vi lever i? Det giver kokken ret til frit at vælge hvilken slags mad, han vil tilberede – og det giver Latifi retten til frit at finde en kok, der vil leve op til hendes ønsker. Og så er den sådan set ikke længere.

7 juli 2007

Helen Latifi

Frøkenen Helen Latifi, der elsker at føre sig frem som muslimsk medicinstuderende, jamrer nu over at skulle tage stilling – som muslimsk medicinstuderende.

På mere end en blog tager Latifi højlydt afstand fra – nej ikke at det var muslimske læger, der ville tage tusindvis af menneskeliv forleden – men at journalister med flere prøver at få hendes mening om det.

Jeg vil da lige gøre opmærksom på, at hvis hun ikke vil give sin mening til kende om de medicinske terrorister i U.K., behøver hun så kalde terroren ‘uro’ og blogge om ikke eksisterende vold mod muslimer på præcis samme tidspunkt? Det ligner en tanke.

19 januar 2007

Helen Latifi er en klaphat

Filed under: Aviser mm Danske, Evidens, Immigration, Islam, Koran, Medicin, Muslim World — Hodja @ 19:39

Helen Latifi er en muslimsk klaphat, som lister på sine lydløse poter fra det ene medie til det andet.

Hun gør sig store anstrengelser for at føre sig frem som ‘medicinstuderende’, samtidig med at hun fremfører videnskabelige påstande, der beror på snak med vennerne foran TV’et eller nærmeste moske.

Hvis den forskningsmæssige redelighed, Helen Latifi beskæftiger sig med, er af den karat, synes jeg ikke hun skal råbe ret højt op om, at hun er mediciner og slet ikke kalde sig forsker. Jeg vil nærmest henføre hendes og andre muslimske lægestuderendes form for forskning som hjemmehørende i et menighedsblad eller Alt for Damerne.

Hun har åbenbart svært ved at erkende den gamle talemåde, der siger, at “man skal ikke kaste med genstande af mineralsk oprindelse, hvis man bor i et transparent domicil.”

28 maj 2017

Så er ramadanen over os igen

Så er ramadanen over os: og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tro det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler.

6 juni 2016

Ramadanen truer igen

Så er ramadanen over os: og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tro det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler.

25 juni 2015

Så er ramadanen atter over os

Så er ramadanen over os: og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tro det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler.

9 juli 2013

I dag begynder ramadanen

Nu er ramadanen over os: Efter planen begynder den i dag, og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tror det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler

20 juli 2012

Så er ramadanen atter over os

Så er ramadanen over os: og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tror det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler

1 august 2011

Så er ramadanen atter over os

Så er ramadanen over os:  og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tror det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler

9 august 2010

Ramadanen truer

Snart er ramadanen over os: Efter planen begynder den onsdag den 11. august, og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tror det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler

25 august 2009

Genudsendelse: Kronik: Må man kritisere ramadanen?

Snart er ramadanen over os: Efter planen starter den i år 13. september, og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

23 marts 2009

Muslimske kvinder kontrollerer hinanden

Den religiøse mobning og den indbyrdes sociale kontrol blandt unge muslimske kvinder på danske uddannelsessteder synes udbredt.

De muslimske drenge er også særdeles aktive i kontrollen, fremgår det af en ny såkaldt kvalitativ undersøgelse, lavet for Velfærdsministeriet, om at være muslimsk kvinde i Danmark.

Den sociale kontrol er et rædselsfuldt problem. Det er så dominerende, at man tror det er løgn, den sladder og den snak, den kontrol med de her unge mennesker, som ikke kan tillade sig noget, siger en folkeskolelærer i undersøgelsen.

Mere på Berlingske

Hvad siger Helen Latifi til det? Hvordan har de muslimske studenter på medicinstudiet på SDU det med hinanden?

22 februar 2008

Er der nogen der er i tvivl om, hvad det handler sig om

Når Helen Latifi skriver:

“Danmark anerkender et nyt muslimsk land i Europa” – Ja jeg linker ikke. Men hendes overskrift siger jo lige præcis det, der er total tavshed om.

31.jpg

Men det er ikke nævnt med et eneste ord i medierne. Var der nogen der hørte Ulla Therkelsen stå på TV forleden – næsten med tårer i øjnene – og berette om glæden over en ny stat i Europa?

Se lige her hvad det drejer sig om. Politikernes forræderi er grænseløst.

6 februar 2008

Hodjas top liste

Filed under: Politik — Tags: — Hodja @ 15:38

Ny mulighed i WordPress.

Her er posteringer med over 500 læsere.

Titel Views
Muhammed Smileys/Frowneys – keep ‘em com 16,347
Islam porno 10,717
Nyt for husarerne – burka bikini 3,789
Saddams henrettelse på TV 2,276
Hvad betyder hijab, burka osv? 2,095
Can Muslims Watch Porn, Do Sex with Toys 2,045
Om Hodjas Blog 2,028
Miss Arab World 2007 1,989
Tørklædet kan sammenlignes med jødest 1,908
Politiets regler om pasfornyelse 1,877
Den danske forsker Henrik Svensmark er i 1,797
Brev fra Beirut: The most hypocritical p 1,570
Taleban porno 1,495
Død soldat får militær begravelse 1,447
Viden om islam 1,302
Moske sex 1,286
Avis dropper dagens Burka-babe 1,265
God week-end 1,081
Ahmed Akkari var tudehistorie i 1994, og 1,075
40.000 blowjobs 1,054
Allah på bøssebar 1,049
Ahmed Akkari, en af hovedpersonerne i Mu 1,049
Myter om islam: I – Allah er den samme s 1,042
UK: Slørsagen – Engelsk topløs model p 1,024
Osama bin Laden er en Kujon 1,000
Muslim porno 998
Helen Latifi efterlyser mere ‘islamic fa 965
Helen Latifi melder kok for racisme 925
Jubilæumsposting Til de danske præster 901
Koranen er blevet meldt til politiet af 892
Buy danish – but not……… 858
Feminiseringen af samfundet fortsætter 841
Teolog Katrine Winkel Holm og præst Ann 824
En ubelejlig sandhed om Al Gore 822
Muhammed som pædofil i DF-blad 774
Skal muslimerne tilpasse sig arbejdet? 770
Egypt: Fatwa allows breast-feeding among 764
Næsten borgerkrig i Pakistan efter at B 763
Imam Abu Laban er afgået ved døden i a 742
Ballade i Bolzano 699
Shariabanker 670
Hvorfor er det ikke muslimske mænd der 657
Slaveri i perspektiv 649
Tørklædet kan sammenlignes med jødest 623
Boykot Taxa 35353535 35393535 og 4485353 622
Angående spam 613
Einsatz-kommando i Mellemøsten 611
Dronning Margrethes nytårstale 606
Erotic art seeks to shatter Arab taboos 599
Medlem af Det Konservative Folkeparti Ho 587
Dhimmi – hvad betyder det? 586
Ny mode fra Esprit – Tøj med hagekors 572
Protest against “Islamisation” banned 568
Begår danskere også æresdrab? 568
Al-Qaedas torturmanual 557
Grisens år – Ding Hai 557
Skamstøtte 553
Assmaa: Fair at angribe danske styrker i 544
Asmaa Abdol Hamid. Hun lyver helt bevids 543
Stram udlændingepolitik og ægte velfæ 537
Voldsmose spillet 522
En bombe under PET’s statistik over raci 518
Assmaa 510
Gitte Seeberg og SF 507

17 januar 2008

Ny grund til at muslimske kvinder må gå med burka

Filed under: Evidens, Grisobarium, Imamer, Islam, Koran, Læger, Medicin, Muslim World, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 08:42

Muslimske lærde påstår at Botox indeholder svineprotein.

The Muslim Judicial Council (MJC) has banned the use of Botox after it discovered that an enzyme derived from pig’s milk is used in the production of the serum.

botoxz.jpg

Fabrikanten vedgår at der i fremstillinsprocessen indgår svineenzymer, som dog ikke kan findes i det færdige produkt.

Men det er åbenbart nok til at gøre Botox haram.

burqua.jpg

Så det her er resultatet

Mere på The Star

Er det kun som modtager, at Botox er forbudt? Må muslimske læger godt give det til ikke-muslimer? Så vidt jeg husker tilbød Latifi mig på et tidspunkt en Botox-behandling. Spørgsmålet er så lige, om medicinstuderende må jonglere med sådanne sager på egen hånd?

Jeg vil give dig en gratis botoxindsprøjtning hvis du hitter ud af sammenhængen imellem fred versus de voldsomme videoer du har bragt her på din blog. Mystisk hva ;-)…”

14 november 2007

Kristendemokraterne vil gerne opstille muslimer

Bodil Kornbeks blog kan man læse:

5. Helen Latifi – 13.11.2007
Kære Bodil
Kunne det tænkes at i ved næste valg opstillede en muslim?
 -)Helen Latifi

6. kdvalg – 13.11.2007

Kære Helen

Ja, selvfølgelig kan det tænkes. Enhver, som støtter vores holdninger, er velkommen – både i partiet og som kandidat.
Med venlig hilsen Bodil Kornbek

Hvordan kan det være? Jo jeg tror, det er hadet, de har til fælles. Hadet til DF. Al den had! Det er jo nærmest patologisk. Gad vide, om Kornbek overhovedet kender noget til islamisten Latifi?

OPDATERING: Det er ikke alle KD’ere, der er enige i Kornbeks venstreorienterede linie. Så måske er det sidste ord ikke sagt i denne sag. Der skal være bestyrelsesmøde på lørdag.

5 oktober 2007

Jeg stjæler fordi jeg er muslim

Filed under: Australien, Feminisme, Islam, Jura, Koran, Kriminalitet, Tørklæde — Hodja @ 09:40

A YOUNG mother has argued her Muslim beliefs forced her into a life of crime.

Shahida Karim-Hawchar, 24, sold stolen cars to unsuspecting buyers because it was her cultural duty to obey her father and her husband, a court heard.

Her lawyer, Tom Danos, said her father, Omar Zayden, and husband Imad pressured her to join their car rebirthing racket.

“This was a religious Muslim family, where the hierarchy was the father, the husband, and then the wife,” Mr Danos told the County Court. “It’s an additional pressure on her to be involved.”

Mere på Herald Sun

Det er da en ny version af offerrollen – islam gør kvinden til offer??? Jeg synes ellers muslimer plejer at brøste sig af, hvor fri og ligestillede islam gør kvinderne? Men det får vi nok ikke lige en kommentar til af Latifi og kumpaner 🙂

Limewoody

12 september 2007

Kronik: Må man kritisere ramadanen?

Snart er ramadanen over os: Efter planen starter den i år 13. september, og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

5 september 2007

Fredens religion: Ofre for islamistisk terror – for de sidste 2 måneder

Filed under: Islam, Jihad, Muslim World, Oplysning om islam, Terrorism — Hodja @ 11:22
Date Country City Killed Injured Description
9/4/2007 Pakistan Rawalpindi 24 74 At least two dozen people aer murdered when Islamic bombers attack a bus and a bazaar in separate attacks.
9/4/2007 Afghanistan Kunduz 2 4 Two Afghan cops are murdered by a Fedayeen suicide bomber.
9/4/2007 Chechnya Gukhoi 1 4 One person is killed when Islamic gunmen attack a school and a house.
9/4/2007 Afghanistan Paktika 2 2 A suicide bomber attempts an assassination, killing two bodyguards instead.
9/3/2007 Iraq Ramadi 2 13 A suicide bomber blasts two innocent souls to Allah.
9/3/2007 Iraq Baghdad 18 8 Eighteen people are killed by sectarian violence within the Religion of Peace.
9/3/2007 Thailand Yala 1 1 A 55-year-old rubber tapper is shot to death while riding to work with his wife.
9/2/2007 Pakistan Wana 4 10 Islamists bomb a pharmacy, killing four civilians.
9/2/2007 Somalia Suuqa Xoolaha 3 3 Islamist terrorists ambush and kill three Somali soldiers.
9/2/2007 Iraq Baghdad 22 16 A Jihad car bombing and various shootings leave about two dozen Iraqis dead.
9/2/2007 India Kathua 2 0 Two children are killed in a Mujahideen bombing.
9/2/2007 Afghanistan Kunar 7 0 Seven Afghan security personnel are killed in roadside bombings by religious extremists.
9/2/2007 Pakistan Khyber 1 1 An Afghan refugee is shot to death by Sunni militants.
9/2/2007 Iraq Taji 2 8 Two Iraqis are murdered by a Fedayeen suicide bomber.
9/1/2007 Pakistan Bajur 5 9 A suicide bomber kills five Pakistanis at a police checkpoint.
9/1/2007 Iraq Mosul 6 9 A child is among six people killed by Islamic terrorists in two attacks.
9/1/2007 Iraq Baghdad 24 3 Sectarian Jihadis shoot, blast and stab two dozen to death in various attacks.
9/1/2007 Thailand Pattani 1 0 A Thai soldier is killed in a Muslim terror attack.
9/1/2007 Iraq Basra 1 0 A Shiite cleric is shot to death by Muslim rivals outside a mosque.
9/1/2007 Somalia Mogadishu 2 0 Islamic gunmen kill two civilians at point-blank range at a market.
9/1/2007 Thailand Yala 1 0 A 22-year-old Buddhist student is shot to death by Muslims while sitting on his motorcycle.
8/31/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A railroad worker is murderd by Muslim terrorists on the job.
8/31/2007 Afghanistan Kabul 1 4 A suicide bomber pulls his car up next to a crowd of people at an airport and detonates.
8/31/2007 Afghanistan Kunar 10 5 At least ten Afghan women and children are killed by a Taliban mortar attack on their neighborhood.
8/31/2007 India Baramulla 1 0 A retired policeman is brutally murdered by the Mujahideen.
8/31/2007 Ingushetia Karabulak 3 0 Islamic terrorists murder a female teacher’s husband and her two sons, one of whom was disabled, in her home.
8/31/2007 Iraq al-Jallam 4 7 A suicide car bomber kills four Iraqi police.
8/31/2007 Iraq Kirkuk 1 0 Religious fundamentalists gun down a barber.
8/31/2007 Ingushetia Nazran 4 0 A car bomb takes out four people.
8/31/2007 Pakistan Mingora 3 8 Three people are killed in a bombing by Muslim radicals.
8/30/2007 Pakistan Swat 7 3 A brutal attack by Islamic militants on a security patrol leaves seven dead.
8/30/2007 India Behak 1 0 A civilian is abducted and executed by the Mujahideen.
8/29/2007 Iraq Mosul 6 0 Six people are brutally killed by Islamic terrorists. Two are beheaded and one is burned.
8/29/2007 Somalia Mogadishu 2 0 Two civilians are shot to death by Islamic militias.
8/29/2007 Pakistan Islamabad 2 0 A Christian pastor had his wife are brutally murdered in their home by Muslim gunmen.
8/29/2007 Iraq Muqdadiyah 8 0 Eight Iraqi policemen are killed in a bombing by Sunni radicals.
8/29/2007 Afghanistan Bharmal 6 12 An Islamic suicide bomber detonates in a market, killing six innocents.
8/29/2007 Iraq al-Bu Ajeel 6 0 A woman and her five children are murdered when Jihadis storm their home.
8/29/2007 Thailand Pattani 1 3 Militant Muslims gun down a village head.
8/28/2007 Thailand Narathiwat 1 2 A guard for the Thai queen is cut down in an ambush by Islamic radicals.
8/28/2007 Thailand Pattani 1 0 A 40-year-old Buddhist woman is shot to death by Muslim militants as she arrives for work at a rubber plantation.
8/28/2007 Somalia Mogadishu 4 6 Four civilians are pumped full of bullets as Somali Islamists vow to keep ‘fighting.’
8/28/2007 Iraq Baghdad 22 27 Sectarian attacks leave two dozen dead.
8/28/2007 Iraq Karbala 3 1 A small boy is among three Shia pilgrims cut down by Sunni snipers.
8/28/2007 Afghanistan Paktia 3 6 A religious extremist murders three NATO soldiers helping to build a bridge.
8/28/2007 Thailand Narathiwat 2 0 Two men are killed by militant Muslims in drive-by shootings.
8/28/2007 India Pulwama 1 0 A schoolteacher is abducted and murdered by the Hizb-ul-Mujahideen.
8/28/2007 Thailand Yala 1 0 A Buddhist woman is brutally killed by militant Islamists.
8/28/2007 Thailand Pattani 1 0 Muslim radicals kill a 67-year-old Buddhist construction worker and then set his body on fire.
8/28/2007 Thailand Songkhla 1 0 Muslims murder an ice cream vendor on the side of the road.
8/27/2007 Iraq Fallujah 10 11 A suicidal Sunni blows himself up near a rival mosque, taking ten innocents out with him.
8/27/2007 Iraq Baghdad 15 9 Shia pilgrims are shot dead by Sunni snipers, adding to the sectarian violence.
8/27/2007 Thailand Pattani 1 0 A second school teacher is murdered by Islamic extremists.
8/27/2007 Thailand Pattani 1 0 A female teacher is murdered by Muslim radicals in front of her pupils.
8/26/2007 Thailand Yala 2 0 Two rubber tappers are murdered by Islamic radicals while on their way to work.
8/26/2007 Somalia Mogadishu 2 9 Two people are killed in separate grenade attacks by Islamic extremists.
8/26/2007 Somalia Mogadishu 3 5 Two young boys and an adult are killed by a bomb planted in a school yard.
8/26/2007 Iraq Baghdad 12 9 A female pilgrim and several children are among Shias targeted by radical Sunnis, as a dozen people are killed.
8/26/2007 Iraq Mahmudiyah 1 2 Sunni terrorists take out a child in a mortar attack.
8/26/2007 Pakistan Bajaur 1 0 A 40-year-old civilian is shot to death by Taliban extremists.
8/26/2007 Pakistan Swat 4 2 A suicide bomber takes out four Pakistanis at a checkpoint.
8/25/2007 Iraq Khan Bani Saad 8 7 Eight people are kidnapped and brutally tortured to death by al-Qaeda militants.
8/25/2007 Thailand Pattani 1 12 A Buddhist woman is cut down by an Islamic bomb attack in front of a grocery.
8/25/2007 Iraq Baghdad 17 30 A car bomb attack near a shrine is one of several sectarian attacks that leave at least seventeen people dead.
8/25/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A barber is murdered by Muslim extremists.
8/25/2007 Afghanistan Kandahar 10 5 Religious extemists kill ten Afghans in two bombings.
8/25/2007 India Hyderabad 42 70 At least forty-two people, including children, are blown to bits by bombs placed at a food stall and an amusment park.
8/24/2007 Iraq Diwaniya 2 0 Sunni gunmen shoot two construction workers to death.
8/24/2007 Pakistan Miranshah 5 10 Five Pakistanis are killed by a suicide bomber at a checkpost.
8/24/2007 Somalia El Ilan 1 1 Muslim gunmen open fire on a minibus, killing a journalist.
8/24/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A 71-year-old man is shot to death by Muslim terrorists as he is riding to a teashop.
8/24/2007 Iraq Samarra 3 9 An 11-year-old girl is among three people killed in an al-Qaeda attack on their village.
8/24/2007 Thailand Pattani 1 0 A 50-year-old schoolmaster is forced off the road by Muslim radicals, who shoot him and then set fire to his body.
8/24/2007 Iraq Hawija 1 0 Religious fundamentalists murder a barber.
8/24/2007 Pakistan Dera Ismail Khan 1 0 A 22-year-old man is shot to death by sectarian rivals.
8/23/2007 Afghanistan Zabul 10 0 Ten Afghan security guards are massacred in an ambush by Sunni extremists.
8/23/2007 Afghanistan Helmand 3 13 Three Afghan civilians are murdered in a Taliban suicide attack.
8/23/2007 Iraq Ibrahim Yehyia 25 20 al-Qaeda militants attack two Sunni villages with mortars and machine guns, killing twenty-five villagers.
8/23/2007 Iraq Mosul 9 12 Nine people are killed in various attacks by Islamic terrorists.
8/23/2007 Iraq Baghdad 16 17 A child is among sixteen people murdered by Jihadis in various attacks.
8/23/2007 India Handwara 1 0 Islamic militants shoot an innocent man to death inside his home.
8/23/2007 India Poonch 1 0 A policeman is abducted and beheaded by Muslim radicals.
8/22/2007 Afghanistan Khost 4 8 A Fedayeen suicide bomber kills four Afghans on a highway.
8/22/2007 Iraq Muqdadiyah 6 50 A suicide bomber on a motorcycle kills six Iraqis.
8/22/2007 Afghanistan Nuristan 2 11 Two Afghan soldiers are killed when religious extremists stage an attack on a base.
8/22/2007 Somalia Mogadishu 1 0 Islamic militias are suspected in the murder of a civilian at a market.
8/22/2007 Somalia Suqa Holaha 2 5 Two people are killed when Islamists hurl a grenade into the street.
8/22/2007 Iraq Tikrit 2 12 Jihadis kill two civilians with a roadside bomb.
8/22/2007 Iraq Tal Afar 2 5 Radical Sunnis take out two pipe layers with a bomb blast.
8/22/2007 Afghanistan Paktia 2 4 Two engineers are shot to death by the Taliban.
8/22/2007 India Doda 1 0 A civilian is abducted and murdered by the Mujahideen.
8/22/2007 Iraq Kufa 1 0 A female university professer is stabbed to death by Islamic radicals.
8/22/2007 Ingushetia Nazran 1 5 Islamic terrorists attack a security convoy, killing at least one member.
8/22/2007 Pakistan Quetta 0 16 A barbershop is one of two sites attacked by fundamentalists with grenades.
8/22/2007 Iraq Beiji 45 80 A suicidal Sunni drives a truck bomb into a police station, incinerating twenty-five police and twenty civilians.
8/21/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A Buddhist security guard is murdered by Mulslim extremists, who then attempt to cut the head from the body.
8/21/2007 Somalia Mogadishu 1 5 An Islamist walks into a restaurant and shoot a civilian to death.
8/21/2007 Thailand Yala 1 0 Muslims kill a man elected to replace another official who was slaughtered along with his family.
8/21/2007 Iraq Baghdad 17 14 Two passengers on a minibus are among fourteen Iraqis murdered by Jihadis in various attacks.
8/21/2007 Iraq Latifiya 9 2 Nine members of a family, including a baby, are murdered by Shiite radicals inside their home.
8/21/2007 Thailand Pattani 1 0 A Buddhist official is gunned down by Islamic radicals.
8/21/2007 Afghanistan Zabul 6 0 Religious extremists ambush and kill six Afghan cops.
8/21/2007 Pakistan Mohallah 1 4 A woman is killed when fundamentalists toss a grenade into a brothel.
8/21/2007 Lebanon Nahr al-Bared 2 0 Fatah al-Islam gunmen kill two Lebanese soldiers.
8/21/2007 Thailand Yala 1 0 A man is shot to death by Muslim terrorists while sitting in a tea shop.
8/21/2007 Philippines Zamboanga 0 14 Abu Sayyaf sympathizers place a bomb at a city plaza, injuring fourteen people.
8/21/2007 Pakistan Bannu 4 0 Pro-Taliban militants attack a checkpoint with rockets, leaving three Pakistani soldiers and a woman dead.
8/20/2007 Iraq Baghdad 20 36 Two Jihad bombings and random shootings leave over twenty people dead.
8/20/2007 Pakistan Hangu 4 18 A woman passerby is among four killed when a Fedayeen suicide bomber rams into a military vehicle.
8/20/2007 Sri Lanka Trincomalee 2 0 Two men (ages 29 and 54) are killed by Jihadi gunmen.
8/20/2007 Iraq al-Rumeitha 4 2 Shiite militants assassinate a provincial governor.
8/20/2007 India Shopian 1 0 A farmer is shot to death by the Mujahideen.
8/19/2007 Iraq Baghdad 31 51 A Jihad mortar attack and various shootings leave more than thirty people dead, including children.
8/18/2007 Pakistan Jandola 1 0 al-Qaeda militants kidnap and behead a teacher.
8/18/2007 Afghanistan Kandahar 15 26 Fifteen Afghans, mostly civilians, are blown to bits by a suicidal Sunni along a highway.
8/18/2007 Pakistan Lakhi Ghulam Shah 2 0 A woman and her suspected lover are shot to death by her brother-in-law.
8/18/2007 Iraq Khalis 7 35 A baby is among seven people killed when Holy Warriors pump mortars and rockets into a residential neighborhood.
8/18/2007 Afghanistan Ghazni 2 2 Religious extremists kill two Afghan cops with a roadside bomb.
8/18/2007 Pakistan Bannu 1 5 A cop is killed in a hand grenade attack by Islamic militants.
8/18/2007 India Rajouri 1 0 The Mujahideen kidnap a civilian and kill him in captivity.
8/18/2007 Somalia Mogadishu 2 4 An elderly man and a woman are killed in separate attacks by Islamic militias.
8/18/2007 India Kandi 1 0 The Mujahideen chop out a 70-year-old man’s eyes and behead him.
8/18/2007 India Doda 1 0 The body of a 26-year-old woman is found murdered days after she was taken by the Mujahideen.
8/18/2007 Pakistan Bajaur 1 0 Taliban militants shoot a man to death in his home.
8/18/2007 Pakistan Miran Shah 1 2 A suicide bomber detonates at an army checkpoint, killing at least one Pakistani.
8/18/2007 Afghanistan Kandahar 4 3 A Taliban suicide bomber targets a road construction crew, killing four guards.
8/17/2007 Somalia Mogadishu 1 1 Islamic militias rocket a house, killing a woman.
8/17/2007 Afghanistan Kandahar 4 2 Three young children under the age of 10 are slaughtered along with their father by a Fedayeen suicide bomber.
8/17/2007 Iraq Kirkuk 3 42 Two separate bombings by Sunni radicals kill three civilians and injure over forty.
8/17/2007 Iraq Haditha 3 0 Three people are kidnapped, tortured and shot to death by sectarian rivals.
8/17/2007 India Baramulla 2 0 A policeman and his elderly father are brutally murdered inside their hom by Islamic militants.
8/17/2007 Pakistan Khyber 7 0 Seven people are killed in clashes between radical Islamist groups.
8/17/2007 India Pulwama 5 3 Mujahideen use an IED to kill five Indian soldiers traveling along a road.
8/17/2007 India Rajouri 1 0 A civilian is kidnapped and killed in captivity by radical Muslims.
8/16/2007 Pakistan Spinwara 2 4 Two soldiers are killed in an al-Qaeda IED attack.
8/16/2007 Pakistan Bajaur 2 2 A tribal elder and his guard are killed in a bombing by Islamists.
8/16/2007 Iraq Baghdad 10 20 Ten Iraqis are blown apart when Islamic terrorists detonate a car bomb on a public square.
8/16/2007 Iraq Baghdad 19 0 Nineteen victims of sectarian Jihadis are discovered by police.
8/16/2007 Somalia Mogadishu 2 0 Islamic gunmen shoot two civilians to death at a market.
8/16/2007 Somalia Mogadishu 2 3 Two Somalis are killed in a mine attack by Islamic militias.
8/15/2007 Afghanistan Kabul 3 1 Religious extremists kill three German police officers with a roadside bomb.
8/15/2007 Somalia Mogadishu 6 1 Islamists kill six Somalis in two separate attacks.
8/15/2007 Somalia Afgoye 2 12 Militant Muslims throw a grenade into a market, killing two people.
8/15/2007 Chechnya Grozny 1 0 A policeman is killed in a drive-by attack from militant Muslims.
8/15/2007 Chechnya Avturi 1 0 A government official is killed when the Mujahideen attack his vehicle with grenades.
8/15/2007 Iraq Baghdad 22 4 Jihad attacks leave twenty-two Iraqis dead.
8/15/2007 Iraq Hilla 5 12 A suicide bomber kills five people inside a judge’s home.
8/15/2007 Pakistan Swabi 2 0 A teacher and student are killed when Islamists bomb a house.
8/15/2007 Iraq Kirkuk 5 30 Islamic terrorists car bomb a marketplace, killing five people.
8/14/2007 Iraq Suwayra 3 0 Sunni extremists invade the home of a policeman and shoot his pregnant wife, son and brother to death.
8/14/2007 Afghanistan Zhari 7 0 Six Aafghan civilians and their guard are killed in an al-Qaeda rocket attack on their minibus.
8/14/2007 Pakistan Jandola 1 0 Islamic radicals kidnap and behead a Pakistani soldier.
8/14/2007 Iraq Khalis 15 0 Fifteen Iraqi men are kidnapped and murdered by Islamic extremists.
8/14/2007 Iraq Ghraiya 4 0 Jihadis kill three women and a man, who are sleeping on the roof of their home.
8/14/2007 Thailand Narathiwat 1 2 A 26-year-old man is shot to death by Muslim militants.
8/14/2007 Thailand Yala 1 0 Muslim radicals stab a 56-year-old man to death at his rubber plantation.
8/14/2007 Iraq Sinjar 500 1500 Five separate suicide bombings by al-Qaeda militants targeted at a religious minority group kill five hundred innocents.
8/13/2007 Afghanistan Spin Boldak 5 3 Religioius extremists kill five Afghan police with a roadside bomb.
8/13/2007 Pakistan Swat 4 6 Four people are killed when Islamic terrorists detonate a roadside bomb against a passing vehicle.
8/13/2007 India Bandipore 4 11 Four civilians are killed when Mujahideen militants hurl a grenade into a crowded street.
8/13/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A 38-year-old trader is murdered by Islamic gunmen.
8/13/2007 Somalia Mogadishu 3 12 Three civilians are killed when Islamic militants bomb a passenger bus.
8/13/2007 Iraq Khanaqin 5 4 Radical Shiites kill five policemen with a bomb.
8/13/2007 Iraq Samarrah 3 0 Three civilians are shot and killed by Islamic terrorists.
8/13/2007 Somalia Mogadishu 1 2 A young boy is killed when Islamic militias assault a police station.
8/13/2007 Lebanon Nahr al-Bared 1 0 A Fatah al-Islam sniper murders a Lebanese soldier.
8/13/2007 Russia Novgorod 0 60 A militant Islamic group derails a commuter train with a bomb, injuring sixty people.
8/13/2007 Somalia Mogadishu 1 0 A man sitting in a tea shop is assassinated by Muslim radicals.
8/12/2007 Pakistan Miranshah 1 0 Two Afghan civilians are kidnapped and beheaded by Muslim radicals in separate incidents.
8/12/2007 India Doda 1 0 The Mujahideen shoot a policeman to death as he is walking home.
8/12/2007 Pakistan Peshawar 1 0 A Sunni is gunned down by Shia radicals.
8/12/2007 Algeria Amdjoudh 3 0 Islamic fundamentalists kill three members of a security patrol with a bomb.
8/12/2007 Iraq Baghdad 20 22 Sectarian Jihadis rack up twenty Iraqi scalps.
8/12/2007 Iraq Hilla 3 0 Two women are among three people killed by Islamic terrorists.
8/11/2007 Iraq Baghdad 14 17 Fourteen people are killed in sectarian violence within the Religion of Peace.
8/11/2007 Iraq Qadisiya 6 0 Jihadis kille six Iraqis with a roadside bomb.
8/11/2007 Iraq Ishaqi 4 0 Islamic extremists kill and dismember four people.
8/11/2007 Pakistan Hangu 3 2 Three police are murdered by Islamic militants.
8/11/2007 Somalia Mogadishu 2 2 A journalist is killed by Islamic militias as he is returning from the funeral of a colleague murdered dies earlier.
8/10/2007 Somalia Mogadishu 3 0 Three civilians are killed when Islamic militias attack with mortars and heavy machine guns.
8/10/2007 Thailand Narathiwat 1 1 Two men are shot by Muslim radicals. Only one survives.
8/10/2007 Somalia Mogadishu 3 0 Three government officials are assassinated by Muslim militants as they are walking home.
8/10/2007 Afghanistan Badghis 7 0 Seven Afghans are killed when Taliban extremists ambush a security patrol.
8/10/2007 Iraq Kirkuk 8 45 Islamic terrorists bomb a market, killing eight patrons.
8/10/2007 Iraq Ein Zala 4 14 Four Kurds are killed in a suicide bomb by Sunni fanatics.
8/9/2007 Somalia Mogadishu 1 0 A woman dies from shrapnel injuries following a Religion of Peace grenade attack in a commercial district.
8/9/2007 Thailand Narathiwat 5 0 Five people are gunned down by Islamic radicals in separate drive-by attacks.
8/9/2007 Philippines Maimbung 21 2 Abu Sayyaf terrorists ambush a security patrol, killing nine members. A dozen more are cut down in the ensuing firefight.
8/9/2007 Iraq Baghdad 22 8 A man and his wife are among two dozen people killed by sectarian Jihadis in various attacks.
8/9/2007 Pakistan Mir Ali 2 0 Two tribesman are murdered by Taliban loyalists.
8/9/2007 Turkey Kars 2 0 A 19-year-old boy beats his sister and divorced mother to death at the request of his father to ‘clean the honor of his family.”
8/8/2007 Iraq Baqubah 4 4 Four members of a family are murdered inside their home by Islamic terrorists.
8/8/2007 Thailand Yala 1 0 A 66-year-old man is brutally shot to death by Islamists as he is walking in his orchard.
8/8/2007 Thailand Pattani 2 0 Muslim gunmen storm a medical clinic and murder two Buddhist workers.
8/8/2007 Iraq Baghdad 15 19 A little girl is among those killed by Freedom Fighters in various attacks on civilians.
8/8/2007 Iraq Hawija 2 6 An infant and one other person are killed by Muslim terrorists.
8/8/2007 Iraq Baqubah 5 10 A fundamentalist bomber detonates himself in a barbershop, killing five innocents.
8/8/2007 Somalia Mogadishu 4 0 Four people are shot to death by Islamic militias in separate attacks.
8/8/2007 Thailand Yala 2 0 Muslims decapitate two elderly Buddhists, then set fire to their houses.
8/8/2007 Pakistan Chargano 5 10 The Taliban lay siege to a village, killing five and wounding ten.
8/8/2007 Thailand Yala 2 0 Two men are shot to death by Muslim radicals.
8/8/2007 Iraq Samarra 8 2 Jihadis kill eight Iraqis with mortars.
8/7/2007 Somalia Banadir 2 4 A mother and her 11-year-old daughter are killed when Islamists detonate a roadside bomb.
8/7/2007 Pakistan Banda 1 0 A security patrol member is blown apart by Islamists while fetching water from a stream.
8/7/2007 Iraq Baghdad 21 9 Sectarian Jihadis rack up twenty-one dead Iraqis in various attacks.
8/7/2007 Iraq Salah al Khalaf 7 8 Seven civilians are killed in a Mujahideen car bombing at a market.
8/7/2007 Thailand Pattani 2 2 A roadside bombing by Muslim radicals leaves two Thai soldiers dead.
8/7/2007 Thailand Yala 1 0 A man is murdered and his body burned by Islamic separatists.
8/7/2007 Pal. Auth. Gaza 2 5 Two Gaza children, ages 6 and 8, are killed by a rocket fired at Israel by a Palestinian Islamic group.
8/7/2007 Iraq Samarra 5 2 Three women and two children are killed in a Jihad mortar attack.
8/7/2007 Iraq Muqdadiya 1 1 Muslim gunmen open fire on children, killing one.
8/7/2007 Chechnya Grozny 2 0 Two Russians are shot to death in a Mujahideen ambush.
8/6/2007 Iraq al-Aameryia 36 0 Thirty-six Iraqi heads are liberated from their bodies by Islamic Freedom Fighters.
8/6/2007 Iraq Baghdad 34 32 Thirty-four people are killed in various Religion of Peace attacks around the city.
8/6/2007 Iraq Qabak 33 54 A suicidal Sunni manages to kill thirty-four innocents in a Shiite neighborhood, which include seventeen children and ten women.
8/6/2007 Thailand Yala 1 0 Muslim terrorists gun down a 61-year-old civilian on his way home.
8/6/2007 Thailand Narathiwat 1 0 Muslim terrorists shoot a man to death in his home.
8/6/2007 India Pulwama 1 0 A civilian is abducted four days earlier and murdered by the Mujahideen.
8/6/2007 Iraq Karbala 1 0 Islamic terrorists shoot the chairwoman for a humanitarian organization two times in the head.
8/5/2007 Iraq Baghdad 32 14 Sectarian Jihadis rack up over thirty Muslim rivals in various attacks.
8/5/2007 Afghanistan Kunar 5 6 Five Afghan police are murdered in two terror attacks by religious extremists.
8/5/2007 Chechnya Tsa-Vedeno 3 0 Three people, including a child, are burned to death in their car by Holy Warriors.
8/5/2007 Iraq Mahmudiya 2 5 A suicide bomber slays two innocents at an auto repair shop.
8/5/2007 Thailand Narathiwat 2 0 Two Thai soldiers on motorcycles are shot and killed by Muslim radicals.
8/5/2007 Iraq Mosul 6 0 Two children are among six people kidnapped, tortured and executed by Islamic terrorists.
8/5/2007 Afghanistan Kandahar 2 0 Taliban extremists kill two civilians with a roadside blast.
8/5/2007 India Doda 1 9 The Mujahideen gun down a cop and throw a grenade into a market, injuring nine civilians.
8/4/2007 Thailand Pattani 1 0 A 45-year-old guard is shot to death at point-blank range by Muslim radicals.
8/4/2007 Saudi Arabia Riyadh 2 2 Two maids are beaten to death by seven familiy members who accuse them of practicing ‘black magic.’
8/4/2007 Pakistan Parachinar 8 43 At least eight people, including two young children, are killed when a suicide bomber attacks a car showroom and taxi stand.
8/4/2007 Pakistan Miranshah 4 6 Four Pakistanis are killed when Taliban militants attack a check-point.
8/4/2007 Afghanistan Kandahar 2 0 Two civilians are killed by a Fedayeen suicide bomber.
8/4/2007 Somalia Suuq Baad 2 6 Two people are killed when Islamic militants hurl grenades into a crowded market.
8/4/2007 Dagestan Sergokala 1 2 A police officer is gunned down by Islamic militants.
8/4/2007 Afghanistan Logar 4 3 Four Afghan police are killed when Sunni terrorists rocket their vehicle.
8/4/2007 Somalia Mogadishu 1 3 Islamists recruit a teenager to throw a grenade into a funeral procession, killing one.
8/4/2007 Afghanistan Kandahar 4 0 Four civilians are blown to bits when Holy Warriors target their vehicle with a roadside bomb.
8/4/2007 Thailand Yala 3 0 Three civilians in a pick-up truck are ambushed and murdered by Islamic terrorists.
8/4/2007 Afghanistan Kabul 3 2 A religious extremist kills three civilians in a suicide blast.
8/4/2007 Iraq Baghdad 26 13 A doctor is among over two dozen people killed by sectarian Jihadis in various attacks.
8/3/2007 Somalia Mogadishu 1 0 Islamists force their way into a home to shoot a government official to death.
8/3/2007 Iraq Muhbabiya 17 0 Seventeen women, children and elderly Iraqis are found in a mass grave following an al-Qaeda massacre.
8/3/2007 Iraq Baghdad 13 0 Thirteen victims of sectarian violence are found scattered throughout the city.
8/3/2007 Iraq Diyala 4 9 Muslim gunmen murder two children and two adults in a brutal attack on a home.
8/3/2007 India Banihal 0 24 Two dozen people are injured when Islamic terrorists toss a grenade into a crowded marketplace.
8/3/2007 Philippines Koronadal 1 12 A Christian pastor is killed in a bus bombing by a group linked to the Moro Islamic terror group.
8/3/2007 Afghanistan Kunar 3 5 The Taliban kill three Afghan police with a bomb attack on their vehicle.
8/3/2007 Pakistan Swat 2 6 A suicide bomber kills two people and injures six from the same family.
8/2/2007 Pakistan Sargodha 1 1 A Fedayeen fires at police, killing one in a suicide bid.
8/2/2007 Somalia Mogadishu 8 20 A mother and her two daughters are among eight killed when Islamic militias rain down mortars on a neighborhood.
8/2/2007 Iraq Balad 1 6 A young girl is killed in a mortar barrage by Muslim terrorists.
8/2/2007 Iraq Hibhib 15 17 Fifteen people are killed when a sucide bomber detonates along a city street.
8/2/2007 Iraq Kirkuk 5 0 Five brothers who worked as day laborers are kidnapped and executed by Muslim terrorists.
8/2/2007 Somalia Balad 1 4 An grenade attack on Ethiopians leaves one dead.
8/2/2007 Iraq Baghdad 30 8 Sectarian Jihadis shoot or blast thirty Iraqis to death in various attacks.
8/2/2007 Thailand Pattani 2 8 Two Thai soldiers are killed in separate bombing and shooting attacks.
8/1/2007 Iraq Baghdad 12 20 A dozen civilians are killed in various Religion of Peace attacks around the city.
8/1/2007 Afghanistan Kabul 1 5 A suicide bomber kills an Afghan truck driver.
8/1/2007 Somalia Mogadishu 3 6 A young boy is killed when Islamists throw a grenaded into a market. Two other bodies are found nearby.
8/1/2007 Thailand Narathiwat 1 11 A Buddhist woman is blown to bits when Muslim radicals bomb a shopping district.
8/1/2007 Iraq Baqubah 25 40 Islamic terrorists bomb a marketplace, killing twenty-five patrons.
8/1/2007 Thailand Yala 2 1 Islamists ambush a group guarding a train station, killing two members.
8/1/2007 Iraq Baghdad 15 25 At least fifteen people are blown to bits when a suicide bomber detonates in a city square.
8/1/2007 Thailand Yala 1 0 A 62-year-old man is shot to death by radical Muslims.
8/1/2007 Thailand Narathiwat 2 0 A father and son are murdered by Islamic terrorists at their home.
8/1/2007 Lebanon Nahr el-Bared 4 0 Four Lebanese soldiers are killed by Fatah al-Islam snipers and bombers.
8/1/2007 Pakistan Bannu 1 0 Talibanis murder a Pakistani soldier taken hostage.
8/1/2007 Iraq Hibhib 14 0 Fourteen villagers are kidnapped and executed by Sunni militants.
8/1/2007 Iraq Baghdad 50 60 A Fedayeen suicide bomber detonates at a petrol station, killing at least fifty innocents.
8/1/2007 Lebanon Nahr al-Bared 1 0 A Fatah al-Islam sniper kills a Lebanese soldier.
7/31/2007 Ingushetia Magas 1 3 Muslim gunmen attack a bus carrying police officers, killing one.
7/31/2007 Somalia Mogadishu 5 3 Islamic terrorists blow up a minibus, killing five civilian passengers that included a woman.
7/31/2007 Somalia Mogadishu 3 4 A 4-year-old child is among three people killed in a brutal rocket attack by Islamists shouting ‘Allah Akbar.’
7/31/2007 Afghanistan Kabul 1 0 The Taliban murder a 29-year-old Christian man taken hostage.
7/31/2007 Pakistan Bannu 1 4 Religious extremists ambush a group of soldiers, killing one.
7/31/2007 Iraq Baghdad 12 12 A teacher and an engineer are among a dozen people shot and killed in various Jihad attacks around the country.
7/30/2007 Iraq Balad 4 6 A suicide bomber kills six people with a loaded fuel truck.
7/30/2007 Iraq Baghdad 12 47 At least a dozen Iraqis are killed in three bomb attacks by Islamic terrorists.
7/30/2007 Iraq Kirkuk 4 0 A woman is among four people shot to death by Islamic radicals.
7/30/2007 India Kishtwar 1 0 A civilian is abducted and mudered by the Mujahideen.
7/30/2007 India Ramban 1 0 Hizb-ul-Mujahideen members kidnap and behead a government teacher.
7/30/2007 India Pulwama 2 6 Two children (ages 12 and 14) are killed when Islamists throw grenades at a tourist vehicle.
7/30/2007 Pakistan Miranshah 7 1 Four civilians are among seven killed by Taliban militants in two separate attacks.
7/30/2007 Pakistan Punjab 1 0 A Christian man is shot to death by two Muslims.
7/29/2007 Iraq Balad 6 1 Jihadis lob mortars into a residential neighborhood, killing six people.
7/29/2007 Iraq Balad Ruz 3 25 Islamic terrorists kill three people with multiple bombs at a market.
7/29/2007 Iraq Tuz Khormato 7 6 Sunnis gun down six soccer fans celebrating the country’s recent win.
7/29/2007 Somalia Mogadishu 2 5 Two civilians are killed when Islamic radicals throw grenades into the electronics area of a market.
7/29/2007 Somalia Mogadishu 2 0 Two guards at a market are shot to death by Islamic militants.
7/29/2007 Afghanistan Kandahar 13 8 Taliban extremists attack a private aid convoy, killing thirteen guards.
7/29/2007 Thailand Narathiwat 2 0 Two men, one a work-placement employee, are shot to death by Muslim radicals in separate attacks.
7/29/2007 India Srinagar 7 19 Seven people, including two young girls, are killed when Islamic radicals bomb a bus.
7/28/2007 Iraq Baghdad 5 22 Sunnis set off a car bomb in a commercial district, killing five people.
7/28/2007 Pal. Auth. Al Bureij 1 0 A young woman is stabbed to death over ‘immoral behavior.’
7/28/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A 38-year-old mother of three succumbs to her injuries three days after a Religion of Peace bomb attack.
7/28/2007 Pakistan Maidan 3 0 Three policemen are brutally murdered by Islamic militants in an ambush.
7/28/2007 Pakistan Islamabad 14 60 A Fedayeen suicide bomber kills at least fourteen in an attack on a hotel.
7/27/2007 Iraq Baghdad 10 2 An engineer and his wife are among ten people murdered by Jihadis in various attacks.
7/27/2007 Iraq Samarrah 7 0 Seven Iraqi policemen are killed in a Sunni bombing.
7/27/2007 Dagestan Makhachkala 2 1 Islamic terrorists kill an anti-terror cleric and his brother by bombing their car.
7/27/2007 Ingushetia Magas 1 0 Muslim separatists stage a deadly rocket attack on a government building.
7/27/2007 Thailand Yala 1 1 A man is shot twice in the head by militant Muslims.
7/26/2007 Iraq Baghdad 61 94 Jihadis murder at least sixty Iraqis with a parked car bomb at a busy market.
7/26/2007 Thailand Narathiwat 1 0 Islamic terrorists attack two groups of teachers with roadside bombs and shoot a 44-year-old man to death.
7/26/2007 Iraq Tal Abta 6 13 A suicide bomber detonates outside a police station, killing six others.
7/26/2007 Pakistan Lahore 1 0 A Muslim woman is shot in the head by her son, who suspected her of ‘illicit relations.’
7/26/2007 Pakistan Tiarza 1 2 A Pakistani soldier is killed when Taliban militants fire a rocket into a base.
7/26/2007 Iraq Kirkuk 25 85 Sunni terrorists explode a massive bomb next to a kabob shop, killing over two-dozen innocent people.
7/26/2007 Somalia Mogadishu 1 0 A local official is gunned down by Islamic militants while walking home.
7/26/2007 India Ramban 1 0 A civilian is kidnapped from his home and murdered in captivity by the Mujahideen.
7/26/2007 Somalia Mogadishu 2 3 Two civilians are killed by a landmine planted by Islamic militias.
7/26/2007 Somalia Mogadishu 4 3 Islamists hurl a grenade into a coffee shop, killing four civilians.
7/25/2007 India Doda 1 0 A civilian is abducted and murdered by the Mujahideen.
7/25/2007 Somalia Mogadishu 5 9 At least three civilians are killed when Islamists bomb an intersection.
7/25/2007 Iraq Baghdad 58 125 Islamic terrorists stage two massive car bombings that slaughter over fifty Iraqis celebrating their country’s soccer win in the street.
7/25/2007 Iraq Kirkuk 2 0 Two farmers are shot to death by Muslim radicals.
7/25/2007 Iraq Diyala 9 0 Nine young men are kidnapped and beheaded by Sunni terrorists.
7/25/2007 Iraq Baghdad 23 14 Various Jihad bombing and shooting attacks leave about two dozen Iraqis dead.
7/25/2007 Afghanistan Kandahar 1 0 The Taliban shoot a Christian man to death.
7/24/2007 Iraq Hillah 32 68 A suicide bomber detonates in a marketplace across from the maternity ward of a hospital, killing over thirty innocents.
7/24/2007 Pakistan Bannu 10 40 Muslim terrorists fire rockets into a village, killing ten civilians.
7/24/2007 Somalia Mogadishu 3 0 A pregnant woman is among three civilians killed when Islamists toss a grenade into a market.
7/24/2007 Pakistan Dattakhel 4 0 Islamic militants attack a security post, killing four members.
7/23/2007 Iraq Khanqeen 5 3 Five truck drivers are murdered by Islamic terrorists.
7/23/2007 Thailand Yala 1 1 A 46-year-old construction worker is shot to death by Muslim militants.
7/23/2007 Iraq Baghdad 26 6 Violence in the name of Allah leaves over two dozen dead in various attacks.
7/23/2007 Iraq Ramadi 7 0 A female suicide bomber murders seven Iraqi policemen.
7/23/2007 Somalia Mogadishu 7 0 A woman is among seven victims of an Islamic grenade attack in a commercial district.
7/23/2007 Iraq Muqdadiyah 2 1 Muslim gunmen take down two electrical workers.
7/23/2007 Algeria Boumerdes 1 8 An Algerian security personnel is killed in a bomb attack by Islamic fundamentalists.
7/23/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A 35-year-old is shot to death while fishing in a pond.
7/23/2007 India Anantnag 1 1 Islamic militants ambush a security patrol, killing one member.
7/23/2007 India Kishtwar 1 0 The Mujahideen kidnap and execute a 22-year-old man who was collecting firewood.
7/23/2007 Pakistan Kagai 2 0 Two men are abducted by al-Qaeda militants and executed by having their throats slit.
7/23/2007 Iraq Baghdad 17 49 Three separate car bombings by Muslim terrorists end the lives of seventeen Iraqi civilians.
7/22/2007 Iraq Baghdad 22 20 A bombing and several shooting attacks leave twenty-two Iraqis dead at the hands of Freedom Fighters.
7/22/2007 Iraq Khanqeen-Buhriz 6 0 Six delivery truck drivers are murdered by the Religion of Peace.
7/22/2007 Iraq Jurf al-Milih 5 12 A Fedayeen truck bomber takes out five Sunni leaders for talking peace with Shiites.
7/22/2007 Pal. Auth. Gaza 3 0 Three sisters are brutally tortured and stabbed to death over suspicion of ‘immoral’ activities. Two are teenagers.
7/22/2007 Somalia Mogadishu 1 3 A civilian is killed when Muslim militants throw a grenade in a marketplace.
7/22/2007 India Ramban 1 0 Hizb-ul-Mujahideen terrorists kidnap and kill a former member who wanted out.
7/22/2007 Lebanon Tanbourit 1 4 Shiites shoot Christian villagers who complained of harassment.
7/22/2007 Afghanistan Kabul 1 0 The Taliban kill a German hostage, abducted four days earlier.
7/21/2007 Algeria Crete 1 2 Islamic fundamentalists attack a group of soldiers, killing one.
7/21/2007 Thailand Pattani 0 6 A 10-year-old boy and 13-year-old girl are among the casualites when Islamic radicals bomb a rice shop.
7/21/2007 Somalia Mogadishu 2 3 Two civilians are murdered when a terrorist throws a grenade into a marketplace.
7/21/2007 Iraq Mosul 26 6 A caf� showing a soccer match is one site among several Jihad targets as twenty-six people are killed.
7/21/2007 Iraq Baghdad 28 31 Islamic ‘insurgents’ rack up twenty-eight dead Iraqis in several bombing and shooting attacks.
7/21/2007 Ingushetia Karabulak 1 0 Muslim gunmen assassinate a government official in charge of ‘ethnic relations’.
7/20/2007 Iraq Baghdad 2 2 A ruthless attack by Mujahideen leaves two Australian civilians dead.
7/20/2007 Afghanistan Helmand 2 2 Two civilians are killed by a car bomb.
7/20/2007 Afghanistan Kandahar 3 0 Taliban militants murder three civilians with a roadside bomb.
7/20/2007 Pakistan Miran Shah 4 6 Four innocents are killed by a suicide car bomber.
7/20/2007 Iraq Baghdad 16 0 Sixteen victims of sectarian violence are found scattered around the city.
7/20/2007 Nigeria Sokoto 5 0 A man is burned to death in his home is among five killed in sectarian clashes between Sunni and Shia.
7/20/2007 India Rajouri 1 15 A civilian is shot to death outside his home and Islamic terrorists throw a grenade at Hindu pilgrims in a separate attack.
7/20/2007 Somalia Mogadishu 1 0 Islamists gun down a drug store owner in his shop.
7/19/2007 Pakistan Kohat 18 19 Fedayeen suicide bombers hit a mosque inside an army base, blasting eighteen people to death.
7/19/2007 Pakistan Hangu 8 22 At least eight are killed when suicide bombers ram their vehicle into a police training facility.
7/19/2007 Pakistan Hub 30 28 Thirty people are slaughtered when Sunni bombers target Chinese engineers along a road.
7/19/2007 Chechnya Assinovskaya 2 3 Two policemen are killed when Mujahideen attack their post.
7/19/2007 Somalia Mogadishu 6 3 Children playing soccer are hit by mortars fired by Islamists. Six are killed and three injured.
7/19/2007 Iraq Baghdad 20 4 A man killed in front of his wife and children is among twenty victims of Jihad sectarian violence around the city.
7/19/2007 Somalia Baruha 1 0 Islamists shoot a civilian in the head as he is holding a child.
7/19/2007 Afghanistan Helmand 6 2 Religious extremists ambush a police car, killing a dozen Afghans at point-blank range.
7/19/2007 Afghanistan Fayzabad 1 25 Women and children are among the casualties of a suicide bombing.
7/19/2007 Nigeria Sokoto 1 0 A Sunni mob beats a Shia to death.
7/19/2007 Iraq Khalis 5 4 Islamic gunmen attack a village, killing five residents.
7/18/2007 Iraq Baghdad 22 12 Random sectarian attacks leave twenty-two Iraqis dead.
7/18/2007 Iraq Baghdad 17 18 A series of Sunni bomb attacks kills at least seventeen innocents.
7/18/2007 Iraq Baghdad 4 4 Four electrical workers are killed when Jihadis target their minibus with a truck bomb.
7/18/2007 Iraq Khalis 7 0 Seven bus passengers are brutally shot to death by Islamic gunmen.
7/18/2007 Russia Kizilyurt 4 3 Islamic separatists are suspected in the bombing of a school playground that kills four policemen.
7/18/2007 Afghanistan Khost 3 0 A suicide bomber blasts three Afghans to Allah.
7/18/2007 Afghanistan Zabul 7 4 Seven Afghan police officers are murdered in a brutal ambush by religious extremists.
7/18/2007 Pakistan Miranshah 16 14 al-Qaeda backed militants ambush an army convoy with rockets, killing sixteen Pakistanis.
7/18/2007 Afghanistan Kandahar 2 0 Taliban extremists murder two police officers riding bikes.
7/18/2007 Nigeria Sokoto 1 0 A Sunni cleric is assassinated by a rival Shiite militia.
7/18/2007 Somalia Mogadishu 2 3 Two people are killed when radical Muslims shell a market.
7/18/2007 Pakistan Bajaur 1 0 Islamists kidnap and behead a civilian.
7/18/2007 Philippines Lamitan 1 0 A Sunni missionary is dismembered by Abu Sayyaf militants on suspicion of spying.
7/17/2007 Iraq Samarra 1 3 A hospital director is gunned down by militant Muslims.
7/17/2007 Iraq Baghdad 20 20 Sunnis send a suicide bomber into a Shia residential neighborhood to blast twenty innocents to death.
7/17/2007 Pakistan Mir Ali 5 0 A suicide bomber murders five people at a checkpoint.
7/17/2007 Lebanon Nahr el-Bared 4 0 Fatah al-Islam snipers pick off four Lebanese soldiers.
7/17/2007 Thailand Narathiwat 1 1 Islamic radicals shoot a soldier to death by the side of a road.
7/17/2007 Somalia Mogadishu 1 4 At least one person is killed when Islamic militants throw a grenade into a market.
7/17/2007 Pakistan Islamabad 13 45 A suicide bomber detonates in a crowd a political rally. Thirteen innocents are killed.
7/17/2007 Thailand Yala 1 31 A double bomb attack by Islamic radicals at a railway station leaves at least one person dead and thirty-one injured.
7/17/2007 Iraq Baghdad 31 10 Jihadis ring up over thirty dead Iraqis in various shooting and bombing attacks.
7/17/2007 India Baltal 1 17 Islamists toss a grenade into a crowd of Hindu pilgrims, killing one.
7/17/2007 India Poonch 2 8 Lashkar-e-Toiba terrorists attack a security patrol, killing two members.
7/17/2007 Pakistan Khar Banda 1 0 A civilian is abducted and beheaded by the Taliban.
7/17/2007 Iraq Muqdadiya 14 0 Twelve members of one family are massacred by Islamic terrorists in their home. Two women are gunned down elsewhere in the city.
7/17/2007 Lebanon Nahr el-Bared 4 0 Four Lebanese troops are killed by Fatah al-Islam snipers.
7/17/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A man is shot to death outside a school by militant Muslims.
7/17/2007 Iraq Dulayiya 29 4 Nearly thirty men, women and children gathered for a soccer game are hacked and shot to death by radical Sunnis.
7/16/2007 Iraq Baghdad 2 5 Two sisters are killed when they are taken hostage by Muslim terrorists and forced into a explosives-laden car.
7/16/2007 Somalia Mogadishu 3 4 Two civilians are among three killed by Islamic militants in two attacks.
7/16/2007 Afghanistan Kandahar 1 0 A Taliban attack leaves one Afghan dead.
7/16/2007 Pal. Auth. Gaza 1 0 Hamas militants kidnap and suffocate a 45-year-old man.
7/16/2007 Iraq Samarrah 5 0 Armed Jihadis shoot five people in the head.
7/16/2007 Iraq Baghdad 39 45 Muslim terrorists rack up forty dead Iraqis in various sectarian attacks.
7/16/2007 Iraq Kirkuk 85 180 Sunni suicide truck bombers massacre eighty-five Iraqi civilians near a Kurdish political office.
7/16/2007 Afghanistan Helmand 3 2 Five Afghans are killed in a roadside bombing by Taliban extremists.
7/16/2007 Philippines Tugas 2 1 Abu Sayyaf militants ambush a security patrol, killing two members.
7/16/2007 Ingushetia Ordzhonikidzevskaya 3 7 A Christian woman and her two children are murdered in their home by Islamic gunmen. Seven mourners are injured when their funeral is bombed two days later.
7/15/2007 Iraq Baghdad 22 0 Twenty-two victims of sectarian violence are found, including several women.
7/15/2007 Pakistan Dera Ismail Khan 25 61 Twenty-five innocents are blown to bits by a Fedayeen suicide bomber on foot.
7/15/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A 52-year-old railway worker is shot to death by Islamists on his way to work.
7/15/2007 Somalia Mogadishu 3 0 Two civilians and a government official are killed when an Islamist hurls a grenade into a municipal office.
7/15/2007 Thailand Yala 1 1 A Muslim who ‘switched sides’ is shot to death at a market. His wife is seriously injured.
7/15/2007 Pakistan Swat 17 47 Civilians are among seventeen people blasted to death by a suicide bomber on a highway.
7/15/2007 Iraq Aziziya 2 0 A woman and her 8-year-old son are brutally gunned down by Muslim terrorists.
7/15/2007 Afghanistan Paktika 1 3 One person is killed when Islamists fire a rocket into his home.
7/15/2007 Afghanistan Paktika 5 2 Religious extremists kill five highway construction workers with a bomb.
7/15/2007 Iraq Baghdad 10 25 Sunnis kill ten with a car bombing along a city square.
7/14/2007 Iraq Hillah 9 3 Jihadis barge into a house and murder nine members of a family, including women and children.
7/14/2007 Thailand Songkhla 2 0 Two civilians are ambushed and murdered by Islamic radicals.
7/14/2007 Pakistan Essa 1 0 A Pakistani soldier is shot to death by an Islamic militant at a checkpoint.
7/14/2007 Somalia Mogadishu 1 1 Islamists kill a woman and injure her 8-month-old baby in a grenade attack.
7/14/2007 Iraq Baghdad 28 12 Jihadis manage to kill twenty-eight Iraqis in various shooting and bombing attacks.
7/14/2007 Thailand Narathiwat 1 0 Muslim terrorists shoot a 66-year-old farmer to death.
7/14/2007 Iraq Suwayra 6 0 Six people are murdered by Islamic radicals and thrown into a river.
7/14/2007 Pakistan North Waziristan 23 27 A Fedayeen suicide bomber sends twenty-three Pakistani soldiers to Allah.
7/14/2007 Afghanistan Paktia 2 0 Two men are gunned down by religious extremists.
7/14/2007 Iraq Baghdad 7 15 Sunnis bomb a gas station, killing at least seven people lining up for fuel.
7/13/2007 Pakistan Miranshah 3 0 Three tribal leaders are shot to death at a market by Islamic militants.
7/13/2007 Somalia Huriwa 2 0 Two men are shot to death by suspected Islamic militias.
7/13/2007 Iraq Baghdad 2 6 Sunnis kill two Shia civilians with a car bomb.
7/13/2007 Iraq Baghdad 5 9 Jihadis gun down five policemen in an attack on their checkpoint.
7/13/2007 Iraq Muqdadiyah 12 0 Sunni gunmen massacre a family of twelve Shia in their home.
7/13/2007 Lebanon Nahr al-Bared 11 50 Fatah al-Islam terrorists kill eleven Lebanese soldiers with rockets and sniper fire.
7/13/2007 India Reasi 1 0 Police recover the body of a man abducted from his home by militants a month earlier.
7/12/2007 Pakistan Miranshah 3 3 A Religion of Peace suicide bomber strolls into an office and kills three workers.
7/12/2007 Somalia Mogadishu 3 9 Three Somali civilians, including two construction workers are killed in separate attacks by Islamic grenade throwers.
7/12/2007 Lebanon Nahr al-Bared 4 9 Islamic militants kill four Lebanese soldiers.
7/12/2007 Pakistan Swat 5 3 Five Pakistanis are killed in a suicide attack on a police vehicle.
7/12/2007 Thailand Narathiwat 2 0 Muslims shoot an elderly Buddhist couple to death as they are riding to a market.
7/12/2007 Iraq Baghdad 28 0 Twenty-eight victims of sectarian violence between Shia and Sunni are found executed.
7/12/2007 Iraq Mosul 5 15 Jihadis car bomb and shoot five Iraqis to death.
7/12/2007 Iraq Karbala 4 2 Islamic terrorists attack a family car, killing four members.
7/12/2007 Pakistan Spin Wam 1 0 al-Qaeda backed militants cut the head off of a civilian.
7/12/2007 Thailand Pattani 1 0 Islamists slash the throat of a 29-year-old man and throw him into a river.
7/12/2007 Thailand Narathiwat 1 0 Muslim radicals shoot a man, then set him on fire under a bridge.
7/12/2007 Iraq Tal Afar 7 4 A suicide bomber attacks a wedding, killing seven guest who try and stop him.
7/12/2007 Afghanistan Khost 6 0 Six Afghans are slaughtered when religious extremists attack their patrol.
7/11/2007 Afghanistan Paktia 4 0 Religious extremists ambush and kill four Afghans.
7/11/2007 Somalia Mogadishu 2 0 Two people are killed by an Islamist mortar attack.
7/11/2007 Somalia Mogadishu 7 4 Islamists kill civilians and police by throwing grenades into a market.
7/11/2007 Algeria Lakhdria 10 35 At least ten people are killed when a teenage suicide bomber detonates near a sports venue.
7/11/2007 Thailand Narathiwat 1 0 Islamists murder a rubber worker on his plantation.
7/11/2007 Iraq Baghdad 32 17 Thirty victims of sectarian hatred within the Religion of Peace are found executed.
7/11/2007 Iraq Garma 21 50 Two al-Qaeda suicide bombers attack a reconciliation meeting at a residence, then two others kill emergency responders.
7/11/2007 Algeria Tigzirt 1 1 Fundamentalists kill a security guard with a bomb.
7/11/2007 Thailand Patani 1 0 A 58-year-old man is murdered by Muslim radicals as he tends his garden.
7/11/2007 Philippines Al-Barka 1 0 Abu Sayyaf terrorists murder a civilian.
7/11/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A Buddhist civilian is murdered in a drive-by shooting attack by Muslim radicals.
7/10/2007 Afghanistan Deh Rawud 17 30 A suicide bomber detonates at a market, killing seventeen innocents, including children.
7/10/2007 Thailand Yala 1 0 A 48-year-old Buddhist man is shot to death in his car by Muslim radicals.
7/10/2007 Thailand Narathiwat 1 0 A village chief is ambushed and killed on the road by Muslim terrorists, as he is driving home football players.
7/10/2007 Pal. Auth. Gaza 1 0 Hamas militants strangle a 31-year-old man.
7/10/2007 Somalia Mogadishu 2 5 Two civilians are killed when a grenade is thrown into a busy marketplace.
7/10/2007 Philippines Basilan 14 9 Abu Sayyaf militants kill 14 members of a search party looking for a kidnapped priest. At least ten are beheaded.
7/10/2007 Iraq Sherween 18 40 Eighteen villagers are killed when al-Qaeda militants stage an assault.
7/10/2007 Iraq Tikrit 12 0 A dozen people are shot to death by Islamic terrorists.
7/10/2007 Iraq Nasariyah 3 1 Three children die in separate Jihad attacks.
7/10/2007 Iraq Baghdad 26 15 Twenty-six people are killed in sectarian violence within the Religion of Peace.
7/10/2007 Pakistan Kohat 1 11 Islamic militants kill one soldier at a checkpoint.
7/9/2007 Iraq Baghdad 31 24 Various bombing and shooting attacks by Jihadis leave over thirty people dead.
7/9/2007 Iraq Balad 9 20 A roadside bombing leaves nine Iraqis dead.
7/9/2007 Iraq Mada’en 12 0 A dozen workers at a Pepsi plant are abducted and slaughtered by Shia terrorists.
7/9/2007 Pakistan Peshawar 3 1 Three Chinese motorcycle workers are shot to death by Islamic radicals.
7/9/2007 Somalia Beledweyne 1 0 Muslim gunmen kill a Doctors Without Borders physician.
7/9/2007 Somalia Mogadishu 3 8 At least three civilians are killed when Islamists lob grenades into a market.
7/9/2007 Iraq Ghazaliya 4 0 Four members of a family are kidnapped and strangled by Islamic terrorists.
7/9/2007 Chechnya Vedeno 3 5 Mujahideen stop a Russian vehicle with a landmine, then shoot the occupants.
7/9/2007 Afghanistan Heart 4 12 A religious extremist opens fire inside an Afghan army camp, killing four people.
7/8/2007 Pakistan Bannu 1 3 Islamic militants attack a security patrol with grenades.
7/8/2007 Pakistan Islamabad 1 0 A Pakistani solider is killed by an Islamist sniper outside a mosque.
7/8/2007 Iraq Baghdad 2 0 The bodies of a husband and wife, kidnapped by al-Qaeda, surface with slit throats.
7/8/2007 Iraq Baghdad 29 0 Twenty-nine bodies are found, victims of sectarian hatred within the Religion of Peace.
7/8/2007 Iraq Baghdad 15 33 Three Jihad car bombings leave fifteen civilians dead.
7/8/2007 Iraq Haswa 23 27 Two dozen young Iraqi police recruits are killed when Fedayeen suicide bombers ram into their truck.
7/8/2007 Iraq Samawa 3 0 A woman and two children are killed when Islamic terrorists lob a mortar into their home.
7/8/2007 Somalia Mogadishu 1 0 Islamic gunmen shoot a policeman three times in the head.
7/8/2007 Pakistan Bajur 1 7 Islamic militants detonate a bomb under a police vehicle, killing one officer.
7/8/2007 Afghanistan Kandahar 2 0 Two civilians are beheaded by the Taliban.
7/7/2007 Iraq Baghdad 19 0 Nineteen people are kidnapped and executed by Islamic terrorists.
7/7/2007 Iraq Kirkuk 5 0 Five civilians are murdered by the Mujahideen in two separate attacks.
7/7/2007 Iraq Mashahidah 8 0 Eight Iraqi soldiers are killed in a brutal and senseless attack on their checkpoint.
7/7/2007 Iraq Khanaqeen 22 15 A Fedayeen suicide bomber kills two dozen innocents at a funeral.
7/7/2007 Chechnya Grozny 2 1 A police officer and an engineer are killed in separate attacks by Jihadis.
7/7/2007 Afghanistan Kunar 1 8 A 10-year-old boy is killed when Islamic terrorists fire a rocket into his home.
7/7/2007 Afghanistan Kandahar 6 0 Six Afghan police are ambushed and killed by the Taliban.
7/7/2007 Afghanistan Uruzgan 1 0 Religious extremists kidnap a man from his home and then shoot him to death.
7/7/2007 Iraq Tuz Khurmatu. 156 255 Sunnis launch a very successful attack against Shia civilians, blasting to death over one-hundred and fifty at an open-air market.
7/6/2007 Thailand Yala 1 0 An elderly rubber worker is murdered by Muslim extremists.
7/6/2007 Pakistan North Waziristan 2 4 An attack by radical Islamists leaves at least two tribesmen dead.
7/6/2007 Pakistan Islamabad 2 0 Two students are executed by mosque radicals over their plans to surrender to police.
7/6/2007 Iraq Mahmudiya 3 0 Two people are tortured to death by the Mujahideen. A child is killed in a separate attack in Umm Hilayil
7/6/2007 Iraq Mosul 2 0 A Kurdish married couple is shot to death by Sunni terrorists.
7/6/2007 Iraq Tikrit 7 9 Sunni gunmen attack the home of a peaceful Sheikh, killing seven members of his family.
7/6/2007 Iraq Ahmad Maref, 26 33 Islamic terrorists send a suicide bomber into a market, killing over two dozen shoppers.
7/6/2007 Thailand Pattani 1 0 A 50-year-old Buddhist woman is shot to death by Islamists in her store.
7/6/2007 Pakistan Dir 4 1 A suicide bomber on a bicycle kills four Pakistani soldiers.
7/6/2007 Somalia Huriwa 4 6 Islamists kill four more children with a roadside bomb.
7/6/2007 Somalia Mogadishu 5 0 Five children are killed when a landmine planted by Islamic militias explodes.
7/6/2007 Somalia Afgoi 1 0 A bus station guard is shot to death by Islamic gunmen.
7/6/2007 Somalia Mogadishu 1 0 A government official is assassinated by members of an Islamic militia.
Older Posts »