Hodjanernes Blog

22 maj 2015

Nyt studie i The lancet: Kulde dræber 20 gange så hyppigt som varme

Filed under: Evidens, Greenies, Læger, Medicin — Tags: , , — Hodja @ 09:19

Lead author Dr. Antonio Gasparrini, of the London School of Hygiene & Tropical Medicine in the UK, and colleagues reached their findings by analyzing more than 74 million deaths that occurred over 384 locations in 13 countries between 1985 and 2012.

Perhaps the most interesting finding, however, was that cold temperatures were the cause of most of these deaths, accounting for 7.29% of them. Hot temperatures were the cause of only 0.42% of all deaths, meaning cold weather kills around 20 times as many people as hot weather.

Commenting on the overall findings, Dr. Gasparrini says:

“It’s often assumed that extreme weather causes the majority of deaths, with most previous research focusing on the effects of extreme heatwaves.

Our findings, from an analysis of the largest dataset of temperature-related deaths ever collected, show that the majority of these deaths actually happen on moderately hot and cold days, with most deaths caused by moderately cold temperatures.”

Mere på MNT.

Undersøgelsen findes her (pdf).

31 januar 2010

The Lancet – et seriøst lægetidsskrift – eller videnskaberne degenererer

It’s official. Britain’s premier medical journal Lancet has been completely Palestinianized. It no longer bears any relationship to the first-rate scientific journal it once was. Perhaps Lancet is no longer a standard-bearer but has become a follower in the global movement in which standards have plunged, biases have soared, and Big Lies now pass for top-of-the-line academic, scientific work.

[….]

Their study is titled: “Association between exposure to political violence and intimate-partner violence in the occupied Palestinian territory: a cross-sectional study.” And yes, they have found that Palestinian husbands are more violent towards Palestinian wives as a function of the Israeli “occupation”— and that the violence increases significantly when the husbands are “directly” as opposed to “indirectly” exposed to political violence.

Læs resten på Pajamas-Media

Tip: Universalgeni

Hodja om The Lancet

14 januar 2008

George Soros og anti-krigsbevægelsen finansierede The Lancets studie over dødstallet i Irak

A STUDY that claimed 650,000 people were killed as a result of the invasion of Iraq was partly funded by the antiwar billionaire George Soros.

Soros, 77, provided almost half the £50,000 cost of the research, which appeared in The Lancet, the medical journal. Its claim was 10 times higher than consensus estimates of the number of war dead.

The authors should have disclosed the [Soros] donation and for many people that would have been a disqualifying factor in terms of publishing the research,” said Michael Spagat, economics professor at Royal Holloway, University of London.

Mere på TimesOnline via NewsBusters

Det vil vi gerne høre, DR fortælle – NOT?

5 august 2007

Statistiker: The Lancets dødelighedstal for Irak er utroværdige

Filed under: Evidens, Irak, Læger, Medicin, Medier DR m.fl., Politisk korrekte — Hodja @ 11:07

Hvad så Villy Søvnighed:

There were attempts made by lay journalists to debunk the 2004 study (as well as the 2006 follow-up study that purported to back up the first). But none of those dissections comes close to a damning new statistical analysis of the 2004 study authored by David Kane, Institute Fellow at the Institute for Quantitative Social Science at Harvard University. I read of Kane’s new paper at this science blog and e-mailed him for permission to reprint his analysis in its entirety here so that a wider blog readership could have a look. He has given me his permission and adds that he welcomes comments and feedback. He’ll be presenting the paper at the Joint Statistical Meetings in Salt Lake City on Monday — the largest conference of statisticians in North America.

Much of the math here is mind-numbingly complicated, but Kane’s bottom line is simple: the Lancet authors “cannot reject the null hypothesis that mortality in Iraq is unchanged.” Translation: according to Kane, the confidence interval for the Lancet authors’ main finding is wrong. Had the authors calculated the confidence interval correctly, Kane asserts that they would have failed to identify a statistically significant increase in risk of death in Iraq, let alone the widely-reported 98,000 excess civilian deaths.

An interesting side note: as Kane observes in his paper, the Lancet authors “refuse to provide anyone with the underlying data (or even a precise description of the actual methodology).”

Mere hos Michelle Malkin, hvor Kanes artikel kan læses i sin helhed.

Limewoody

6 august 2014

Her er 4 gange YNK

De har også meget tilfælles: London Times, Al Aqsa Martyr brigaden, Jimmy Jordnød Carter og the Lancet

Først London Times, en venstreorienteret sprøjte, der ikke ville tillade et indlæg med nobelprisvinderen Elie Wiesel , som ville protestere mod Hamas brug af børn:

Ynkelige Times

Ynkeligt

Dernæst en video med terrorgruppen Al Aqsa Martyr Brigades, som vil vise, at de har erobret lidt israelsk matriel i løbet at de 29 dage.
Dumb Hakim
Minsandten om de heltemodige terrorister ikke også har tilfangetaget en israelsk båre !! 🙂

Du bliver nødt til at klikke her, jeg kan ikke embedde videoen

Ynkeligt

Og så jordnøddefarmeren fra Georgia, som åbenbart er blevet ramt af alzheimers
og nu vil have at verden anerkender Hamas.
Give Jew hating murderers a chance
Jeg anerkender Hamas som en terror-organisation og intet andet.

Klik her for at se videon

Ynkeligt

Det engelske The Lancet var en gang et anerkendt fagligt medicinsk tidsskrift :
nu er det en as de sædvanlige vensterorienterede sprøjter,
som gerne optager svinske anti-israelske indlæg,
men – selvfølgelig – ikke vil bringe indlæg af israelske forskere …

Brain_Socialist_550

Ynkelige Lancet

Ynkeligt

2 maj 2014

Vejen frem er … kamelpis !

Filed under: Humor, Muslim World, Saudi, TrumfEs, UK, Videnskab — Tags: — trumfes @ 19:30

Arabisk videnskab slår til igen

At dømme efter denne vise mand, som har studeret kamel pis og ekskrementer i mange år (!),
er der ikke det, kamelpis ikke kan kurere

For nylig har rigtige videnskabsmænd i det engelske lægeblad The Lancet dokumenteret at sygdommen MERS( Middle East Respiratory Syndrome), en slags coronavirus af samma stamme som SARS – sandsynligvis bliver udbredt via – kameler !

Man ved ikke om det skyldes spisning af kamelkød eller for tæt kontakt til kameler.

Taget herfra

9 september 2013

Derfor hader lægemiddelindustrien e-cigaretten

Filed under: Evidens, Medicin, Videnskab — Tags: , , — Hodja @ 12:10

A study published by The Lancet today confirms that e-cigarettes are at least as effective as nicotine patches for people trying to quit smoking.

Another group of subjects was given nicotine-free (placebo) e-cigarettes. Their abstinence rate after 6 months was 4.1%. In sum, the 6 month abstinence rates were highest amongst the e-cigarette group (7.3%), followed by the patches group (5.8%) and the placebo e-cigarettes (4.1%).

The abstinence rate amongst e-cigarette users is lower in this study than in a couple of recent studies. The researchers suggest that this may be because the e-cigarette group was given one cartridge a day which was the equivalent of only 20% of the normal nicotine intake of a smoker.

Mere på Velvet Glove, Iron Fist

22 september 2011

Om årsag og virkning

Etablissementets intelligens vs. intelligent videnskab.

Når kendsgerninger som forstyrrer Det Politisk Korrekte Troessamfund™ fra tid til anden dukker op i en avis sættes alle gode kræfter ind for at mane dem i jorden. Da således professor Helmuth Nyborg forleden fik lov til at skrive et par sandheder i Jydepotten – nemlig at importen af mennesker fra områder med lav, gennemsnitlig IQ på sigt ville få også Danmarks gennemsnitlige IQ til at falde – blæstes omgående til alarm i ‘segmentet’. Thi hvor indlysende rigtigt og velunderbygget professorens udsagn end er, så er De Gode™  dog ikke dummere end at de godt ved hvad humlen er, nemlig at der her tales om muslimer, og ikke f.eks. kinesere, vietnamesere, indere og andre folkeslag med en gennemsnitlig IQ et stykke over vores egen. Og det går jo ikke. (En glimrende reportage om opstandelsen i looniesfæren kan læses ovre på Uriasposten).

Også på dasbladet Samarbejds-Politiken klemtede alle de små, nydelige ringeklokker brandarlarm. Man fik omgående Danmarks Statistik ud af sengen for at bedyre, at indvandrere vistnok ikke får så forfærdeligt mange flere børn end gennemsnittet. Hvilket da sikkert er rigtigt, når man taler om amerikanere, svenskere, tyskere, polakker, kinesere, indere og sønderjyder og bundter dem sammen med muslimer. Forudsat der ikke er ret mange af sidstnævnte. Men pudsigt nok vil – eller må – samme Danmarks Statistik ikke fortælle os, hvor mange. Ej heller om de får flere eller færre børn end gennemsnittet af indvandrere og os andre. Det er der selvfølgelig en grund til, og den kan vi alle se, så såre vi kommer ud af gadedøren…

Var det nu kun Samarbejds-Politiken kunne man jo bare sige schwamm darüber, som med det meste fra den kant. Men også en klummeskriver ved Pravda i Pilestræde, en Poul Høi, følte sig foranlediget til at kloge sig på videnskab. Men når Fanden læser Bibelen og journalister læser Scientific American kommer der sjældent noget godt ud af det. Kildekritik er et ukendt begreb i de kredse. Nu ligger landet tilfældigvis således, at nærværende blogger har været fast abonnent på bl.a. Scientific American i mere end 12 år og derfor vil stå ved følgende udsagn: magasinet er et glimrende opkog af de væsentligste artikler fra bla. Nature, Science, Physics Today, JAMA, Lancet og lignende, seriøse publikationer, men bringer desuden en del stof fra de mere luftige, knapt så videnskabelige områder, så som psykiatri, psykologi, klimatologi etc.. Og just på disse sidste områder slår magasinets politisk korrekte holdning klart igennem:

For eksempel bringer man en masse artikler om miljø og klima. Det formelig vrimler med alskens gode forslag til at mindske udledningen af CO2, øge fødevareproduktionen, opdyrke ørkener, bygge bedre byer og tranportsystemer o.s.v., o.s.v. – samt bekæmpe sygdomme, navnlig i troperne. Men aldrig een eneste artikel om det bagvedliggende problem. Nemlig overbefokningen i specielt den muslimske verden, hvor man fortsat avler børn som vanvittige uden hensyn til om man kan brødføde dem. Her går man ud fra, at det er den civiliserede verdens pligt – og det gør Scientific American også. Deraf de mange artikler om dette emne.

En sådan artikel er kommet denne Poul Høi for øje. Heri fortæller en studerende ved universitetet i New Mexico, en Christioffer Eppig, at når den gennemsnitlige IQ er lavest omkring ækvator, så skyldes det at tropesygdomme især florerer her. Quelle surprise. Og når spædbørn skal konfrontere sygdomme, så går det ud over hjernen og dermed intelligensen for resten af livet. Og han slutter sålunde:

“So far, the evidence suggests that infectious disease is a primary cause of the global variation in human intelligence. Since this is a developmental cause, rather than a genetic one, it’s good news for anyone who is interested in reducing global inequality associated with IQ. If the primary factors were genetic, as some have suggested, IQ would be very difficult to change. – As our research continues, we hope to discover the periods of development that are most sensitive to disruption by infectious disease, and determine which diseases are most harmful to brain development. If the evidence continues to come out in favor of our hypothesis, it will allow people interested in using this information to raise the IQ of people around the world to target their efforts most effectively and efficiently.”

Uden hensyn til de mange “if”-er, “hopes” og “suggests” labber vor Poul Høi denne smøre i sig. Hensigten helliger jo altid midlet: “Det betyder også, at hvis et mexicansk barn bliver født i et koldere område, eller hvis et pakistansk barn bliver født i Danmark, så vil det alt andet lige udvikle en “kold” – eller dansk – IQ.” – Enkelt og ligetil, ikke? – Bortset fra, at vi nu er på fjerde generation af pakistanske indvandrere i Danmark, at denne generation fortsat i stort tal forlader skolen som funktionelle analfabeter, at pakistanere stadig får langt flere børn end gennemsnittet, at de forstsat dominerer i fængslerne, at de fortsat belaster det sociale system i uforholdsmæssig høj grad og fortsat er muslimer.

Så når vor journalist fra Pilestræde botaniserer i videnskabelige tidsskrifters lejlighedsvist knapt så videnskabelige artikler, kan vi anbefale ham lidt opfølgende læsning. Nemlig næste nummers letters to the editors. Jeg tør godt æde min gamle stålhjelm på at han vil så opdage en syndflod af beske kommentarer til netop student Eppigs ‘opdagelse’ – alle om den gammelkendte faldgrube, at forveksle årsag med virkning. Eller formuleret som spørgsmål: hvorfor er sygdomme mere udbredt i den muslimske end i den civiliserede verden…? – Kunne det monstro have noget at gøre med IQ…?

6 september 2011

DanMarx Radio vil gerne viderebringe venstreorienterede myter

Men når så venstrefløjsiske medier korrigerer sig selv, så hører danskerne aldrig om det – sådan holder man myterne i live.

The corrupt  Lancet journal this week announced that 108,624 Iraqis were killed during the Iraq War​ not 655,000 as they previously reported.

The liberal journal also said that suicide bombings were “cost effective.”

26 oktober 2010

Wikileaks – det som medierne ikke fortæller

Medierne har meget travlt med oplysninger fra de lækkede dokumenter om, at danske soldater har udleveret fanger.

Der er ingen medier, der fortæller, at man i dokumenterne har fundet yderligere beviser på, hvad læsere af blogs har vidst længe:

1) De tal, som fremkom i det tidligere så anerkendte lægetidsskrift The Lancet i 2004 og 2006 om antallet af døde i Irak, var vildt overdrevne.

2) Amerikanerne fandt masseødelæggelsesvåben i Irak, som skulle have været destrueret efter ordre fra FN, men som ikke var blevet det.

OPDATERING: Victor Davis Hanson om Wikileaks selektive moral:

Finally, I expect Mr. Assange’s organization soon to implode. You see, despite all its utopian chest-thumping about seeking out secretive evil the world over, it is really designed, in Daniel Ellsberg fashion, to expose bad faith and cruelty on the part of the evil capitalist military-industrial Western state. But right now, that apparatus here in the Great Satan is being run by the likes of the hyper-liberal Barack Obama, Nancy Pelosi, and Harry Reid, with the enthusiastic sanction of the New York Times, NPR, the Washington Post, Newsweek, and CBS News. Bush’s Iraq War was and is still fair game, and we can all indulge in groupthink outrage about his minions. But WikiLeaks is now flitting around within the red zone, and any leaks about Afghanistan or Iraq post January 2009 reflect upon a left-wing Obama government. A public perception of inappropriate military policy would endanger an entire far-left social experiment at home. The result will be that either Mr. Assange and his team pull back, or, more likely, the outraged media will abruptly decide that his leaking grows stale and he has already had more than his 15 minutes of fame. Who knows, maybe the head of NPR will soon scoff that Mr. Assange should first check in with his psychiatrist or his publicist — take your pick.

18 december 2009

Den ubekvemme sandhed om malaria

Al Gore has made bold claims that climate change is aiding the spread of insect-borne diseases.

The science does not support him, says Paul Reiter.

I am a scientist, not a climatologist, so I don’t dabble in climatology. My speciality is the epidemiology of mosquito-borne diseases. As the film began, I knew Mr Gore would get to mosquitoes: they’re a favourite with climate-change activists. When he got to them, it was all I feared.

[…]

In 2004, nine of us published an appeal in the Lancet: ‘Malaria and climate change: a call for accuracy’. Clearly, Mr Gore didn’t read it. In 2000, I protested when Scientific American published a major article loaded with the usual misrepresentations. And when I watched his animated mosquitoes, his snow-capped mountain was oddly familiar. It took a few moments to click: the images were virtually identical to those in the magazine. The author of the article, Dr Paul Epstein, features high in Gore’s credits.

Dr Epstein is a member of a small band dedicated to a cause. And their work gains legitimacy, not by scholarship, but by repetition. While they publish their work in highly regarded journals, they don’t write research papers but opinion pieces and reviews, with little or no reference to the mainstream of science. The same claims, the same names; only the order of authors change. I have counted 48 separate pieces by just eight activists. They are myth-makers. And all have been lead authors and/or contributory authors of the prestigious IPCC assessment reports.

[…]

When the Bush government nominated me as a lead author for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), I knew I hadn’t a snowball’s chance of being accepted. The IPCC, supposedly formed of thousands of the world’s top scientists, is an ‘Intergovernmental’ panel. Governments nominate the authors, governments make their selections from those nominations, and governments must approve of all reports, line by line, before they are published. Moreover, the IPCC is a UN organisation, so its ‘top scientists’ are drawn from the 192 member countries of the UN Framework Convention on Climate Change. Each chapter must include two authors from developing countries and at least one from an emerging economy. Clearly, the people of the Maldives are not going to nominate a scientist like me, but if they did, I doubt the project would get very far: the IPCC Working Group II, based in Exeter, somehow happened to lose my nomination from their database. 

12 april 2009

Ikke alle kommunister har mistet forstanden.

Filed under: Frankrig, Immigration, Islam, Jihad, Tørklæde — Skjoldungen @ 21:19

I modsætning til de danske futmælks- og salon-“socialister” har man i  Frankrig kommunister fra arbejderklassen.

borgmester

Radiocool: Borgmesteren i Vénissieux hat skrevet til premierministeren og relancet polmikken  .

Efter at det sociale boligselskab i kommunen sidste august afviste at leje ud til en familie hvor moderen bar (ses her), forlanger André Gerin at indenrigsminister François Fillon tager sagen op i regeringen og tager stilling til problemet. Han forlanger ligeledes en debat i parlamentet.

I sit brev skriver den kommunistiske borgmester i Vénissieux: “Skal man efterleve en  radikal integrationsdoktrin som indebærer kamp mod Frankrig og alle hvide ?”

Borgmesterens brev: side 1 og side 2

6 februar 2009

Videnskabelig uredelighed

The American Association of Public Opinion Research has censured a Johns Hopkins University professor for refusing to disclose “basic facts” about his controversial research that estimated the number of civilians who have died in Iraq since the 2003 invasion is hundreds of thousands more than most other estimates.

The association conducted an eight-month inquiry into results published by Gilbert Burnham in the October 2006 issue of The Lancet, a British medical journal, that estimated that 650,000 Iraqis had died as a result of the U.S.-led invasion.

The inquiry into Mr. Burnham’s work arose because of a complaint by one of the association’s members. But Mr. Burnham, who is not a member of the association, refused to cooperate. He wouldn’t disclose such information as the wording of questions he used in a survey of Iraqis, the instructions and explanations that were provided to respondents, and a summary of the outcomes for all households selected as potential participants in the survey, according to a statement released by the group.

“This violated the standards of science, seriously undermines open public debate on critical issues, and undermines the credibility of all survey and public-opinion research,” said Richard A. Kulka, the association’s president.

Læs mere på The Chronicle

Dette er ligegyldigt – de uredelige tal er en del af venstrefløjens mytologi om Irak-krigen – som fakta ikke får indflydelse på.  Så forvent aldrig at høre om det på DDR etc.