Hodjanernes Blog

17 maj 2017

Speciallæge er under mistanke for at snyde med lægeerklæringer, så udlændinge kunne få dansk statsborgerskab.

BT kan tirsdag afsløre, at en speciallæge i psykiatri lige nu efterforskes af Nordsjællands Politi, efter han har lavet mangelfulde og enslydende lægeerklæringer.

Det drejer sig om en speciallæge i psykiatri, som tilbage i 2014 skrev en række lægeerklæringer til udlændinge, hvor flere dermed fik dispensation til at blive danske statsborgere uden at leve op til danskkravet og bestå den obligatoriske indfødsretsprøve.

Mere på BT

EU_WELLCOME

8 februar 2017

Udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) har besluttet at lade 135 ansøgninger om statsborgerskab gå om på grund at mistanke om snyd med lægeerklæringer.

Alle lægeerklæringerne er skrevet af samme psykiater, men i november sidste år besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed, at han ikke må udfærdige lægeerklæringer, fordi styrelsen har en begrundet mistanke om, at han ”udgør en patientsikkerhedsmæssig risiko på grund af alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed ved udfærdigelse af erklæringer.”

Og derfor har Udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) besluttet, at sagerne skal gå om.

Udlændinge kan i særlige tilfælde få dispensation til at få dansk statsborgerskab uden at skulle leve op til kravet om en bestået prøve i statsborgertests med bl.a. en lægeerklæring.

Mere på Ugeskrift for Læger

Snyd med lægeerklæringer er en sag, der har været fremme i mange år.

23 november 2013

England er helt ude i tovene – truer nu børn

England synes fast besluttet på at presse islam ned i halsen på alle, specielt skolebørn

Betal 5 £ pr barn til islamisk indoktrinering eller få en “Racial Discrimination Note” lagt ind i dit barns skolemappe, som vil være der under hele uddannelsen !

Og tro ikke at du bare kan påstå at barnet ser sygt den dag.
Kun lægeerklæringer vil blive accepteret som gyldig fraværsgrund !!

Engelsk_idioti

Jeg håbet at hele skolens forældre samlet skriver til skole og beder den om at stikke den trussel skråt op !

Mage til politisk korrekt diktatur skal man lede længe efter.

Taget herfra

2 december 2011

Helsides interview med Über-Stampisten i metroXpress

metroXpress interviewer Zenia Stampe på en togtur til Jylland.

Stampisten er ved at gennemgå en række statsborgerskabssager fra VKO-regeringen, hun kalder afgørelserne ‘kyniske, uværdige og inhumane’.

Det er som om flere års diskussioner er gået helt henover hovedet på kvindemennesket, og af interviewet fremgår det, at der skal strøs statsborgerskaber ud med løs hånd for eksempel baseret på på posttraumatisk stress.

Men hvis posttraumatisk stress igen skal være en selvstændig dispensationsmulighed, er der så ikke en risiko for, at velvillige læger udstyrer en masse ansøgere med denne omdiskuterede diagnose?
»Det ville være udtryk for en total disrespekt for lægers faglighed. De her lægeerklæringer bliver udarbejdet på baggrund af nogle dybtgående samtaler. Det er forløb, der strækker sig over flere år. Det er jo ikke sådan, at man bare møder op hos en læge og får ham til at skrive under på, at man er syg. Det er nogle meget lange behandlingsforløb, og der er jo ikke nogen, der prøver at snyde sig til et statsborgerskab ved at gå til lægen i 10 år og spille deprimeret.«

Stampe har åbenbart ikke fulgt med i diskussionen i blandt andet Ugeskrift for Læger for nogle år siden om lægeerklæringer. Læs videre her – Hodja har skrevet om det flere gange. Selvom nogen i indfødsretsudvalget har en ikke-så-selektiv-hukommelse som Stampisten, nytter det nok intet. Selvklart kommer mikrofonholderen fra Journalistisk Venstreparti heller ikke ind på sagens rette sammenhæng.

14 maj 2011

Radigale pensionsplaner

Så blev det en realitet. Regeringen har med støtte fra pianisterne og de radigale aftalt den forventede “efterlønsreform”.

Hvordan skal denne spareplan så “sælges” i valgkampen? Jo, man hiver selvfølgelig det gamle slogan ud af skabet om at “nu har man reddet dansk økonomi”. Ansvarlig økonomisk politik, som sikrer samfundsøkonomien for kommende generationer. Så  kan vi bevare det som politikerne betegner som “kernevelfærd”.  Hvis nogen skulle finde på at spørge hvorfor vi ikke længere har råd til efterløn, så skynder de sig at fyre standardsvaret af, “om for få unge og for mange ældre”. Altså ”pensionsbomben, der i virkeligheden er en indvandringsbombe, men det må vi endelig ikke sige højt. Skulle nogen alligevel finde på det, så har vi heldigvis et moderne stampistisk tankepoliti – gestampo – som nok skal sørge at §266 B hammeren falder hårdt.

Nå, men hvad gør vi så med alle de 60 årige som er for nedslidte til at arbejde? Det er godt nok lidt problematisk, så her må vi opfinde en nyt begreb – “seniorførtidspension”. Pianisterne kan så gå ud og sige at de har lavet en social afbalanceret aftale, som sikrer forsørgelse af de svageste ældre. De skal bare lige have en lægeerklæring og så tilkender kommunen dem pension indenfor 6 måneder. Wow så kan dem som er raske arbejde videre, og dem som er syge
blive forsørget. Så er der jo ikke noget at brokke sig over – vel???

“Seniorførtidspension” er en radigal opfindelse, så her må advarselslygterne for alvor være tændt. Partiet som mere end noget andet har kæmpet for at forringe velfærden overfor den indfødte befolkning, så der kan blive råd til at forsørge den islamiske verdens befolkningsoverskud der vælter ind i landet, vil nu pludselig gøre det nemmere for ældre danskere, at få tilkendt førtidspension. Nu er der mig bekendt endnu ikke sluppet noget ud om hvem som skal finansiere “seniorførtidspensionen”. Er det kommunernes pengepung, vil de have et økonomisk incitament til ikke at tilkende den. Problemet er bare at kommunerne ikke altid gør det som behager de ansvarlige politikere på Christians hoppeborg. Derfor er en plan B nødvendig. Den går ud på at lave nogle kunstig lave prognoser over antallet af seniorførtidspensionister. Herudover kan man jo også altid bestille nogle historier – undskyld artikler i DDR og samarbejds-Politikken om golfspillene “seniorførtidspensionister”. Wupti nu kan man gå ud og ”sælge” budskabet om at kommunerne er alt for gavmilde i tilkendelser af “seniorpensioner”, og det har vi jo ikke råd til i Muhammedanmark.

Summa summarum må alle de økonomisk ansvarlige politikere lige sætte sig sammen og aftale nogle flere stramninger af seniroførtidspensionen, som skal sikre “kernevelfærden”……..

11 maj 2010

Et spørgsmål til Lægeforeningen: Gælder det, at man som læge ikke offentligt må udtale sig om det principielle i en sag – og hvis man gør det, vil man da være inhabil?

Filed under: Asyl, Citater, Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Jura, Læger, Medicin — Tags: — Hodja @ 17:59

Lægeforeningen svarer:

Vi mener, at lægen ikke skal kommentere, hvilket udfald en verserende sag skal have, hvor lægen har foretaget den lægelige vurdering. Lægen må hverken i selve erklæringen eller på anden måde – f.eks. i pressen – give udtryk for, hvad han mener, afgørelsen skal være, så længe sagen verserer.

Reglerne er sådan, at det er en juridisk afgørelse, om en person skal have opholdstilladelse. Jeg kan sagtens forstå, at man som læge kan engagere sig i en persons ulykkelige skæbne og derfor være fristet til i erklæringen eller i avisen at argumentere for opholdstilladelse. Men det bør ikke være en lægelig beslutning. Tænker man tanken til ende, ville det jo også indebære, at læger skulle fraråde opholdstilladelse, hvis patienten ikke var »syg nok«.

Når myndigheder indhenter en lægeerklæring, indhenter de en lægefaglig vurdering, som danner grundlag for myndighedernes afgørelse. Derfor er det afgørende, at de ikke er i tvivl om lægens uvildighed. Af den grund bør en læge hverken i sin attest eller på anden måde, så længe sagen verserer, udtale sig om, hvilket resultat myndighedernes behandling af sagen bør munde ud i. Læger skal ved afgivelse af erklæringer udvise omhu og uhildethed jf. autorisationslovens § 20, stk. 1. Denne regel gælder generelt og ikke kun i sager vedrørende opholdstilladelse, men f.eks. også i sager om social pension.

Du spørger også, om en læge, som har skrevet erklæring i en verserende sag, samtidig i medierne – f.eks. i et debatindlæg – kan udtale sig om det principielle i afgørelsen af en konkret ansøgning. Igen her er det spørgsmålet, hvad man forstår ved det principielle. Man kan f.eks. principielt plædere for, at svært syge ikke tvinges til udrejse, men man bør ikke, hvis man har udfærdiget en lægeerklæring for en svært syg, udtale sig om, hvorvidt denne ansøger bør have opholdstilladelse for ikke at tvinges til udrejse. Man risikerer her, at erklæringen afvises til skade for ansøgeren. Læger skal naturligvis til hver en tid kunne rejse en principiel debat. Lægeforeningen vil forsvare medlemmernes ret – og i visse tilfælde også pligt – til at gøre opmærksom på forhold, som er sundhedsfagligt uforsvarlige.

Ugeskr Læger 2010;172(18):1396

1 december 2009

Debatindlæg i Ugeskrift for Læger

Lægeerklæringer

DEBAT

Professor, dr.med. Jørgen Lyngbye, København.

I Berlingske Tidende den 19. september 2009 refererede psykiater Henrik Day Poulsen sine erfaringer med speciallæger, der misbruger deres ekspertstatus til at opfordre til at afgive lægeerklæringer farvet af deres politiske ståsted i sager om førtidspension og mht. afviste irakiske asylsøgere, for at disse kan få humanitært ophold i Danmark. Hvis samfundet ikke kan stole på lægers faglige erklæringer, vil en deraf følgende mistillid ramme alle læger herunder også det flertal, som naturligvis i deres lægefaglige vurderinger søger den størst mulige objektivitet ufarvet af personlig sympati og antipati. Jeg har gennem mange år været rådgiver for diverse offentlige myndigheder både her i landet og i Norge og har selvfølgelig altid afgivet strengt saglige erklæringer. Det ærlige flertal af danske læger, herunder jeg selv, vil komme under mistanke, hvis et lille mindretal af vore kolleger er uvederhæftige.

Dette er en meget alvorlig sag, som Lægeforeningen umiddelbart må undersøge nærmere.

Citat fra den nævnte artikel i Berlingske:

Den politiske psykiater er en farlig psykiater. Både for lægestanden og for samfundet. Jeg vil dog afslutningsvis konkludere, at de nævnte eksempler omhandler et meget begrænset antal personer. Men hvis udemokratiske grupper som Kirkeasyl bliver dagligdag og fortsat rekrutterer læger og andre intellektuelle, folketingspolitikere, kendte personer og andre, som befolkningen har tillid til, kan vi stå med et meget stort demokratisk problem, nemlig at vi kun overholder loven, når den passer ind i vores eget politiske landskab.

10 februar 2009

Islamisering af dansk håndbold:

Filed under: Danmark, Feminisme, Immigration, Islam, Politisk korrekte, Tørklæde — Tags: , , , — Hodja @ 13:25

Tørklæde tilladt på håndboldbanen

DGI håndbold åbner nu for brug af hovedbeklædning i håndboldkampe i DGI.
På et møde den 10. januar har DGI’s landsudvalg i håndbold besluttet at åbne for dispensation i forhold til hovedbeklædning i alle rækker og ved alle stævner herunder landsmesterskaberne. DHF har ligeledes åbnet for dispensationsmuligheden, og alle dommere er derfor også blevet gjort bekendt med, at der kan gives dispensation. Brug af hovedbeklædning i håndbold i form af et tørklæde kan være aktuel for nogle spillere af religiøse årsager. … Dispensationen skal medbringes til kamp og på forlangende forevises. * Tørklædet skal sidde stramt omkring håret/ørerne og må af sikkerhedsmæssige grunde ikke have kontakt med halsen. * Dispensation for brug af hjelm gives kun til målvogtere og kun må forevisning af lægeerklæring.

Uddrag fra DGI.dk 14.01.2009

Jeg ved ikke om, der er nogen sammenhæng. Men ifølge en kilde spiller Asmaa Abdol-Hamid håndbold (på et lukket hold og i en aflåst sal i Odense).

DW

18 august 2008

Lægeerklæringer og humanitær opholdstilladelse

Ifølge Nyhedsavisen den 6. december 2007 vil Dansk Folkeparti nu have undersøgt, om læger snyder med lægeerklæringer for at hjælpe asylansøgere, der søger humanitær opholdstilladelse.

Integrationsministeren og Lægeforeningen afviser ikke at deltage. Såfremt en sådan undersøgelse iværksættes, er der måske grund til at skyde den i gang med at se på nogle milestene i lægernes forudsætninger for at skrive erklæringer vedr. psykisk lidelse hos asylansøgere. Fokus i debatten har været, at læger tilsyneladende skønner forskelligt m.h.t. om den pågældende person, der søger humanitær opholdstilladelse, er psykotisk eller ej. Det er i denne sondring, vi finder den gordiske knude, som jeg i det følgende vil forsøge at hugge over………

Kronik i Ugeskrift for Læger af Speciallæge Ebbe Munk-Andersen, Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

9 december 2007

DF kræver undersøgelse af lægers snyd med asylsøgere

Dansk Folkeparti vil nu have undersøgt, om læger snyder med lægeerklæringer for at hjælpe asylsøgere.

Lægeforeningen er åben for en undersøgelse, mens integrationsministeren ikke er afvisende.

Mere på Avisen

Skal lige have den i arkivet. Kom mens jeg var i Berlin.

1 december 2007

Læger bekræfter snyd med asylsøgere

Faktisk bekræfter flere læger, at kolleger i den gode sags tjeneste overdriver asylsøgerens sygdomme.

Det fremgår af et referat fra et møde, der blev afholdt i Lægeforeningens Etiske Udvalg i slutningen af september.

»Pyntede erklæringer fra læger er blevet et problem.«  siger Hans Buhl, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, ifølge referatet i Ugeskrift for Læger 15. oktober.

Også Christian Nørregaard, psykiatrisk overlæge på Hillerød Sygehus, kender til problemet.

»Der er eksempler på, at både læger og asylsøgere forsøger at pynte på historien. Alle forsøger til tider at pynte på historien,« siger han.

Asyllæge Ib Rasmussen siger på mødet, at han »tager stor afstand fra de læger, der pynter på erklæringer.«

»Vi må holde fast på vores troværdighed,« siger han.

Gunnar Homann, advokat i udlændingeret, mener heller ikke, at Eric Schaumburgs påstand er grebet ud af den blå luft.

»Jeg har også selv set udtalelser fra psykiatere og speciallæger, der gjorde sig for meget til partsrepræsentanter og ikke skriver helt neutrale lægeerklæringer,« siger han til Nyhedsavisen.

Mere på Nyhedsavisen

Læs mere her

Hvornår bliver DR nødt til at tage emnet op? Men det bliver sikkert ikke i den bedste sendetid.

Læger: »Uhørt groft«

Flere læger er rasende over, at en af Dansk Røde Kors’ mest benyttede psykiatere, Eric Schaumburg, siger, at hans kolleger bevidst manipulerer med lægeerklæringer for at hjælpe asylsøgere.

»Han siger jo, at flere læger snyder og bedrager og skriver falske papirer. Jeg synes, at det er en utrolig grov anklage over for hans kolleger. Det er vores arbejde at skrive troværdige erklæringer, og det gør vi,« siger Sus Foldager, børne-og ungdomspsykiater.

Mere på Nyhedsavisen

Krigen er igang. Det skal blive interessant at følge.  🙂

Læs mere her

30 november 2007

Aviserne begynder at interessere sig for lægers snyd i asylsystemet

Snyd – Flere læger overdriver, hvor syge asylsøgere er, så de ikke bliver vist ud af Danmark.

Sådan lyder anklagen fra en af Dansk Røde Kors’ mest benyttede psykiatere. S kræver undersøgelse af sagen.

Sådan skriver Nyhedsavisen.

I artiklen hedder det:

Socialdemokraterne kræver nu, at den nye integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech (V), undersøger sagen.

»Det nytter ikke, hvis vi har et system, hvor lægerne ikke er fagligt objektive,« siger integrationsordfører Henrik Dam Kristensen (S) efter at have læst kronikken.

Det er godt, at aviserne begynder at tage emnet op, som Hodjas Blog har skrevet om i flere uger.

Her er de tidligere poster fra Hodjas Blog om de afviste sylsøgeres psykiske problemer:

At rette bager for smed –  Røde Kors læger om asylsagerne.

Gennemgang af overlæge Schaumburgs kronik i UfL – den der henvises til i Nyhedsavisen.

En artikel i Jyllands-Posten om psykologer i Røde Kors’s holdning til sagen.

Men det hele er selvfølgelig danskernes skyld.

Et paradoks i lægernes viden om børns sundhed.

Og Hodjas gennemgang af forbeholdene i den videskabelige undersøgelse af asyl-børns psykiske helbred.

Hvor mange læger går mon ind for lægeforeningens asylpolitik – hvem ved?

Læger bekræfter snyd

Uhørt groft

Følgende kronik fra Fyns Stiftstidende forklarer, hvorfor man rent demokratisk skal sige nej til amnesti.

Der var også den svenske sag om de apatiske børn.

Og sådan kan jeg blive ved. Og iøvrigt er der flere eksempler fra Norge på læger, der har skrevet falske lægeerklæringer i asylsager – så det er ikke enestående.

OPDATERING: Artikel i 180Grader: Psysisk syge asylansøgere er ikke psykisk syge

12 november 2007

Asylsagen: Læger er tendentiøse i erklæringsskrivningen, blot for at tjene den gode sag.

Overlæge Eric Schaumburg, Voksenpsykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Center Nordsjælland og konsulent ved Dansk Røde Kors skriver en kronik i Ugeskrift for Læger idag.

Heri hedder det blandt andet:

“Jeg har på det sidste set adskillige eksempler på patienter, som tydeligvis har simuleret en psykose. Efterfølgende min konsultation er de set af en anden psykiater, som har bedømt de samme patienter som svært syge. De er tilmed blevet sat i antipsykotisk behandling og er blevet udstyret med en erklæring om, hvor syge de er.

Nuvel – man kan jo tage fejl, og patienter har ret til at opsøge den specialist, de vil. Men at diagnosticere patienter psykotiske ud fra en enkelt konsultation – velvidende at en anden psykiater har en helt anden vurdering (patienterne medbringer kopi af undertegnedes notater) – er efter min mening ikke ordentlig lægegerning. Især gælder det, når man end ikke gør sig den umage at ringe til den psykiater, der dels kender patienten væsentligt bedre, dels har draget fordel af at kunne få observationer fra DRK’s sundhedspersonale, som vi jo har rig mulighed for, når vi har konsultationer i et asylcenter.”

og videre lyder det:

“På et møde med Lægeforeningens etiske udvalg hørte jeg, at andre læger står med tilsvarende forundring over at opleve, at eksterne psykiatere laver vurderinger af deres patienter, der ligger milevidt fra deres egen vurdering. Tilsyneladende psykisk upåfaldende personer er pludselig blevet svært psykotiske.”

Overlægen og psykiateren konkluderer skarpt:

“Men hvis vi som læger skal bevare vores faglige troværdighed, går det ikke at være sjuskede, lemfældige, eller hvad jeg snarere tror, at der er tale om: tendentiøse i erklæringsskrivningen, blot for at tjene den gode sag. Når det bliver svært at gennemskue, om der nu skrives med ren faglighed som baggrund, eller om der er tale om venligt ment manipulerede erklæringer, tror jeg, at vi som læger for alvor taber vores gennemslagskraft og især vores troværdighed.”

om Politikens sag med 6 asylbørn skriver Schaumburg:

“Der er sagt, at der er tale om en undersøgelse. Det er der ikke. Det er seks undersøgelser af seks børn. Der er altså ikke tale om en videnskabelig undersøgelse. Det svarer til, at man går ind på min afdeling, finder de seks dårligste patienter og efterfølgende udtaler, at de er så dårlige, at man vel lige så godt kan nedlægge psykiatriske hospitaler, når patienterne har det så skidt der.

Det havde været ønskeligt, om de eksterne specialister i stedet for blot at skrive til pressen om de frygtelige forhold havde taget kontakt til stedernes sundhedspersonale og især asylcentrenes psykologer. I stedet for har man valgt at pege fingre ad velfungerende sundhedsordninger.”

Til sidst skriver han:

“Især synes jeg, at den lægelige faglighed misbruges i et politisk ærinde. Man kalder ikke seks børneundersøgelser for en undersøgelse, når det intet har med videnskab at gøre.

Overlæge Heidi Hansen har ved møderne med etisk udvalg fremført, at vores lægegerning skal gå hånd i hånd med etiske overvejelser. Fagligheden kan ikke stå alene. Det er jeg enig med hende i. Men jeg synes, at det er lige så forkert, at fagligheden går fløjten i forsøget på at løfte etikken. Som læger er det vigtigt at bevare vores troværdighed.”

Kilde: Ugeskrift for Læger

Danmarks Radio plejer at være flittige til at referere fra Ugeskrift for Læger. Mon de bringer denne kronik frem dagen før valget? Jeg tvivler.

Dette stiller tidligere højtråbende lægers udtalelser om lægeerklæringers objektivitet i et nyt lys.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på min gennemgang af forbeholdene i den tidligere artikel i Ugeskrift for Læger om asylbørnenes psykiske helbred.

Hvor ligger landets læger egentlig politisk?

19 september 2007

Lægeerklæring til behandling af ansøgning om dansk indfødsret

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration, Læger, Medicin — Hodja @ 22:48

Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet har indgået en aftale om anvendelse af en ny lægeerklæring til behandling af ansøgninger om dansk indfødsret (Ugeskr Læger 2007,169:2570).

Attesten skal anvendes i forbindelse med patienters ønske om dispensation fra kravet om dokumenterede danskkundskaber, idet der er mulighed for at opnå dispensation begrundet i helbredsmæssige forhold.

Det fremgår af Ugeskriftet og attestvejledningen, at attestens »rammer« er bestemt af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. En aftale, der indebærer, at »svære fysiske handicaps« (som f.eks. mongolisme, blindhed og døvhed) og »svære psykiske lidelser« (som f. eks. skizofreni) er helbredstilstande, der vil komme i betragtning. Det bemærkes samtidig, at der meddeles afslag til ansøgere, »som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk og tilstanden dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund«.

Fra et læserbrev i Ugeskrift for Læger

Ved mongoler og svært skizofrene overhovedet, hvad indfødsret er? Det jeg mener er, hvorfor importerer vi svært handikappede udlændinge og gør dem til statsborgere? Er det ikke nok (rigeligt) med en midlertidig opholdstilladelse? Og så med DF’s accept???

1 maj 2007

Konklusionen er givet på forhånd

Læger ønsker undersøgelse om asylsøgeres helbred .

Asylsøgeres helbred skranter. Lægeforeningens etiske udvalg vil have belyst de helbredsmæssige konsekvenser af de lange ophold på asylcentrene.

Afdelingslæge i Røde Kors’ asylafdeling, psykiater Ebbe Munk Andersen, betegner det som »en rimelig sikker påstand«, at de lange ventetider har konsekvenser for asylsøgernes helbred. Han henviser til en hollandsk undersøgelse fra 2004, som er den nyeste sammenlignelige dokumentation, der findes. Det er en spørgeskemaundersøgelse blandt asylsøgere i Holland.

Mere på Ugeskrift for Læger

Artiklen begynder med ‘Asylsøgeres helbred skranter’. Nu skal det undersøges. Kære asylansøger: ‘Har du det ikke dårligt’?

Så står der videre, at lægerne ikke driver politik:

»Det kniber med at yde det lægefaglige, jeg gerne ville,« siger Ib Rasmussen, der er fast tilknyttet læge på Asylcentret Avnstrup. »Mange af de afviste sidder i en klemme. De var pæne unge mennesker, da de kom. Nu er de slidte gamle mennesker at se på. Ud fra et lægefagligt synspunkt burde de have noget andet end det, jeg kan give dem. De skulle have asyl og komme væk fra centret. Men jeg kan ikke åbne vinduet til Danmark«, siger han.

Asyl? Ud fra et lægefagligt synspunkt. Men det er ikke politik. Så vidt jeg ved er deres sager afgjort ved alle instanser. Og deres situation skyldes deres egen manglende vilje til at forføje sig.

Ugeskrift for læger har flere artikler om emnet denne uge. Under overskriften ‘Asyllæge – et job i et politisk hotspot.’ kan man for eksempel læse:

“Man kan sammenligne det med, når jeg sidder med dødssyge patienter i min praksis. Jeg kan ikke helbrede dem. På samme måde er det med asylsøgerne: Jeg kan ikke skaffe dem asyl.«”

Den får ikke for lidt? Videre kan man læse:

»Vi skriver sjældent lægeerklæringer. Vi sender en kopi af journalen i stedet, som Udlændingeservice har opfordret os til. Men problemet er, at journalerne nogle gange er meget omfangsrige, ofte med mange, måske forvirrende oplysninger. Af og til, når der er tid til det, skriver vi opsummeringer af journalerne, et resume, som vi sender videre. Det tager tid, men det fremmer forståelsen.«

Fremmer forståelsen? Resumeer kan være mange ting.

“Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af humanitære opholdstilladelser. Kritiske stemmer i debatten mener, at det er et resultat af, at ansøgerne er henvist til at vente i passivitet og lediggang – til sidst bliver de så syge, at der ikke er andet for end at give dem humanitær opholdstilladelse.”

Jeg vil sige, at det er endnu et argument for hurtigere sagsbehandling og færre muligheder for at trække sagen ud i det uendelige.

Det fortsætter med en kronik af Amnesty International’s Lægegruppe, der henviser til en masse konventioner med mere. Læg mærke til, hvis du læser det, at det eneste de IKKE nævner er hensynet til det danske samfunds interesser og lovgivning. Og sjovt nok heller ikke Lægeløftet udover en løsreven sætning, selvom det er det, der henvises til i kronikkens overskrift.

Så skal jeg da bringe det i sin helhed (mine fremhævelser):

“Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.”

17 april 2007

Ukultur i det marrokanske miljø i Norge

Filed under: Immigration, Jura, Kriminalitet, Labaner, Læger, Medicin, Norge, Penge — Hodja @ 07:41

En læge og en psykolog i Oslo har serviceret det marrokanske miljø i Oslo med falske lægeerklæringer gennem årene 1983-1999.

Erklæringerne, som marokkanerne betalte de pågældende 3-15.000 kroner for, menes at have påført det norske samfund udgifter for 150 millioner kroner.

Det er en svært alvorlig sak, den største trygdesvindelsaken i norsk historie. Det er snakk om organisert trygdesvindel over lang tid og med svært høye beløp, sier førstestatsadvokat Elisabeth Roscher til E24.

Det drejer sig om cirka 50 personer, der i gennemsnit har fået 3 millioner kroner hver udbetalt i trygdehjælp, der svarer til danske sygedagpenge/bistandshjælp.

Der har også tidligere været lidt diskussion om danske lægeerklæringer.

På den anden side har danske læger været meget fortørnede over, at nogen har ytret tvivl om deres lægeerklæringer i asylsager. Ovennævnte sag viser tydeligt, at det selvfølgelig er iorden at stille spørgsmål til disse.

OPDATERING: Det ser ud til, at marokkanerne ikke bliver straffet. Flere af dem er flyttet til hjemlandet, hvor de lever som grever og baroner for deres norske penge. En af dem har været så fræk, at rejse hjem, mens han samtidig hævede børnepenge for 8 (otte) børn i Norge.

22 februar 2007

Psykiater og psykolog tiltalt for grov korrupsjon

Filed under: Jura, Kriminalitet, Læger, Medicin, Norge — Hodja @ 14:02

Statsadvokatene i Oslo har tatt ut tiltale mot psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm. De to må nå i retten og svare for det påtalemyndigheten mener er grov korrupsjon i forbindelse med utskriving av legeerklæringer, skriver Drammens Tidende.

Mere på Dagbladet

Der er skrevet en del om lægeerklæringer. Jeg har noget her og her.

12 februar 2007

Er danske læger dumme?

Filed under: Afrika, Asien, Immigration, Læger, Medicin — Hodja @ 10:58

Syriske Issmat Mohamed arbejder også som tolk. Han oplever, hvordan danske læger bliver brugt på en ganske anden måde end lægen i hjemlandet.

»I Danmark bliver lægen brugt på en helt anden måde. Han skal for eksempel give den lægeerklæring, der kan fritage patienten for sprogundervisning eller aktivering. Og så må lægen jo først gå på opdagelsesrejse for at finde ud af, om patienten er syg eller ej. Jeg synes, at mange misbruger lægens tillid.

Mange nydanskere er kommet til Danmark med hjælp fra menneskehandlere, her kan man bare henvende sig til kommunen, så vælter pengene ind. Derfor kommer det bag på mange, at der også bliver stillet krav. Og hvordan skal 30- eller 50-årige analfabeter klare at gå i skole og lære dansk? Så ser de lægen som deres eneste udvej,« siger Issmat Mohamed.

»Ja, der er både ulemper og fordele ved at tale sygdom i sit netværk. Det rygtes hurtigt, hvilke læger der har givet lægeerklæringer eller førtidspension, og så skifter mange til ham. Så forstår de ikke, hvorfor han kan give førtidspension til den ene og ikke til den anden,« siger Trang Dai Le.

Mere på Ugeskrift for Læger

6 januar 2007

Sygemeldte indvandrerkvinder på kontanthjælp i København kan nu se frem til at få besøg af et team fra kommunen bestående af læge, psykolog og jobkonsulent.

Filed under: Immigration, Læger, Medicin, Politik — Hodja @ 04:14

Et pilotprojekt fra Odense viser, at en samtale med et tværfagligt team, får mange til at raskmelde sig.

Vi har en mistanke om, at en del misbruger lægeerklæringerne, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard.

Mere på DR

For nogle år siden foregik der storstilet svindel med lægeerklæringer i indvandrermiljøet i Oslo, måske skulle man samtidig spørge dem om, hvor de holdt sommerferie i 2006.

Older Posts »