Hodjanernes Blog

13 august 2011

For 50 år siden


Berlinmuren

Lad os – i dagens anledning – ikke glemme at hylde vor kommende minister:

I vore dage har partiet dog skiftet “Nationale Volks Armee” ud med EUSSR’s EUROGENDFOR og ser frem til nye fronter i Afrika. Desårsag kan man i de stille aftentimer høre partiets glade, lyse stemmer strømme ud fra partihovedkvarteret:

5 oktober 2009

JP – Hvis De vil lide mere…

Da Paddy faldt til patten forfaldt Jyllands-Posten til plat.

Elephant_EUSSRFusionen med Samarbejds-Politken er ved at være fuldbragt. Man er flyttet sammen, har fælles økonomi og nu også fælles følelser – sådan nogle skal man nemlig have i vore dage. Glemt er fortidens skærmydsler og knubbede ord. Kun for sjov opfører man fra tid til anden det gamle stunt med ytringsfriheden og demokratiet. Nu kan selv Tøger nemlig være med i løjerne, da det blot er salgsfremmende pjat, plat og svindel altsammen. Oplagene rasler ganske vist ned, men hvad betyder det, når man er på statsstøtte? – Næh, nu hvor irerne har ordnet Formalia – An Irishman is never drunk as long as he can hold onto one blade of grass to keep him from falling off the earth – kan følelserne få frit løb i lederne:

Der er ingen tvivl om, at det er ved at haste for EU med at få traktaten til at træde i kraft. Derfor er det barnagtigt, når Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus, stædigt forsøger at trække ratifikationen i langdrag.

Barnagtigt? – At varetage sit lands interesser er barnagtigt? Det vil så sige, at de befolkninger, som har stemt nej til Forfatningstraktaten Lissabontraktaten er barnagtige? – Og at det altså ikke er barnagtigt når vore kære ledere ikke kan opfatte et NEJ, men blot blive ved med at plage omgivelserne indtil de giver efter og sukker et opgivende JA? – Ej heller er det barnagtigt at stikke plader om at det kun handler om flæskepriser, at man ikke afgiver suverænitet, at unionen er stendød og at omdøbe en spade til et graveredskab for at undgå at holde et løfte?

Det irske ja er samtidig en stor udfordring for Danmark og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Ud over at skulle udnævne en ny EU-kommissær skal han beslutte, hvornår han tør tage en folkeafstemning om de danske EU-undtagelser.

Hvem siger, at han skal beslutte nogetsomhelst? – Baroso, kanske? – Paven? – Tøger? – Og hvad mener JP med det lille ord tør? – Er man bange for noget? – Det skulle vel ikke være folkets mening? For tænk om folket heller ikke denne gang stemmer rigitgt…så tager vi bare en omgang til, som vanligt. Hvad er der at være bange for?

Når man ser på de ændringer, der træder i kraft med den nye EU-traktat, er det dog forholdene omkring det retslige samarbejde, der umiddelbart ser ud til at få størst konsekvens for Danmark. Flere områder overgår til overstatsligt samarbejde, og det betyder i praksis, at Danmark risikerer at blive sat uden for store og væsentlige dele af terrorbekæmpelsen. Derfor er der ikke tvivl om, at det haster med at få gjort op med undtagelsen også på det område.

Her kan vi berolige lederskribenten. Retsforbeholdet er kun til pynt og har ingen praktisk betydning. Vi udleverer allerede danske statsborgere som intet ulovligt har gjort til retsforfølgelse i andre lande med primitive retssystemer – snart Tyrkiet inclusive – og vi lader dunkle dommere i et fjernt fyrstendømme bestemme hvem vi skal have ind i landet til evig forsørgelse. Og hvad terrorbekæmpelsen angår er der nok snarere tale om at vi risikerer at blive sat uden for terror…til hvilken ende EUSSR snarest vil importere yderligere 10 millioner hellige krigere. Men OK – vi risikerer at blive sat uden for indførelsen af dødsstraffen, lovliggørelsen af pædofili, censur og talløse andre, forfatningsmæssige lyksaligheder.

Endelig er der forsvarssamarbejdet, som selv SF har indset uforstandigheden i at stå uden for, eksempelvis må Danmark end ikke jage pirater ud for Afrikas kyst sammen med EU.

Må vi ikke? – Det forekommer os ellers, at vi nyligt har haft det gode skib Absalon dernede på perlefiskeri? – Men at Waffen-SF nu er blevet krigsliderligt borger altså for forstandigheden, må vi forstå…Har det monstro strejfet JyllandsPosten’s tanker, hvad et sådant forsvarssamarbejde går ud på? – Har JP overhovedet hørt om EUROGENDFOR? – Men måske tænker man blot på Kosovo, hvor EUSSR hjælper muslimerne med etnisk udrensning af serbere? – Eller hvem er det i grunden, Jyllands-Posten mener vi skal forsvare os imod? – USA? Istrael? Norge, kanhænde? Eller Schweiz?

For lige at opdatere Jyllands-Posten på EUSSR-området vil vi slutte med at citere en rigtig avisleder, nemlig The Telegraph:

The EU has changed dramatically from the organisation that Britons voted to join in 1973. There is increasingly vocal hostility to what is perceived as the remote and unaccountable nature of the officials in Brussels, who make an ever-increasing proportion of the laws and regulations we have to obey. Yet those laws, and indeed the entire law-making procedure of the EU, do not have the democratic endorsement of the British people – or, indeed, any people. […] It is fundamental to any democratic system of government that, in the last analysis, no law is legitimate that does not have the consent of the governed. When that principle is abandoned, so is democracy – and those who insist that the development and transformation of the EU can proceed without any explicit endorsement from its voters are effectively abandoning it.

Hvilket på jævnt jysk betyder, at mener man noget med demokrati, så kan man stikke Jyllands-Posten med samt dens lede ledere skråt op et sted, hvor solen ikke skinner. Eller i det EUrabiske Paradis. Hvilket er det samme. God fornøjelse…

9 juni 2009

Villys nye autobil, kører ikke på benzin…tøf, tøf, tøf, båt, båt…

Filed under: Censur, Danmark, Dhimmier, EUSSR, Islam, Jihad, Loonies, Politik, SF, Shariah, Tyrkiet, Våben — Tags: , — Skjoldungen @ 23:01

Man har vel en gammel, rustrød Rover politik indtil man ta’r en ny…

Waffen-SF
Indtil for ikke så længe siden var SF et parti af og for kystbane- og futmælkssocialister og som fortrinsvis rekrutterede blandt skolelærere, socialpædagoger og verdensfjerne akademikere. Tilsat en sjat overgemte hippier, barfodsgængere og Scherfig’ske idealister kunne man være sikker på parolen: “make love, not war”. Og man færdedes fortrinsvis på klip-klappere, Christianiacykler eller – hvis det gik helt galt – Citroën 2CV. På nær partibossen, förstås.

Sådan er det ikke mere – i hvert fald ikke med parolen. Det meddeles nu, at Villy Vendekåbe og Margrethe Auken (en søster til broderen) vil afskaffe to af vore EUSSR-forbehold ved nok en folkeafstemning. Disse forbehold har  partiet ganske vist selv designet, men det var før samme parti blev EUSSR-liderligt. Fristelserne blev for store da man  begyndte at skimte de svulstige konturer af et totalitært, udemokratisk monstrum med alle de yppige attributer fra det tidligere socialistiske paradis østpå.

Retsforbeholdet er ganske vist forlængst afskaffet, i hvert fald i den virkelige verden. Tænk blot på Den Europæiske Arrestordre, Rammeaftalen, Barcelona-aftalerne, Metock-dommen o.s.v., o.s.v., men det har partiet  glemt.

Forsvarsforbeholdet er der – vistnok, hvem ved?  – endnu, og det huer ikke de tidligere pacifister. Thi nu blæser der igen gamle….øh, nye vinde sydfra. På tegnebrættet er storslåede, imponerende planer om en EUropahær og et EUropagendarmeri hvis sejre påny skal slå den ganske verden med forbløffelse og beundring. Forude vinker verdensherredømmet, selv om det ikke er lige om hjørnet…

Men man kan jo altid forberede sig, d.v.s. holde realistiske manøvrer og øvelser. For den del af de tapre styrker som er beregnet til udvortes brug, EUropahæren, har man brug for et egnet terrain, og her er Balkan lige ved hånden. Oven i købet med en allerede etableret konflikt mellem gammeldags nationalister og det ny herrefolk. Det sidste skal jo til sin tid alligevel overtage, nu blot med en kalif i stedet for en fører. Så valget er nemt: EUropahæren er i fuld gang med at støtte de etniske udrensninger af serbere og kroater til fordel for muslimerne i både Bosnien og Kosovo, så her skal lille Danmark sør’me også være med. Det manglede bare. Og for at de kære SF’ere ikke selv skal komme til skade – de er trods alt tidligere pacifister – må man i samme ombæring afskaffe den almindelige værnepligt og anskaffe en professionel hær. Den sag skal folk nok æde, blot de får en vandet vittighed og et skævt Villy-smil.

Til indvortes brug har man allerede gendarmeriet. Her behøves intet øvelsesterrain, blot kaserner. Og det rigtig, rigitig mange. For godt nok er det gamle SF meget, meget internationalt, men det ny Waffen-SF har dog fornemmet at vinden er ved at vende, og at man ikke kan stole på folket. Vi har set det så tit: folket stemmer forkert. Samme folk kunne endda finde på at knurre og gøre knuder, så man må sætte politiet – og evt. hæren – ind. Men hvad hvis nu politiet og soldaterne nægter at skyde mod deres egne landsmænd? – Det er her EUROGENDFOR kommer ind i billedet: gendarmerne fra Spanien skal skyde på svenskerne, gendarmerne fra Danmark på tyskerne og så videre efter samme læst.  Og er der stadig problemer med loyaliteten, så har vi altid tyrkerne…

Og hvem ved – med lidt charme kan man sikkert overtale statholder Løkke-Lars til at skrive folkeafstemningen ud inden han og resten af det forbandede folk opdager hvad der foregår?

11 november 2008

Hodjas Blog på Finansloven!

Filed under: Blogroll, Danmark, EU, Politik, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 12:49

EUSSR vil bruge vore skattekroner til “oplysning” – Vi bliver styrtende rige.

eu-annonceFor tiden kan man i de døde træers medier finde hosstående annonce. Vi har nærlæst den, og forestil Jer blot vores jubel, da vi blev klar over, at al vor kvide og elendighed omsider er til ende. Fra nu af vil vi vælte os i skatteborgernes penge og leve som det sig hør og bør for anerkendte og respekterede EUSSR-bloggere, nemlig som grever og baroner. Sorg er til glæde vendt:

Endelig – efter alle disse år – er vor indsats i EUSSR-oplysningens tjeneste blevet påskønnet og man har villet anerkende Hodjas Blog‘s utrættelige indsats med at formidle den viden om EUSSR som de officielle, statsfinancierede medier af én eller anden grund glemmer at omtale: Den Euromediterrane Union (EUROMED), Barlecona-aftalerne, EUSSR-Gendarmeriet (EUROGENDFOR), Den Europæiske Arrestordre (EU Framework Decision), Mali-Aftalerne (50 millioner nye indvandrere fra Afrika), forfølgelsen af politiske modstandere, arrestationerne af tegnere og andre kunstnere, o.s.v., o.s.v.

Men måske skyldes glemsomheden, at alle disse emner endnu ikke er fuldt implementeret? – Sædvanen i slige anliggender har det jo med at kendsgerningerne først kommer til offentlighedens kendskab et stykke tid efter at de er trådt i kraft. Ellers kunne pøbelen jo finde på at gøre ophævelser eller måske ligefrem forlange folkeafstemninger. Og det må for enhver pris undgåes, da hele masterplanen for EUSSR hviler på doktrinen om folkets dumhed og elitens visdom. Hvem denne elite så er, vides ganske vist ikke. Men det er kun godt, for ellers kunne den jo drages til ansvar…

Endelig må vi ikke glemme, at vissse af de emner, som vi her på bloggen omtaler, kunne gå hen og stille vor kære leder, statholder A.Fup, i et knapt så heldigt lys når han forsøger at gøre sine blå, stjernebestrøede hoser grønne hos EUSSR-nomenklaturaen. Den ser nemlig helst at “die dumme Dänen” holder sig i ro og ikke gør flere knuder og ophævelser end de allerede har gjort. Og det er jo den stedlige statholders ansvar. Derfor er det med umådelig tilfredshed vi nu ser, at EUSSR sætter sig ud over alle disse smålige bagateller, blæser A.Fup og hans ambitioner et stykke og lukker Hodjas Blog ind i varmen. Vi trænger til det. Jo, så sandelig: ytringsfriheden har glimrende kår i det ny EUrabia!

Ganske vist afsluttes den diskrete annonce med en lille, men formentlig helt ubetydelig fodnote:

eu-annonce_note

Men da vi her på Hodjas Blog ikke har nogen som helst forbindelse med hverken politiske partier, Junibevægelsen eller Folkebvægelsen mod EU føler vi os overbeviste om, at vi er selvskrevne til at modtage et beløb, som vil få  selv de heldigste pokerspillere og travheste-begejstrede kokke til at blegne af misundelse.

14 august 2008

Waffen-SF: Medvind på cykelstierne!

Filed under: Danmark, EAD, EU, Jihad, Politik, Populist, SF, Shariah, Våben — Tags: — Skjoldungen @ 11:54

Nu hvor EF-domstolen har fjernet problemet er Filli Safendal blevet modig.

Filli SafendalSelv om Gud og hvermand ved, at Suicidalakrobaternes ledelse kun støtter “den stramme udlændingepolitik” på skrømt vil Søvndalisterne også være med i taskenspillet. Deres våde drømme om Mohammedanmarks deltagelse i EUrabia’s militære eventyr – heute gehört uns Europa, morgen die ganze Welt – røg jo i vasken med Anders Fups rettidige aflysning af folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

Hvorfor gør de sig selv til grin? – De kunne vel bare ringe til domstolen og få landets deltagelse i “EUROGENDFOR“, “EUROFOR“, “EDA” og “WEU”  gjort obligatorisk. Er Vakse Willy ved at falde af på den?

Fra Kristeligt Dagblad: SF freder 24-års reglen

I et fælles S-SF-udspil, der torsdag præsenteres på Socialdemokratiets sommergruppemøde, lover SF at undlade at stille krav om at få ændret omstridte regler.  Socialdemokraterne og SF præsenterer torsdag et fælles integrationsudspil. Det sker på Socialdemokratiets sommergruppemøde i Silkeborg.

Det mest kontroversielle er regeringens stramme regler for familiesammenføring, som Socialdemokratiet har tilsluttet sig. I den fælles plan lover SF, at reglerne fortsat kan bestå efter et regeringsskifte. Det fremgår, at SF fortsat er imod 24-års reglen og tilknytningskravet, men vil ikke kræve reglerne ændret. Samtidig anerkender SF, at der er stor opbakning i befolkningen bag de stramme udlændingeregler. Dermed freder SF reelt 24-års reglen og tilknytningskravet.

Trine Pertou Mach, der er medlem af SF’s hovedbestyrelse, siger, at SF’s kovending skyldes et ønske om at få fjernet den usikkerhed, som regeringen og Dansk Folkeparti forsøger at skabe om oppositionens indvandrer- og integrationspolitik. – “Regeringen og Dansk Folkeparti prøver at skabe det indtryk, at oppositionens politik er vejen til helvede. Vi vil gerne have fjernet den usikkerhed og forklare, hvad der sker, hvis vi får en socialdemokratisk ledet regering”, siger Trine Pertou Mach til TV2 News.