Hodjanernes Blog

8 februar 2017

MSM har haft meget travlt med at sætte fokus på Trump, hvis han siger noget galt

Filed under: Donald Trump, Medier DR m.fl., Multi-kulti, TrumfEs, USA/Canada — Tags: , — trumfes @ 16:25

Mon MSM har lige så travlt med at vise disse to klovne ?

Israelsk firma opfinder smart “dims” til at måle blodsukker uden blod

Filed under: Israel, Medicin, Teknologi, TrumfEs — Tags: , , — trumfes @ 16:01

“Integrity Applications” har gjort livet en hel del nemmere for diabetikere

selection_650

Ved hjælp af GlucoTrack fra firmaet Integrity Applications kan diabetikere ( og selvfølgelig alle andre også 🙂 ) nu måle deres blodsukker uden at skulle stikke hul på en finger

selection_651

Ved at hefte GlucoTrack til øreflippen kan man nu måle blodsukkeret,
hvilket diabetikere typisk skal gøre flere gange dagligt

GlucoTrack er ikke billigt og skal kalibreres inden brug

Taget herfra, hvor du kan læse videre

Hysteriet om Trumps dekret

Stefan Molyneux fortæller bl.a. at Obama begrænsede indvandring fra … 19 lande !

clinton_1995047

Selvfølgelig uden det mindste pip fra de venstreorienterede : ingen rent-a-mob riots der !

En ny stor undersøgelse med 10000 ! udspurgte personer fra 10 europæsiske lande viser
at 55% af europæerne vil have standset al indvandring fra muslimske lande til Europa !!

Europæerne er alstå ENIGE med Donald Trump ! 🙂

selection_644

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Folketingets Ombudsmand lovliggør pædofili

Den 10. februar 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeren en instruks til Udlændingestyrelsen om, at såkaldte barnebrude ikke længere skulle indkvarteres sammen med deres ældre ægtefæller i det danske asylsystem.

Folketingets Ombudsmand har den 1. februar 2017 sendt et udkast til redegørelse om sagen til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Efter udkastet til redegørelse er det Folketingets Ombudsmands vurdering, at instruksen efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering.

Folketingets Ombudsmand lægger samtidig til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis.

Sammenfattede finder Folketingets Ombudsmand Udlændinge- og Integrationsministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel.

Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Her er Ombudsmandens dokumenter.

Hvor er Dansk Kvindesamfund, feministerne og venstrefløjen? Nå nej – de har jo travlt med, at der vistnok er tiltrådt en ny præsident iUSA:

Valg i Holland 2017

Hollandsk reportage fra For Frihed demo i København

COPENHAGEN, Saturday, 4 February 2017.

A demonstration for Freedom, anti Islamisation & anti the steadily growing dictatorial tendencies of the European Union. This is what one of the demonstration participants had written: “The American left wingers are now so deeply involved and occupied by defending Islam and Muslims. They had stopped thinking in a rational way. They try to extinguish fire at the universities by stopping giving meaningful criticism and stop debating on sensitive subjects. A classic example concerning the freedom of speech take now place at the university of Berkeley in California where riots take place now.

Nu kan det at stemme på Trump minsandten bruges som skilsmisseundskyldning!

Trump Derangement Syndrome: de venstre-/slet ikke orienterede nærmer sig total nedsmeltning

En kvinde på 73 vil skilles fra sin mand på 77 efter 21 års ægteskab

Årsag: han tillod sig at stemme på Trump !

selection_642

Man må da håbe, der har været andre årsager …

Taget herfra, hvor du kan læse hele historien

Socialt bedrag: Sudaneser indkasserer bistandshjælp på 7 identiteter

7namen

12-årig dreng overfaldet i skolebus for at gå med Trump kasket

Hvem bliver bortvist fra skolen? Ofret!

MSNBC: Vil Trump få journalister myrdet?

MSNBC reporter Katy Tur is concerned that President Trump may start having reporters assassinated for saying negative things about him.

This is all a coordinated strategy of the liberal media to paint Trump as a dangerous dictator in order to encourage the radical Leftists to keep up their protests and riots.

Istid?

Filed under: Greenies, Istid, Klima, Politik — husmanden @ 10:39

Uanset hvad det er så hører vi intet om det.

Vore hjernedøde politikere og presse lader os intet høre om vejret, der jo er klimaet nu og her, i resten af verden. Vi hører intet om is i Venedigs kanaler og bugten uden om.  Intet om is i Sortehavet, store snefald i Spanien, Italien, Israel og Nordafrika. Her er et lille indblik fra adapt.  Forhåbentlig står istiden ikke lige for døren, men skulle vi ikke tænke?

Der er stadig fornuftige demokrater i USA

Men de har et stort problem med det nuværende demokratiske parti

Dommer Napolitano interviewer sin gode ven Schoen fra det demokratiske parti

det-demokratiske-partis-historie

Ronald Reagen var også engang medlem af det demokratiske parti og blev senere,
da han skiftede til det republikanske parti, spurgt hvorfor han forlod det demokratiske parti

Han svar var typisk Reagan – kort og præcist :

Jeg forlod IKKE det demokratiske parti, det forlod mig !

Udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) har besluttet at lade 135 ansøgninger om statsborgerskab gå om på grund at mistanke om snyd med lægeerklæringer.

Alle lægeerklæringerne er skrevet af samme psykiater, men i november sidste år besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed, at han ikke må udfærdige lægeerklæringer, fordi styrelsen har en begrundet mistanke om, at han ”udgør en patientsikkerhedsmæssig risiko på grund af alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed ved udfærdigelse af erklæringer.”

Og derfor har Udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) besluttet, at sagerne skal gå om.

Udlændinge kan i særlige tilfælde få dispensation til at få dansk statsborgerskab uden at skulle leve op til kravet om en bestået prøve i statsborgertests med bl.a. en lægeerklæring.

Mere på Ugeskrift for Læger

Snyd med lægeerklæringer er en sag, der har været fremme i mange år.

Debataften med Asger Aaamund 8. februar kl. 19.30 i Sognegården i Hørsholm

Med titlen “Kampen om religionen” vil Asger Aamund tale om den voksende konflikt mellem islam og den sekulære, demokratiske retsstat, der er funderet på kristne værdier.

Hvorfor er der en konflikt? Hvordan vil den forløbe, og kan de kristne værdier bevares og styrkes i det kommende danske samfund?

Hørsholm Sognegård den 8. februar kl. 19.30. Entré 50 kr. i døren.