Hodjanernes Blog

20 maj 2015

Forurening.

Filed under: Evidens, Greenies, Politik, Socialdemokratiet, Venstrefløjen, Videnskab — Tags: , — husmanden @ 18:31

eller om man vil: Løgn og latrin.

Jeg er så heldig at være født med to (nahh – der var et par mere) aldeles dominerende interesser og tilhørende ønsker, der i min barndom og ungdom kunne opfyldes til overflod: En ren og jomfruelig natur og rene og naturlige jomfruer. Jeg vil holde mig til den første – successen med de andre var overskuelig.

Ikke kun boede vi lige op af engen med bækken og storken, men mine forældre havde for at sætte trumf på – nu skulle ungerne få frisk luft og vand – købt sommerhus lige ned til bæltet. Så vi børn voksede op med altid våde, men til gengæld rene fødder, og gennemblødt tøj. Det hele suppleret med pandehulebetændelse – et minde for hele livet, præcis som fodsvampen fra gymnasiet gulv, der efter sigende stammede tilbage fra Hertug Hans.

Det var på den tid her – mere præcist 4. maj hvor bæklampretterne – niøjnene – gydede, at vandpjaskeriet startede. De sad der og vimrede overalt på bækkens sten, og vi snuppede dem og puttede dem ned i et syltetøjsglas, hvor de levede fint den halve time, hvor vi studerede dem. Det var optakten til resten af årets evigt lykkelige oplevelser med det herlige vand, som man kunne bade og fiske i, sejle på, og bare ligge i bådens stævn og kigge ned i. Rent og klart vand milevidt, som ovre på Hagen hvor bunden var tæt oversået med tusinder af gydende fladfisk her midt i maj. Midt på sommeren gjaldt det bækkens ørreder, og når vejret tillod det, stod den på åleblusning i de stille sommernætter. Intet kunne nå åleblusningen til sokkeholderne – selv da man opdagede de der jomfruer, måtte de som alt andet om i andet geled. Intet over – intet ved siden af.

Hele lykken var betinget af rent vand, som vi som børn ikke forestillede os, der kunne blive mangel på. – men vi blev klogere. Der var da også forurenet vand dengang – som fx dammen, men det var jo begrænset og til at leve med. At det skulle brede sig til det hele, havde vi ikke fantasi til at forestille os.

Det startede i slutningen af halvtredserne. Niøjnene forsvandt fra bækken derhjemme, senere ørrederne og der begyndte at komme lammehaler (grå ulækre bakterievækster samlet i store kolonier). Til sidst var bækken ren kloak, så kommunen rørlagde den. Årsagen var ikke til at tage fejl af. Kommunen udbyggede omkring bækken, samtidig med at den kloakerede bebyggelserne – nye og gamle – direkte til bækken. Uden mindste filtrering.

Ved sommerhuset startede det med at bølgerne skummede med et stift brunt skum, der blev liggende stinkende i dagevis. Også her var der ingen tvivl om årsagen. Hele byen blev kloakeret i de år, og alle kloakkerne blev samlet i et stort metertykt rør, der ledte alt spildevandet urenset direkte ud i havnen, hvorfra det så i løbet af ganske få år forplantede sig ud til bæltet. Fækalier og andet fra 20.000 mennesker, der i årene før var blevet gravet ned i haver og marker eller deponeret i mosehuller og lignende steder.

Med foruroligende hast døde den engang så rene og fiskerige fjord. Den blev ganske enkelt forvandlet til kloak helt som barndommens bæk, men den var dog for stor til at blive rørlagt. I de varme somre 75 og 76 døde fjorden helt – Alle ål og andre fisk flød rundt med bugen i vejret, og der var en ubehagelig kloakstank i hele fjordens længde. Men der skete intet. Fækalierne flød stadig i stride strømme, og lagde sig i fjorden som store gassende banker af sort mudder overalt hvor der var strømlæ.

Jeg må tilstå, at jeg holdt op med at sejle ind i den ellers så natursønne fjord. Det var uudholdeligt at se på ødelæggelsen. Jeg husker en majdag midt i firserne – pinsen? – hvor jeg vovede mig ind i fjordmundingen. ”Den kan da ikke allerede være i forrådnelse” sagde jeg til mig selv, og vovede mig hen om odden. Der var hele bredningen så langt øjet rakte fyldt med et 20 cm tykt lag af forrådnet bladhinde, så tykt, at man ikke kunne sejle i det. Længere inde kunne jeg se byens lystbåde kæmpe for at komme igennem. Det kunne de ikke.

Først da begyndte der at ske noget. Borgmesterens båd var sikkert blandt dem, der sad fast. Man begyndte at rense byens spildevand, uden at det dog hjalp synderligt, og for at føje spot til det hele, lagde man en spildevandsledning fra de nærliggende landsbyer 200 meter ud fra stranden, hvor fækalier, hygiejnebind og gummimænd berigede fauna, vand og strandopvask. Og alt det her skete samtidig med at socialisterne under Auken startede med at skyde skylden for det hele på landbruget.

Situationen var helt klart uholdbar, og kommunen startede et to-årigt projekt, hvor al slam i hele fjorden blev pumpet op og deponeret, ligesom man begyndte at rense alt spildevand rigtigt – altså ikke bare filtrere for partikler større end hy-bind. Efter at oppumpningen var afsluttet tog det kun to år, før fjorden var som forvandlet. Fiskene kom igen, og inde midt i fjorden steg sigtdybden til flere meter, hvor den før havde været centimeter. Og det skal tilføjes, at landbruget langs fjorden ikke på nogen måde ændrede gødskning eller dyrkningsform i den 25 årige periode, hvor ulykkerne stod på. I øvrigt gik der ikke dyrket jord ned til fjorden ret mange steder.

De her oplevelser og mange andre, har fra første færd vist mig, hvilke afskyelige mennesker, der findes blandt socialisterne. Enhver chance for at starte hetz mod dem, de ikke kan lide, gribes. Om de så skader sig selv, er helt ligegyldigt, når blot de kan forfølge nogen. Og at videnskab og erfaringer ikke kunne få et ord indført, sørgede ders presse og medierne for. – Pludselig var der så meget andet, jeg forstod.

For her havde man jo et kæmpe fuldskala-forsøg, der 100% klart beviste, at bønderne var helt uden skyld. Der helt tydeligt beviste, hvad videnskaben i andre lande for længst havde fundet ud af, nemlig at det var fosforen fra fækalierne der forurenede, og ikke kvælstoffet, som landbruget tilførte planterne i vækstperioden. Da fakta aldrig har anfægtet socialister, ville Auken så give landbruget dødsstødet med den såkaldte kvadratnetundersøgelse for kvælstof. Han ville vise, at kvælstoffet fossede ud fra de dyrkede marker i forhold til uopdyrkede naturarealer. Ve og skræk – alle resultaterne viste, at der sivede mindst lige så meget kvælstof pr kvadratmeter ud fra Vildmoserne som fra hvedemarkerne. Det var en bet af karat, og alle resultater blev skrottet omgående, og har ikke senere været til at finde nogetsteds – bønderne var sørme oven i købet så grove, at de brugte resultaterne i deres debat.

Mange fornuftige og uafhængige debattører har gjort opmærksom på sammenhængen mellem kvælstof og fosfor og plantevækst. Den basale videnskab præsenteres vi for, når vi i foråret køber gødning til haven. 21 – 3 -10 hedder det. Det første er kvælstofmængden, det andet fosfor og det sidste kalium. Forholdet 21/3 kaldes Redfield forholdet, opkaldt efter en amerikansk oceanograf, der i tredverne viste, at algevækst, som al anden plantevækst, trivedes optimalt i gødning med det nævnte forhold – Redfield forholdet.

Af formlen kan vi se, at vi ikke får plantevækst, når der ikke er nitrat eller fosfor tilstede. I upåvirket miljø vil det altid være således, at fosforen sætter grænse for algevæksten. Luften indeholder altid nitrat nok, til at der kan være fx opblomstring af blå-grønalger, der i sommertiden har den kedelige egenskab, at de pludselig – afhængig af vandtemperaturen – kan blomste uhæmmet op, for derefter at dø, synke til bunds og forrådne, med iltsvind og fiskedød til følge.

Nu vil Aukens arvtagere så forhindre stort set al udledning af kvælstof, ved at lukke landbruget, selvom det er bevist, at det ikke vil hjælpe det mindste, da de danske farvande er fyldt med fosfor fra Østersøen. At det i forvejen er latterligt at tillægge vandmængderne fra Tryggevælde Å, Susåen og Gudenåen betydning i forhold til udledningen fra fx Weichsel, påvirker ikke ”forskerne”. De skal dø de skide bønder.

Spørgsmålet er, hvorledes vi kommer ud af miséren? Klimasvindlen bli’r svær at få lagt død, men det burde være muligt for en blå regering én gang for alle, at lægge spørgsmålet ud til en uafhængig vurdering. De kan jo vælge at lukke sagen, når ”eksperterne” siger, ”ok vi har taget fejl”, og så afstå fra at ydmyge dem totalt. Det vil så kræve, at der er hjerne nok til at forstå situationen, og her kommer min første tvivl.

Nå – håbet er som foråret lysegrønt, så lad mig slutte med en glad lille fortælling. Jeg elsker glade fortællinger. Jeg hørte den på noget satellit-tv engang i anledning af, at der blev indspillet en film om den fantastiske tyske acapella (der var et klaver) sanggruppe Comedian Harmonists, der i min barndom leverede noget af yndlingsmusikken. Gruppen dannedes omkring 1920 og gik mere eller mindre i opløsning sidst i tredverne, da 3 af medlemmerne var jøder.

Det interviewede medlem fortalte om en oplevelse fra de første skoleår omkring århundredeskiftet. Han var på vej hjem fra skole, da det evige skete: Han blev passet op af to store knægte, der greb fast i ham og sagde: ”Vi smadrer dig din lille lort, hvis du ikke synger for os!” Så sang jeg for dem, og resten af min skoletid havde jeg min egen personlige livvagt.

Et kig på en meget usædvanlig skole i Washington D.C.

Filed under: Israel, Mangfoldighed, TrumfEs, USA/Canada — trumfes @ 17:55

Der er mange forskellige skoler i USA, men ikke ret mange som denne her

Skolen lærer børnene amerikansk og hebraisk og at dømme efter videoen her med stor succes:

Nogle utroligt nuttede unger.

Taget herfra, hvor du kan læse mere

Talsmanden for det hvide hus følger Obama’s taktik: benægt alt

Talsmanden fik stillet et logisk spørgsmål fra en journalist om Obamas strategi mod Isis var en succes

Og efter at have tænkt sig om et kort øjeblik kom standard benægtelsen : vi har set perioder med fremskridt og succes …

Alt, hvad den mand rør ved, bliver ødelagt.

Obama ævl

En lille solstrålehistorie

Filed under: TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 16:27

Søn af en amerikansk politibetjent dræbt i tjenesten prøvede forgæves at købe hans aflagte politibil

Men den blev solgt for ikke mindre end 60000$ og det var meget mere end han havde råd til.

Farage: We must not allow our compassion to imperil our security

Filed under: Asyl, Demografi, EU, Immigration, ISIS, Jihad, UK, UKIP — Tags: — Hodja @ 15:54