Hodjanernes Blog

3 april 2015

Nyt Stockholm på 6 år nødvendigt

Filed under: Demografi, EURABIA, Immigration, Sverige — Hodja @ 20:41

För att kunna ge husrum åt de hundratusentals invandrare från tredje världen som är på väg till Sverige kommer det att behöva byggas bostäder motsvarande ett nytt Stockholm – på bara sex år.

Det visar en rapport från Boverket. Totalt handlar det om 600.000 bostäder som måste byggas inom de närmaste 11 åren. Som jämförelse finns idag 430.000 bostäder i hela Stockholms kommun. För att klara det projektet krävs stora uppoffringar från skattebetalarnas sida, enligt myndigheten.

Læs mere på Fria Tider

Som der står et andet sted – som man stemmer – må man betale skatten.

Tina Magaard om islamforskning

Hun studerede arabisk og læste både Koranen og haditherne.

Her genkendte hun mange af de repressive tendenser, hun havde oplevet omkring sig.

»Det slående er ikke i sig selv, at man kan finde drabelige passager i islams tekster, for det kan man i så mange hellige skrifter. Det slående var, hvor meget disse passager fyldte, og hvor meget de kredsede om en dem-og-os-logik, hvor vantro og frafaldne karakteriseres som urene, rådne, kriminelle, hykleriske og farlige. Det var også påfaldende, i hvor høj grad disse tekster stillede krav til læseren om at bekæmpe de vantro, både med ordet og med sværdet. I mange passager spiller Muhammed en central rolle som ham, der opfordrer til brug af vold, hvad enten det drejer sig om steninger, halshugninger, krigshandlinger eller henrettelse af kritikere og digtere.«

Tina Magaard finder det særlig kritisabelt, at mange islamforskere efter hendes mening bevidst fortier dette forhold og bruger deres magtposition til at skabe bestemte normer for, hvad man må sige. Ofte lægger de også skylden på danskernes racisme i stedet for nøgternt at fortælle om de begrundelser for at udøve vold og trusler, som ekstremister faktisk finder i de hellige skrifter.

»Kernen i problemet er en mangel på accept af de liberale frihedsrettigheder, vi har i EU, samt retfærdiggørelse af vold for at fremme en islamisk agenda, der først og fremmest rammer andre muslimer. Hvis man som forsker fortier det, ender man med at tage parti i en intern muslimsk kulturkamp, samtidig med at man fortier vigtige ting for offentligheden. At sløre de religiøse påbud og regler, som findes i Koranen og haditherne, er uhæderligt. Og nej, de forklarer ikke alt, men de er en vigtig del af den virkelighed, som det er akademikernes opgave at forstå og formidle, og derfor bliver man nødt til at inddrage dem.«

Mere på Berlingske

Interview med Tina Magaard – uddrag på Uriasposten.

Obamas “rammeaftale” med Iran er ikke det papir værd, den er skrevet på

Filed under: Politik — trumfes @ 14:39

MSM har haft meget travlt – også i Danmark – med at rose “aftalen” og rose Obama.

“Historisk aftale”, siger Obama og dette kopieres uændret via Ritsau af EkstraBladet og flere andre:

EkstraBladet_Ritsau

Münchenaftalen af 1938 var også “historisk”.

Chamberlain

Det hedder “rammeaftale”, fordi det netop IKKE er en aftale, hvilket også den iranske forhandler gjorde opmærksom på, da han og EUs udenrigsminister talte bagefter.

Her er den “fulde” tekst af “aftalen”, hvis man ellers kan tro på det amerikanske udenrigsministerium

Det iranske præstestyre har været ved magten i over 35 år.
Nu skal det bare “vente” i 10 år, mens Iran kan genopbygge sin økonomi , når sanktionerne fjernes.
Ikke eet eneste atomanlæg skal nedlægges.
Bortset fra en begrænsning i antal centrifuger fra de 19000, Iran påstår de har idag til ca 5-6000.
Men Iran får lov til at fortsætte med at udvikle dem og nyere, mere moderne centrifuger kan sikkert snart genskabe samme output.

Obama har meget travlt med at sige at Iran vil blive overvåget og sanktionerne genindført, hvis Iran snyder.
Mage til vås.
For det første vil FN aldrig mere blive enige om at (gen)indføre sanktioner mod Iran.
EU vil næppe deltage ,og USA vil ikke gøre noget under Obamas “ledelse” de næste 2 år.

For det andet vil Iran sagtens kunne skule sit snyd.
Det var IKKE FN eller USA, der opdagede at Syrien var i færd med at få bygget en atom-reaktor af Nordkorea for nogle år siden.
Det var Israel og det var også Israel, der ødelagde den.

Til gengæld kan man være HELT sikker på at lande som Saudiarabien, Ægypten og måske også Tyrkiet vil forlange de samme rettigheder som Iran nu har fået, til at lave deres A-våben.

Hør her Krauthammers analyse af den elendige “aftale”:

Og her den tidligere amerikanske FN-abmassadør John Boulton:

Nej, det er ikke en “historisk aftale”, men en historisk fejltagelse.

Da Münchenaftalen blev lavet, sagde Winston Churchill (noget i retning af) :
They had to choose between dishonour and war.
They chose dishonour but they will get war.

Det samme kommer desværre også til at ske med denne “aftale”

Fairy-Tales-e1386350934450

Sådan kastrerer Obama det amerikanske militær

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 12:32

Bill Whittle dokumenterer, hvordan man får gode, veltrænede, patriotiske soldater til at sige op

Og i stedet får nogle politisk korrekte svæklinge

Tak til Dave for at sætte videoen på i kommentarfeltet. 🙂
Og tak til Peter for at påpege at der var noget galt 😦
Jeg havde lavet en fejl
mvh Trumfes

US marines