Hodjanernes Blog

4 februar 2015

The Flipside interviews Sharyl Attkisson

Sker der en radikalisering i canadiske moskeer?

FGM Kvindelig omskæring International dag 6. februar

Female Genital Mutilation is About Controlling Female Sexuality

The International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation (FGM) aims to raise awareness about the brutal practice of FGM. Clarion Project’s film Honor Diaries breaks the silence about all sorts of honor violence against women including FGM, honor killings, child marriage and more.

Norge: Asylsvindel – mindst 400 “statsløse” pæstilensere er i virkeligheden jordanere

Politiets utlendingsenhet (PU) mistenker så langt at rundt 800 såkalte ”statsløse palestinere” med opphold i Norge, har fått opphold på falskt grunnlag.

Politiet kan så langt dokumentere at 400 av disse er statsborgere fra Jordan, som altså har løyet seg til permanent opphold og/eller norsk statsborgerskap.

I det pågående prosjektet internt i politiet står ytterligere rundt 400 ”statsløse palestinere” med opphold på etterforskningslista. Sentrale kilder bekrefter overfor HRS at det er ”mange flere (personer) på lista” enn de rundt 800 som allerede er innrullet i prosjektet.

Nå vurderes mulighetene for å trekke tilbake både oppholdstillatelser og statsborgerskap.

Hvordan står det til i Danmark? Sverige? Europa?

 

USA’s første shariah domstol oprettet i Texas

A group of Muslims in northern Texas has created what may be the first official Shariah law system in the United States.

The Shariah tribunal in Irving, Texas, is trying to assure Americans they’re not planning to follow the type of Shariah law practiced in Muslim countries.

But tribunal judge Imam Moujahed Bakhach is denying that will happen in America.

“The misconception about what they see through the media is that Shariah means cut the head, chop the heads, cut the hands, and we are not in that,” he said. “We are not here to invade the White House or invade Austin.”

But Robert Spencer of JihadWatch wrote:

“There is no school of Islamic jurisprudence among either Sunnis or Shi’tes that does not mandate stoning for adultery, amputation of the hand for theft, and the subjugation of women.”

They plan to start by administering their own rulings for cases like divorce and business disputes.

The Center for Security Policy issued a report in 2011, documenting how Shariah law is already being applied in official state courts across America.

Det må vi have meget mere af

Spania planlegger nå en ny lov som får det til å skjelve i buksene på EU-byråkrater. De ønsker å gi politiet rett til umiddelbart å returnere asylsøkere som ankommer de to spanske enklavene Ceuta og Melilla.

Hvis den nye loven blir gjennomført kan det sette en effektiv demper på deler av asylstrømmen som går gjennom Spania.

Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Nils Muiznieks, raser nå over forslaget og hevder at Spania risikerer å ødelegge hele asylsystemet sitt hvis loven blir vedtatt.

Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Nils Muiznieks, uttalte etter et møte med myndighetene i Melilla og Madrid at planene om å legalisere denne type deportasjon var «et klart brudd på menneskerettighetslover».

«Jeg har sett pushbacks i mange land, men ingen av de stedene er det lovlig», uttalte han på en pressekonferanse i Madrid. Det vil gi svært dårlig presedens hvis en slik praksis ble nedfelt i lovverket, fordi jeg tror det vil bety begynnelsen på slutten for asylsystemet