Hodjanernes Blog

15 oktober 2014

Dansk imam: “Jøder stammer fra aber og grise”

Den kendte fynske imam Muhammed Khaled Samha har vakt international opmærksomhed ved at kalde jøder for ”efterkommere af aber og grise”.

Ifølge den juridiske ekspert Jacob Mchangama, der er direktør for tænketanken Justitia, kan disse udtalelser måske danne grundlag for en racisme-sag mod imamen:

Der kan være tale om dødstrusler, og det kan falde ind under racisme-paragraffen. Også det med ”aber og svin” er noget, som man vil se relativt strengt på, siger Jacob Mchangama.

Mere på TV2

Men alle viger udenom, at det er direkte koran-citater,  det vil være alt for pinligt for vore naive eksperter, kommentatorer og politikere. Konklusionen, som de ikke tør drage, må være – hvornår bliver koranen forbudt?

1 kommentar »

 1. Denne Jacob Mchangama. skulle hellere se på forholdet Islam og Grundloven. eller er det kun småting han beskæftiger sig med.

  Send dette videre til Jacob Mchangama.
  Grundloven kastet i grams.

  Hvis man er udstyret med en smule hukommelse er Danmarks Riges Grundlov deprimerende læsning. Der er så sandelig plads til forbedringer. Ikke så meget forbedringer i selve Grundloven, men forbedringer for så vidt angår dens overholdelse.
  En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt:

  – Selve forfatningens og styreformens ide og struktur respekteres ikke.
  – Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34 og 56).
  – Indfødsretten kastes i grams (§44).
  – Domstolenes adskillelse fra forvaltningen er særdeles tvivlsom. (§62).
  – Offentlig orden og sædelighed bliver ikke respekteret. §67.
  – Trosfriheden respekteres ikke (§§68, 70).

  – Boligens ukrænkelighed er en vittighed (§72).
  – Ejendomsretten ligeledes (§73,1).
  – Forbudet mod censur er kun en drøm, omend det er værre andre steder i
  verden (§78).
  – Påbudet om opløsning af foretagender med forbryderiske formål overholdes
  ikke. (§78).
  – Mødefriheden krænkes og misbruges af ordensmagten. (§79).
  – §80. Benyttes ikke, da det er forstort et arbejde for Ordensmagten og Domstolene.

  Der kan såmænd godt sættes navne på. Her er et par eksempler:
  * Den 28. marts 1985 deltog SF-folketingsmedlemmet Ole Henriksen i en blokade af Folketinget, hvilket iflg. Grndlovens §34 er højforræderi.

  Flere MF’er, bl.a. statsministeren, Pia Kjærsgaard og Jesper Langballe, er senere blevet korporligt overfaldet.

  * Det har aldrig været grundovsfædrenes mening at indfødsretten skulle uddeles gennem “bunkebryllyps-love”, som det nu sker.
  * Statsminister Poul Nyrup Rasmussen overtrådte Gndl´s. §19, da han undlod at rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn forud for sin tilslutning til den skandaløse EU-sammenrotning mod Østrigs lovlige regering. (02 FEB 2000).
  * Grundloven misbruges til at legitimere offentlig hjælp til ikke-statsborgere. Gndl´s. § 75,2 lyder: Den, der ikke selv kan ernære sig og sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige”. Men det overses at ordet “den” i denne sammenhæng betyder “den statsborger”, fordi der i samme §, første afsnit, står “borger”, hvilket peger hen på §71, hvor der står “dansk borger”.

  * Ifølge Folketingets hjemmeside (jfr. Brl.T. 11 JUL 2004) tilsidesætter Folketinget nu helt åbenlyst Grundloven:
  “Den europæiske menneskerettighedskonvention er fastslået som gældende lov af 28. april 1992 i stedet for Grundlovens paragraffer herom.”
  * Man kunne blive ved et stykke tid endnu, men hovedsagen for er dog den eklatante foragt som skiftende justitsministre udviser overfor Grundlovens § 67, hvori det hedder: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  Enhver, der har gjort sig den ulejlighed at gennemlæse koranen kan overbevise sig om at der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod “sædeligheden”. Og hvis justitsministeren skulle have glemt det, kan vi oplyse ham/hende om at der ved “sædeligheden” forstås ganske almindelig anstændighed.

  Opfordringer til mord på jøder og vantro strider i allerhøjeste grad mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.
  FØLGELIG MÅ DET VÆRE ET UOMGÆNGELIGT KRAV TIL ENHVER IMAM, DER VIL HOLDE MOSKE AT HAN UDTRYKKELIG OG OFFENTLIGT TAGER AFSTAND FRA SÅDANNE LÆRESÆTNINGER I KORANEN.

  Af Grundlovens §69 fremgår at de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov”. Det er ikke sket.
  For at overholde den grundlov, som han har påtaget sig at forvalte, SKAL justitsministeren fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden, læres i moskeer i Danmark.
  Der er ingen vej udenom – hvis Grundloven skal være det papir værd, den er skrevet på.

  Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring. Men det er tydeligvis en ren formssag.

  (Hvis en eller anden dansker vil protestere mod mf’ernes åbenlyse foragt for Grundloven og deres egne højtidelige erklæringer ved fx. at forsyne Christiansborgs toiletter med papir, hvor Grundloven er påtrykt, skal vi ikke tage afstand).

  Vi kan begræde denne ynkelige – ja skandaløse – tilstand. Og SIAD vil så sandelig gøre hvad der er os muligt for at ændre den. Men vi må nok erkende at den nuværende grundlov tillægger folketingets medlemmer en katastrofalt stor magt via ètkammersystemet. Den blev vedtaget i 1953 med et knebent flertal, fordi den blev kædet sammen med en ændring af tronfølgerloven til fordel for kong Frederiks ældste datter, vor nuværende dronning Margrethe.
  Politikerne forsøger iøvrigt et tilsvarende trick, idet valget til EU-parlamentet kædes sammen med en ny ændring af tronfølgerloven”

  Like

  Kommentar af roerne skal op — 15 oktober 2014 @ 01:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: