Hodjanernes Blog

30 august 2014

Sean Hannity VIDEO Grills Muslim Cleric Anjem Choudary on ISIS Sharia Law “Convert or Die”

HamaSS og al-Jazeera i samme båd

al_jazeera_hamaSS

Pachaurisering.

Filed under: Greenies, Klima, Politik — husmanden @ 15:43

I anledning af IPCC’s seneste dommedagsprædiken.

Vi knoldesparkere undrer os ikke over klimaet,men derimod over at klimaet er taget som gidsel af politikerne, med henblik på at afpresse os sagesløse klimaforbrugere penge, der som sædvanlig skal bruges til godhed i vælgerkorpset og til politikernes fortsatte fede liv. Det hænger jo sammen.

Herude på landet er vi meget afhængige af vejret, så vi har længe før vejrudsigter og internet lært os noget om denne noget ustabile dame, som vi elsker og hader. Fra gammel tid har vi lært os nogle erfaringsbaserede vejrvarsler, der som regel passer meget godt. Fx siger vi, at der i middel er 75% sandsynlighed for, at vejret i morgen bliver som i dag. Det er hovedreglen, men der er også meget med skyer, sol op/ned, fugle og andre dyr, som vi kan se noget af. Min ven husmanden Gunnar havde to barometre. Et korttids og et langtids. Det sidste gik lidt trægt, og flyttede sig ikke så hurtigt og meget som det første, når han bankede på det.

Folk med forstand på procesteori ville sige, at vejret er en autoregressiv proces med forgettingfaktor på 0.25, og de ville udtrykke det i en ligning af typen

V(n) = (1-0.25)V(n-1) + 0.25W(n).

Her er V(n) vejret i dag (n er nummeret på dagen i dag), V(n-1) vejret i går og W(n) er noget usikkert vejr. Noget vi kun kan udtale os om med sandsynlighed. Den regel har jeg brugt i mange år, og i middel er den næsten lige så god som vejrudsigten er blevet på det sidste. I kan selv prøve.

Det er værre med klimaet, dvs. vejret på langt sigt. Her er der ikke så solide tommelfingerregler. Vi kender 32 års periodiciteten for Fimbulvintrene, og klimavarslerne i træerne, men ud over det, er vi på herrens mark. Hvilken afgrøde skal vi så i år? Vi kan få et nogenlunde varsel om det, ved at se på de ældgamle aske- og egetræer, men desværre først en måned efter, at der skal være sået. Så er der selvfølgelig Fimbulperioderne. Den første i mit liv startede med de ekstremt kolde år 46-48. Så vinteren 78, og så igen de lange kolde vintre 10 – 13. Vi har også lært os lidt om klimaet mellem Fimbulvintrene. Lidt med varme og tørke. Men ikke nær så præcist som med vejret.

Lige som vejret er klimaet en proces. Dvs. noget der ændrer sig som funktion af tiden, noget der afhænger af klimaet årene før, men med en langt mere kompliceret ligning end den for vejret. Mange – mange ukendte ting spiller ind. Sandt at sige, så ved vi stort set intet, og det har da så sandelig også afsløret seriøsiteten i politikernes bestillingsarbejde.

Så vidt jeg har forstået, skyldes politikernes klimabekymring i virkeligheden viden om, at olien en dag slipper op – og det gør den, og så den bekymring er da fornuftig nok. Men så bør de vel sige det ligeud? Nej, for så dukker der et andet problem op, nemlig at man i EU for fuld kraft arbejder på, at lande, der ikke kan brødføde sig selv, føder endnu flere børn, der så inviteres til EU for at spise og bo i opvarmede lejligheder. Det er ikke let at være politiker, så de har måttet holde sig til klimaundskyldningen, hvor de og de involverede forskere, så selvfølgelig har rodet sig ud i endnu værre problemer. Så slemt er det, at videnskabsjournalisten Donna Laframboise kalder forskerne for kriminelle teenagere, fordi de leverer, hvad politikerne betaler for. Det Fogh kaldte fra forskning til faktura.

Men lad os se lidt på det. Klimaet er som sagt også en differentialligning som den ovenstående for vejret, men klimaet i år afhænger ikke bare af klimaet sidste år, men mange hundrede år tilbage. Det afhænger af solen, kosmisk stråling, månen, de andre planeter, plantevækst, vulkaner – også dem i dybhavet, havet, vi menneskers aktiviteter, og meget meget andet. Mere eller mindre.

Det er indlysende, at fokus skulle sættes på noget med olie og kul og afbrænding af samme, så kikkerten blev sat for det blinde øje og fokuseret på CO2, der som bekendt fremkommer ved afbrænding af førnævnte. CO2 er nemlig en drivhusgas, og den ville selvfølgelig varme jorden op – katastrofalt meget. Polerne ville smelte, og vandet stige mindst 6 meter de næste 100 år. Den fik ikke for lidt. Der blev udgivet kort, så danskerne kunne se hvor mange meter vand, der ville stå over skorstenen.

Sådan en gang hjernevask kan gå en tid, men før eller senere vil der dukke skeptikere op. Allerførst var der nogle, der pegede på, at den smule ekstra CO2 ikke betød noget særligt, da den CO2, der var der i forvejen, allerede gav en næsten fuld drivhuseffekt mht. CO2. Lidt i retning af, at 1 meter ekstra rockwool ikke giver meget, når der i forvejen er en meter. En smule af den fra jorden udstrålede varme reflekteres godt af CO2, men allerede før vi mennesker startede på vore ødelæggelser, var spejlet næsten helt lukket, så alt andet lige, så betød den ekstra CO2 stort set intet.

Så skruede de gode frelsere grovfilen på. Nu skulle de onde benægtere få, og det med computermodeller, der år for år viste katastrofekursen. Så kunne vi vel fatte det! I forskerkontorerne blev der skrevet programmer, der, med stadigt rødere snurrende jordkloder, viste udviklingen, eller skulle vi sige afviklingen. Og en forsker – Michael Mann – viste i en graf temperaturens amokløb som en hockystav. Parantes bemærket var kvaliteten af hans paper ikke nok til at bestå et pædagogstudium. Og gode ventreorienterede nobelpris behængte politikere kom på banen. – Så måtte vi fatsvage bønder da for søren kunne indse alvoren!

Men der er jo det ved det, at når man begynder at spå, så er der onde skeptikere, der vil have et kig med i krystalkuglen. De ville se formler, underbyggende studier, målinger osv.. Men det har været svært at få noget at se, andet end lidt overordnet tandløs Power Point. Ingen seriøse videnskabelige arbejder. Intet der gennemanalyserede og verificerede – endsige falcificerede de enkelte elementer i klimaet. End ikke en analyse af – de mere end usikre og forfalskede – temperaturdata man havde. Og det helt overordnede – nemlig kvaliteten og fagligheden hos videnskabsmændene, blandt hvilke jeg ikke har fundet én eneste procesteoretiker. Geofysikere, programmører og andet godtfolk.

Som man sjældent hører anført, er klimaet ikke kun en gigantisk differentiel proces – tusinder af ligninger, men processen er ulineær (nu bliver det en smule teoretisk). Ulineær betyder, at når man skruer op for én eller flere parametre i ligningernes højreside, så følger ligningernes venstreside ikke proportionalt med, men afhænger af højresidens værdi på en ulineær måde, som vi oven i købet ikke kender. I outrerede tilfælde bliver venstresiderne konstante. Sådanne ligninger kan vi ikke løse, og da slet ikke prediktere på. I praksis viser dette sig ved, at klimaet opfører sig kaotisk. Dog inden for ret snævre rammer, +- nogle få grader.

Hvis jeg nu skulle i gang med ligningerne, så ville der, selv hvis det blev forsimplet så meget, at jeg kunne fatte det, følge sidevis af matematik, så jeg vælger at gribe til et billede – en analogi – som oven i købet er særdeles præcis hvad angår det principielle. Mange kender sikkert den gamle radio eller forstærker – den er også en dynamisk proces. Når man skruer op fra normal lydstyrke, så øges lydstyrken proportionalt med volumenkontrollen, men kun til en vis øvre grænse. Så bliver lyden forvrænget dvs. tilføjet støj og skrat. Noget man ikke kan beskrive med ligninger, men som vi i stedet betegner som kaos. Den overstyrer, da vi er løbet ind i ulineariteter.

Helt på samme måde er det med klimaet, bortset fra at der er kaos på hele tiden. Og her kommer så den første ualmindeligt grove uforskammethed over for vi sagesløse: Helt frejdigt giver man sig så til at prediktere på klimaet. Man er så grove, at man lader prediktionerne følge det kendte, med den kaos der er, men når man så kommer til det ukendte, så predikterer man med helt glatte eksponentialfunktioner. – Lige op i himlen. Det er svindel af værste kaliber. Og strudsen Hedegaard rejser verden rundt og optræder med det.

Helt tilsvarende afsløres yderligere svindel og dumhed hen af vejen. Så sagde man, at temperaturen i den mellemste atmosfære ville stige, da CO2en absorberede mere af den udstrålede varme fra jorden – det gjorde den så ikke, og så måtte man løbe fra det. Så ville polerne og Grønland smelte, og det skete så heller ikke, men det var fordi varmen lige var søgt ned i oceanernes mellemdybder – sagde de. Problemet var, at temperaturen ikke er steget de sidste 17 år. Hmmm tænker vi? Havet er ca 4 km dybt i middel. Nu forestiller vi os en mere end 4km lang termoflaske, cylindrisk, helt idéel og kun åben i toppen. Så hæver vi temperaturen ½ grad i luften over vandet i flasken, og efter et par år er den kolossale varmemængde søgt ned i midten af flasken, hvor man helt tydeligt kan måle den? Man skal være alternativt begavet for at tro på den.

I det hele taget kniber det noget med forskernes forestillingsevne – vi må da i det mindste håbe, at dét er problemet. Ret tidligt gik det op for dem, at CO2en i sig selv ikke kunne svare for de temperaturændringer, man påstod at have observeret. Der skulle en skurk mere på banen. Man fandt en hel flok – koprutter mm., men det viste sig hurtigt, at det højest var én af dem, der kunne bruges, hvis ikke løgnene skulle blive for tykke – og det var vand. Stort set uden skyggen af videnskabeligt arbejde blev det hævdet, at varmen fik så meget vand til at fordampe, at dampen forstærkede temperaturstigningen 3 gange. Den ”forskningsbaserede” forklaring var, at dampen holdt igen på den udstrålede varme, men ikke på den indstrålede.

Igen spiser vi udkantsdanskere lidt brød til, for var det sandt, så ville temperaturen da gå amok for altid, da højere temperatur giver mere vanddamp, der giver højere ….. osv. i det uendelige, til alt vand er vanddamp! Det har vi ikke lige oplevet i praksis, også selvom vi hele tiden tramper rundt derude i plovmulden. Vi har fx derimod observeret, at der som regel er mere skyfrit om natten og om morgenen end resten af tiden – at der op af dagen kommer flere skyer og dækker for solen – det har da modsat virkning? Skyer er da vanddamp. I det hele taget synes vi, at det er en smule bemærkelsesværdigt, at jordens temperatur er så tæt på vands smeltepunkt, hvor der fordamper størrelsesordener mere, end når det er frosset? Mon ikke vandet i virkeligheden regulerer – dvs. fastholder jordens temperatur? Vi tror det, men vi er jo heller ikke for kloge.

Vi kunne blive ved. Fx har den udmærkede hr. Svensmark fundet en korrelation mellem mængden af solpletter og temperaturen, der er langt bedre end noget andet påpeget. Det er langt ud over det tilfældige. Så han har fået tørt på. Hvad bilder han sig ind, sådan at påstå at solen har noget med temperaturen at gøre.

Vi onde skeptikere kunne blive ved, men som i så mange andre forhold giver vi op, når vi aner, hvad der ligger bagved. Når vi foreslår, at man løser problemerne med a-kraft og færre mennesker på jorden, så lyder der ramaskrig, og totalt desillusioneret bliver man da, når frau Merkel i Tyskland lukker a-kraftværker og erstatter dem med brunkulsfyrede kraftværker. Når fjolsetinget overplastrer Danmark med vindmøller, der som bekendt kun leverer energi, når det blæser.

Der er en grund til, at vi herude i udkanten ikke hører radio, ser tv eller læser aviser – bliver oplyste. Vi har ikke nerver til det.

Mvh. Husmanden.

En standard venstreorienteret journalist rapporterer fra Gaza …

Ren god satire

Beretningen kunne passe på 95 % af TV2 og 90 % af DR’s dækning …

Hamas media

Taget herfra

Her er den klart bedste beskrivelse af hvordan journalister behandler nyheder om/fra Israel

Den er lang, men utrolig god.

Snyd ikke dig selv fra at læse den !

Her er den

Har du lagt mærke til hvordan Obamas popularitetstal er forsvundet fra MSM ?

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 12:44

Det er der selvfølgelig en grund til :

Idag siger dobbelt så mange amerikanere at de:

“strongly disapprove” (39%) of President Barack Obama’s job performance as they are to say they “strongly approve” (17%)”

Og den slags ratings er der jo ikke nogen grund til at offentligøre, når nu formålet med MSM er at hylde den store og ufejlbarlige Obama …

Og her er årsagen:

Job-Gains-By-Presidential-Tenure-Medium

Taget herfra

ISIS undersøger mulighederne for biologisk og kemisk krigsførelse mod vantro

En laptop er fundet med 146 GB info om ISIS og en tunesisk fysikstuderendes aktiviteter

Han undersøger bl.a. muligheden for at sprede pestbakterier og spørger en iman om en fatwa , der tillader brugen af kemiske og biologiske våben mod vantro.
Han får selvfølgelig sin fatwah…

Se hvad der befandt sig i laptoppen:

Men bare rolig : Obama har ikke nogen strategi mod ISIS …

Taget herfra

Her er et andet link med mere info