Hodjanernes Blog

27 oktober 2013

Raner endte på sykehus etter å ha forsøkt å robbe tiåring på busstopp

Da kokte det over for to som angrep gjerningsmennene.

En av ranerne ble fraktet rett til operasjonsbordet på Ullevål, og nå er de gode hjelperne siktet for legemsbeskadigelse.

RAN_OSLO
Gjorde de det rigtige ved at gribe ind?

Men det mener myndighederne ikke.

Og nogen tør godt skrive, at det var udenlandske røvere.

Hmmm – det viser sig, at ALLE var udlændinge.

FARVEL NORGE af Jon Hustad

Filed under: Økonomi, Bøger, Demografi, Europa, Immigration, Norge, Penge, Politik — Tags: — Hodja @ 22:14

Velferdsstatens fremtidige kollaps

HUSTAD

«Glitrende og dyster […] Jon Hustads bok om hvorfor og hvordan den norske velferdsstaten seiler mot statsfinansiell kollaps er viktig og underholdende lesning.» Ole Asbjørn Ness, FINANSAVISEN

Den norske velferdsstaten står foran enorme utfordringer. Holder den nåværende veksten bare i helse- og omsorgsutgiftene frem, er staten konkurs i løpet av tyve til tredve år.
Samtidig går arbeidstiden ned og ned og uføreratene opp og opp. Stadig færre mennesker må bære en stadig større stat. I tillegg vokser innvandringene og de fleste innvandrerne tar ut langt mer av velferdsgodene enn de betaler inn for de samme godene. Norge er i dag verdens fremste innvandringsland.
Staten bruker i tillegg 150 milliarder kroner i året, nesten seks forskningsbudsjett, bare for å betale trygd og sykepenger til folk i arbeidsfør alder. I faste priser har denne utgiftsposten blitt tredoblet i løpet av de siste tredve årene.
Norge må gå gjennom store reformer i de kommende årene eller gå konkurs. Oljen berger oss ikke. Den utgjør bare 4 prosent av nasjonalformuen. Den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko.
Mere på Dreyers Forlag