Hodjanernes Blog

9 juli 2013

I dag begynder ramadanen

Nu er ramadanen over os: Efter planen begynder den i dag, og det betyder, at vi nu igen vil kunne læse om dadler og lækre madretter, om almisser til de fattige og den sjælelige renselse, mange muslimer oplever ved at faste fra solopgang til solnedgang.

I bedste orientalistiske stil bruger mange ramadanen som en anledning til at formidle et positivt billede af islam, og det kan der selvfølgelig være god grund til i en tid med spændinger på kryds og tværs af religiøse, kulturelle og sociale skel, både her i landet og i Mellemøsten.

Men er det også i orden at kritisere ramadanen? Et religiøst ritual, der blev udviklet for mere end 1.200 år siden, lader sig jo ikke uden videre indskrive i moderne samfund, hvor samfundsstruktur, teknologi og sociale omgangsformer er indrettet på andre måder, end dem der eksisterede på Muhammeds tid. Hvad stiller man fx op med folk, der ikke kan passe deres arbejde forsvarligt, med sukkersyge der ikke tager deres medicin, og det stigende antal trafikuheld som finder sted under ramadanen? Den slags skal man bare helst ikke snakke højt om, for så risikerer man at nedkalde nogle muslimers vrede over sit hoved – blive kaldt løgner, klaphat og andre ukvemsord og lagt ud på nettet til spe og spot i muslimske blog-kredse

Det ved jeg af erfaring, for jeg kom sidste år til at sige til en journalist, at der var flere arbejdsulykker i den islamiske fastemåned end i resten af året. Det behøver man såmænd ikke at være lektor ved et offentligt dansk universitet for at kunne konstatere: Enhver, der rejser i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn konstatere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre.

Der går ikke mange dage, før folk bliver mere trætte og irritable end de plejer, kniven glider lettere ud af hånden når man snitter løg, taxachauffører kører hurtigt og hidsigt og får lettere buler i bilen, etc. Men selv om det altså er let at konstatere, at faste i dagtimerne kombineret med masser af god mad og hyggeligt samvær ved nattetide, nødvendigvis må have konsekvenser dagen derpå, skal man åbenbart ikke sige det højt, for så risikerer man at fornærme følsomme muslimer.

Min udtalelse om stigningen i arbejdsulykker under ramadanen blev refereret i en artikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2006. Resten af artiklen var som de fleste andre, man kan læse om det emne, lige efter bogen: En positiv skildring af de religiøse og sociale ritualer, som muslimer følger under ramadanen, krydret med farverige beskrivelser af madtraditioner og interviews med muslimske læger, der hævdede sagtens at kunne forene arbejde og faste i fastemåneden.

Alligevel affødte de tre linier om arbejdsulykker en reaktion fra vrede muslimer: Det følgende nummer af Ugeskrift for Læger indeholdt læserbreve fra to muslimske medicinstuderende, der ville have data og statistik for påstanden om arbejdsulykker, ellers kunne de ikke godtage mit udsagn.

Det svarede jeg kort på bl.a. ved at give et eksempel fra en tekstil- og lædervarefabrik i Nasr City uden for Cairo, som jeg havde besøgt nogle år tidligere. Her havde man opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10 og 25 pct. under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5 og 15 pct.

Det svar fik flere unge muslimske medicinstuderende op af stolen: Nu blev jeg i nye læserbreve beskyldt for, at mine udsagn var »løgn og latin« og »sludder og vrøvl«. En særlig hidsig ung muslimsk medicinstuderende skrev endda læserbreve til både gratisaviser og den lokale stiftstidende, hvor hun harcelerede over mine manglende data og min person i al almindelighed.

Der var altså ingen vej udenom: Jeg måtte til kilderne og belægge mine udsagn med data ud over dem, jeg var stødt på i min almindelige færden i Mellemøsten. I sig selv en noget prekær situation al den stund, at statistik ikke er noget, man ellers dyrker særlig seriøst i Mellemøsten – i hvert fald ikke til offentligt brug. Det problem har det naturvidenskabelige tidsskrift Nature brugt et helt temanummer på: I novembernummeret ”Islam and Science” (vol. 444, no. 7115) fra 2006 dokumenteres det systematisk gennem en række artikler, at islamiske lande hører til dem, der investerer mindst i videnskab i verden – det gælder også de rige olielande – og at der derfor eksisterer et betydeligt ”data gap”.

De manglende nationale statistikker og min deraf følgende brug af ”bløde data”, når det gælder oplysninger om arbejdsulykker under ramadanen, var således ikke en dårlig undskyldning, men en betingelse ved belysning af arbejdsulykker.

Nu er jeg ikke læge, men det viste sig hurtigt, at et par søgninger på en af de medicinske databaser, som burde være enhver medicinstuderendes naturlige arbejdsredskab, inden man begynder at beskylde andre for at lyve, uden videre gav over 1.000 hits på ”Ramadan”. Og sorterer man lidt i dem, kan man f.eks. finde en undersøgelse af tyrkiske industriarbejdere i Tyskland, der havde »moderate til alvorlige sundhedsforstyrrelser«, når de under ramadanen arbejdede i job med meget varme og tungt fysisk arbejde.

Den undersøgelse fraråder direkte arbejdsgivere at bruge fastende muslimer til den slags opgaver på grund af de mange risici, der er forbundet med det.

Andre undersøgelser behandler det stigende antal bilulykker under ramadanen og konkluderer fx at »Trafikuheld hører til en af de større sundhedsrisici i Saudi-Arabien, især under ramadanen«. Eller hvad med de tyrkiske tal for trafikdræbte i 2006, hvor 105 mennesker døde i trafikuheld under de fem dage, den afsluttende ramadanfest varede, hvilket svarer til en stigning på mere end 400 pct. i forhold til de normale dødstal for trafikdræbte? Det er ikke uden grund, at U.S. State Departments rejsevejledning til Tyrkiet foreskriver forsigtighed i ramadanen, når »helligdagene eller ”Bayrams”, der følger ramadanen, resulterer i en dramatisk stigning i landevejstrafikken (?) og årets højeste ulykkesfrekvens.« Og hvis antallet af bilulykker stiger under ramadanen, hvorfor skulle det så forholde sig anderledes med arbejdsulykker?

Det har på mange måder været interessant at læse sig ind på den lægefaglige litteratur, for den viste ganske tydeligt, at ramadanen er et komplekst fænomen, når det gælder ulykker. Et af problemerne er, at nogle muslimer ikke tager deres medicin – selv om der ikke er noget i den religiøse litteratur eller tradition, der forbyder det – hvilket kan føre til stigende ulykkesfrekvenser.

Manglende medicinindtag i ramadanen er et veldokumenteret problem for diabetespatienter, men gælder åbenbart også epilepsipatienter: En undersøgelse af brandsår i Saudi-Arabien viser f.eks., at fire ud af 10 epilepsiramte fik deres brandsår under ramadanen. Årsag: De tog ikke deres epilepsimedicin under fasten.

Der er også solid empirisk baseret medicinsk forskning, der viser, at irritabilitet er et stigende fænomen under ramadanen, og at hovedpine og forstyrrelser i søvnmønstre er hyppigt forekommende konsekvenser af fasten.

En enkel undersøgelse kan endda påvise stigende dødsfald blandt muslimske kvinder i forbindelse med ramadanen: »Kvinders dødelighed var signifikant større under ramadanen end i månederne op til den«, konkluderer en lægefaglig artikel. Og selv om hovedpine, træthed og fejlmedicinering i sig selv ikke er nok til at postulere en stigning i antallet af arbejdsulykker, er det dog fænomener, som dansk arbejdsmiljølovgivning ser på med stor alvor, når det gælder forebyggelse af ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes for muslimer?

Alle disse data har jeg siden gjort rede for i et nyt svar til de muslimske lægestuderende, og siden den dag, svaret blev publiceret i Ugeskrift for Læger, har der været tavst – både i ugeskriftet og i lokalaviserne. Men hele forløbet har på mange måder været bekymrende, først og fremmest fordi de involverede muslimske medicinstuderende helt ureflekteret farer op som trold af en æske og beskylder andre for “løgn og latin” uden selv at have undersøgt deres sag ordentligt.

Hvad der får dem til det, kan man kun gisne om: ønsket om at værne om deres religion, troen på at kende sandheden kombineret med manglende færdigheder i (eller lyst til?) at søge dokumentation, eller måske et ubevidst ønske om at afstive sin sociale position som ”læge in spe” både over for de mange muslimer, der ser dem som rollemodeller, og for det danske samfund i almindelighed??

Der er nu engang forskel på at beskrive verden, som den burde være, og analysere den, som den nu engang er. Det er i orden at værne om islam og henfalde til idylliserede beskrivelser af religiøse traditioner, men det må ikke gøre nogen så blåøjet, at man fornægter virkeligheden.

Det kan godt være, den religiøse litteratur og tradition »fritager alle andre end sunde og raske mennesker fra ramadanen, og at det er fuldt muligt at gå lidt før i seng«, hvis man skal passe sit job under ramadanen, for nu at bruge det eksempel, en af de medicinstuderende selv fremførte.

Men det er ikke det samme, som at folk rent faktisk gør det. Hvis man ikke kan forholde sig til virkeligheden, men pr. automatik reducerer problemer, som andre har kunnet konstatere, til ”vrøvl”, ”løgn og latin”, fordi der ikke foreligger statistiske undersøgelser, er der meget, man skal lære, før man er egnet til at træde ind i den danske lægestand eller for den sags skyld i andre akademiske professioner.

Af Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Referencer:

Anson O, Anson J. Surviving the holidays: gender differences in mortality in the context of three Moslem holidays. Sex Roles. 1997 Sep;37(5-6):381-99)

Bundgaard, Bente: Værsgo – tag en daddel, i: Ugeskrift for læger, vol 168, nr 42, 2006. Ss 3650-3652. samt efterfølgende debat i nr 48, samt vol 2007 vol 169 nr. 6

”Islam and Science”, i: Nature vol. 444, no. 7115, november 2006. s. 26-27

Nielsen, Helle Lykke: Arbejdsulykker under Ramadanen. Kronik i Ugeskrift for læger, vol 169, nr. 6, 2007. S. 534

Al-Qattan MM. Burns. 2000 Sep;26(6): 561-3).

Ramadan i tyrkiet (http://www.turks.us/article~story~105DieinTrafficAccidentsRamadan.htm).

Jeg har tilladt mig at føje relevante links på Helle Lykke Nielsens udemærkede artikel.

Tror det eller ej, ude i kommunerne og uddannelsesinstitutionerne findes der nu en række anbefalinger, der går på at opfylde ramadan-behovet for muslimske elever i offentlige skoler

“Det er lettere at få manden myrdet end en skilsmisse “!

Filed under: Kriminalitet, Mord, Penge, TrumfEs — trumfes @ 20:43

Sikke en lille bitch. Men mon ikke hun får noget at tænke på, når hun får sin dom

Denne 21 årige kvinde er gift og har to børn med sin mand. Hun syntes det var lettere at få manden myrdet end at bede om skilsmisse !

Og hun havde planlagt at bruges mandens livsforsikring på 400,000 $ til at betale en lejemorder 50,000 $ for at myrde manden.
Uheldigvis for hende var det en civil politimand, hun bad om at løse skilsmissen !

Hvem mon begyndte at skyde i Cairo igår…

Både DR og TV2 havde travlt igår med at undgå at tage stilling til hvem der begyndte skydningen

Det får vi nok aldrig at vide… etc. Vorherre bevares. Mage til politisk korrekt journalistik.

DR og TV2 kunne jo starte med at kigge på alle de mange videoer, der blev taget. De viser bl.a. at der blev skudt på soldaterne.

At soldaterne så muligvis overreagerede, da de skød tilbage er en anden ting. Men enhver kunne have forudset at hvis der blev skudt på ægyptiske soldater, ville de skyde tilbage. Og i modsætning til vestlige soldater har de ingen regler om “disproportionate response “, altså regler om at svare een kugle med een kugle.

Jeg vil gætte på at det muslimske broderskab har arrangeret skydningen med den forventning at soldaterne ville reagere, som de gjorde.
Det muslimske broderskab kan så lege “ofre” overfor vestlige medier, der sjældent stiller spørgsmålstegn ved “offer” interviews. De små uskyldigheder fra det muslimske broderskab. Hvem havde en interesse i at provokere soldaterne : det muslimske broderskab. Hvem havde en interesse i at der ikke skete noget : militærstyret og de nye civile ledere.

Jeg må indrømme: jeg græd mig ikke i søvn over det …

Syriens Assad har muligvis mistet nogle russiske S-300 antifly missiler

Filed under: Israel, Syrien, Teknologi, TrumfEs, Våben — trumfes @ 18:00

I søndags skete der en mystisk stor eksplosion på en syrisk base

Latakia 060713
Basen siges at indeholde dele til det russiske S-300 antifly missilsystem. Læs mere om det her
Syriske rebeller siger nu at det var det israelske luftvåben, der ødelagde et lager af S-300 missiler og mobile affyringsramper i al-Qassia militærlejren i byen al-Hafa øst for Homs. Læs mere her

Nogle lufter muligheden for at det slet ikke var det israelske luftvåben, men derimod en israelsk ubåd, som skulle have affyret et slags krydsermissil ( som Israel selv producerer).
NEW ISRAELI SUBMARINE DOCKS AT HAIFA PORT IN ISRAEL
Læs mere om det her

Det sidste lyder ikke usandsynligt. Men om det er rigtigt eller ej, er et gæt. Israel holder kortene helt tæt til kroppen og vil hverken af- eller bekræfte noget.

P.S. T. Snorrason mener at det er denne agent fra Mossad, der står bag 🙂

mossadagent

I morgen stemmer Europa Parlamentet om EU’s nye tobaks-direktiv

Around lunchtime on July 10th, a group of protestors will be meeting in Brussels as MEPs vote on a dreadfully flawed Tobacco Products Directive which will place these revolutionary products (e-cigaretter) —along with every recreational non-tobacco nicotine product that is yet to be invented—into the hands of the instinctively prohibitionist public health establishment.

Mere på Velvet Glove, Iron Fist

Sundhedsforskeren Michael Siegel debunker nyheder om tobak.   Han skriver bl.a om kampagnen mod e-cigaretter:

This story, considered in light of the previous ones of the same nature, demonstrates the level to which electronic cigarette opponents have sunk. The arguments against a device that is helping millions of smokers to quit or to substantially cut down and to possibly save their lives are so weak that these opponents can only argue against the devices by fabricating evidence.

Her er et lokalt eksempel fra i dag.

Læger & eksperter kræver E-cigaret forbud: Fik million-gaver af Pfizer & Glaxo

Britisk rapport om indvandringen

Home Office researchers have assessed for the first time the ground-level impact of immigration on British communities by conducting a survey of local authorities and service providers.

They found that immigrants were likely to lead to longer waiting times at GP surgeries, be involved in anti-social behaviour and create pest control issues because of overcrowding.
Mark Harper, the immigration minister, said:

“This report highlights the significant impact high levels of migration have had on UK communities. “It emphasises the importance of protecting our public services and taking a robust approach against those who come here to exploit our welfare system. While we have always recognised and believed in the benefits of immigration, uncontrolled immigration causes a number of problems for the United Kingdom.

Mere på Telegraph.

Nååå….. det skal bare kontrolleres – så er alt godt! Hvad med at spørge almindelige briter og ikke lokale myndigheder og ‘service-providers’, som alle er afhængige af at være politisk korrekte.

Latma TV løber tør for penge

Latma Issues Call for Help

Latma, the nationalist weekly video satire show, has run out of funds and will go offline at the end of the month, unless new donations make it possible to keep on producing the show.
Latma’s chief screenwriter, Tal Gilad, published a Facebook status Sunday in which he denied the rumors that Channel 1 television is about to sign a contract with the show. “The bad guys are already celebrating,” he wrote. The channel has been negotiating with Latma for two years, he said, but the negotiations are not serious.

“The ravens on the left can already smell the zero hour,” Gilad added. “After four years in which we provided Zionist, courageous, Israeli satire – against the current, against all of the leftist incitement that had already become something everyone sat back and accepted, because they convinced everyone that ‘this is how satire is.’ Four year in which we cut them down. Four years in which the ears of [Peace Now’s] Yariv Oppenheimer turned red with anger,  when they discovered that they were not immune to criticism and biting satire.”

Mere på Arutz Sheva

Holland: Marokkanske unge ekstremt voldelige – med krigsvåben

Key figures in Dutch-Moroccan communities are extremely worried about the increasing extreme violent criminality among Moroccan youths.

Ibrahim Wijbenga, a Moroccan social worker in Amsterdam said, “violence and weapons are becoming normal among Moroccan youngsters. This has already cost 12 lives….” He added that in a double murder in Amsterdam, weapons usually found in war situations were used. The problem is also no longer limited to criminals. One finds the same among youngsters with a job or are studying, when there is a quarrel, they may pull out a weapon. Wijbenga and others want to start debates in mosques on this issue.

Fra Bad News Fromt the Netherlands

AK-47_type_II_Part_DM-ST-89-01131