Hodjanernes Blog

18 maj 2013

Når det nu ikke kan være anderledes….

Men den uhæmmede import af muslimer kunne godt sammensættes lidt mere underholdende…

Det varer jo nok en stund inden Dansk Folkeparti får flertal, så indtil da vil de øvrige partier – vi kan for nemheds skyld bruge samlebetegnelsen Otte-partiet eller Ottoman-partiet – forsøge at overgå hinanden i muslim-import. Det pudsige er så, at der er en ligefrem proportional sammenhæng mellem procentdelen af muslimer og procentdelen af danskere, som stemmer på just Dansk Folkeparti. Hvilket ikke forhindrer at procentdelen af muslimer kan ende nær de hundrede. Som f.eks. i Syrien, hvor manglen på vantro har tvunget indbyggerne til at slagte hinanden, ja sågar æde hinanden. Hvilket jo er udmærket, set fra omverdenens synspunkt…
Men vi fortaber os… lad os i mellemtiden hengive os til nydelsen af den kulturberigelse som løbende finder sted. Som for eksempel i Australien, hvor man klogeligt har valgt en lidt mere differentieret muslimimport end i Mohammedanmark, således at man ikke behøver reportager fra Syrien for at kunne nyde disse henrivende mennesker med deres sofistikerede og yndefulde debatkultur. Vi vil foreslå Ottoman-partiet at gakke hen og gøre ligeså:

Latma TV

Filed under: Antisemitisme, Israel, Medier DR m.fl. — Tags: — Hodja @ 08:35

Tysk TV om anti-semitisme i Malmö