Hodjanernes Blog

25 april 2013

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2013

Filed under: Demografi, Europa, Evidens, Immigration, Inklusion, Kulturberigelse, Mangfoldighed, Norge — Tags: — Hodja @ 16:58

12 prosent av befolkningen er innvandrere

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012. Det var den høyeste tilveksten noensinne. Ved siste årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.

Se mere på Statistisk sentralbyrå

Søndre Nordstrand er den første av Oslos 15 bydeler med et flertall av innvandrerbefolkning.

Schweiz: Det er uro i befolkningen, og det er nødvendig å ta denne uroen alvorlig, sir justisminister Simonetta Sommaruga

Sveits begrenser innvandring fra alle EU-land

Justisdepartementet opplyser at det nå vil begrense innvandringen fra de øvrige 17 EU-landene udover de Østeuropæiske til 53.700 bosetningstillatelser per år. Sveits kan i henhold til en avtale med EU påkalle en sikkerhetsklausul hvis innvandringen overstiger et visst nivå.