Hodjanernes Blog

17 april 2013

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale i en sag om venstreekstremistiske Redox’s hackning og indsamling af oplysninger om ca. 6.000 personers politiske tilknytning til højrefløjen.

De tiltalte er ifølge anklageskriftet personer med tilknytning til researchkollektivet Redox, der i knap fire år frem til begyndelsen af 2010 har hacket sig til passwords, e-mail korrespondancer og referater vedrørende ikke under 6000 personer, foreninger mv. fortrinsvis med tilknytning til den politiske højrefløj.

Oplysningerne om personer, foreninger og grupperinger på højrefløjen er blevet opført i et register og delt på en computerserver. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Mere om sagen her.

Norske Aftenposten sviner Fjordman

Og forsøger derefter at lægge låg på læsernes reaktioner.

Det, som Aftenposten ikke ønsker du læser, findes her.