Hodjanernes Blog

12 april 2013

Ordbog: Udokumenterede venstrefløjsvælgere

Filed under: Danmark, EU, EURABIA, Europa, Ordbog — Hodja @ 23:36

Illegale indvandrere: Udokumenterede venstrefløjsvælgere.

Venstrefløjen dæmoniserer lovlydige borgere med våben

Og glorificerer venstreekstremister med morderiske tendenser.

Liberal celebrities want all of the adoration that social media engagement has to offer — but none of the accountability that actual engagement requires. For the Hollywood elite, it’s “do as they say, not as they tweet.” But actress and outspoken Obama campaign co-chair Eva Longoria learned a hard lesson this week on Twitter.

The Roundabout Dog TOUR

Free Speech Europes kampagne, The Roundabout Dog TOUR er ved at samle kræfter til Europaturen.

Forside

Nu behøver vi din support i foreningen.

TOUREN’s overordnede formål er at skabe interesse for Lars Vilks og hans kunst, som vi mener – i og med Vilks udsatte position som fatwa-forfulgt kunstner – fortjener at få meget mere opmærksomhed og blive formidlet til en langt større skare, end tilfældet er i dag.

Samtidig skal kampagnen påminde kultureliten, journalister og politikere om at frihed hverken kommer af sig selv eller vedligeholder sig selv. Næsten hver dag hører vi mennesker og organisationer fremsætte forslag om restriktioner i ytringsfriheden med formålet at forhindre kritik af religion – læs: Islam – og ideologiens ledere (både de levende og de døde)!

”Det er på tide at vi fratager islam og islams profet, Muhammed, den beskyttelse, som disse religiøse relikvier har haft alt for længe – og stadigvæk har!”  

Lars Vilks

Rundkørselshunden Momme og hans hvalp Fatima har allerede været rundt i Skåne og et lille smut i København. I slutningen af april går turen gennem resten Danmark og i maj/juni står Tyskland for døren.

Ud over holdningskampagnen, som vi formidler til hele verden gennem foreningens omfattende netværk af blogge og aktive skribenter, har vi indstiftet en pris, FREE SPEECH prisen som uddeles første gang i december 2013 til  én eller flere personer, der under året har været udsat for overgreb fra kulturelitens tankepoliti, hvis ønske er, på alle måder at begrænse friheden for deres meningsmodstandere!

Udstillinger & arrangementer!

I forbindelse med Roundabout Touren arrangerer vi – sammen med Lars Vilks – 4 ”quick-udstillinger” i løbet af året. Sydtyskland og Østrig er først på programmet, sidenhen følger London og Bruxelles til efteråret.

Glem heller ikke ”Lars Vilks Støttekomitées” meget spændende møde på Østerbro Bibliotek i København, torsdag den 16 maj med temaet ”Politisk Kunst”. Rondellhundeturen hører til i den kategori.

Læs flere detaljer her! The Roundabout Dog TOUR

Tredje-generations tysker: Jeg vil altid være tyrker

Da Mesut Özil for alvor begyndte at træde i karakter på fodboldbanen opstod et svært spørgsmål: Skulle han vælge det tyske eller det tyrkiske landshold?

Özil endte med at vælge det tyske landshold, men………

Min familie og jeg vil altid være tyrkiske, men jeg blev født, og jeg bor i Tyskland.

Tip: J.D.

Han er helt i tråd med Erdogans befaling til tyrker i udlandet: Integrer jer aldrig.

When guns are outlawed only outlaws will have guns

Fransk politi har opgivet de nordlige områder af storbyen Marseille – der regerer banderne.

På 9 måneder i 2012 beslaglagde politiet 300 Kalashnikov’er i Marseille alene..

9992kalashnikov

Kai Sørlander anmelder Lars Torpe: De stærke samfund – Social kapital i Skandinavien.

Sørlander skriver om Torpes bog:

“Hvor de tillidsfulde tidligere var de højtuddannede og venstreorienterede, så er tillid i 2008 blevet et kendetegn for »normaldanskeren«. De ikke-tillidsfulde finder vi nu især blandt de lavtuddannede, førtidspensionister, arbejdsløse og på den yderste højrefløj. Mistillid er blevet et underklassefænomen.
Denne forskel vil Torpe forklare alene ud fra en stigning i den økonomiske og sociale ulighed. Men inddrager man den etniske forandring, der har fundet sted i de seneste årtier, kan man også give en anden forklaring. De forskellige sociale grupper deler ikke byrderne ved den igangværende indvandring ligeligt.
Den tungeste byrde bæres af de svageste, fordi det er i deres boligområder, at de dårligst integrerbare fremmede bliver bosat, og hvor de mange steder bliver dominerende.
Det kan være medvirkende til at forklare underklassens større mistillid. At de velbjærgede ser anderledes på sagen, skyldes kun, at de omgås højtuddannede og velintegrerede fremmede på deres arbejdspladser og slet ikke dem, som søger at etablere parallelsamfund i de områder, hvor de svageste danskere er henvist til at bo.
Set i det lys viser Torpe manglende empati med de svages situation. Når folk fra underklassen føler mindre tillid til fremmede, kan det udmærket bero på, at de har andre erfaringer end overklassen. Omvendt kan de velbjærgedes højere grad af tillid godt tænkes at bero på en selvbedragerisk forestilling om, at de ville reagere anderledes end underklassen, hvis de kom i underklassens situation.
Så fra underklassens synsvinkel kan Torpes forskning let komme til at fremstå som overklassens selvbedrag klædt ud som videnskab.”
Selvom Torpe prøver på at bortforklare etnicitetens betydning, så falder hans resultater nydeligt i tråd med den venstreorienterede sociolog Putnams forskningsresultater, som Torpe affejer med at de ikke giver et entydigt resultat, selvom Putnams forskning beskrives som solid. Mangfoldighed medfører generelt mindre tillid i samfundet, siger Putnam. Måske skulle Torpe sætte sig ud i sin bil i Aalborg og køre de 100 km til Århus Universitet, hvor Putnam residerer i 2013 og 2014.
Sørlanders anmeldelse findes i Weekendavisen 12.04.2013
Lars Torpe: De stærke samfund – Social kapital i Skandinavien. 216 sider. Vejl. pris 269 kr.Frydenlund Academic.