Hodjanernes Blog

31 marts 2013

Sverige: kun muslimske flygtninge, tak

Filed under: Immigration, Indvandring, Kristne, Multi-kulti, Sverige, TrumfEs — trumfes @ 16:43

Sverige: kristne flygtninge kan bare skrubbe tilbage til de muslimske lande, de kom fra

Det er det indtryk, man får af den svenske indvandringspolitik:

Spørgsmålet er om ikke Sverige burde indstævnes for menneskerettighedskommisionen…

Denne model af en socialist-hjerne mangler en delmængde, der hedder “Had til kristne”.

socialist hjerne2

Hvis den skal passe på svenske politikere…

Taget herfra

(bemærk at der står at det er danskere, som afviser kristne.
men videoen viser tydeligt at det er svenskere)