Hodjanernes Blog

31 januar 2013

Kulturberigelse i Sverige

katt_mordare_1

Læs mere på Uriasposten.

Multi-kulti i UK: Suspenderet for at bære et kors på arbejdet

Multi-kulti i Tyskland 2013

Hvis du tror det er slemt i UK nu……………….. de åbner grænserne i 2014

Filed under: Demografi, EU, Europa, Immigration, Kulturberigelse, Rumænien, UK — Hodja @ 21:16

Interview med Ibn Warraq

“Fremtiden må ikke tilhøre dem der siger sandheden om pædofeten Muhammed.”

Bill Whittle om Hillary Clinton, Hussein Obama og John Kerry.

Jag är inte sjuk, jag är bara svensk

En nordmands oplevelser i Sverige:

Svenskene tror nordmenn er ekstreme rasister når vi debatterer norsk kultur. Det er typisk svensk.

Nordmænd ekstreme racister????   Hvad er danskerne så??  Bemærk i øvrigt hans omtale af Sverigedemokraterne.

Mali: CNN: Frankrig er jo de gamle kolonialister – hvornår skal de rejse hjem igen?

Maleser: De skal ikke rejse hjem igen – vi vil gerne kolonialiseres (af de hvide)!

FRankrigs arbejdsminister: Frankrig er totalt bankerot

Filed under: Økonomi, EU, EURABIA, Europa, Frankrig, Penge, Politik — Tags: , — Hodja @ 12:20

France’s labour minister Michel Sapin sent the country into a state of shock on Monday after he described the nation as “totally bankrupt”.

Data from Banque de France showed earlier this month that a flight of capital has already left the country amid concerns that France’s Socialist leader intends to soak the rich and businesses. The actor Gérard Depardieu has renounced his French citizenship and decamped to Russia in protest, while David Cameron said Britain will “roll out the red carpet” to attract wealthy individuals.

Tyrkiet tættere på EU

Filed under: EU, EURABIA, Europa, Frankrig, Islam, Islamisering, Muslim World, Tyrkiet — Hodja @ 00:10

Turkey may soon come in from the cold in terms of its EU bid as its biggest skeptic, France, vows to lift blocks on its accession chapters

France is expected to submit new proposals to accelerate Turkey’s accession talks with the union as Paris sends strong signals that it is prepared to lift its block on at least one accession chapter during Ireland’s current bloc term presidency.

French Foreign Minister Laurent Fabius is expected to make the statement during a meeting with Foreign Minister Ahmet Davutoğlu this weekend in Munich, where both men will attend an annual security conference, diplomatic sources told the Hürriyet Daily News yesterday.

Mere på Hürriyet Daily News

30 januar 2013

Taqiyya tankegangen i praksis

Inspireret af den tidligere tråd om Taqiyya, føler jeg at det er på tide at genoptrykke “Masterplanen”

taqiyya-trop.jpgIndtaster man ordet “Taqiyya” (der findes hvis flere stavemåder) i søgefunktionen til højre, så får læseren utallige henvisninger til ældre indlæg med eksempler på taqiyya i praksis og forklaringer på ordets betydning.

Når man har forstået ordets betydning, så vil man også ofte være i stand til at kunne “afkode” muslimers “taqiyya-udtalelser”, og måske også forstå tankegangen bag dem.

Hvis man skal være rigtig “ekspert” på området, så må man dog også vide hvordan muslimer forstår at videreføre “taqiyya-tankegangen”, mens de bor i de “vantros” områder.

Det har vi faktisk skrevet om tidligere her på bloggen.

Som vel nok det bedste eksempel er “Masterplanen“, som vi bragte for nu mere end 5 år siden. Af hensyn til nye læsere, syntes jeg at indlægget fortjener at blive “genoptrykt”

Hodja skrev dengang:
En af Uriaspostens læsere forklarer klart og tydeligt, hvordan islamiseringen indføres skridt for skridt.

    1: Vælg et quasireligiøst humanistisk indstillet parti.

    2: Giv dig ud for at være en demokratisk indstillet, moderat muslimsk medborger.

    3: Bare sig at du ikke er tilhænger af sharialovgivning som højeste lov og at du er imod dødsstraf, minoritetskrænkelse, national identitet og ulighed. Argumentér endvidere for at islam er op til fri fortolkning ligesom bibelen og at der derfor ikke findes “een sand islam”. Nævn derfor endelig ikke dens format af helt bokstavelig kommandomanual som defineret igennem dateringskriteriet der gang på gang, utvetydigt befaler drab på anerledes tænkende. Det ødelægger bare illusionen om fortolkningsfleksibiliteten.

    4: Argumentér for at islam er “fredens religion” og brug ugyldiggjorte (af koranen- og hadith selv) koranvers til at understøtte postulatet og kryds fingre for at de ikke kender til dateringskriteriet i islam der netop annullerer alle modstridende, tolerante og tidlige verdslige koranvers i forhold til det senest daterede og dermed endegyldige “sværdets vers” hvilket teoretisk set udelukker muligheden for en “moderat islam”.

    5: Brug venstrefløjens moralrelativistiske idioti imod dem selv. Eksempel: Mænd og kvinder er lige i islam, det er bare en anden form for lighed. Den virker hver gang, de er rummelige. Langt de fleste af dem beskytter islam uden at have læst så meget som een eneste strofe i koranen. Benyt det, hold de vantro i mørket.

    6: Argumentér for at Jihad ikke handler om krig imod anerledes tænkende, men udelukkende om en muslims indre kamp. Venstrefløjen er selv underlagt akut selvhad og er proppet til randen med indre konflikter. Dhimmierne vil forstå dig halvt ihjel.

    7: Smør tykt på og husk at smide masser af links til statistikker, artikler og politiserende marxistisk institutionaliserede multikulturelle “islamforskere” der understøtter dit bedrag.

    8: Kør på offerrollen og styr dem indirekte og sindrigt igennem den. De føler sig altid skyldige som bare fanden og vil altid irrationelt lede efter årsager til at give “os selv” skylden for selv de mest åndssvage ting, ting der ikke har et klap med vesten at gøre. Brug det! Skriv så marginaliseret og uskyldigt som muligt. De er offerrolle-manikere og har ingen politisk sag uden ofre. Venstrefløjen er 100% intellektuelt androgyniseret og der kan igennem dette opdyrkes en overbeskyttende og bundnaiv moderskabsfølelse der vil være dit skjold imod dem der kender din religion og derfor ikke stoler på dig. Spil dem ud imod hinanden så behøver du ikke engang argumentere din egen sag da du er jo et stakkels offer for “de onde danskere”. Lad den evigt voksenopdragende “mor” ordne paragrafferne for dig.

    Man skal jo stække ondskaben!

    9. Snak med bævrende offerstemme når du debatterer. Du er jo helt uskyldigt forfulgt og kritikken af din religion er ren blasfemi, totalt ufortjent og helt uforståelig.

    10: Sidestil islamskeptikerne med nazistiske jødehadere. De har stadig ikke fattet at det er islam der i realiteten er europa’s nye naziproblem. Brug derfor 2. verdenskrig flittigt som reference (den rammer også lige i venstrefløjens masochistiske selvstraffermentalitet) Bring altid Hitler på banen og associér de mennesker der uenige med dig, med ham. Så er du “det bedre menneske”.

    11: Tal multikulturalismens og kulturrelativismens sag sammen med dem. Det skaber den tolerance og det intellektuelle råderum vi skal bruge, demografien klarer resten i løbet af 5-6 generationer. Vi er kritisk afhængige af den multikulturelle strategi for at få skabt den plads vi skal bruge og vi kan altid senere afvikle den igen igennem jihad når vi selv har fået magt som vi har agt. Vi tog også røven på dem i Iran i 79′ og de er ikke kvikke nok til ikke at gentage fortidens fejl.

    12: Dæk dig ind under “racisme mærkatet” når du møder modstand. Venstrefløjen har udviddet den eksisterende definition af ordet racisme til også at handle om alt muligt andet end race udelukkende for din skyld således at de konsekvent kan bruge “2. verdenskrigskortet” imod alle de mennesker der er skeptiske overfor det påståede gode ved islamiseringen af europa. De har stadig ikke fattet at nutidens nazipotentiale ligger i islam, da de konsekvent stirrer sig blinde på den nationalsolidariske, ikke-nazistiske patriot, Pia Kærsgaard. Pia Kærsgaard som jo altid har uret uanset hvor objektivt korrekt det sagte er, alene fordi at det er hende der siger det.

    13: Og husk, oh, gode muslim! Der findes INTET mere uislamisk og diabolsk, dekadent og fordærvet end frisind. Brug deres frisind som et våben imod dem selv.

    14: Aldrig fortælle dine gumbegode partifæller at islam er arabisk ultraborgerlighed båret oppe af en kraftig selvsolidarisk kultur der får Pia Kærsgaard til at ligne vand ved siden af. Det kan skabe nationalsocialistiske associationer der ikke tjener vores sag. Skulle de nævne det alligevel, så kør øjeblikkeligt på offerrollen, så holder de omgående kæft og føler skyld. De gik jo “over stregen”.

    15: Aldrig nævne islams ekstremistisk imperialistiske og ekspansionsivrige natur. De hader imperialisme. Nævner de det selv, så nævn med såret stemme de “kristne’s” forbrydelser og de holder selvskyldigt kæft omgående. I den forbindelse: aldrig nævne at korstogene var et retfærdigt forsøg på GENerobring efter islamisk imperialistisk jihad imod kristent land. De tror stadig fejlagtigt at det var et udslag af uretfærdig kristen-vestlig uprovokeret aggression. Brug det istedet til at forstærke deres civilisationsselvhad. Det gør os stærkere.

    16: Konfronteres du med taqiyya’en, så benyt dig omgående af taqiyya ved at fortælle dem at det udelukkende gælder for Shia muslimer. De ved sikkert ikke at koranen slet ikke arbejder med klassificeringerne Shia- og Sunni muslim og at visse af koranens vers så derfor ikke kun kan være gyldige for den ene af grupperingerne.

    17: Understreg at koranen forbyder drab på uskyldige, men nævn endelig ikke at ikke-muslimer er skyldige i ikke at være muslimer…

    18: Hold dig slavisk til ovenstående og verden er vores! Nederlaget ved Wiens’ porte 9/11 1683 vil være godtgjort og profetens 3. rige vil være en realitet båret frem af deres egen tolerance af vores intolerance og deres egen intolerance af de mennesker der er intolerante overfor vores guddommeliggjorte og derfor ukritisérbare og ufejlbarlige intolerance.

    19: Hva’ sagde de liberale!? “kollektivist-ideologisk narcissistisk ansporet voldspsykose?” Det ved vi ikke hvad er… vi slår det lige op i den eneste faglitterære bog verden rigtigt har brug for – koranen, og står det der ikke, så bare ignorér det og fortsæt!

Indvandringens pris

Journalist og forfatter Tabita Wulff har skrevet følgende læserbrev hos JP

storm.jpgVi har tidligere omtalt Tabita Wulff i forbindelse med hendes islamkritiske bog “Storm over Europa Islam — fred eller trussel?“, hvor

“Journalist Tabita Wulff har kigget på indvandringen til Danmark fra muslimske lande og afslører, at antallet er mindst dobbelt så højt som de officielle tal.”

Nu til hendes læserbrev som egentlig ikke rummer nogen nyheder. Det er de samme ting, som vi bliver ved med at køre rundt i – af den simple grund at det er så altafgørende for vores lands fremtid.

Overskift: Indvandringens pris

UnderoverskriftI et læserbrev i JP 26/1, ”Meningsløst regnestykke”, udtrykker integrationsordførerne Liv Holm Andersen (R), Trine Bramsen (S) og Karina Lorentzen (SF) deres forargelse over, at skatteborgerne vil gøre »bestemte udvalgte grupper op i penge«.

De mener ikke, at spørgsmålet om indvandringens pris kan bidrage med noget som helst og ikke forbedre integrationen.

Kan de tre ordførere så forklare, hvorfor f.eks. ældrebyrden gøres op i penge? Sundhedsvæsenet? Politiet? You name it.

Naturligvis skal skatteborgerne have klar besked, og der skal tages hurtig stilling til, om Danmark overhovedet økonomisk magter flere asylansøgere fra ikke-vestlige lande. De tre unge christiansborgkvinder er blottede for politisk format, forståelse for folkestyret og udviser en skræmmende mangel på intellektuel kapacitet.

De dyrker heftigt den massive indvandring fra dysfunktionelle lande med stor repræsentation af analfabeter, der i fremtiden stærkt vil medvirke til et Danmark, der nærmer sig en profil som tabersamfund. Man kan ikke satse så massivt på fattigdomsflygtninge og samtidig tro, at det ikke vil influere på hele det danske samfund i det lange løb. Når pengene slipper op, bliver alle fattigere.

Det påstås, at indvandringens pris er 16,5 mia. kr. Det er nærmere mellem 50-80 mia. kr., og i det beløb er ikke medregnet prisen for »at køre på vejene«, som Liv Holm Andersen, Trine Bramsen og Karina Lorentzen nedladende skriver.

Danskernes økonomiske ofre ved fortsat indvandring fra især arabiske lande skal frem i lyset, og naturligvis skal omkostninger til integration, politi, kriminalforsorg, boliger, skoler herunder den massive særundervisning, bistandshjælp, økonomisk kriminalitet, ødelæggelser, f.eks. brandstiftelse i lokalområder, osv. osv. frem i lyset.

Tallene findes, det er bare at beslutte at offentliggøre dem.

Indvandringens pris vil også sætte os i stand til at afgøre, om vi måske foreløbig skal slå bommen ned for yderligere indvandrere og flygtninge, indtil vi har integreret dem, der nåede ind ad svingdøren, på tilfredsstillende vis.

29 januar 2013

Taqqiya – et vigtigt begreb at forstå i Islam

Filed under: Hate-crime, Homoseksuelle, Islam, Muslim World, Politik, Taqiyya, TrumfEs, Trusler, UK, Vold — trumfes @ 18:51

Taqqiya kan nok bedst oversættes til forstillelse -at sige een ting og mene en anden

Man kunne også sige at tale med to tunger
Islams2tunger

Her er et skole eksempel fra Englandistan:

MOSQUE-LIARS-28.1.2013

Så mens man til (normalt) uvidende journalister fordømmer homofobi,
så praktiserer man den modsatte holdning internt.

Her er lidt mere om det aktuelle eksempel

Her er et mere lokalt eksempel:
Ekstrabladet/Ritzau har fundet det relevant at spørge formanden for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening om hans mening i forbindelse med den debatten om jødiske børn ikke kan gå i skoler på Nørrebro pga forfølgelse/chikane fra arabere.

Og hvilken overraskelse bidrager han så med: “Jødechikane er ikke udbredt”.

Man kan med rette spørge Al-Ritsau, hvorfor han netop skulle gives spalteplads.
Er han ekspert på emnet ?

Men man kan jo også spørge denne formand, hvorfra han har sin store viden ?

Har han spurgt jøder i Danmark om deres mening ?
Nej – det gælder jo bare om at mane problemet i jorden og med lidt hjælp fra Al-Ritsau
kan han så bruge taqqiya.

Teoretisk set kunne han være uvidende om forholdene ( og i så fald er det ikke taqqiya, blot dumhed), men så skal man ikke udtale sig til pressen.

Jo, det er flot klaret at Ritzau – det næste bliver vel at vi endelig også må have en kommentar fra de danske nazister…

Og her er yderligere et par links om taqqiya, hvis du vil vide mere:
link 1
link 2

Taget herfra

Ekstra Bladets sportsredaktion

Filed under: Aviser mm, Aviser mm Danske, Bloggere, Jernhesten, Medier DR m.fl. — Jernhesten @ 13:29

Blondiner har det sjovere og slipper generelt af sted med en del mere end os andre. Der er dog også grænser..

28 januar 2013

Mattias Tesfaye skifter parti – igen igen!

DR: Fire partier på ni år skriver Danmarx Radio.

Hans politiske karriere ser nu sådan ud:

-2005: Medlem af Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister

2005-2008: Medlem af Enhedslisten

2008-2013: Medlem af SF

2013-?: Medlem af Socialdemokratiet.

Jo, han er jo ikke den eneste levebrødspolitiker som søger nye græsgange.

Af andre eksempler kan nævnes Naser Khader, som tog turen fra de Radigale videre over til partistifter for Ny Alliance til nu at blive “konservativ”.

Så kunne man også nævne Jan Køpke Christensen som først var medlem af Fremskridtspartiet, indtil han opdagede at de ikke længere ville være repræsenteret i fjolsetinget. Så forsøgte han at blive medlem af pianistflokken, men det havde han for mange lig i lasten til, så i stedet opdagede han sin indre “konservative” tankegang. Her røg han også ud i kulden, så nu er blevet Venstre-mand.

Man har vel lov til at drømme

pengespild Jo jo engang i mellem kan en person fra Liberal Alliance faktisk godt sige noget fornuftigt

Som Rasmus Brygger, landsformand, Liberal Alliances Ungdom, gjorde det i Jydepotten i dag. (Både online og i den skriftlige udgave). Hans forslag om at gøre “politik til et deltidsjob”, er dog ikke nyt.

Daniel Hannan har fx forlængst foreslået noget lignende.

Daniel Hannan skriver bl.a:

In an ideal world, being an MP would itself be a ‘second job’. We would be represented by citizen-legislators who met infrequently, and were compensated for their time, but were expected to earn their living elsewhere. Something of the sort happens in Switzerland, perhaps the most happily governed state in Europe.”

Nå, nu til Rasmus Bryggers indlæg i JP:

Gør politik til et deltidsjob

I den amerikanske delstat New Hampshire får lovgiverne et årligt vederlag på 100 dollars. Der er vel at mærke tale om en post, der i Californien netter over 100.000 dollars om året.

 I New Hampshire mener man nemlig, at der ikke skal være økonomisk gevinst ved at være folkevalgt.

Resultatet af den lave hyre er tydelig: De, der vælges, er ikke karrierepolitikere, men derimod borgere med klare ideologiske målsætninger. I New Hampshire kan du nemlig ikke leve af at være politiker.

I Danmark betales folketingsmedlemmerne 660.000 kr. årligt. Herhjemme stiller politikerne sig i arbejdsløshedskøen, når de ikke får genvalg. 16 måneder efter folketingsvalget er kun 10 af de 26 tidligere folketingsmedlemmer i arbejde. Hvor nærliggende det end er, skal man dog ikke tillægge inkompetence hele ansvaret.

Næsten alle nuværende politikere oplevede et gevaldigt lønløft, da de blev valgt ind i Folketinget. De 600.000 kr. er alligevel noget rarere, end hvad man får som folkeskolelærer eller som studerende på SU.

Man kan mene, at et hårdt arbejde, som politik jo kan være, skal belønnes, men omvendt har størstedelen af landets folketingsmedlemmer altså et stort økonomisk incitament til at gøre hvad de kan for at blive genvalgt – hvad end det koster. Når det så endelig sker, at de smides på porten, står de uden arbejde og ingen nyerhvervede relevante kompetencer.

De nyvalgte lærer derfor hurtigt, at hvis de vil beholde jobbet som politikere, må de lægge deres holdninger på hylden og rette ind.

Sådan fødes et populistisk demokrati. Alle vil sige det populære, ingen det nødvendige.

Løsningen på problemet er egentlig såre simpel: Gør arbejdet som folketingsmedlem til en bibeskæftigelse og sænk vederlaget tilsvarende.

Første fordel er åbenlys: Politikerne vil nu ikke længere have tiden til at udskrive metervis af nye love hvert femte minut. De vigtige love vil stadig blive gennemført, men nu er der ikke længere tid til at snakke juletræer og påbud om cykelhjelm. For det andet kan vi nu få lovgivere ind, som rent faktisk har en forbindelse til den virkelige verden.

Politikere, som ved, hvordan det er at have et almindeligt job, og hvordan deres lovgivning rent faktisk rammer mennesker omkring dem.

Det er nemlig ikke et tilfælde, at New Hampshire er USA’s frieste delstat. Fjern det økonomiske incitament til at blive politiker, og vi vil opleve lovgivere med mandsmod. Vi vil få politikere, hvor delstatens motto ”lev frit eller dø” ikke kun er en kuriositet, men en levevis.

Igår var det Auschwitz-dag. En dag, hvor man mindes, hvad der skete

Filed under: Politik — trumfes @ 17:28

Og hvordan fejrer MSM Sunday-Times så denne dag ? Selvfølgelig med en antisemitisk tegning

Her er et link, der fortæller mere om Auschwitz-dag

Sunday-times

Bemærk, hvordan antisemistiske tegningerne altid portræterer jøder med store næser, og hvordan der næsten altid er “blod” involveret, her som mørtel.

Kilde: NG

Taget herfra

Kulturberigelse : 80 millioner indere dræbt under muslimernes styre

Filed under: Islam, Islamisering, Muslim World, Oplysning om islam, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 17:14

Det er sjældent man hører noget om Islams rolle i Indien, måske fordi det ikke er politisk korrekt

Taget herfra

Kommende udenrigsminister Kerry hælder vand ud af øret

Filed under: Ægypten, Barack Hussein Obama, Muslim World, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 17:03

Han bliver her spurgt om det er klogt at sende 25 F16-fly og Abrams tanks til det islamistiske Ægypten

Nej, et er ikke klogt.

Der er ingen grund til at smide penge ud til Mursi’s Islamiske regime i Ægypten.

27 januar 2013

Teknologisk fremskridt i Iran (Opdateret)

Filed under: Iran, Islam, Muslim World, Shariah, Teknologi, TrumfEs, Videnskab — trumfes @ 12:52

Kom ikke og sig at der ikke sker teknologiske fremskridt i den muslimske verden..

Iranske videnskabsmænd har opfundet en maskine, der skærer fingrene af tyveknægte !

Iranian thief having fingers amputated

Her er et nyt link med nogle endnu grusommere billeder (så ER i advaret)

Her er et link til den iranske avis.

Jeg har prøvet at oversætte det i Google Translate (som autodetektede persisk (=farsi?) :

Straffen for tyveri blev idømt Hdalhy.

Sagsøgte i denne sag. S.. H., 29 år, førte en bande, der var ansvarlig for røveri efter at have arresteret 47 personer, der klager over domstolene Shiraz Shkat løbet af undersøgelsesprocessen, foruden straf for amputation tre år Bob ud af fængslet talrige tyveri og blev idømt 99 piskeslag på grund af utroskab.

Rapporten fra hans medarbejdere, der har været involveret i røverier svarende til tilbagetrækning straf jod, er blevet idømt fængselsstraffe og piskeslag.

vil beskæftige sig værre.

Alqasy Ali fortalte reportere i dag, og tilføjer: Prøve udførelse af straf i dag er en alvorlig advarsel til alle dem, der stiller sikkerhed førte til tyveri.

Måske kan maskinen eksporteres til Saudibarbarien og andre andre avancerede muslimske samfund …

Taget herfra

Older Posts »