Hodjanernes Blog

18 december 2012

En ny virus er på spil i Iran. Tusindvis af PCere er blevet slettet

Filed under: Iran, Muslim World, Politik, Saudi, TrumfEs, Våben — Tags: — trumfes @ 17:59

Efter Stuxnet og Flame giver en ny PC-virus hovedbrud i Iran 🙂

Computer_Worm

Benævnt “BatchWiper” har virussen på bestemte dage slettet partinioner på tusindvis af PC’ere i Iran.
Alene hos den største olieproducent, Saudiarabiens AramCo, skal over 30,000 PC’ere være ramt.
Det fremgår ikke om det er sket også i Saudiarabien eller “kun” i Iran.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på Ægyptens 10 plager … 🙂 🙂

Taget herfra

og herfra

Hvis kvinder ikke har slør på, skal de selvfølgelig ikke kunne stemme !

Filed under: Ægypten, Burka, Hijab, Islam, Islamisering, Tørklæde, TrumfEs — trumfes @ 17:43

I Aleksandria i Ægypten bestemte en dommer at kvinder uden slør ikke kunne stemme!

Det var vel nok godt at Obama fik fjernet Mubarak, så Ægypten kunne få den slags “regler”…

Gestampo lider nederlag i Aarhus!

Filed under: Danmark, Enkeltstående tilfælde, Nazislam, Stampisme, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 16:13

Firoozeh Bazrafkan frifundet for overtrædelse af §266b.

Firo-KoranburnSappho skriver: “Firoozeh Bazrafkan blev i dag højst overraskende frikendt for sigtelsen for at have overtrådtidømt af §266b – den såkaldte racismeparagraf. – Den tilsendte bøde skyldtes en artikel på jp.dk, hvor hun bl.a. skrev følgende:

“…jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur – hvis det overhovedet er kultur? Men man kan sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen.”

Firoozeh havde i første omgang nægtet at betale den bøde på  8000 kroner, som Østjyllands Politi havde sendt hende. Derfor kom sagen for Aarhus Ret i torsdags. Her fremhævede Firoozehs forsvarer, at Firoozeh Bazrafkans blogindlæg alene var en happening for at udstille det vilkårlige i paragraf 266b og ikke et personangreb på muslimske mænd. Desuden fremhævede forsvareren, at kunstnerens virke var en kritik af den iranske paragraf 220, der giver fædre og bedstefædre i Iran lov til at begå vold og mord på deres børn og børnebørn, uden at de bliver straffet for mord. Argumentationen gjorde åbenbart indtryk på dommerne.”

I skrivende stund foreligger der ikke oplysninger om, hvorvidt sindelagspolitiet – Gestampo – Zenia eller andre stampister vil kære afgørelsen til Landsretten. Men Lars Hedegaard udtaler “Er frifindelsen udtryk for en kovending i de danske domstoles praksis i sådanne sager? Eller har retten i Aarhus lagt vægt på specielle omstændigheder, der gælder i Firoozehs sag, men som de tidligere dømte i tilsvarende sager altså ikke har kunnet påberåbe sig? – Vil denne frikendelse få præcedensvirkninger for kommende sager, herunder anklagemyndighedens tilskydelse til at komme efter andre danskere. Alt dette ved vi foreløbigt intet om, men det er klart, at denne dom vil blive nøje studeret – også af Trykkefrihedsselskabet.”

TV/Too opdager et problem ved islam…

…og løsningen er De Obsolete Mediers standard-opskrift : afskaf ytringsfriheden!

got-quran-lgJeg har ladet mig fortælle, at TV/Too er begyndt at bringe indslag om islam. Ifølge min hjemmelsmand – en hårdhudet type som ikke mister forstanden ved at se TV – skulle det dreje sig om den slags oplysninger, som vi her på bloggen har bragt næsten dagligt siden 2006. Via nettet har jeg så selv set indslaget og må indrømme det imponerende i, at det kun har taget DOM (De Obsolete Medier) 20 år at få øje på det, som alle ved i forvejen. Spørgsmålet er så, hvorfor man pludselig afviger fra praksis og viser et – mildt kritisk – billede af islam…?

Svaret synes at fremgå, når man læser følgende fra TV/Too : “I går kunne TV 2 Nyhederne vise en optagelse, hvor danske islamister deltog i en demonstration i anledning af fredagsbøn på Kongens Nytorv i september i år. Til demonstrationen talte blandt andet den radikale prædikant Omar Bakri, som bor i Libanon, og her prædikede han blandt andet til de danske yderligtgående islamister, at fjender af Allah skulle slås ihjel. – “Dem som laver film, billeder og karikaturer af profeten: Pas på! I islam er der dødsstraf til enhver, som krænker Profetens ære. Enhver som krænker profeten skal dræbes,” sagde Bakri ved demonstrationen. – TV 2 Nyhederne har vist optagelserne til to jurister, der begge mener, at udtalelserne er strafbare. – “Det er jo stærke sager, og klart i strid med den danske straffelov,” siger jurist Jørn Vestergaard efter at have set optagelserne. Også jurist Thomas Elholm, mener at Bakris udtalelser er strafbare. “Det er at tilskynde til en forbrydelse, og det vil være strafbart efter dansk ret.”

Begge jurister henviser til straffelovens paragraf 136 stykke 2 af hvilken det fremgår, at ‘den, der offentligt udtrykkeligt billiger forbrydelser kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år’. Men den den strammede terrorparagraf 114 E kan også komme i spil. I den står der, at den der ‘fremmer virksomheden’ for terrorisme kan straffes med fængsel op til fire år. I følge begge jurister bør anklagemyndigheden tage sagen op. Om det kommer til at ske er nu op til politiet og anklagemyndigheden i København.

Vi oversætter: “eksperterne” mener, at man ved at lukke munden på en håndfuld skrighalse kan forhindre terror. Det er tilsyneladende ikke faldet disse “eksperter” ind, at de højestråbende imamer, ayatolla’er og andre, langkjortlede og -skæggede abekatte aldrig – aldrig nogensinde – selv udfører det grove arbejde. De opildner bare de rettroende til at følge koranen. – Skal man så forbyde koranen?

Naturligvis ikke. Sende skrighalsene hjem til Sharia-land? – Selvfølgelig ikke, den slags opgylp er blot politikernes spil for galleriet. Næh, hensigten helliger midlet, og i dette tilfælde er hensigten soleklar: afskaf ytringsfriheden! – Taktikken er lige så klar: ved at censurere nogle muslimer, som har det hele i munden og iøvrigt er mere latterlige end farlige, er vejen banet for censur på Internettet. Som en sidegevinst får man så samntidig lukket kæften på alle os, der i årevis har vist TV/Too’s indslag på nettet. Så skal det nok gå altsammen… alverdens muslimer vil pludselig smide koranen på møddingen og blive ganske civiliserede. Det ganske, danske folk vil omfavne og kramme kulturberigerne efter opskriften i De Obsolete Medier. Fred og idyl vil sænke sig over verden, når hate speech ikke længere findes nogen steder. – Ikke sandt?

Og så glæder vi os iøvrigt til aftenens TV-Nyheder, hvor man vil invitere et antal eksperter – fortrinvis fra Samarbejds-Politiken – i studiet til at forklare os, at hele problemet skyldes disse islamofobe bloggere, pianister og andet skidtfolk…

Interview med Marine Le Pen

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 00:00