Hodjanernes Blog

13 december 2012

Det rykker nærmere på ‘de herskende klasser’…

Konrad Adenauers oldebarn kulturberiget i Köln

adenaueroldebarnHan tog en taxa hjem. Det skulle han ikke have gjort. En diskussion med den tyrkiske chauffeur om et åbentstående vindue kunne ikke bringes til enighed, så droskekusken betroede hr. Adenauer: “jeg kneppe din mor.” Så steg Adenauer ud, men i mellemtiden havde kusken tilkaldt tre andre kulturberigere. Nu ligger Altkanslerens oldebarn på hospitalet med en basisfraktur i kraniet, fraktur af kæbebenet, næseskillevæggen og øjenbrynsbuen. Så kan han lære det, kan han.

Men det kan vor hjemlige ‘elite’ ikke – endnu…  (kilde: Politically Incorrect og Bild)

Økonomiske nøgletal for 2012

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 17:45

Regeringen har i dag fremlagt Økonomisk Redegørelse med skøn for udviklingen i dansk økonomi.

For 2012 skønner de at tallene bliver således:

BNP:-0,4%

Inflation: 2,2%

Offentlig underskud: ca. 72 mia. kr

Så skal man lige huske en befolkningstilvækst på ca. 0,35%

Har du lyst til at brænde Christians Hoppeborg af…?

Så skal du bare sige til DOM, at du er venstre-radikal og blot tilkendegiver din mening.

For så omtaler De Obsolete Medier (DOM) det ikke, hvilket betyder at befolkningen ikke skræmmes. Så er du frikendt!

hoppeborgen_i_brandDas-bladet Samarbejds-Politiken er ellevild af henrykkelse: “Fem personer frifindes i Københavns Byret for terrorvirksomhed, og to dømmes for almindelig brandstiftelse. De fem kommer fra det venstreekstremistiske miljø. De har været tiltalt for en lang række brandangreb mod politiet, mod banker og pelsvirksomheder og mod den græske ambassade. Gruppen havde ifølge anklageren været med at forberede attentater mod blandt andet flere ministerier, mod Livgarden, frikirken Faderhuset og mod Mærskrederiet. […] De fem har under terrorsagen nægtet sig skyldige i den alvorlige anklage om terrorvirksomhed, men fire af dem har erkendt et af forholdene, et forsøg på at sætte Politiskolen i Brøndby i brand.

Det skete 26. april sidste år, men aktionen lykkedes ikke: De fire blev taget på fersk gerning af betjent fra politiets indsatsstyrke, der lå på lur ud for bygningen. Med sig bragte gruppen dunke med benzin og nødraketter, der kunne sætte væsken i brand. De nåede lige at svinge et brækjern mod en rude for at kunne pøle brændstoffet ind på stedet, da de opdagede politifolkene. Kort efter lå de i håndjern på jorden. Femtemanden blev anholdt kort efter. Og i gruppens lokaler på Christiania fandt efterforskerne et stort lager af færdige brandbomber, såkaldte molotovcocktails, der stod klar til brug.”

Forsvarerne afviser, at angrebene kan have skræmt befolkningen, sådan som hensigten ifølge terrorparagraffen i straffeloven forudsætter. Der var snarere tale om, at “man ville give sin mening til kende” og lagde vægt på, at angrebene ikke blev synderligt omtalt i medierne, »Hvordan kan en handling skræmme en befolkning i væsentlig grad, når ingen har hørt om det?

Hermed skulle der så være klar bane for en dansk Breivik. Blot vedkommende husker disclaimeren “jeg er venstre-orienteret”. Elementært, kære Watson!

For ‘hvid som sne’

Filed under: Frankrig — Tags: , — Hodja @ 14:23

A BLACK rights group has slammed the latest Miss France competition for producing a “white as snow” winner from a field it claimed was unrepresentative of the country’s ethnic make-up.

Vi er alle jøder…

I am Spartacus” – i Mohammedanmark.

OverfrakkeGårsdagens obsolete medier var en opvisning i hykleri. Alle som een var de rystede og chokerede over at antisemitismen nu er mainstream i dagens Mohammedanmark. Quelle surprise… Lige fra Jydepottens leder:Tilstande som i Malmø, hvor jødiske medborgere mobbes og chikaneres ud af byen, er så småt ved at indfinde sig i København. Jøder bliver rådet til ikke at skilte med deres tro og undgå at ”provokere”. Man skulle tro, at det udløste et ramaskrig i den offentlige debat; et kollektivt råb af forfærdelse. Men det gør det åbenbart ikke. Antisemitismen er ved at blive salonfæhig, også i Danmark. – I dagens avis løftes sløret for, at der for nogle uger siden faktisk var et storstilet, velorganiseret angreb på den israelske ambassade i København. Op mod 20 mennesker deltog. Kun ved et tilfælde skete der kun materiel skade. Har det officielle Danmark sagt undskyld for den grove krænkelse af den diplomatiske immunitet? Har udenrigsminister Villy Søvndal vist sig på ambassaden for at udtrykke sin afsky over attentatet og sin solidaritet med Israel og ambassadens personale? Desværre nej.”…

over Johanne Schmidt-Nielsen i Samarbejds-Politiken: “Det er skræmmende, at der mindre end en menneskealder efter at jødeudryddelser foregik på det europæiske kontinent, stadig findes antisemitiske holdninger i vores samfund. Både blandt højreradikale grupper og blandt religiøse fundamentalister. Vold mod og chikane af mindretal hører ingen steder hjemme. Og det er uanset om det er homoseksuelle, muslimer eller jøder, der står for skud.”

til Institut for Menneskerettigheders Jonas  Christoffersen: “Den værste form for intolerance og racisme er den, der ender i vold. At jøder ikke trygt kan gå med kalot er fuldstændigt uacceptabelt. Det skal vi som samfund sætte ind overfor. I dagens Jyllands-Posten gør Mosaisk Trossamfund opmærksom på, at de har modtaget 37 henvendelser om antisemitisme alene i 2012. Sidste år var tallet mellem 20 og 30. – Alle skal uanset deres religion kunne gå ubekymret på gaden, og vi skal som forældre trygt kunne sende vores børn i skole, i synagoge, i kirke eller i moske – eller hvor man nu vil gå hen. Vi skal fortsætte kampen mod ‘hadforbrydelser’ – det at nogen bliver overfaldet fysisk eller verbalt på grund af deres hudfarve, religion eller seksuelle orientering.”

Naturligvis med tilhørende, hændervaskende jeremiader fra samtlige islamofile partier. Vi gider ikke citere yderligere her, thi dels var de alle skåret over samme læst, dels er vi ikke færdige med at rende frem og tilbage mellem tastatur og brækspand endnu. Men fælles for alt ordskvalderet var, at intetsteds – intetsteds – turde de forargede, rystede og chokerede koryfæer ved håndvasken pege på årsagen til at jøder nu – igen – bør se sig om efter flugtmuligheder. Hvilket selvfølgelig skyldes, at når man retter pegefingeren mod nogen, så vender de øvrige tre fingre mod en selv. Hykleri og ansvarsforflygtigelse magnu gradu.  Ingen forslag til at komme problemet til livs – blot det sædvanlige ævl om inklusion, intergrationskonsulenter, tolerence og flere penge til godhedsindustrien. Naturligvis sideløbende med yderligere turbo på importen af muslimer…

judeVor foragt for politikerne og De Obsolete Medier (DOM) er ikke blevet mindre, og den kan enhver dansker såmænd tilslutte sig uden de store skrupler. Vi har derfor et forslag til, hvorledes man kan vise denne foragt. Selv om vore suicidal-jødiske landsmænd muligvis vil finde finde sig gået for nær, så kan alle vi som ikke er jøder, blot henvise til at vi så sandelig blot viser imødekommenhed og hjælpsomhed. Nemlig over for de kære muslimer – og derved lette deres bøvl med at udpege aber og svin. Her på siden kan man ved at klikke på den lille jødestjerne få den op i fuldt format, hvorefter den kan printes ud og klæbes op på et stykke pap. Klip den ud og sæt den på frakken. De modige kan så gå en tur i et kulturberiget område, de knapt så modige kan besøge de venner og bekendte, som har stemt på de islamofile partier – hvilket er dem alle på nær eet. Så skulle der nok være noget at snakke om….

Tilslutningen til Sverigedemokraterne øges konstant

Almindelige svenskere beretter om, hvorfor de skiftede fra de politisk korrekte partier “Syvkløveret” til SD: “Från sjuklövern till SD”

7-sd_banner

Læs historierne her.