Hodjanernes Blog

23 november 2012

Stærk video af Glenn Beck om Israel

Filed under: Gaza, HamaSS, Israel, Palæstina - Libanon, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 17:46

Hvorfor bringes sådanne indslag aldrig i DR/TV2 ?

Taget herfra

Kilde: JL

Mens Helle T. er nede og tigge i EU, deler Farange skideballer ud

Filed under: Danmark, EU, Europa, TrumfEs, UK — Tags: — trumfes @ 17:34

Det årlige hundeslagsmål i EU : budgettet får et par ord med på vejen…

Hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne skrue tiden tilbage til dengang EU hed EF, og kun var et økonomisk samarbejde…

Det kan vi faktisk godt, men det kræver at der bliver holdt valg om hvilken form for medlemskab af EU/EF , vi ønsker – og det vil politikerne for alt i verden undgå, da de udmærket ved, hvordan den danske (og mange andre i Europa) befolkning mener om EU.

Bill Maher gør grin med feminiseringen

Filed under: Humor, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 17:26

Normalt er jeg ikke en store fan af Bil Mahrer, men en gang imellem rammer han plet

Taget fra 180grader

De burde beskydes med 12.000 raketter

Filed under: Antisemitisme, Danmark, EURABIA, Gaza, HamaSS, Israel, Palæstina - Libanon — Hodja @ 11:37

En demonstration i København har torsdag aften udviklet sig urolig.

Demonstrationen blev afholdt i protest mod den seneste uges israelske angreb på Gazastriben dagen efter, at Israel og militante palæstinensere blev enige om en våbenhvile.

Så kunne de se, hvordan det føles.

Antorini, du revner dine bukser…

Klovner går altid i meget store bukser. Det er der en grund til.

Det er vist ingen hemmelighed, at vi her på bloggen har en slem tilbøjelighed til at gøre os lystige over politikerne, journalisterne og hele det øvrige kleresi. Dette forhold kan tvangfrit tilskrives vor magelighed – for ikke at sige dovenskab. Thi hvad er lettere? – Enhver kan uden videre dø af grin, det kræver blot at lukke øjnene op og betragte de nævntes gøren og laden . Det kræver ikke de store anstrengelser. Ligervis kan disse klovner blot køre på rutinen og opføre det samle, gamle stunt igen og igen – og dermed sikre sig omtale på Hodjanernes Blog. Det kræver heller ikke det store.

Men de virkeligt dygtige klovner – Popov, Versace, Rumyantsev, Pavlov, Chaplin, W.C. Fields, Keaton o.s.v – er just store derved, at de behersker den alvor som altid dølger sig i humor. At værdsætte denne dualisme er forbeholdt et publikum med en vis intelligens. Det ved mestrene godt, og afholder sig derfor fra optræden i vore dages medier. Det samme gælder ikke vor såkaldte undervisningsminister, Christine Antorini. Hun er fast gæst i De Obsolete Medier (DOM) med det samme stunt, som har kedet folks kæber af led de sidste 30 år:

DanMarx Radio:  “På fire år er antallet af elever i private skoler steget med næsten 10.000, og elevtallet i folkeskolerne er faldet med 20.000.[…] Tallene afslører også, at det primært er de højtuddannede forældre, der sender deres børn i privatskole. […] Men det vigtigste er at gøre folkeskolen bedre, siger Christine Antorini – det skal ske ved at skabe en varieret og motiverende undervisning med fysisk aktivitet, inddragelse af it og kombination af praktik og teori. Det er omdrejningspunktet i vores udspil til et løft af folkeskolen, som bliver præsenteret inden jul, tilføjer hun.” Og så videre, og så videre. Inklusion, mangfoldighed, integration, tosprogethed, faglighed (i rundkreds), respekt for anderledeshed, kommen hinanden ved, o.s.v … blah, blah, blah…ad infinitum.

Al denne lyrik er selvfølgelig beregnet på dels os, der sætter pris på absurd komik, dels folk der ikke har – eller vil få – skolesøgende børn. Men for dem, der enten har eller vil få børn, er situationen en anden. De har gennemskuet klovnenummeret efter alt, alt for mange gentagelser. Og derfor vælger de Folkeskolen fra og sender ungerne i privat skole. I takt med at de bliver flere og flere, begynder de at tænke over tingene. For eksempel om klovnen også har en alvorlig side.

Det har hun. Nuvel, også vi er tilbøjelige til at tage det som en selvfølge, at venstrefløjsere er mindre begavede end folk flest – men det er for let, i hvert fald for spidsernes vedkommende. Antorini er fuldt og helt klar over, hvad hun vil. Destruktionen af Folkeskolen, gymnasierne og universiteterne er ganske vist ikke hendes påhit, hun følger blot parolen – og gør det med åbne, kønne øjne. Logikken er lige ud ad landevejen: forudsætningen for kleresiets bevarelse af magten er et uoplyst folk. Akkurat som klasseforskelle er nødvendige for at have en underklasse, som skal vælge dem. Forsvinder underklassen, forsvinder socialismen.

Antorinis alvorlige side skal har derfor til opgave at befæste de højere kadrer i tilliden til, at hun nok skal vide at gennemføre den endelige demontering af undervisningssystemet. Men på en sådan måde at de selv fortsat kan benytte privat undervisning, samtidig med at den gemene hob – stemmekvæget, dem som slubrer mediernes fabler i sig – gerne skulle hoppe på limpinden. Derfor klovnerierne. De anses for nødvendige af hensyn til galleriet, men er overllødig belcanto for parterren, som nok ved hvad det drejer sig om: Folkets Dumhed, Vor Styrke. Men galleriet tømmes i disse dage og går helt uden for manegen. Derud hvor alvoren i skolesystemets sammenbrud kan beskues uden forstyrrende klovner. Kan Antorini skræve så langt uden at bukserne revner…?

Våbenhvilevideo fra HamaSS

Filed under: Antisemitisme, Gaza, HamaSS, Islam, Israel, Jihad, Muslim World, Palæstina - Libanon — Tags: — Hodja @ 08:53