Hodjanernes Blog

22 november 2012

Mediehetzen mod SverigeDemokraterne har haft modsat effekt

Tilslutningen til SD er STEGET trods de svenske mediers skræmmekampgne mod partiet.

Den mest tålmodige israelske talsmand, jeg har set endnu

Filed under: Israel, Sovjet/Rusland, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 17:30

Vi er vant til ubegavede og partiske journalister i Danmark, men I Rusland står det slemt til, hvis man skal dømme efter denne video

Her er et link til videoen

RT (Russia Today) er en russisk 24/7 engelsksproget TV-kanal, som mig bekendt ligger tæt op at Putin

Jeg beundrer den israelske talsmand for hans tålmodighed.

Jeg kunne bare godt tænke mig at han var kommet ind på at russernes ønske om at minimere tabet af menneskeliv ikke blev efterlevet i Tjetenien , hvor Rusland har dræbt mange flere civile i 1994 og 2000 end Israel nogensinde har.

Taget fra Wikepedia (1994):
As of the civilian casualties, Sergei Kovalev, the Russian Duma’s commissioner for human rights, and Russian President Boris Yeltsin’s aide on human rights, who had been in Grozny during part of the fighting, estimated 27,000 people, many of them ethnic Russians, died in five weeks of fighting

Så den højrøvede journalist har en selektiv og meget kort hukommelse…

Kilde: NG

Lidt statistik fra IDF og en tegning, der siger alt

Filed under: Politik — trumfes @ 16:56

Her er en kort oversigt udgivet af IDF (=Israel Defense Forces)

Taget herfra, hvor der også er mange andre intereessante oplysninger om IDF

Taget herfra

“Det er Obama, der har presset Israel til våbenhvilen

Filed under: Barack Hussein Obama, Gaza, HamaSS, Israel, Palæstina - Libanon, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 16:48

Skal man tro den tidligere officer i IDF, J.Halevi, er det pres fra USA, der forhindrer Israel i at gøre jobbet færdigt

Videoen indholder også nogle interessant billeder og oplysninger om Hamas.

Hvor er Zenia … ?

PET udgiver islamofobisk, racistisk, fascistisk, nazistisk (o.s.v., o.s.v.) rapport – og er endnu ikke arresteret af Gestampo…!

I skrivende stund er der gået flere timer siden rapporten udkom, og PET er stadig på fri fod!

“Beslutningen om at rejse til et konfliktområde kan være ideologisk motiveret, herunder hvile på en opfattelse af, at et muslimsk territorium er okkuperet, eller at den lokale befolkning udsættes for overgreb eller undertrykkelse. Nogle militante islamistiske ideologer argumenterer for, at forpligtelsen til med våben i hånd at bekæmpe ”islams fjender” påhviler den enkelte muslim, og at opfyldelsen af denne pligt er en betingelse for at kunne regne sig selv for muslim. Den indflydelsesrige ideolog Abdallah Azzam, som af mange anses for at være al-Qaidas åndelige fader, argumenterede således for, at voldelig jihad er en ubetinget pligt, som påhviler enhver muslim, og som tilsidesætter almindelige religiøse pligter.

Tidligere danske terrorsager viser, at militante islamister, der har opholdt sig i konfliktområder og deltaget i kamphandlinger, opbygger militære færdigheder og kontakter til militante islamistiske netværk. Når disse personer vender tilbage til deres hjemlande i Vesten, herunder f.eks. Danmark, vil de have evne til og kunne være motiverede til at udføre terrorangreb. Det kan ske på opdrag af og understøttet af etablerede militante islamistiske netværk eller ved et såkaldt solo-terrorangreb, hvor der ikke nødvendigvis er tale om fast tilknytning til et bestemt netværk eller lignende.”

Rapporten kan læses i sin fulde længde her.