Hodjanernes Blog

31 oktober 2012

Tungetale

♬ …Vort modersmål er hæsligt, det har så fæl en klang… ♬

Ifølge DanMarx Dhimmi Radio (DDR) vil Ejerslykkeskolen i Odense nu bede om tilladelse til, at skolen kan opdele eleverne i klasser med etnisk danske og tosprogede elever. I den anledning har man haft professor Niels Egelund i radioens timenyheder. Han er almindeligvis – titlen til trods – en fornuftig mand, og kan ydermere tale dansk. Men han må naturligvis belægge sine ord, så de ikke støder dem vi ved nok. Ergo fortæller han, at når en skole når 30% tosprogede elever, så begynder folk at følge ministrenes og de kaglende klassers eksempel og tage ungerne ud for at sætte dem i privatskole. Og når andelen af tosprogede når de 40%, så begynder undervisningen at smuldre.

Tager man nu professorens ord for pålydende, må man undre sig såre over, at man – i skrivende stund – har ikke mindre end 22 internationele skoler i Danmark. Og disse hører ikke til i den ringeste ende. Desuden finder man i hertugdømmet Slesvig et større antal skoler, hvor man på den danske side har tyske skoler med danske elever og på den tyske side danske skoler med tyske elever. Ej heller her finder man skolernes bundskrab. Endelig vil vi – i al beskedenhed – anføre, at dele af denne blogs redaktion er tresproget, uden at dette synes at have påvirket den akademiske karriere i negativ retning.

Det, professoren mener, men ikke tør sige, er naturligvis, at tosproget = muslim. Thi hele balladen kommer af, at den pågældende skoleleder, en Birgitte Sonsby, kom for skade at lade hjertet tale og kalde en spade for en spade. Det har hun høstet en tjenstlig påtale for, men også fået sympatitilkendegivelser fra navnlig skolens forældre. Hvilket vi iøvrig mener er malplaceret, idet samme Birgitte Sonsby med en til vished grænsende sandsynlighed ikke har stemt på Dansk Folkeparti, men på et af de islamofile partier – og således må ligge som hun har redt.

Men der er håb forude, efterhånden som Folkeskolen udelukkende rummer tosprogede (d.v.s. 2xhalvtsprogede) elever. Transformationen til ægte madrassa kan så forløbe uforstyrret af vantro danskere og man kan koncentrere sig om at terpe koranvers og de andre, nødvendige gloser såsom “fuck you“,  “I keel you” og “jaj knipper din mor”. Læreruddannelsen er allerede godt i gang, f.eks. på Blågårds Seminarium. Til gengæld vil vi så forvente, at man i de danske privatskoler lærer dansk – foruden relevante fremmedsprog. I så fald må man kunne forlade uvæsenet med at tale i tunger og kalde muslimer for “de unge”, “utilpassede” og “tosprogede”. Den sidste betegnelse kan så anvendes om de elever der har en kinesisk, vietnamesisk, indisk, eller anden udenlandsk herkomst og som på ingen måde saboterer undervisningen i de danske skoler. Tværtimod, tør vi godt sige. Og til den tid vil endog professorer turde tale dansk. Moské…

4 kommentarer »

 1. Der findes etniske danskere, med modersmål dansk, og ikke nogen tosprogede af anden etnisk baggrund på disse typer skoler, de kan jo ikke snakke dansk som er forståeligt, altså er de andre af etnisk herkomst kun ensproget, deres eget modersmål, hvis de i det hele taget kan tale dette

  Like

  Kommentar af Ervin Peters — 31 oktober 2012 @ 10:56

 2. Der gives kun to muligheder!!!
  Enten opdeler man eleverne i danskere og muslimer,
  eller også er der privatskoler, evnt. kostskoler tilbage.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 31 oktober 2012 @ 11:47

 3. I dagens Danmark hvor alle er nødt til at snakke p-sprog er “en tjenstlig påtale” til Birgitte Sonsby ca. det samme som at være tildelt en Oskar, en Bodil, eller Nobel Fredspris. For ikke at støde magthaverne uddeles prisen i form af tjenstlige påtaler. Det tror jeg i øvrigt også at kulturbekrigerne har forstået. Det var et lille fingerpeg om, at den politiske korrekthed er ildeset blandt brede lag i den danske befolkning, lige som Muslimer generelt vækker afsky. Vi må håbe på at den fremmede angiver stabler nogle protest-demonstrationer på benene sammen med knivsekvibrilisten Carsten Halvorsen fra Assens.

  Like

  Kommentar af Balder — 31 oktober 2012 @ 15:52

 4. Niels Egelund måtte jo undskylde i 2006, for at ytre visse ting om indavl og IQ blandt tyrkere, for han sagde jo noget om den anatolske højslette, etc.
  Medierne burde nok hellere tale med Ole Kyed, som er specialist i børn med særlige forudstætninger (IQ over 130). For han vil da helt sikkert kunne forklare dem, hvorfor der er så mange problemer med alle de understimulerede muslimske børn i folkeskolen. Og samtidig kunne de jo også lige tage et lille kig på, hvorfor Mentiqaskolerne ligger i toppen af folke- og grundskolernes karaktergennemsnit. Og så lige runde af med en kommentar fra folkeskolelærersocialisten Karina “Mange muslimske børn/unge er mindre begavede” Dehnhardt Lorentzen.

  Skjoldungen

  De internationale skoler med udenlandske børn, udgøres jo af børn, hvis forældre jo må formodes at have en IQ over 110. Så derfor!

  Ervin Peters

  De snakker dansk. MEN de kommer aldrig nogensinde til at tale dansk. Deri består forskellen.

  Like

  Kommentar af A.R. — 1 november 2012 @ 06:43


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: