Hodjanernes Blog

30 oktober 2012

Ifølge kommentar her på bloggen er Tommy Robinson (EDL) løsladt

Tommy Robinson er løsladt:

Her er en beskrivelse af hans ophold:

oversat.:
Fellow patriot,

En stor tak til alle de berørte patrioter, der klagede til High Sheriff of London krævende EDL leder Tommy Robinson skal fjernes fra de farlige forhold, hvor han blev holdt.
Heldigvis har vores kampagne har været en succes, da de har bevæget hr. Robinson fra vingen i spørgsmål …. TAK til alle dem, der deltog i vores kampagne!

Nu har vi et andet spørgsmål.
Selv nu meget sikrere, har hr. Robinson blevet nægtet hans basale rettigheder, samtidig med at blive holdt.
Vi beder jer endnu engang blive involveret i denne kampagne for at sikre sine grundlæggende menneskerettigheder mens den er varetægtsfængslede.
Husk: Tommy er blevet dømt for NOTHING og som en uskyldig mand bør have grundlæggende rettigheder for at bevare sin værdighed, mens i fængsel.
Hr. Robinson, leder af den anti-Sharia English Defence League (EDL), bliver behandlet anderledes som følge af sin politiske profil.
Efter en klager som kører organiseret af Storbritannien Først blev han flyttet fra en farlig del af Wandsworth fængslet.
Men det ser nu ud til, at han nægtes sine grundlæggende rettigheder for politisk motiverede grunde.
Vi har modtaget følgende oplysninger fra en pålidelig kilde om Tommy nuværende omstændigheder:

1. Han løslades i det samme tøj, han gik til fængsel i. De nægter at give ham ren / frisk tøj – familiemedlemmer tog tøj med til ham, men de ville ikke overdrage det til ham.

2. Han har ikke modtaget nogen mail eller penge fra nogen, og han kender hans kone gav ham en postanvisning, under besøget.

3. Han afslog alle privilegier.

4. Han kunne derfor ikke købe en barbermaskine, mad osv. og var nødt til at spise fængselsmad.

5. Han blev anholdt med £ 90, under løsladelsen beder han om hans penge, han fik at vide, at han ikke havde nogen. Hvad er de 90 £ så gået til. ?

Vi opfordrer alle berørte medlemmer og tilhængere til at skrive til deres MP søger forsikringer om, at Tommy bliver tilladt hans basale rettigheder, især mail som tillader ham at holde sig i kontakt med omverdenen.

Det er vigtigt, at de britiske patrioter opretholde presset på den britiske stat at behandle Tommy med retfærdighed og respekt.

Kommentar af Carsten Nielsen

5 kommentarer »

 1. en kilde ville være deligt. jeg kan ikke se noget på engelsk

  Like

  Kommentar af Snaphanen — 30 oktober 2012 @ 22:07

 2. Det ville også være dejligt med en oversættelse som ikke var lavet på Google. Så lad os hellere få originalteksten.

  Like

  Kommentar af skræp — 31 oktober 2012 @ 03:16

 3. http://www.britainfirst.org/britain-first/edl-leader-tommy-robinson-denied-basic-rights-in-prison-fight-back-today/ dene er 14 timer gammel, der er han ikke løsladt.

  Like

  Kommentar af Snaphanen — 31 oktober 2012 @ 03:22

 4. Læser man den engelske tekst, fremgår det at Tommy Robinson IKKE er løsladt, men flyttet til anden afdeling i fængslet, hvor han ikke er i fare.

  Like

  Kommentar af Michael Larsen — 31 oktober 2012 @ 10:47

 5. Her er den orginale txt.
  Så jeg håber så I vil forstå at han er løsladt.
  Og jeg får ikke falske mails, hvad det angår.
  Billeder kan jeg ikke sætte ind.
  ————————————-

  Fellow patriot,

  A big thanks to all those concerned patriots who complained to the High Sheriff of London demanding EDL leader Tommy Robinson be removed from the dangerous conditions in which he was being held.

  Thankfully, our campaign has been successful, as they have moved Mr Robinson from the wing in question….THANK YOU to all those who took part in our campaign!

  Now we have another issue.

  Although now much safer, Mr Robinson has been denied his basic rights while being held.

  We ask you to once again get involved in this campaign to ensure his basic human rights while being held on remand.

  Remember: Tommy has been convicted of NOTHING and as an innocent man should be afforded basic rights to maintain his dignity while in jail.

  Mr Robinson, leader of the anti-Sharia English Defence League (EDL), is being treated differently as a result of his political profile.

  Following a complaints drive organised by Britain First he was moved from a dangerous part of Wandsworth Prison.

  However, it now appears that he is being denied his basic rights for politically motivated reasons.

  We have received the following information from a reliable source concerning Tommy’s present circumstances:

  1. He is still in the same clothes he went to prison in. They are refusing to allow him clean/ fresh clothes – family members took clothing in but they would not allow it to be handed over.

  2. He has received no mail or money from anyone and he knows his wife gave in a postal order for a large amount whilst visiting.

  3. He is being refused all privileges.

  4. With no money he cannot purchase razors, food etc. and is having to eat the slops provided.

  5. He was arrested with £90 but at the prison when asking for his money he was told he didn’t have any. Where has this £90 gone?

  We urge all concerned members and supporters to write to their MP seeking assurances that Tommy is being allowed his basic entitlements, especially mail which allows him to keep in contact with the outside world.

  It is important that British patriots keep up the pressure on the British state to treat Tommy with fairness and respect.

  Please click below to email your MP using our special system:

  http://www.britainfirst.org/email-your-mp

  Yours sincerely
  Paul Golding
  Chairman, Britain First

  Like

  Kommentar af Carsten Nielsen — 31 oktober 2012 @ 17:42


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: