Hodjanernes Blog

31 oktober 2012

Halaloween

Filed under: Burka, Islam, Muslim World, Shariah — Tags: , , — Hodja @ 23:12

Stjålet her – hvor du også kan læse om et fiskemindesmærke 🙂

Ved festlige lejligheder kommer man rigtigt i stødet…

Filed under: Indavl, Muslim, Saudi, Våben, Videnskab — Tags: — Skjoldungen @ 18:54

Muslimernes vane med at affyre deres AK-47 op i luften når de er glade, kan også ses i et positivt, elektrisk lys…

Vi har sagt det så ofte før: når man hører hjemme i overgangen mellem sen stenalder og tidlig middelalder, og desuden hænger i den yderste, venstre gren af intelligenskvotientens “Bell Curve“, skal man nok ikke sysle med vestlig teknologi, med mindre man vil være en forpu …øh… forkullet muslim:

RIYADH (Al-Reuters) : “Celebratory gunfire at a wedding party in eastern Saudi Arabia on Tuesday night brought down an electric cable, killing 23 people, a local civil defense official said. “At the wedding, the cable fell on a metal door and the 23 people who died were all electrocuted,” Eastern Province official Abdullah Khashman said by phone. A photograph of the aftermath of the accident, published on local newspapers’ websites showed a large courtyard strewn with fallen chairs and a pole in the middle supporting cables carrying lightbulbs. All those killed were from the same tribe, Khashman said. Thirty others were injured in the incident near Abqaiq, a center of the Saudi energy industry.”

HamaSS affyrer raketter mod Israel fra boligområder i Gaza

Filed under: Politik — Hodja @ 16:10

Parallelsamfund – mød den arabiske fredsdommer fra Berlin, Neukölln

Velkommen til Canada…………….og så er det tid at tilpasse sig!

Tungetale

♬ …Vort modersmål er hæsligt, det har så fæl en klang… ♬

Ifølge DanMarx Dhimmi Radio (DDR) vil Ejerslykkeskolen i Odense nu bede om tilladelse til, at skolen kan opdele eleverne i klasser med etnisk danske og tosprogede elever. I den anledning har man haft professor Niels Egelund i radioens timenyheder. Han er almindeligvis – titlen til trods – en fornuftig mand, og kan ydermere tale dansk. Men han må naturligvis belægge sine ord, så de ikke støder dem vi ved nok. Ergo fortæller han, at når en skole når 30% tosprogede elever, så begynder folk at følge ministrenes og de kaglende klassers eksempel og tage ungerne ud for at sætte dem i privatskole. Og når andelen af tosprogede når de 40%, så begynder undervisningen at smuldre.

Tager man nu professorens ord for pålydende, må man undre sig såre over, at man – i skrivende stund – har ikke mindre end 22 internationele skoler i Danmark. Og disse hører ikke til i den ringeste ende. Desuden finder man i hertugdømmet Slesvig et større antal skoler, hvor man på den danske side har tyske skoler med danske elever og på den tyske side danske skoler med tyske elever. Ej heller her finder man skolernes bundskrab. Endelig vil vi – i al beskedenhed – anføre, at dele af denne blogs redaktion er tresproget, uden at dette synes at have påvirket den akademiske karriere i negativ retning.

Det, professoren mener, men ikke tør sige, er naturligvis, at tosproget = muslim. Thi hele balladen kommer af, at den pågældende skoleleder, en Birgitte Sonsby, kom for skade at lade hjertet tale og kalde en spade for en spade. Det har hun høstet en tjenstlig påtale for, men også fået sympatitilkendegivelser fra navnlig skolens forældre. Hvilket vi iøvrig mener er malplaceret, idet samme Birgitte Sonsby med en til vished grænsende sandsynlighed ikke har stemt på Dansk Folkeparti, men på et af de islamofile partier – og således må ligge som hun har redt.

Men der er håb forude, efterhånden som Folkeskolen udelukkende rummer tosprogede (d.v.s. 2xhalvtsprogede) elever. Transformationen til ægte madrassa kan så forløbe uforstyrret af vantro danskere og man kan koncentrere sig om at terpe koranvers og de andre, nødvendige gloser såsom “fuck you“,  “I keel you” og “jaj knipper din mor”. Læreruddannelsen er allerede godt i gang, f.eks. på Blågårds Seminarium. Til gengæld vil vi så forvente, at man i de danske privatskoler lærer dansk – foruden relevante fremmedsprog. I så fald må man kunne forlade uvæsenet med at tale i tunger og kalde muslimer for “de unge”, “utilpassede” og “tosprogede”. Den sidste betegnelse kan så anvendes om de elever der har en kinesisk, vietnamesisk, indisk, eller anden udenlandsk herkomst og som på ingen måde saboterer undervisningen i de danske skoler. Tværtimod, tør vi godt sige. Og til den tid vil endog professorer turde tale dansk. Moské…

Fra alle os til alle Jer…

Filed under: Bloggere, Danmark, Grisobarium — Tags: — Skjoldungen @ 09:43

Redaktionen ønsker alle vore læsere og kommentatorer en festlig Allahhelgensaften.

30 oktober 2012

Ifølge kommentar her på bloggen er Tommy Robinson (EDL) løsladt

Tommy Robinson er løsladt:

Her er en beskrivelse af hans ophold:

oversat.:
Fellow patriot,

En stor tak til alle de berørte patrioter, der klagede til High Sheriff of London krævende EDL leder Tommy Robinson skal fjernes fra de farlige forhold, hvor han blev holdt.
Heldigvis har vores kampagne har været en succes, da de har bevæget hr. Robinson fra vingen i spørgsmål …. TAK til alle dem, der deltog i vores kampagne!

Nu har vi et andet spørgsmål.
Selv nu meget sikrere, har hr. Robinson blevet nægtet hans basale rettigheder, samtidig med at blive holdt.
Vi beder jer endnu engang blive involveret i denne kampagne for at sikre sine grundlæggende menneskerettigheder mens den er varetægtsfængslede.
Husk: Tommy er blevet dømt for NOTHING og som en uskyldig mand bør have grundlæggende rettigheder for at bevare sin værdighed, mens i fængsel.
Hr. Robinson, leder af den anti-Sharia English Defence League (EDL), bliver behandlet anderledes som følge af sin politiske profil.
Efter en klager som kører organiseret af Storbritannien Først blev han flyttet fra en farlig del af Wandsworth fængslet.
Men det ser nu ud til, at han nægtes sine grundlæggende rettigheder for politisk motiverede grunde.
Vi har modtaget følgende oplysninger fra en pålidelig kilde om Tommy nuværende omstændigheder:

1. Han løslades i det samme tøj, han gik til fængsel i. De nægter at give ham ren / frisk tøj – familiemedlemmer tog tøj med til ham, men de ville ikke overdrage det til ham.

2. Han har ikke modtaget nogen mail eller penge fra nogen, og han kender hans kone gav ham en postanvisning, under besøget.

3. Han afslog alle privilegier.

4. Han kunne derfor ikke købe en barbermaskine, mad osv. og var nødt til at spise fængselsmad.

5. Han blev anholdt med £ 90, under løsladelsen beder han om hans penge, han fik at vide, at han ikke havde nogen. Hvad er de 90 £ så gået til. ?

Vi opfordrer alle berørte medlemmer og tilhængere til at skrive til deres MP søger forsikringer om, at Tommy bliver tilladt hans basale rettigheder, især mail som tillader ham at holde sig i kontakt med omverdenen.

Det er vigtigt, at de britiske patrioter opretholde presset på den britiske stat at behandle Tommy med retfærdighed og respekt.

Kommentar af Carsten Nielsen

29 oktober 2012

Den inkarnerede fejhed, David Trads, og løgnhalsen Rasmus Lindboe

Morten Uhrskov Jensen skriver på sin blog om DR udsendelsen ‘Detektors’ ‘Hængt Ud På Forsiden’ i dag:

Jeg kan anbefale DR1´s program her til aften Hængt ud på forsiden, hvor en af dansk presses virkelige svinerier bliver oprullet med imponerende præcision. Det drejer sig om de løgnagtige anklager mod filosof Henrik Gade Jensen for at nære nazisympatier. Historien stod at læse i Information den 25. november 2003, forfattet af Rasmus Lindboe med David Trads som chefredaktør.

De to herrer har ikke ønsket at deltage i udsendelsen, og for den usselhed skal de benævnes den inkarnerede fejhed. Man burde kunne slå op i en ordbog og se deres navne som synonymt med fejhed. De bragte en løgnehistorie, som kostede Henrik Gade Jensen hans job som rådgiver for daværende kirkeminister Tove Fergo. Ikke engang her ni år efter er de i stand til at stille op foran et kamera og beklage deres usselhed dengang i 2003. Endnu engang: Davis Trads og Rasmus Lindboe er fejheden selv. Rasmus Lindboe må tillige for evigt bære løgnerens stempel på sig. I embeds medfør vel at mærke. Den venstreekstreme René Karpantschof – ophavsmanden til løgnen – medvirker da trods alt i udsendelsen, hvor han medgiver, at det var opspind fra ende til anden. Resten er selvfølgelig også usselhed fra hans side, idet han ikke lige gad tjekke, om hans løgn om Henrik Gade Jensen nu også holdt vand. Din løgn, René Karpantschof, kostede Henrik Gade Jensen hans arbejde. Kan du huske det, René Karpantschof? I udsendelsen på DR1 siger du, foreholdt din løgn, at

“det er ærgerligt for mig.”

Tak for den indrømmelse, René Karpantschof. Storslået. Synes du eventuelt også, at det var ærgerligt for Henrik Gade Jensen, at han mistede sit arbejde, eller lader det dig kold, René Karpantschof? Det tror jeg, det gør.

Læs resten på Uhrskovs blog.

OPDATERING: Fejheden fortsætter: David Trads turde ikke sige undskyld på TV – men gør det på Facebook.

Hjemløse udlændinge

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 23:03

Der er ingen som præcis kender antallet af udenlandske hjemløse, men i København skønnes der at være ca. 500

For kort tid siden ryddede kommunen Folkets Park for 50 hjemløse, som primært var udlændinge. Det fik straks Jonas Jensen (socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen i København) til at foreslå at der bygges et transitrum til udenlandske hjemløse. “- Et sted at sove, et sted hvor man evt. kan låse sine ting inde og et sted, hvor man kan få lidt at spise” siger han. Jo, det lyder meget humanistisk.

Det skal kun være midlertidigt siger han: “- Kan man ikke finde noget at lave i København, skal man rejse hjem igen. For København skal ikke være en varmestue, men det tror vi heller ikke, at det bliver, bare fordi man giver folk en seng at sove i”

Her kan det dog være at han kommer lidt i konflikt med andre humanister fx dem fra projekt udenfor. De har denne opfattelse: “Det er almen kendt, at de udenlandske hjemløse i de senere år er blevet en stadig større politisk udfordring. projekt UDENFOR ved dog, på baggrund af tre års arbejde med udenlandske hjemløse, at stress og pres ikke får dem til at rejse deres vej. Det medfører tværtimod, at de udenlandske hjemløse sidder endnu mere fast i Danmark.”

Vi må altså ikke presse de her stakkels mennesker til at søge hjem, hvor de kommer fra siger eksperterne. Men hvad siger menigmand? Det kunne man læse i ekstrabladets minsag. Her kommer Luske Fis indlæg fra 20/10:

Som man vel har set, har Københavns Kommune ryddet “Folkets Park” ( Hm!) for nogle hjemløses ejendele. Det er noget jeg,som tidligere hjemløs, finder aldeles forkasteligt. Det er jo deres “hjem”. Og med den forestående vinter in memo,også deres overlevelsesgrundlag, der er fjernet.
MEN; Pernille Skipper, fra EL, var øjeblikkeligt på banen,meget sympatisk bortset fra at de fleste af disse hjemløse er udlændinge.

Hvad gør de her?

Kommer her for at være hjemløse,for her er bedre sociale forhold. Jamen,sådanne eksistenser skal ikke være her i landet,i forvajen kaster vi ca 1 milliard efter alverdens “flygtninge”, der heller ikke bidrager med noget til samfundet.

Ydermere, er der mange af de fremmede hjemløse, der uden skrupler stjæler fra danske hjemløse,noget der er utilgiveligt, blandt de fleste danske hjemløse.

En “meget solbrændt” hjemløs, stod, næsten grædende,og sagde “Hvad skal jeg gøre?” ( Hans ejendele og pas,var blevet fjernet) Svaret er såre enketl; Tag hjem hvor du kommer fra lille ven!

Men, det er mig en gåde at fremmede bare kan komme vadene ind i DK,uden planer om at få job eller noget.

Et bestemt herberg i København, myldrer af somaliere der, råber og skriger,og smadree badeværelser og køkkener,hver anden dag…Hvad gør de her!

Det var måske en ide at gøre kort proces; Alle de udenlandske substistensløse,smid dem ud. Med forbud mod at komme igen,så længe de ikke kan forsørge sig selv.

Vi er da ikke hele verdens socialkontor-eller?

Nogle gange er Gud stor : allahu ackbar :)

Filed under: Islam, Jihad, Muslim World, TrumfEs — trumfes @ 18:41

Her er en islamisk arbejdsulykke…

Her er den første af hans 72 jomfruer netop landet …

Altså…de udlændinge…!

Mon ikke det er amerikanere, der er flygtet fra det hjemlige blæsevejr….?

Ekstrabladet: “Voldsom modstand og råb om hjælp reddede formentlig en 18-årig pige fra at lide større overlast, da hun blev forsøgt sex-forulempet på åben gade i Randers. To unge mænd, som nu er efterlyst, væltede hende ved 02.20 tiden natten til søndag omkuld på Apotekerstræde og trak hendes bukser ned. – Hun gjorde dog så megen modstand og råbte op, at mændene til sidst opgav – og løb fra stedet mod Middelgade, siger politikommissær Jes K. Frederiksen, Østjyllands Politi. De to mænd beskrives som udlændinge, 18-25 år, 180-185 centimenter høje og spinkle. Begge var iført hættetrøjer og sorte skindhandsker – Henvendelser i sagen til Østjyllands Politi på tlf.: 114 eller 87311448″.

En vidunderlig dreng

The Red Line

Tip: Lightmann

Har vi gjort skarn uret…?

I aften skal vi se TV. Så vil spørgsmålet blive besvaret.

For en uges tid siden fik jeg en e-mail fra DanMarx Radio. Man bad os om hjælp til at finde oplysninger om en vis René Karpantschof (billedet til højre, stjålet fra Snaphanen). Anledning skulle være, at man planlagde en udsendelse ved navn “Hængt ud på forsiden”. I dette tilfælde om Henrik Gade Jensen (pressebilledet til venstre). Yderligere begrundelse blev ikke givet. Jeg svarede naturligvis ikke, og trykkede blot ‘delete’.  – Hvorfor? – For det første skal man ikke korrespondere med fjenden, hvis slet skjulte forsøg på at “fiske” IP-adresser bør ignoreres. For det andet forekom ønsket mig absurd. Samme René Karpantschof er kendt som ekstrem venstrefløjs-loonie, og følgelig på DDR’s lønningsliste som fast ekspert når folks betænkeligheder vedrørende islamiseringen skal nedgøres. Så hvis man ville have oplysninger om den gode René, kunne man vel blot gå hen ad gangen og spørge ham selv. Men det var måske lidt for enkelt…?

Stor var derfor min overraskelse, da jeg her til morgen hørte i bilradioen, at DanMarx Radio i aften kl. 20:00 agter at sende et program ved navn “Detektor” – om hvilket man i forskræppet siger: Det femte og sidste program omhandler Henrik Gade Jensen, der i 2003 blev hængt ud for at have Nazist-forbindelser i dagbladet information. TV2 fulgte op på historien, og det tilsammen betød, at Gade Jensen måtte forlade sit job som rådgiver i Fogh-regeringen. Programmet undersøger processen og hvilke konsekvenser, det kan få at blive beskyldt i offentlighedens søgelys. – Jeg var ved at køre i grøften efterhånden som radioen gav yderligere oplysninger om udsendelsen. Hele indslaget tydede på en vis kritisk holdning til journalisternes evindelige hængen folk, de ikke er enige med, ud som nazister. Men nu får vi se….

Så i aften, når jeg skal over til nabogården efter æg, vil jeg forlænge mit ophold i køkkenet. Nabokonen har altid TV-apparatet kørende. Ifølge manden æælsker hun TV-Ammestuen kl. 18:30 fordi den altid er leveringsdygtig i snøfte-tude-historier. Hun slukker end ikke efter Sporten og vejrudsigten, fordi skærmfinkerne som regel fortsætter med at lukke jammerkommodens skuffer op og finde nye stakler, det er synd for. Gad nok vide, om det også er synd for Henrik…?

OPDATERING kl. 15:35 :  Svaret på spørgsmålet kan gives allerede nu: Vi har gjort DanMarx Radio uret!

Takket være et tip fra vor opmærksomme kommentator, Anno, har vi set udsendelsen på nettet. Og kan roligt konstatere, at den dementerer vore fordomme. Man viger ikke tilbage fra at kritisere de ansvarlige på Information og TV/Too og fremstiller på ingen måde Henrik Gade Jensen som nazist – heller ikke indirekte. Vi er – næsten – målløse, og kan kun sige een eneste ting:

I dag er der skrevet dansk pressehistorie…!

Vildsvinefægtning i busterminalen

Filed under: Grisobarium, Kina — Hodja @ 10:28

Islamofobiske muslimer

Muslimerne i Bangla-Desh hader muslimer fra Myanmar.

28 oktober 2012

Vi bruger ofte betegnelserne ‘DanMarx Radio’, ‘DDR’ og ‘Journalistisk Venstreparti’ om vores Publice Service medie DR

Læs her hvad den østtyske propagandist Albert Norden skrev i 1960 om pressens rolle i opdragelsen af folket:

Still, that is only a part of the function of journalism in the German Democratic Republic. Its primary mission is to build the enthusiasm of its readers, listeners and viewers for the noble cause of socialism, and to explain to them the laws of historical development in our day. More than that, as the Politbüro of the ZK of the SED said in its decision on press matters of 29 April 1959, the task is “not only to influence and change thoughts, but simultaneously actions in every area of the socialist transformation. . . Each editorial staff should therefore strive to initiate its own actions in the political economic and cultural spheres.”

Der kunne også stå ‘the noble cause of multi-culturalism’ osv.

Lidt amerikansk Tea-Party humor :)

Filed under: Barack Hussein Obama, Humor, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 12:38

Her er “Wild Bill”s forslag til hvor de liberale kan rejse hen, når Obama taber

Han giver en glimrende gennemgang af de lande, som de liberale støtter,
og så på drevent sydstatsamerikansk:

Døm selv 🙂

BenghaziGate – endnu et eksempel på en Obama fiasko

Der er nu kommet nye oplysninger frem, som tyder på at Obama kunne have reddet 4 de amerikanere , der blev myrdet i Benghazi

Du husker måske , hvad der skete : en islamisk terroraktion, der dræbte den amerikanske ambassadør og 3 andre i den amerikanske ambassade/konsulat i Benghazi.

Det er nu kommet frem at
-Terrorist-aktionen varede over 6 timer
-Den amerikanske ambassadør havde flere gange (inden terroraktionen) bedt om bedre beskyttelse, men Hillery Clinton/Obama ville ikke provokere …
-“Beskyttelsen” blev varetaget af en islamistisk gruppe, opkaldt efter et angreb på den italienske ambassade ifbm. muhammed-tegningerne.
-USA havde 1-2 overvågningsfly over stedet, der sendte direkte bl.a. til det hvide hus.
-USA havde et C130 spectre gunship fly i nærheden, der efter sigende havde laserlock på terroristernes morterer, men C130 fik ordre om IKKE at skyde.

Her er nyhedsflashen fra Fox News:

Og her et andet indlæg:

På trods af at der er gået over en måned siden angrebet,
hælder Obama vand ud af øret:

Tror du den undersøgelse kommer før eller efter valget ?

Og hør så en kommentar fra en tidligere sikkerhedsmand om at kun Obama kunne give ordren:

Begge de 2 sidste videoer er taget herfra, hvor man kan finde yderligere oplysninger.
(Kilde: JL)

Dette er blot nogle af oplysninger, der langsomt siver ud, først og fremmest i FOX news, fordi de liberale(læs ventreorienterede) medier ikke bringer noget om sagen.
New York Times har stort set ikke bragt noget væsentligt om sagen, da den jo kan skade deres guru Obama.

Se Pat Caddell rase mod MSM-medierne her:

BenghaziGate er selvfølgelig opkladte efter WaterGate.

Men egentlig er BenghaziGate værre end WaterGate, som jo ikke kostede 4 mennesker, herunder to meget modige amerikanske soldater livet.

Older Posts »