Hodjanernes Blog

21 juli 2012

Nødråb fra Ghettoen

BT: “En desperat borger har skrevet et åbent brev til medier, lokalpolitikere og ministre, der beskriver en hverdag med chikane og trusler i en Nørrebro-ghetto”

BT: Han føler sig svigtet af boligforeningen Lejerbo og ladt i stikken af ’velmenende politikere’. Da 40-årige Anders Jensen flyttede ind i sin nye lejlighed på Aldersrogade, Nørrebro i København, for godt halvandet år siden, var han lykkelig. Lejligheden var stor nok til, at han kunne drive sin forretning, og samtidig var han en del af ghetto-indsatsen ’fleksibel udlejning’. En indsats, hvor ressourcestærke borgere får førsteret til lejligheder i ghetto-områder. Smilet i Anders’ ansigt stivnede dog hurtigt. Larm fra unge, der bankede bolde mod facader og vinduer dag og nat, kvindeklubber, der holdt ’skovture’ i baggården til kl. 3 om morgenen, og unge, der brugte hans opgang som rygerum, generede. Så en dag besluttede Anders sig for at gå ned i gården og bede om lidt hensyn. Det viste sig at være en fejl. – Pludselig samler en stor gruppe drenge sig omkring mig, og én stiller sig helt op i hovedet på mig. De kalder mig danskersvin, siger ting, der kun kan opfattes som trusler, og fortæller mig, at jeg er på deres territorium nu, fortæller Anders til BT.”

Nedenfor viser jeg beboerens åbne brev til politikere, medier og borgere:

By- og Boligudvalget, Socialudvalget 2011-12
BYB alm. del Bilag 112, SOU alm. del Bilag 365
Offentligt

 

Åbent brev til
minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen
social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Folketingets boligordførere
Folketingets integrationsordførere
overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ayfer Baykal

med kopi til udvalgte danske dagblade og tv-nyhedsredaktioner

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 København den 15. juli 2012

Opråb fra en beboer i “ghettoen” på Aldersrogade på Nørrebro i København

Jeg henvender mig til jer politikere dels for at gøre opmærksom på et systemisk svigt i forhold til det “gode flertal” af beboere i Lejerbos almene boligområde på Aldersrogade på Nørrebro i København, og dels, fordi jeg håber, at I vil kunne sætte skub i sagen, hvor alle andre instanser, jeg har søgt hjælp hos, har meldt hus forbi. Problemet er kort fortalt, at området i den varme forårs- og sommerperiode gøres uudholdeligt at opholde sig i pga. grupper af beboere, som opholder sig larmende udendørs både dag og nat, sparker fodbolde mod folks vinduer og altaner og i øvrigt opfører sig stærkt provokerende og intimiderer og truer de øvrige beboere.

Jeg har klaget gentagne gange til både beboerbestyrelsen og til Lejerbo, første gang for over et år siden, jeg har taget problemerne op på det årlige beboermøde sidste år, og jeg har henvendt mig til Københavns Kommunes Center for Bydesign, som er ansvarlig for fleksibel udlejning, hvormed man forsøger at normalisere “ghettoerne” ved at give “stærke beboere” fortrinsret til lejlighederne, men alle vender ryggen til problemerne. En konkret klagesag over trusler er gået i stå, fordi Lejerbo har bedt politiet bekræfte de truendes identitet, hvilket politiet nu på 4. måned ikke har fundet tid til. Jeg har også søgt hjælp hos Folketingets Ombudsmand, Hotspot-projektet og kommunens beboerklagenævn, men de har ikke kompetence i sagen.

Et af de mest åbenlyse eksempler på adfærd, der både er stærkt generende og udtryk for total mangel på helt almindelig hensyntagen til andre mennesker er, når en gruppe unge fyre på ca. 16-20 år samles i gården og begynder at sparke en fodbold meget hårdt mod ejendommens facade, hvor bolden igen og igen hamrer mod folks vinduer og altaner. Det burde være overflødigt at forklare, at det opleves meget ubehageligt og grænseoverskridende, og det kan foregå så sent som kl. 23. Et andet eksempel er en gruppe på ca. 10-15 kvinder, som i de varme perioder nærmest dagligt (eller rettere “natligt”) afholder “skovture” eller grillfester på en bænk lige under andre beboeres soveværelsesvinduer. Disse skovture starter som regel omkring kl. 21-23 om aftenen og varer indtil omkring kl. 2-3-stykker om natten under højrøstet samtale og latter, almindelig larm samt råben og skrigen fra deltagende børn (jeg kan tilføje, at afdelingens husorden formelt set foreskriver, at boldspil kun er tilladt til kl. 20 og leg og andet støjende ophold i gården kun til kl. 21). Når man som jeg har fast arbejde (hvilket netop er grunden til, at jeg fik tilbudt min lejlighed gennem fleksibel udlejning), er det i sagens natur særdeles generende adskillige gange om ugen at have sådan en “skovtur” uden for sine soveværelsesvinduer midt om natten, især i den varme periode, hvor det kunne være rart at kunne sove for åbne vinduer. Denne sommer har “heldigvis” ikke været særlig varm, hvilket har lagt en lille dæmper på larmen sammenlignet med sidste sommer.

Kort efter at jeg flyttede ind for halvandet år siden, forsøgte jeg selv at tale med de unge boldsparkere i gården, men blev mødt af en aggressiv afvisning og måtte bagefter slukke min dørtelefon for at slippe for chikane i form af konstant ringen på. Desuden har jeg ved 2 lejligheder venligt bedt en gruppe unge mænd, som brugte min opgang som “klublokale”, om at forlade opgangen, fordi de var særdeles højrøstede, røg cigaretter, som de skoddede ved at træde dem ud på gulvet, og spyttede på gulvet (jeg kan tilføje, at husordenen formelt set forbyder både rygning og ophold i opgangene), men begge gange er disse anmodninger endt med, at de unge mænd har samlet sig omkring mig, er gået meget tæt på mig og har skubbet til mig, mens de har råbt forskellige intimiderende ting, fornærmelser og i det ene tilfælde decideret truet mig. Selv om begge episoder foregik lige foran et overvågningskamera, lykkedes det i det første af disse tilfælde først at få Lejerbo til at skrive et brev til én af de involverede unge efter lang tids insisteren, og kun, fordi jeg fik en anden beboer, der har boet her længe og kender mange af de unge, til at hjælpe mig med at identificere den pågældende.  Af årsager, jeg stadig ikke har forstået, nægtede Lejerbo dog at skrive en officiel advarsel, der i gentagelsestilfælde vil kunne bruges i en udsættelsessag – i stedet modtog den pågældende unge blot en henstilling. I det andet tilfælde har Lejerbo overladt identificeringen til politiet, selv om jeg selv har oplyst Lejerbo om, hvor en af de unge mænd bor – nemlig i min egen opgang – og selv om jeg 2 gange har rykket den lokalpolitibetjent, der står for denne opgave, er der intet sket. Den højt besungne forstærkede politiindsats har vi ikke mærket meget til her i bebyggelsen!

Selv om Lejerbo er vidende om truslerne og chikanen mod mig, nægter Lejerbo at behandle mine klager over den fortsatte generende, larmende, intimiderende og truende adfærd, fordi jeg ikke kan oplyse navn og adresse på de pågældende beboere. Med henvisning til de tidligere trusler mod mig har jeg forklaret Lejerbo, at de larmende beboere naturligvis ikke ønsker at identificere sig over for mig, og det burde være muligt for Lejerbo at identificere de generende beboere ved hjælp af optagelser fra de mange overvågningskameraer i området, men Lejerbo afviser fortsat mine klager med henvisning til, at man ikke kan behandle klager over unavngivne personer, og at optagelser fra bebyggelsens videoovervågning i øvrigt ikke er tilstrækkeligt bevis. Trods utallige uddybende spørgsmål fra mig om, præcis hvorfor videooptagelser ikke skulle være tilstrækkeligt bevis for Lejerbo, når de udmærket kan bruges ved f.eks. domstolene, og hvad formålet med de mange dyre overvågningskameraer så overhovedet er, har jeg ikke fået noget svar.

I et forsøg på at illustrere, hvordan situationen eskalerer, vil jeg beskrive de to seneste episoder. Fredag den 22. juni ved 21-tiden sparkede en flok unge som sædvanlig bolde op mod folks vinduer og altaner. Ved denne lejlighed røg bolden op på mine underboers altan, hvor den ødelagde noget træværk. Mine underboer, en familie med mormor, mor og 2 børn, har allerede flere gange denne “sæson” fået sparket bolde op på deres altan, og både de og jeg har advaret de unge om, at de i gentagelsestilfælde ikke ville få bolden igen. Mine underboer fortalte fra deres altan denne gang de unge, som stod nede i gården, at hvis de var utilfredse med, at mine underboer beholdt deres bold, måtte de skrive en klage til Lejerbo med navn og adresse – både for at fratage dem “gerningsvåbnet” og for at tvinge dem til at oplyse deres identitet til Lejerbo, hvilket jo har været Lejerbos krav for at føre en klagesag mod dem for overtrædelse af husordenen. Dette udviklede sig til en ret ubehagelig episode, hvor de unge fra gården i ca. 10 minutter råbte fornærmelser og trusler mod os. Min ene underbo blev kaldt “skraldedame”, mens jeg, som støttede mine underboer i diskussionen fra min egen altan ved at prøve at forklare de unge husordenen, blev kaldt “en Pia Kjærsgaard”, “Hitler”, “racist” og “svans”, og vi blev truet med tæsk. Jeg har optaget episoden på video med lyd og kan dokumentere truslerne, og jeg har tilbudt Lejerbo at se optagelsen, men det ønsker man ikke.

Den seneste, endnu voldsommere episode fandt sted tirsdag den 10. juli omkring kl. 21, hvor en flok unge igen sparkede bolde op mod folks vinduer og altaner, og igen havnede bolden på mine underboers altan. Klog af skade valgte mine underboer denne gang helt at ignorere det og blev i deres lejlighed – hvilket blot fik en større flok børn og unge til at skaffe sig adgang til opgangen og samle sig foran deres hoveddør, hvor en aggressiv ung fyr på ca. 17-18 år i omkring 10 minutter hamrede løs på døren og råbte, at mine underboer ikke skulle “stjæle” deres bold. Politiet blev tilkaldt og fik tømt opgangen. Sammen med politiet forsøgte jeg forgæves at forklare de unge husordenens regler, og efter at politiet forlod stedet, måtte jeg slukke for min dørtelefon for at slippe for chikanerende ringen på. Dagen efter fortsatte chikanen ved, at de unge fra gården lyste med en grøn laser op i min stue. Det er efter denne seneste voldsomme oplevelse, hvor mine underboer blev opsøgt ved deres hoveddør, og som tydeligt viser, at situationen er ved at udarte sig, at jeg ikke ser anden udvej end at prøve denne lidt desperate metode for at få hjælp (dette brev var planlagt og stort set skrevet færdigt, inden omtalen af “ghettoerne” i medierne i går, lørdag den 14. juli, men omtalen gør jo kun mine observationer så meget mere relevante).

Jeg kan tilføje, at truslerne fra utilpassede unge i afdelingen er så alvorlige, at Lejerbo har fritaget sine lokale medarbejdere her i afdelingen for at tage sig af husordenssager, fordi de lokale medarbejdere også har været udsat for voldsomme trusler, ligesom det lokale ejendomskontor er blevet vandaliseret. Men Lejerbo insisterer altså på, at beboere, der ønsker at klage over urimelig larm og adfærd fra andre beboere, skal udsætte sig for trusler, vold og andre repressalier, der er så alvorlige, at Lejerbos egne lokale medarbejdere er fritaget for overhovedet at have med disse sager at gøre. Og eftersom de larmende beboere naturligvis blot nægter at identificere sig, har Lejerbo i praksis skabt en situation, hvor beboere her i afdelingen ustraffet kan genere og chikanere andre
beboere på det groveste, blot de undlader at identificere sig. Jeg skal understrege, at jeg 100 % støtter, at de lokale Lejerbo-medarbejdere, som til daglig arbejder her i området, skal beskyttes mod trusler og vold, men jeg finder det fuldstændig uforståeligt og uacceptabelt, at Lejerbos ledelse fra deres trygge position bag et skrivebord i Valby konsekvent nægter at forsøge at finde en løsning.

Både lands- og lokalpolitikere, herunder i Københavns Kommune, og de almene boligselskaber har jo udtrykt ønske om at gøre noget ved problemerne i “ghettoerne”, bl.a. ved at indføre ordningen med fleksibel udlejning, men den lammende ligegyldighed, jeg er blevet mødt med overalt, er fuldstændig undergravende for den normaliseringsindsats, som fleksibel udlejning er en del af. Som en af de “stærke beboere”, der har ladet sig lokke til at flytte ind i en “ghetto”, føler jeg mig fuldstændig svigtet af Lejerbo, og efter halvandet år er jeg allerede begyndt at lede efter et andet sted at bo. Jeg er ikke jurist og kender ikke de regler, Lejerbo er underlagt, f.eks. med hensyn til brug af optagelser fra videoovervågningen, og jeg kan derfor ikke sige, om det er Lejerbo eller reglerne, der er noget galt med, men ud fra omtale i medierne virker det, som om andre almene boligselskaber sagtens kan finde ud af at køre sager, også udsættelsessager, mod deres beboere, og uanset hvad er det absurd, at den form for adfærd, jeg har beskrevet, kan foregå lige foran utallige overvågningskameraer, uden at disse bøller oplever nogen som helst form for konsekvenser – og fraværet af konsekvenser eller påtale af nogen art fungerer jo som en invitation til at blive ved.

Jeg kan oplyse, at det normalt er beboerbestyrelsens ansvar at behandle klager over husordensovertrædelser, men i denne boligafdeling har Lejerbos administration officielt overtaget behandlingen af klager, så klagebehandlingen og håndhævelsen af husordenen er nu alene Lejerbos ansvarsområde, men Lejerbo har altså vist sig lige så uvillig til at løfte sit ansvar, som beboerbestyrelsen var. Jeg skal også nævne, at jeg kan dokumentere min lange e-mail-korrespondance med Lejerbo, beboerbestyrelsen og de øvrigt omtalte instanser i sagen, ligesom jeg med fotos og videooptagelser fra min mobiltelefon kan dokumentere et stort og repræsentativt udvalg af de omtalte episoder.

Til sidst skal jeg sige, at jeg naturligvis står til rådighed for alle modtagere af dette brev, som måtte have lyst til at kontakte mig pr. e-mail eller telefon eller besøge mig (og mine underboer, som også gerne deltager) for at opleve forholdene ved selvsyn og/eller se min dokumentation, men jeg vil bede alle, både politikere og journalister, om ikke at offentliggøre min identitet, da jeg stadig bor i området og ikke ønsker mere ballade end højst nødvendigt.

Med venlig hilsen

En beboer i Lejerbos almene beboerområde

på Aldersrogade, 2200 København N

20 kommentarer »

 1. Det er fuldstændig grotesk!?! Der MÅ da være nogle ansvarlige, som snart må få røde ører og gøre noget VED DET!? Efterhånden er vi “fremmede i eget land”. Fy for satan! 😦

  Like

  Kommentar af hende — 21 juli 2012 @ 10:56

 2. Var det ikke snart på tide at danne partiet: Fri os for muslimer.
  DF synes noget degenereret efterhånden, modstanden skal
  organiseres mere slagkraftigt.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 21 juli 2012 @ 12:31

 3. Tøm pissepotten i hovedet på disse lømler. Og tøm endelig een til på grilltøserne, for så slutter festen hurtigt.
  Man kan jo opbevare sådan noget under tryk i en beholder, med slange og dyse.
  Så når de er der, er det bare med at få lukket op.

  Like

  Kommentar af Carsten Nielsen — 21 juli 2012 @ 15:57

 4. Vi havde engang i Danmark en væbnet modstandsbevægelse, der udførte hurtige
  og diskrete likvideringer med en virtouositet, der aftvang alles respekt.
  De blev udført på fortove, på cykelstier, i offerets egen gadedør og overalt, hvor mennesker dengang færdedes.
  Den ville ikke være i stand til andet, end at skabe frygt og utryghed i fjendens rækker, men den ville være det
  perfekte opspil til en endelig borgerkrig.
  Jo længere tid der går, og jo mere fjendens adfærd bliver uudholdelig for danskerne, jo mere overbevist bliver
  jeg om, at vi skal finde løsningen i strategien fra krigens tid.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 21 juli 2012 @ 16:03

 5. Boligselskabet følger ‘for sikkerheds skyld’ den hærskende zeitgeist (tidsånd?). Og den er fremfor alt politikerne ansvarlige for. For så vidt var adressaterne klogt valgt. Spørgsmålet er bare, om disse herrskaber ved deres gøren og laden lader sig påvirke af et sådan pamflet.

  Like

  Kommentar af Michael Laudahn — 21 juli 2012 @ 17:14

  • Hvem kunne det udelukke?

   Like

   Kommentar af Michael Laudahn — 21 juli 2012 @ 17:31

   • Det er fint du skriver noget Michael Laudahn, men du kunne bedre blive forstået, hvis du forklarer nærmere hvad du mener.

    Like

    Kommentar af Machiavelli — 22 juli 2012 @ 22:46

 6. Der er ikke noget at gøre. Og selv om det selvfølgelig er enormt flot og beundringsværdigt af beboeren i Aldersrogade at skrive disse breve, er det fuldstændig omsonst at skrive noget som helst til nogen som helst, ikke mindst til social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Og for en sikkerhedsnåls skyld. Hvad skulle de gøre? Smide dem ud? Påtale det i et brev til beboerne, de vil skrige af grin.

  Samfundet er i forfald, det vil sige den personlige moral er i opløsning og ikke kun hos indvandrerne. Og det foregår i hele Europa. Vi er dermed vidne til en ny udvikling i Europas historie, og en udvikling der på længere sigt vil føre til kaos, terror og en form for væbnet konflikt borgerne imellem.

  Og i fremtidens historiebøger vil overraskende stå, at den europæiske humanisme, førte til Europas opløsning og forfald. Overraskende fordi man troede, at dyrkelse af det individuelle menneske var nøglen til fred, tolerance og frihed.

  Politikerne er selvfølgelig de ansvarlige. Det eneste overraskende er, at den beskedne Machiavelli – som for mange år siden har set, at denne udvikling er uundgåelig – er blevet overrasket over, hvor hurtigt opløsningen af den sociale orden foregår.

  Tænk blot på, at antallet af muslimer – alene ved børnefødsler – og familiesammenføring vil øge den muslimske del af befolkningen enormt om bare 30 år. Og se også på et par politiske beslutninger af den nuværende regeringer i den senere tid.

  1) Venstrefløjen i Folketingets Kirkeudvalg vil have Kirkeministeriet omdøbt til Ministeriet for livsanskuelser. Og i den forbindelse udtaler SF, s Pernille Vigsø Bagge fra SF:

  »Vi bevæger os helt klart imod at folk har alle mulige trosretninger og livsanskuelser og det skal vi kunne rumme«

  2) Den siddende ”værdikommission” som netop skulle undersøge Danmark i et Europa under store forandringer nedlægges.

  Socialdemokraternes kulturordfører, Flemming Møller Mortensen udtaler endda i den forbindelse: ”Vi har altid syntes, kommissionen var overflødig og ikke værd at bruge penge på”

  3) En anden undersøgelse som skulle undersøge af indvandringen frem til 2050 er ifølge den socialdemokratiske social- og integrationsminister Karen Hækkerup ikke nødvendig. Hun pludrer:

  ”Nu er den tid heldigvis forbi, hvor Dansk Folkeparti definerer dansk integrationspolitik. Regeringen vil gennemføre en integrationsreform, som skal få flere i arbejde og sørge for, at færre ender i fattigdom. Som et led i den reform laver vi et offentligt integrationsbarometer, som blandt andet skal vise udviklingen i indvandrere og efterkommeres kriminalitet og beskæftigelse. Derfor er der ikke længere behov for undersøgelsen.”

  4) Og for at gøre det hele perfekt – radikalt perfekt – så mener den radikale Sofie Carsten Nielsen, at retsforbeholdet i EU helt skal afskaffes:

  “Det var Foghs opfindelse, det var for at tækkes Dansk Folkeparti, og det er tiden altså løbet fra”.
  Hvilket så betyder, at det ikke længere er Folketinget, der skal bestemme Danmarks udlændinge og retspolitik. Selv afgørelser i Højesteret vil blive omstødt, hvis EU domstolen ikke bryder sig om det.

  5) Da der er for mange kriminelle indvandrere i Danmark, må der gøres noget – rent sprogligt. Derfor har regeringen besluttet, at 1300 unge vil få renset straffeattesten administrativt.

  Formand for Folketingets retsudvalg Anne Baastrup (SF). Jubler. ”Hvis man helt afskaffer kriminalitet som begreb, så vil vi få færre kriminelle”.

  Altså: ”Hvis man helt afskaffer kriminalitet som begreb, så vil vi få færre kriminelle.”

  Man skulle tro, det var skrevet af en sindssyg. Omform ordene: Mordere, kriminelle, voldtægtsforbrydere, børnelokkere ect., så vil vi få et bedre samfund på papiret. Fjern ordet idiot fra ordbogen, så vil vi ikke have idioter.

  »Vi bevæger os helt klart imod at folk har alle mulige trosretninger og livsanskuelser og det skal vi kunne rumme«

  Hvad fortjener disse politikere Falkeøje??

  Like

  Kommentar af Machiavelli — 21 juli 2012 @ 17:52

 7. For dig håber jeg bare du bruger US-VPN eller lignende fiduser…

  Like

  Kommentar af Michael Laudahn — 21 juli 2012 @ 19:22

  • Det er et spørgsmål om organisation og mandtal.
   Ellers havde tyskerne udryddet hele modstandsbevægelsen, selvom
   de fik fat i mange modstandsfolk.
   Det er heller ikke længe siden, at modstanden i Syrien manglede våben,
   men det problem ser ud til at være løst.
   Læren er, at en regering ikke kan holde en befolkning i et jerngreb,
   hvis tilstrækkeligt mange vil noget andet end regeringen.

   falkeøje

   Like

   Kommentar af falkeøje — 22 juli 2012 @ 09:52

 8. Michael Laudrup: Hvad er ” US-VPN eller lignende fiduser…”

  Like

  Kommentar af Machiavelli — 22 juli 2012 @ 01:04

 9. Semi-OT: Brave new world – soon coming to a sky near you?:

  http://www.nzherald.co.nz/technology/news/article.cfm?c_id=5&objectid=10820877

  Tja, helikoptre er simpelthen for påfaldende. Men droner kan skydes ned, uden at måtte reflektere om man vil tage ansvar for den forræderiske pilots liv.

  Like

  Kommentar af Michael Laudahn — 22 juli 2012 @ 06:29

 10. Åh nej, lad endelig ikke denne sag ende på skrivebordet hos dhimmieTUDE naive mor karen dum som en Hæk, ansvarlige minister udi håbløs integrations og socialistiske virkeligheds fortrængninger, det ender enten med at DhimmieTUDE fulde….af gode intensioner naive “unge” mor karen i Hegnet bryder “rystende” sammen og bliver “overrasket” over det ,alle vi andre har vidst i årtier eller også skrider DhimmieTUDE mor karen til øjeblikkelig handling, hvilket på godt pampervis betyder at bevillige et trecifret millionbeløb af “vores” penge til noget overfladisk kvarterløft og plante nogle grønne hække og buske omkring hegnet osv af total ligegyldige tiltag, som heller ikke virker!
  Desuden vil den overfladiske minimalt oplyste uansvarlige minister “unge mødre dum” mor karen sikkert “forebygge” lignende tilfælde af “åbne breve” ved at stramme §266b menings afretter paragraffen, så denne også omfatter klager over muhammedaner adfærds problemerne, så de racistiske “åbne” brevskriver kan straffes for deres krænkende observationer, så nej, lad endelig den overfladiske uoplyste dhimmieTUDE mor karen dum som en Hæk, forblive i sin selvvalgte uvidenhed, hun trives bedst med en sort udsyns hæmmende affaldssæk over hoved som hendes ligeså indskrænkede muhammedanske veninder, hvis hoveder også befinder sig inden i uvidenheds affaldsækkene.

  Like

  Kommentar af li (islamonausea lidende) — 22 juli 2012 @ 11:16

 11. Vi er de sidste vidner til: “De fyldte mavers revolutionerende eksperiment med sig selv”.
  Næste epoke bliver de tomme mavers kamp for overlevelse.

  Like

  Kommentar af Menig 442 — 22 juli 2012 @ 13:02

 12. Jeg har slettet 3 kommentarer, der gik over stregen.

  Like

  Kommentar af Hodja — 22 juli 2012 @ 15:51

  • Jeg synes også principielt at man bør prøve at nå så langt som overhovedet muligt med ikke voldelige metoder.
   Og hvis man er lidt smart kan man nå langt. Se blot på Helle Thorning der har udryddet langt flere socialdemokrater end Breivik nogensinde var i nærheden af 🙂

   Like

   Kommentar af Jens Hansen — 22 juli 2012 @ 23:13

   • LOL

    Like

    Kommentar af Maria — 23 juli 2012 @ 11:02

 13. For så vidt var adressaterne klogt valgt. Spørgsmålet er bare, om disse herrskaber ved deres gøren og laden lader sig påvirke af et sådan pamflet.

  Like

  Kommentar af Sami — 24 juli 2012 @ 00:55


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: