Hodjanernes Blog

14 juli 2012

Når muslimer snakker om menneskerettigheder, mener de Sharia !

Filed under: Politik — trumfes @ 19:49

Her er en meget lang(1.25 time) , men utrolig informativ video om OIC og OICs kamp mod Vesten

Og hvad er så OIC ? Organisation of Islamic Countries, som igennem mange år har arbejdet for og nu med Obamas støtte fået vedtaget en FN resolution 1618 , som kan fortolkes på en måde, der kvæler enhver kritik af Islam.

Og Obama og hans regering har effektivt fjernet alle “fyord” fra terrorist manualer.
Det fremgår tydeligt videoen ca 37 min inde). Her er de 3 groveste eksempler, der viser hvormange gange ordet Jihad/Muslim/Islan er nævnt 3 forskellige steder :

I 9/11 Commission Report indgik ordene Jihad 126 gange, Muslim 145 gange og Islam 322 gange.

I FBI Terrorism Lexicon indgår de samme ord NUL, NUL og NUL gange

I National Intelligence Strategy 2009 indgår de samme ord NUL, NUL og NUL gange

De polistisk korrekte har haft meget travlt. Alt, hvad islamister ikke kunne lide, er blevet fjernet.
Det er bare eet eksempel,der er masser af andre ord.

Og hvordan kan man så bekæmpe en fjende , hvis man ikke kan definere ham ?

Svar: Det kan man ikke !. Det vidste Sun Zzu i Kina allerede for 2500 år siden.

Se videoen, den er bestemt værd at se, der er utrolig mange (nye) oplysninger, og de vil blive bedre rustet til at argumentere mos Islam.

Videoen præsenteres af Major Stephen Coughlin , en mand , der virkelig kender sit emne !

taget fra Vlad

The Great Eurocrash – 2012

Filed under: Økonomi, EU, EUSSR, Hellas, Italien, Spanien/Portugal, TrumfEs — trumfes @ 15:34

Her er en lang, men meget informativ video fra BBC om problemerne med Euroen

Videoen er engelsk og alt er set ud fra et engelsk perspektiv. Men der er ikke så stor forskel til Danmark.

Videoen fremfører korrekt at hvis man har een valuta – euroen – kan det enkelte Euroland ikke variere sin valutakurs og det betyder at ineffektive lande som Grækenland, Spanien og Italien nu kun har een mulighed : at foretage meget store besparelser på de offentlige budgetter for at slippe af med en kæmpe gæld, der for nogle landes vedkommende har taget 40 år at opbygge.

Videoens konklusionen synes at være at det er bedre at bevare Euroen.

Det er jeg ikke enig i. Jeg ser to muligheder:

1. Enten at lade lade enkelte lande gå tilbage til deres tidligere valuta, så de – udover offentlige besparelser – kan devaluere for at blive konkurrencedygtige igen, men “resten” af Euro-landene fortsætter.

2. Eller totalt at opgive ideen om een politisk union med een valuta.
Lad alle lande gå tilbage til deres oprindelige valutaer, forsæt og gerne udbyg det økonomiske samarbejde og stands AL POLITISK samarbejde.

Det er det, befolkningerne i EU vil have: væk med EU-bureaukraterne , EU-parlamentet, etc.

Med andre ord, skrue tiden tilbage til 1972-3, da Danmark forlod handelsblokken EFTA og gik ind i handelsblokken EF og derved indgik et ØKONOMISK samarbejde og selv kunne bestemme alt andet.

Jeg har tyvstjålet videoen fra Monokultur