Hodjanernes Blog

1 juli 2012

Kort nyt

Man kan jo undre sig over, hvorfor Villy ikke ekskluderer Özlem Cekic?

Har det noget med de muslimske kernevælgere at gøre?

Citat: Om danskhed og danskere

I Ralf Pittelkows bog ‘Mit liv som dansker’ stødte jeg på følgende bemærkelsesværdige citat fra et medlem af det Pittelkow beskriver ‘den definerende klasse’:

“Kun ved at underminere forestillingen om, at der findes en fælles kultur for indbyggere i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssigt ideal. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden.”

Litteraten Peter Heller Lützen i bogen: Danskfagets danskhed, København 2003.

Ralf Pittelkow. Mit liv som dansker. Peoples Press 2009.

I Pittelkows bog læste jeg også følgende:

“I dag vil jeg betegne menneskene i dagens Danmark som langtidsegoister i et onanistsamfund. Selvtilstrækkeligheden gennemsyrer alt.”

Kunstneren Barbara Gress i Jyllands-posten, maj 1999.

Mere arabisk videnskab

Filed under: Islam, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 15:16

Arabisk videnskab slår til igen

“Er Muhammed en god rolle-model” ?

Filed under: TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 13:21

Sami Zaatari og David Wood debatterer Muhammed. D.Wood er kendt fra “answering Muslims”

Her er en interessant video. Den er meget lang 1 time og 45 min,
men alle, der har set David Wood før, vil nok være interesserede 🙂

David Wood er fantastisk god til at imødegå de sædvanlige sødsuppe-bortforklaringer af ubehagelige og
voldelige steder i koranen.

Kilde: JL.

Taget herfra

En trist historie om hvordan det går i Sverige …

Filed under: Islamisering, Marxisme, Sverige, TrumfEs — trumfes @ 12:38

Hvad ubegrænset muslimsk indvandring kombineret med naive socialister kan føre til

Kilde: JL

Morsi siger demokrati til vesten, sharia og Koranen til ægypterne

Filed under: Ægypten, Islamisering, Jihad, Koran, Multi-kulti, Muslimske Broderskab, Shariah, Taqiyya, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 12:31

Igen ser vi det samme: forskellige slagord til vesten og araberne

Vi ved, hvad hvilke af de 2 slagord, journalisterne vil bringe …

Hvornår fatter de, at når (de fleste) arabere snakker om demokrati, mener de sharia.

Kilde: JL