Hodjanernes Blog

31 juli 2012

Hvad EU og telefonselskaberne gemmer om os

Filed under: EU, EUSSR, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 14:26

Malte Spitz er en tysker, der (på engelsk) fortæller hvor meget der gemmes om os digitalt

Det er jo skabt for at kunne bekæmpe terrorister, men alt kan selvfølgelig misbruges.

Klik på dette link.

30 juli 2012

“Hvorfor er de arabiske lande dog så latterlige ?”

Filed under: Muslim World, Syrien, Totalitære, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 20:03

Det spørgsmål stiller og besvarer Søren Espersen i Jyllandsposten i dag. Den er værd at læse !

her er et link til artiklen

Ved et skæbnens sammentræf kunne man læse denne artikel samme dag i samme avis,

som i den grad bekræfter artiklen.

Klar Romney tale om sin støtte til Israel

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 19:49

Milt Romney er i Israel for at understrege sin støtte til Mellemøstens eneste demokrati

Det er ikke noget nyt at amerikanske præsidentkandidater besøger Israel under deres kampagner.
Det gjorde Obama også i 2008 og udtalte dengang støtte til Jerusalem som Israels hovedstad:

Hvorefter Obama de næste 3.5 år præsterede den mest anti-israelske Israel politik, nogen præsident har ført.
En politik så anti-israelsk at hans udsending i Mellemøsten, Dennis Ross nu ikke længere vil støtte Obama i præsidentkampagnen .

Officielt er det ikke pga Obamas politik, men …

Nu er der sikkert en del, der vil mene at Romney vil gentage Obamas nummer med at love guld og grønne skove inden valget og så sk… på alle valgløfter bagefter.

Det er jo sket mange gange før.

Det er muligt, men jeg tror det ikke.
Lyt til hans tale i Jerusalem her:

Hvis du hellere vil læse den, så klik her .

Jeg har lyttet til mange præsidentkandidaters tale i/til Israel, men aldrig før har jeg hørt en så klar og velargumenteret kandidattale. Den bliver svær at tale sig bort fra.

Pæstilenserne har da også reageret med det forventede sædvanlige raseri. (Tip : JL)

Skulle nogen have brug for argumenter , der dokumenterer Obamas førte politik over for Israel,
er her et glimrende video med Rudy Giulani, New Yorks tidligere borgmester.

Han siger at Obama som ven af Israel er den største joke, han har hørt: !

28 juli 2012

Michael Coren om IOCs nej til 1 minuts stilhed for de myrdede ved OL 1972

Den olympiske kommite valgte ikke at mindes de 11 israelske sportsfolk, som PLO myrdede i München 1972

Lederen af PA (palestinian Authority ) kalder 1 minuts stilhed for “racisme”

Jibril Rajoub, head of the Palestinian Football Federation, sent a letter to IOC chairman Jacques Rogge thanking him for his position, the PA’s official news agency, Wafa, reported.

“Sports is a bridge for love, connection and relaying peace between peoples.

It should not be a factor for separation and spreading racism between peoples,” Rajoub, a former PA security commander, wrote in his letter.

Læs det her og her

Men pæstilenserne kalder jo alt, de ikke kan lide for “racisme”.

Og lidt mere om arabisk sportsånd:

Libanons judo hold nægter at møde det Israelske hold.

Obama-tilhænger i 2008 interviewer sig selv idag

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — trumfes @ 14:10

Her er en ikke ueffen video om Obamas mange 2008 løfter og realiteterne idag 🙂

Ezra Levant interviewer David Goldman om Eurokrisen

David Goldman (forfatter til “How civilizations die”) giver her sin uforbeholdne mening om EUroen

Interviewet er fra juni måned, men desværre lige aktuelt.
Han fortæller specielt på Spaniens store økonomiske problemer , som ikke kan løses med EU “bailouts”,
fordi Spanien er for stort.

Her er et nyere særdeles interessant interview med ham om Ægyptens økonomi.
Han betegner den ægyptiske økonomi som måske verden dårligst kørende og fortæller bl.a. at Ægypten importerer 1/2 af sit forbrug af landbrugsvarer på trods af at 2/3 af befolkningen arbejder i landbruget ! Han forudser en økonomisk katastrofe for Ægypten:

Mon ikke det muslimske broderskab regner med at Vesten – som sædvanligt – betaler regningen ?

Delvis dansk raket succes

Filed under: TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 11:11

Copenhagen Suborbitals sendte igår deres første 2-trinsraket “Smaragd” op

Opsendelsen fungerede fejlfrit, men så vidt jeg forstår, gik den øverste del i stykker og derfor er
der ikke nogen billeder eller målinger inde fra raketten.

Synd. Men alligevel flot klaret ! 🙂

Jeg skal love for at raketten accelererede hurtigt.

27 juli 2012

Radigale vil undervise børn i tolerance

BT: Folkeskolen skal gøre mere for at bekæmpe intolerance, mener R.

I artiklen ævles der videre:  “»Danskerne har ikke helt indstillet sig på, at mangfoldighed er kommet for at blive, og at man kan leve og være på mange forskellige måder. Når seks ud af ti danskere mener, at folk fra Mellemøsten kan betegnes som religiøse fanatikere, så har vi et problem

Snaphanen har skrevet en fint indlæg om hvem der egentlig er intolerant.  Jeg har ikke så meget at tilføje ud over det som Harry Vinter fra Den Danske Forening skrev sidste år:

“Det er et rystende faktum, at skolernes undervisning i islam mestendels består i snak om “kulturberigelse”. Ingen elever bliver oplyst om, at islam er en konkret og nærværende fare, som kan tage både friheden og livet fra dem, når de mindst venter det.

Vi er kommet dertil, at frygten for at fornærme besættelsesmagten vejer tungere end ønsket om at oplyse om kendsgerninger. Denne konfliktskyhed bevirker, at vore børn ikke bliver klædt på til at møde de trusler, som uvidende og naive politikere har påført dem.

Skal det blive ved?”

Det går med raskere fjed end mange forestiller sig

Økonomen Ebbe Vig har ajourført sine beregninger omkring hvornår vi kan forvente at blive et mindretal i vort eget land m.m. Bringer her hans indlæg:

I Danmark vil det aldrig ske

         hvordan det officielle billede af landets skæbnesvangre tilstand tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. , og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, England 2050, Tyskland 2050 – det er 38 år for de tre sidste.

Det er nærliggende at gå ud fra, at Danmarks Statistik har kendskab til oprindelserne, hvorfra indvandrerne i Danmark stammer, selvom offentligheden ikke må få kendskab til de tilrejsendes og deres børns oprindelse i sin helhed. Det betragtelige antal tildelte danske statsborgerskaber (se tabel 2) og børnene født af disse naturaliserede, der netop selv føder i disse år, har vi ingen grund til at betegne danske, når deres arv netop er udenlandsk. Men lad det være: Vi anser det for særligt grotesk, at netop et brev fra tinget (en administrativ handling) har som konsekvens, at enhver analyse eller opregning om befolkningen skal køres af sporet, såfremt følgende spiller ind: oprindelse, også dansk oprindelse, arvelige egenskaber som f.eks. arvelige sygdomme og forebyggelse af samme, herunder epidemier, og IQ, som internationalt er entydigt påvist er at være bestemmende for arbejdsmarkedstilknytningen og produktiviteten. Det er en skærpende omstændighed, men ikke den eneste, der gør det afgørende at foretage en korrektion som i det mindste udbedrer den værste divergens fra virkeligheden: En betragtelig og stadigt voksende andel af børnene født af naturaliserede udlændinge i Danmark betegnes danskere.

‘At være fra’, ’at stamme fra’ er blevet ikke en-entydige udtryk. Det skyldes primært de tællekategorier, der officielt er blevet anvendt til opgørelserne siden 1992. De fleste har givet bemærket, at medierne konsekvent betegner alle, der er født i Danmark, for ‘danske’. “De nye danskere” skal i medierne blot over grænsen som immigranter, nå, nej, grænsen er så godt som væk. Hvis de er nået ind i de sammensluttede europæiske lande skal de op til ’det rige nord’, og uanset om deres ansøgning om ophold afvises, så bliver der flere ‘nydanskere’ med uddannelsesplads og bolig, forstås.

I den officielle danske definition er gældende, at man skal være dansk statsborger og have mindst én forældre, der er dansk statsborger, og som er født i Dan-mark. Der er både et fødested og mindst én forældre, og dennes nationalitiet og fødested samt den pågældendes egen nationalitet.

Sådan er det, men det ændres gradvist, fordi fødestedskriteriet tilstræbes at skulle være enegældende, og derfor forventes forældretilknytningen ignoreret; den skal fjernes fra den anvendte registrering i den del af informationerne, som offentligheden skal have indsigt i. Jeg kan ikke tolke det anderledes (se neden-for). Vi har alle hørt om en dansk terrorist i Marokko. Det er mest til at le lidt af. Ja, ikke terroren, naturligvis.

I disse DNA, nanoteknologiske tider vil en ændring til det rene fødestedskriterium skabe et gennemgribende roderi og ødelægge grundlaget for forskningen, så intet fornuftigt kan analyseres, hvis det relaterer sig til befolkningen. Udfordringerne i det teknologiske kommer desværre det politiske korrekte establishment på tværs. Marxister foretrækker ligeledes at forklare snart sagt alt ud fra omgivelserne og egen moral. Bekæmpelse af arvelige sygdomme, viden om virus (herunder epidemier) og forskning i antibiotika mod disse ligger lige for o.m.a., men det kan ikke analyseres retvisende. Alt vedrørende arvelighed (biogenetik) udviskes, når oprindelsen, og hvad knytter sig dertil, ikke kan ses af de registrerede data. Egnethed til arbejdsmarkedet (f.eks. via IQ) kunne inddrages under socio-økonomiske faktorer; men det ryger også ud med de udviskede kendetegn knyttende sig til oprindelse.

Derudover kan vi tage fødslernes fordeling på oprindelse i landet: Nogle børn født i Danmark får ganske rigtigt forældrenes statsborgerskab, men langt hovedparten betegnes og tælles i kategorien danske, blot fordi de er født her. Og dem bliver der flere og flere af, både m.h.t. antal og procentandel af alle fødte. Alle børn og børnebørn af naturaliserede og alle naturaliserede. Hertil kommer ikke-naturaliserede fra 2. generation efter de oprindelige indvandrere, der også betegnes danske, hvoraf mange, men ikke alle netop er naturaliserede. Og netop disse generationer/kategorier er de fødende de senere år.

Ingen fordeling af en fødselsårgang på oprindelserne findes i Danmarks Statistiks oversigter til offentligheden.

Kvindernes tilbøjelighed til at føde børn i de fødende aldre er kultur- og traditionsbestemt, bestemt af prævention, af love og religion, af kvindens alder ved første fødsel, kvindernes deltagelse i uddan-nelse og arbejdsmarkedstilknytningen. Som det er nu kan du få oplyst antallet, der har skiftet statsborgerskab (si-den 1979) fra anden nationalitet til dansk statsborgerskab, men absolut intet om børn og børnebørn anknyttet ved fødsel til disse naturaliserede. Og end ikke antal fødte af udenlandske statsborgere oplyses. Det sidste ville netop gøre den analyseinteresserede opmærksom på manglerne i opgørelserne. Kun det samlede antal fødte i landet oplyses. Med overraskende pludseligt fald i den totale fertilitet eller fødselshyppighed kan der ikke findes forklaringer.

Ja, alle mulige andre fordelinger af en fødselsårgang på landsdele, på byer og endog på ugens dage opgøres, men hovedparten af dette er ligegyldigt. Nu er det ikke sådan at fødselstilbøjelighed hos den enkelte kvinde pr. automatik ændres ved et naturalisationsbrev fra tingets indfødsretsudvalg. Heller ikke den enkeltes kriminalitetstilbøjelighed udviskes endegyldigt som følge af et sådant brev og hverken brevet eller andre bestræbelser kan ændre på f.eks. IQ, og dermed på uddannelses og/eller arbejdsmarkeds-egnethed. Paradoksalt har vi ellers hørt meget om den sidste skulle have vore lederes interesse de senere år. Når forudsætningerne for egnetheden imidlertid ignoreres, må vi betragte interessen som én af de tomme klichéer, der er tænkt blot at skulle narre offentligheden.

Alt i alt kan vi ikke længere relatere de udenlandske oprindelser til kriminalitet, arbejdsmarkedstilknytningen, fødslerne (som nævnt), de sociale- og andre offentlige udgifter samt til andre karakteristika, der måtte eller kunne forventes at være relateret til oprindelsen. Alle bekrivelser heraf uden den fornødne korrektion er fuldstændig misvisende. Forskningsverdenen og erhvervslivet kunne måske interessere sig for at afdække om oprindelsen spiller ind ved dette og hint i en ordentligt udført analyse, f.eks. variansanalyse, korrelationsanalyse, hypotese-test, Chi-Square-test. Men det lader sig ikke gøre uden en korrek-tion af den officielle befolkningsopgørelse, der præsenteres for offentligheden.

CPR-udtræk kan vælges, men sandsynligvis er dette sidste end ikke holdbart, og i alt fald aldeles utidssvarende og unødigt besværligt. Der er adskillige pro-blemer, nogle måske fortsat hidrørende fra 1970′erne, hvor forældretilknytningen bortfaldt for flere tusinde individer, men efter hvad vi oplyses forsøgtes genoprettet med eller uden pålæg herom. Og endelig en yderligere opblødning af familietilknytningen ved en ændring af indfødsretsloven af 4. maj 2004 via en ny lovbekendtgørelse om indfødsretten af 7. maj 2004.

Nogle hævder at Danmarks Statistik har oplysningerne. Er det tro eller viden? Jeg ved det ikke. M.h.t. til de mistede records fra 1970′erne om familietilknyt-ningen har jeg ikke set påvist, at det er lykkedes at rekonstruere det utidsvarende 1. generationsystem med persondata. Og det har Hans Oluf Hansen, der afgik som professor emeritus i statistik/demografi i 2010, heller ikke. Når vi samtidig ser at nye initiativer gående i samme retning atter dukke op dagen før Grundlovsdag 2004, lige inden de skal på sommerferie, de kære folketingsmedarbejderere, og vi absolut intet skal høre i medierne hverken før, under eller efter vedtagelsen, så det er naturligt at rejse nogle spørgsmål.

Lader man officielt alleeller de fleste fødte i Danmark betegne som danske og ligeså nogle af de naturaliserede og også deres børn, er det rent meningsløst roderi man står overfor ved enhver analytisk knytning pr. gennemsnitsbetragtning af en delpopulation til socioøkonomiske forhold (arbejdsmarkedsegnethed (f.eks. IQ), ledighed, sociale ydelser m.h.t. antal og udgifter, kriminalitet, sundhedsudgifter, undervisning og uddannelse m.v.) eller demografiske for-hold (fødslernes og aldrenes fordeling for at nævne et par eksempler). Dette fører til det nærmest latterlige resultat, at pressen kan berette om større fertilitet blandt danskerne end blandt de udenlandske oprindelser, som det også netop er sket i de senere år. Ja, det bliver såmænd bekræftet af enkelte DS’s medarbejdere i chefstillinger.

Således læser du hos Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/upload/tema2008.pdf  

”Fødsler og dødelighed i Danmark – set i et internationalt perspektiv. Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.)

I 2007 blev vi knap 31.500 flere danskere, så den danske befolkning nåede en størrelse på 5.475.791 personer 1. januar 2008. Væksten er sket ved, at der blev født 8.500 flere personer, end der døde, og der indvandrede 23.000 personer flere, end der udvandrede…”

Vi kan først rette, at folketallet – ikke antallet af danskere – steg ikke med 31.500, men med 28.707 i 2007, selvom indvandringen udgjorde 24.042, ikke 23.000. Danskerne havde et fødselsunderskud. De udenlandske oprindelser derimod præsterede derfor et fødselsoverskud, der primært kunne”udfylde hul-lerne” efter danskerne plus derudover 4.665 flere børn til at præstere folketallets vækst, 28.707.

Kilde til befolkningsstatistikken for dokumentation: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280.

Bemærk, den grænseoverskridende brug af kendetegnene ’antal danskere’ og ’folketallet’.

Men desværre, alene folketallet pr. 1. januar 2008 er korrekt aflæst af forfatterne fra institutionens egne tabeller ved seneste link ovenfor under ’befolkning og valg’ (og bemærk i tilknytning hertil, næstsidste og sidste afsnit under baggrund side 2)

Vi har et logisk problem med at fatte, hvorledes folketallet i landet kan vokse med mere end nettoantallet, der indvandrer, når den samlede fertilitet i landet fortsat er langt under to børn pr. kvinde, samtidig med at lavfertiliteten blandt danskerne nu igennem to generationer ikke betinger noget relativt højt antal fødende danske kvinder. Var det sidste ikke en kendsgerning, kunne have fejlen have bygget på en meget nærliggende forveksling af fertiliteten med fødselsraten (set utallige gange før). På samme grundlag kan der ikke fæstes nogen lid til det officielle befolkningsprognosearbejde i samme sags sam-menhæng, heller ingen lid til nogen meldinger om delpopulationers anknytning til socioøkonomiske og demografiske forhold. Vi har tilmed fået oplyst i pres-sen – ved en fejl naturligvis – at der sandelig bliver udarbejdet (2004) én officiel tilgængelig prognose, men der er andre prognoser til det daværende Integrationsministeriums og Inden-rigsministeriets orientering.

Jyllands-Posten skrev således 30. maj 2004, men også den 22. maj i en lidt anden version (bl.a. uden omtale af den anden prognose, der bliver tilsendt inte-grationsministeriet): http://jp.dk/indland/ article359867.ece ’Danskere frygter muslimsk dominans’. Den lidt anden version, den egentlige om den hemmeligholdte prognose: http://jp.dk/morgenavisen/indblik/ article361742. ece?ncc=1 (skal man betale for at læse nu). Et enkelte citat fra den sidste :

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos (mit: det såkaldt ‘uafhængige’ ) analyseinstitut DREAM (mit: under Finansministeriet).”

Hemmelighederne for offentligheden fortsætter i bedste velgående i 2010, 2011 og 2012. 2010: “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, dansker-ne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.

Det sidste skal oversættes til: At nu føder de etniske danskere og et stort antal ikke-vestlige papirdanskere og deres børn og børnebørn i gennemsnit 1,9 barn pr. kvinde i gennemsnit mod tidligere (for et par år tidligere) angiveligt 1,7 barn. Resten af de fødte sættes i forhold til det optalte/benævnte antal ikke-vestlige. Vi ser bort fra de vestliges fødsler, fordi fødselsraterne for disse er som etniske danskernes eller lavere.

Hvis vi holder os til befolkningsregistret i Danmarks Statistik: Begreberne ‘indvandrere’, ‘efterkommere’ og ’andre’ er end ikke videnskabeligt holdbare, som vi har antydet ovenfor. Dette er tillige bekræftet: Der er tale om datadrevne definitioner, der ikke ligger fast, meldes det fra landets førende demograf indtil 2010 professor Hans Oluf Hansen (2001, se første kilde side 11). Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 5-6: “I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at CPR-registeret og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelse af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.”

Du kan se konsekvenserne af at bruge disse tællebegreber i seneste årsopgørelse: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf. Det er næsten udelukkende addition og subtraktion, der gøres brug af heri og så nødvendige ledsagekommenterer. Den morsommeste skal du have med:

Hvordan flere og flere bliver til færre og færre

Danmarks Statistik-befolkningsfremskrivning:

Fremskrivninger fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

Sammenhold årstal og antal parvis. Vi har hævdet at de fødte børn må ‘gå i deres moder igen’ efter 2040, hvis dette skulle være sandt, idet én af prognose-forudsætningerne er en konstant nettoindvandring på gennemsnitlig 18.000 pr. år fra prognosetidspunktet til 2040.

Lad mig sluttelig anføre at mit afsløringsarbejde gennem de seneste 25 år er foregået med i overført forstand bind for øjnene og ikke uden adskillige ubehage-ligheder, der i øvrigt fortsætter under arbejdet. Det er første og sidste gang du skal læse herom.

Kilder: Hansen, Hans Oluf & Längerich Karsten (2001): Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply. Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001

Vig, J. E. (10.10.2011): Befolkningsrelateret forskning ikke mulig i Danmark, hvis den skal bygge på den officielle danske befolkningsstatistik efter 1991.

Links:

Danskeren nr. 1, 2006 (side 6): http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Korrigeret Befolkningsregnskab for 2011: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf

Ændring af indfødsretsloven 4. maj 2004: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28974

Befolkningsfremskrivninger 30. maj 2002 fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217. pdf

Befolkningsfremskrivninger 23. maj 2007 fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf

For at få en mere realistisk beskrivelse af befolkningsammensætning har vi været henvist til at rekonstruere hele forløbet fra 1979, der er det tidligste år hvorfra vi kan få officielle antal af tildelte danske statsborgerskaber.

Ved rekonstruktionen har vi den officielle samlede fødselsrate og ditto dødrate år for år i Danmark. For de 235 repræsenterede oprindelser i landet har vi, da vi ikke får nogen rådata om antallet af fødsler fordelt på oprindelse som nævnt, forudsat at fertiliteterne er uændrede i forhold til i oprindelseslandet til trods for at det er de unge og yngre og dermed de mest fødende, der typisk vandrer. Tilsvarende overvurderes immigranternes dødelighed i Danmark.

I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtalte lederen af personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (vort: om indvandreres og efterkommeres fødsler i København udarbejdet af sociologistuderende Connie Carøe Christiansen)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvan-drere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre. For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.

Ved i modellen at tildele indvandrerne de af FN foreslåede fødselrater i oprindelseslandene viser det sig, at vi får for lave beregnede totale fødselsrater i Danmark i forhold til de oplyste fra Danmarks Statistik år for år, og hvis de totale officielle fødselsrater fastholdes, er den beregnede etnisk danske fødselsrate i konsekvens heraf større end angivet af netop FN (i 2009: 10,23, hvor FN anfører 9,60 for alle udviklede nationer) (se beviset side 4 i kilden under tabel 1). Dette indikerer at FN-raterne for immigranternes oprindelseslande er for lave. Vi har derfor valgt Alsagerskolens fertilitetsrater for oprindelsesnationerne og sat dem op mod den danske totale fødselsrate. Herved bliver den etnisk danske rate residual-beregnet til 9,38 i 2010. Fødselraten angiver antallet af fødte i befolkningen eller i en delbefolkning pr. 1000 pr. år.

Siden det såkaldte ‘systemskifte’ 2001 har fordelingen med udenlandsk oprindelse inklusive naturaliserede og deres børn udviklet således, når alle med-regnes og vor korrigerende model anvendes, Tabel 1:

 

Kilde: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf med bagvedliggende, rekonstruerende regneark, der netop er ajourført til og med 1. januar 2012.

Uanset statsgældskrisen har vi i hele perioden hørt, at det drejer sig om at få indvandrere til det danske arbejdsmarked – ‘der skal arbejdes noget mere’, for-lyder det. 662.951 var ledige, udstødte eller sendt på førtidspension den 1. januar 2011, og virksomhederne lukker eller flytter fortsat i nye rekord-antal hvert år. Arbejdsstyrken der udbyder sig på arbejdsmarkedet har udviklet sig således fra 2006-2010: 2.789.845, 2.800.250, 2.711.054, 2.650.573, 2.620.321 (kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366)

1. Er egnetheden til det danske arbejdsmarked mere krævende end 662.951 1) i landet kunne leve op til i 2011, så finder vi det aldeles uforståeligt at 73-74% (knap 3 ud af 4) af individerne med udenlandsk oprindelse i Danmark er immigranter repræsenterende lavere IQ-gennemsnit end det danske (næstsidste række i anden tabel). Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkedsegnethed og produktivitet.

2. Når samtidig påvises af det offentlige selv, at netop individerne med ikke-vestlig oprindelse i gennemsnit søger tre gange eller oftere til de offentlige kasser i sammenligning med danskerne, så finder vi det ganske uforståeligt og stærkt foruroligende, at kursen ikke lægges drastisk om. Det skal særligt tages i be-tragtning, at de såkaldte sociale udgifter til 16-64 årige endog overstiger udgifterne, der er aldersbestemt folkepension, med mere end 140 mia. kr. og endda synes at vokse hurtigere end disse. D.v.s. det er dyrere at finansiere livet for individerne i de arbejdsdygtige aldre end 953.428 folkepensionister, der har ydet deres (1. januar 2011), og forskellen øges tilmed år for år.

3. Danskere med omkring dansk gennemsnitsintelligens, og som er ved deres fulde fem tror jeg vil finde, at der er ikke nogen realistisk mening i en sådan sam-fundsindretning, som den beskrives sporadisk her fra en arbejdsmarked- og socialøkonomisk synsvinkel.

Når IQ-gennemsnittet blandt danskere er 98, hvori ligger da fordelen ved at øge antallet af immigranter med IQ<=89 med 75,8 pct., fra 191.181 til 336.023 (anden række i anden tabel) og endog øge andelen fra knap 42 pct. til knap 46 pct. af alle i perioden 1. januar 2001-2012 (tredje række i anden tabel)? Antallet af alle med lavere IQ-gennemsnit end danskerne er øget med 62 pct. i perioden, fra 331.960 til 537.936 (fjerdesidste række i anden tabel).

Grafisk illustration heraf

1) Anvendes Velfærdskommissionens information fra maj 2004 og marts 2005, at ikke-vestlige indvandrere[i] og deres børn i gennemsnit forbruger 2,6 mill. kr. mere end de indbetaler til velfærden over livsforløbet, og at danskerne i gennemsnit forbruger 750.000 kr. mere end de indbetaler over livsforløbet, er forskellen er 2,6/0,75 = 3,47 gange. Dette medfører at af disse 662.951 (i første sætning under 1.) er ca. 1/3 eller 218.744 ikke-vestlige.

[i] Vestlige indvandrere indbetaler mere end de udbetales. Derfor bortses fra disse. Herved fører vor beregning til en mindre undervurdering af de ikke-vest-liges forbrug.

HVEM GAVNER INDVANDRINGEN?

– kun landets fjender!

Af de udenlandske oprindelser oplistet i tabel 1 er antallene i tabel 2 de tildelte danske statsborgerskaber i perioden 1. januar 2001-2012:

Den i forhold til de fremtidige krav mest ultimative foranstaltning som danske politikere kan gøre sig ansvarlige for er TILDELINGEN AF DANSKE STATSBOR-GERSKABER. Politikerne skal ikke have noget at lade hinanden høre. De deler sol og vind lige, måske også for en sikkerheds skyld. Tabel 2 bekræfter det, og dens data er hentet fra Danmarks Statistikbanken.

Tildelte danske statsborgerskaber i perioden 2001-2011 og i alt i perioden 1979-2011 fordelt på kontinenter/delkontinenter, Tabel 2:

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

42,2% af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2011 blev tildelt af VK-regeringen med støtteparti på 10 år. Samme regering tildelte 45,1% af statsborgersagerne fra Sydvest- og Sydasien (Tyrkiet, Pakistan o.s.v.), 37,3% af samme sager fra Mellemøsten, men 61,7% af sagerne fra Afrika på 10 ud af i alt 32 år. Nogen vil sige det var meget godt gået. Andre vil sige de faktisk var værre end dem vi havde forud, for de lovede ikke det modsatte af det de leverede. Det sker først nu. Meningerne er delte, for det er bedst eller sikrest for ‘de ansvarlige’ uden ansvar. Så går det hele stille og roligt som det plejer.

Kan det blive ved at gå? Næppe. Men lader de det bare gå som det kan? Ja, når ingen sætter sig imod det med vægt!

http://gatesofvienna.blogspot.dk/2011/05/preparing-for-ragnarok.html dyrker Fjordman

Preparing for Ragnarök

Hans konklusion er meget vanskelig at nå til:
“We need to make sure, though, that those who have championed the toxic ideas of Multiculturalism and mass immigration of alien tribes disappear with it. If that happens, we can give our descendants a fresh start and lay the foundations for a new Renaissance, where European civilization can flourish once more.”
Sjovt nok når jeg uden så mange historiske, kulturelle ord, allehånde betragtninger og jeg ved ikke hvad til præcis samme konklusion. “De sprogligt funderede ødelægger verden, matematikkerne kunne finde på at redde den”.

De giver simpelthen landet væk (illustration)
Kendsgerninger der skal med i anklageskriftet

J. E. Vig, den 26. juli 2012

26 juli 2012

Somaliske asylansøgere strømmer til Danmark

EB: Særligt somaliere og syrere kommer inden for de danske grænser

Asylansøgere er strømmet til landet i år. Særligt er det somaliere og syrere, der topper listen og krydser den danske grænse. På nuværende tidspunkt er der sket en femdobling af de somaliske asylansøgere. Det viser nye tal fra Rigspolitiets nationale udlændingecenter. Foreløbig er der kommet 3.108 asylansøgere til Danmark i 2012. I forhold til sidste år lå det samlede antal af asylansøgere på 3.936. Det skriver Politiken torsdag. – Der er med andre ord tale om en markant stigning, og hvis udviklingen fortsætter lige så hurtigt som de seneste måneder, forventer vi, at det samlede tal for i år ender på over 6.000 ansøgere. Det kan næsten ikke undgås, siger politikommissær Steen Norup Andersen, der arbejder i Center Sandholm, til Politiken. Ifølge avisen skyldes stigningen i de somaliske og syriske asylansøgere blandt andet, at udlændingemyndighederne er begyndt at give opholdstilladelse til afrikanere. Derudover har Danmark valgt at følge en principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvilket betyder at somaliere ikke længere bliver udvist. Men også flygtninge fra borgerkrigen i Syrien er begyndt at kunne aflæses i Rigspolitiets statistik.

BBC = British Bias Corporation manipulerer med hovedstæderne

Går man ind på BBCs olympiade side, listes hovedstæderne for alle lande , undtaget et. Gæt hvilket

Og det bliver værre endnu. BBC gør “Palestine” til et land og angiver hovedstaden som “East Jerusalem”

Honest Reporting har lavet en video om det:

BBCs politiske manipulation har fået Israels sportsM/K til at lave denne video:

Læs mere om det her, hvor også den anden video stammer fra.

Måske skulle vi fra nu af vedtage at Birmingham er UK’s hovedstad ?

Hvis jeg bestemte i Israel, ville jeg smide samtlige britiske journalister ud.
Så må de manipulere fra Birmingham 🙂

Feriebilleder fra Fanø

Filed under: Bloggere, Danmark, Diverse, Historie, Jernhesten — Jernhesten @ 13:14

Vil lige dele nogle billeder fra min Fanø-tur med jer

Fanø var engang søfartens ø. I slutningen af 1800 tallet havde øen Danmarks næst-største handelsflåde. I dag har øen udviklet sig til en turist-ø, hvor primært jyder og tyskere tager til når de har brug for et åndehul fra deres kulturberigede multietniske hverdag. Som man kan se på billederne så gør de fastboende deres til at øen kan bevare sin enestående og unikke kultur. Ikke alle danskere er historieløse, selv om mange politikere måtte ønske det! (Klik på billeder for at se dem i fuld størrelse)

 

Den rå og samvittighedsløse kriminalitet vi ofte beretter om her på bloggen, er en sjældenhed på øen. Ghettoer eller “udsatte områder” findes sjovt nok heller ikke. Her er det øens politistation.

En del af øens kultur er de gamle Fanø-dragter. Jaja piger med tørklæder bundet op på en ganske speciel måde. Man møder dem endnu på øen. Fandt i øvrigt et gammel indlæg på Uriasposten omkring Fanøs lave kriminalitetsrate m.m. Kim Møller skriver: “Mon ikke der en dag kommer en sociolog, som kan se en sammenhæng mellem Fanøs lave kriminalitetsniveau og Fanø-kvindernes hovedbeklædning.” Jo, den ligger lige til højrebenet..

Jeg har hørt at man engang sagde at “i hvert femte hjem bor en sømand”. Det var således også en slags hyldest til søfartens ø, at man i 1893 byggede Fanø Navigationsskole. I dag hyldes traditioner ikke længere og skolen lukkede for nogle år siden, trods store protester fra øens indbyggere, som bl.a. drog til Christiansborg for at protestere. I dag er bygningerne omdannet til et “Sundhedshus”.

Inde i kirken og på selve kirkegården er der mange påmindelser om de sømænd, som blev havets ofre. Bl.a. ligger nogle af de i alt mere end 2.000 danske søfolk som mistede livet under 2. verdenskrig begravet her.

Engang forstod jeg ikke hvorfor de lokale øboere var modstandere af, at der skulle bygges en bro til Esbjerg. I dag forstår jeg dem udmærket…

25 juli 2012

Græsk OL-atlet smidt hjem for racisme

Filed under: Bloggere, Diverse, Europa, Hellas, Jernhesten, Tankeforbrydelse — Jernhesten @ 22:30

TV2: Den græske trespringer Voula Papachristou er blevet ekskluderet fra den græske OL trup pga en racistisk kommentar på twitter

Hun skrev: “Med så mange afrikanere i Grækenland kan vestnil-myggene i det mindste spise hjemmelavet mad”

Baggrunden for kommentaren skulle være at den virus, som vestnil-myggene spreder, blev første gang identificeret i Uganda, men har i de senere år spredt sig til både Nordamerika og Europa. Virusen er potentielt dødelig og har denne sommer kostet en mand livet i Grækenlands hovedstad, Athen.

Jernhestens kommentar:  Atleten har her valgt et noget udiplomatisk ordvalg, men har alligevel fat i en både alvorlig og reel problemstilling. Med indvandringen følger også smittefarlige sygdomme, som tilnærmelsesvis har været udryddet i fx Danmark. Et eksempel kunne være TB – Tuberkulose. Fra ssi.dk kunne man læse: “I 2010 blev anmeldt i alt 359 tilfælde af tuberkulose (TB), 130 (36%) hos personer af dansk herkomst og 229 (64%) blandt indvandrere eller efterkommere.

Muslim prøver at stjæle den olympiske fakkel i London : Allahu Akbar

Filed under: Islam, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 17:35

Endnu en ting, muslimer ikke kan lide/tåle/er diskrimineret af …

Selvfølgelig fortalte MSM ikke at idioten skreg Allahu Akbar samtidig.

Se f.eks indslaget fra AlGuardian og læg mærke til den manglende lyd her :

Jeg ved præcise hvor jeg ville have placeret den fakkel, hvis han havde angrebet mig :):)

Tip : JL

Den korteste og mest beskrivende sætning om Obamas udenrigspolitik

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 17:26

Romney angriber her Obamas udenrigspolitik

Her siger han:

“In dealings with other nations he [Obama] has given
– Trust, where it was not earned
– Insult, where it was not deserved and
– Apology, where it is not due !!!”

Ganske præcist.

Her er et link til en video (jeg ikke kan embedde 😦 ) , hvor John Bolton også giver Obama hug for hans udenrigspolitik.

24 juli 2012

Sådan taler en ægte ven af Israel…

Du er sikkert vant til at høre : jeg er tilhænger af Israel, men … og så kommer 117 forbehold

Derfor kan det en gang imellem være rart at høre nogen tale for Israel uden forbehold.

Hør Michelle Bachmann tale på CUFI (Christians United for Israel).

Der er lidt religion, specielt til sidst, men ellers giver hun et godt overblik over hvordan Obama har opført sig overfor Israel:

Meget interessant artikel om USA,Kina og Israel som kommende oliemagter

Filed under: Økonomi, Israel, Kina, Penge, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 18:26

De arabiske olie reserver er for nedadgående, mens nye kommer til

Her på monokultur kan du læse artiklen

Hvor jeg dog glæder mig til at araberne ikke har mere olie 🙂

Syriske rebeller brænder pæstilensisk flag af i den tro det er Iransk :)

Filed under: Humor, Iran, Palæstina - Libanon, Syrien, TrumfEs — trumfes @ 18:12

Ggeografi kan være svært. At slå op i en bog eller på internettet kommer selvfølgelig ikke på tale ?

Her er nogle andre rebeller, som undtagelsesvis ved, hvordan det iranske (og russiske) flag ser ud:

Det er ikke fordi det iranske flag ligner det pæstilensiske.

Men de var måske løbet tør for Dannebrog ?

23 juli 2012

Bill Whittle ironiserer over Obamas seneste fadæse

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 19:51

“Hvis du har haft succes, har du ikke gjort det selv”. Noget lignende sagde Obama

Whittle dokumenterer Obama har fået alt på en sølvske – hvorfor skulle han tro det gælder for alle andre ?

Se tidligere indlæg om samme emne

OL og ramadanen

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 18:39

Så er ramadanen atter over os – og den fortsætter under OL som begynder på fredag.  Spørgsmålet er så om de ca. 3.000 muslimske atleter vil faste?

Det må så sandelig være et dilemma for dem, for uden mad og drikke svækker de deres egen præstationsevne. Welt.de har skrevet en artikel om sagen. Heri omtales også de protester der kom fra de muslimske lande i 2006, da det blev offentliggjort at OL skulle afholdes under ramadanen. Ikke kun Marokko, Ægypten og Tyrkiet protestede. Nej, protester kom der også fra en organisation med den pudsige navn Islamic Human Rights Commision (IHRC). De kritiserede den “manglende følsomhed” blandt organisationen bag OL.

Older Posts »