Hodjanernes Blog

12 juni 2012

Falklandsøernes befolkning vil afgøre sin egen fremtid

Filed under: Argentina, Demokrati, Falklandsøerne, FN, Jura, Politik, Sydamerika, UK — Tags: — Hodja @ 23:23

The Falkland Islands are to hold a referendum on their “political status” in a bid to end the continuing dispute with Argentina over their sovereignty.

The vote will be held in 2013, the Falklands government said.

The announcement comes amid increasing tensions between Britain and Argentina over the disputed territory, which the South American country calls Las Malvinas.

UK Foreign Secretary William Hague said: “The British Government has been consistent in its view that the future of the Falklands can only be determined by the people who live there.

“So the Prime Minister and I support this initiative to demonstrate – without doubt – the definitive view of the Falkland Islands people.
In a region that rightly prizes democracy and human rights, it is entirely appropriate that the Islanders can express this fundamental right. The principle of self-determination is a key part of the United Nations charter.The voice of the Falkland Islands people should be heard. I hope very much that Argentina, and indeed the whole of the international community, joins the UK in listening carefully to what they have to say.”

Fjordmans vidneudsagn

Hvad Fjordman ville have sagt, dersom han var blevet tvunget til at vidne i Cirkus Breivik.

Farcen fortsætter. En retssag, som i en fornuftsbetonet verden ville være overstået på en times tid – med tilståelse af ugerningen, domfældelse og efterfølgende indespærring på livstid – kører nu på tredie måned. Hvor længe endnu kan man kun gætte om, thi formålet med hele dette cirkus er ingenlunde retfærdighed, men derimod at stille hele den islamkritiske og politisk ukorrekte del af befolkningen i et suspekt lys. Mere specifikt: sætte enhver, der ytrer sig mod islam, på anklagebænken for medvirken til massemord. En såre gennemskuelig – men ikke mindre afskyelig – taktik, der ikke vil lykkes.  Da det kom frem, at man oven i købet havde forsøgt at bilde nogle vidner ind at de havde mødepligt – hviket viste sig at være lodret løgn – afstod flere fra at deltage i farcen, herunder Fjordman, som skriver denne indledning til det vidnemål, som han altså ikke afgiver:

“I 2012 blev jeg af forsvarsadvokaterne indstævntet som vidne i retssagen mod massemorderen Anders Behring Breivik. Helt hen til begyndelsen af juni måned overvejede jeg at sige ja til at vidne over Internettet (via Skype – red.), men endte med at afslå. En af grundende hertil er min udprægede misnøje med den måde, hvorpå forsvarsadvokaterne behandlede nogle af vidnerne, nemlig ved at undlade at gøre dem opmærksom på at de ikke havde nogen juridisk pligt til at viden overhovedet. En sådan taktik frinder jeg groft uetisk.

Endvidere fandt jeg det uacceptabelt at visse vidner blev defineret som “højre-ekstremister” hvis vidnemål ikke måtte udsendes direkte. En beslutning som blev taget af retten selv, repræsenteret ved dommerne Wenche Elizabeth Arntzen og Anne Lyng sammen med meddommerne Ernst Henning Eielsen, Anne Elisabeth Wisløff og Diana Patricia Fynbo.

Konsekvensen heraf var, at vidneudsagn fra multi-kulturalister og pro-islamiske personer kunne udsendes direkte, hvorimod vidneudsagn fra kritikere af multi-kulturalismen og islam, såsom jeg selv og Bruce Bawer, ikke kunne. Altså et klart politisk og ideologisk eksempel på censur fra rettens side, hvilket er uacceptabelt.

Men imidlertid havde jeg faktisk et par ting som jeg ønskede at give offentligheden indsigt i. Jeg har derfor besluttet at offentliggøre det vidnemål on-line, som jeg i givet fald ville have fremsat. Jeg modtog nogle spørgsmål fra Breiviks forsvarsadvokater, som indikerede at de ville udspørge mig om censuren i pressen, som almindeligvis lider af udtalt venstredrejet politisk og ideologisk slagside til fordel for islam, masse-indvandring og multi-kulturalisme.

Dette ønsker jeg dog ikke at gøre til hovedsagen. Det er usandsynligt at jeg ville have kunnet give et udsagn som er identisk med det nedenstående, eftersom jeg ville være blevet afbrudt og udspurgt i andre retninger. Alligevel mener jeg, at mange af de emner jeg her kommer ind på er relevante for retssagen mod Breivik i almindelighed.

Herunder kan Fjordmans vidneudsagn læses i sin helhed:

(more…)

Det nyeste indenfor klimaforskning

Filed under: Økofascisme, Evidens, Greenies, Medicin, Politisk korrekte, Teknologi, Videnskab — Tags: , , , — Hodja @ 12:23

Millioner skal investeres i at udvikle en anti-prutte-vaccine til køer.

Islam forklaret på 1 minut

Must see: Forhenværende muslim: Islam kan ødelægge hele Verden