Hodjanernes Blog

4 juni 2012

Skønmaleri

Sherin Khankan fortæller eventyr i Pølletiken.

Og her er lidt modgift:

Sædvanlig form for norsk nyhedsrapportering fra norske VG

VG skriver på forsiden: Israel bomber Gaza-striben.

Årsagen læser man først inde i artiklen: Israel har bombet mål på Gazastripen etter at en rakett avfyrt fra området rammet det sørlige Israel.

Desuden er det jo også sædvane, at beskrive det sådan, at israelerne er aktive, og raketten derimod kommer ud af det blå.

Vi lider af vrangforestillinger men er ikke paranoidt skizofrene

Filed under: Demografi, EURABIA, Europa, Islam, Islamisering, Jihad, Norge, Utøya — Tags: , — Hodja @ 10:46

Religionshistorikeren Mattias Gardell mener Breiviks tanker deles av en større bevegelse.

Han mener ideene og teoriene til Anders Behring Breivik ikke skiller seg fra mange andre i den kontrajihadistiske bevegelsen.

Blant miljøets særdrag er det at den vestlige kulturen står i direkte fare, og at verdenen som vi kjenner den er i ferd med å gå under. Også forståelsen av at det lille mindretallet som varsler om dette, ikke får komme til orde, sier Gardell.

Gardell har gått gjennom flere av de sentrale delene av Breiviks manifest og ordene han bruker.

Dette vil vise at de vrangforestillingene Huseby og Sørheim trodde var paranoid schizofreni ikke er unike, men vanlig i det politiske miljøet han er en del av, sier professoren.

Skal alle disse dømmes til tvungent psykisk helsevern, må dere bygge en stor anstalt, sier Gardell tørt.

OPDATERING: Informatikk-forsker og samfunnsdebattant Ole Jørgen Anfindsen mener at både SSB og media har vist feil prognoser for innvandring til Norge.

 

Europæerne anbefaler at danskerne også betaler for illegal befolkningsudskiftning

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil have afklaret forholdene omkring sundhedsydelser til folk, som opholder sig ulovligt i Danmark – herunder, om Danmark lever op til diverse internationale konventioner.

Et analysearbejde skal ifølge Altinget.dk beskrive problemets omfang, konventionsmæssige forpligtelser og økonomiske konsekvenser. Arbejdet skal danne grundlag for regeringens videre overvejelser om illegale migranters adgang til gratis sundhedsydelser som f.eks svangre-, og fødselshjælp.

Analysearbejdet er udløst af et spørgsmål fra Stine Brix (EL), som i den skriftlige begrundelse for spørgsmålet henviser til sikringen af gravide kvinders ret til sundhed i artiklel 24 i FN’s børnekonvention og artikel 12 i FN’s Kvindekonvention, som begge er ratificeret af Danmark.

Der henvises desuden til European Social Charter, hvori det anbefales, at gravide, udokumenterede migrantkvinder på linje med nationale borgere sikres ret til primær og sekundær pleje i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel samt ved andre reproduktive og maternelle behov.

Fra Ugeskrift for Læger

Herrefolket angriber belgisk politi