Hodjanernes Blog

24 maj 2012

Morten Uhrskov Jensen: Indvandringens Pris

Anders Fogh Rasmussen tog i 2001 magten i Danmark med løftet om en fast og fair udlændingepolitik.

Det skulle være slut med den hovedløse masseindvandring fra ikke-vestlige lande, som siden 1983 havde trukket en hale af kriminalitet og sociale problemer efter sig.

Men fik danskerne den stramme udlændingelov, de havde forlangt?

Ti år efter 24-års-reglens indførelse kaster historiker Morten Uhrskov Jensen et kritisk blik på den reelle effekt af VK-regeringens udlændingelov fra 2002. En lov, som den nye regering tavst har overtaget, måske fordi lovens ånd for længst er udhulet. Han beskriver Malmømodellen, Metockdommen og den statistiske omplacering af indvandringen til Danmark og afslører, at den ikke-vestlige indvandring fortsætter i samme takt som før, med en stadig højere pris i form af øget fattigdom og kriminalitet, der rammer både indvandrere og etniske danskere.

Køb bogen her.

Tidsskriftet Sappho afrunder Lars Hedegaard sin anmeldelse af bogen således: “Tilbage står det spørgsmål, som mange har overvejet og ingen endnu har fundet noget godt svar på – heller ikke Morten Uhrskov: Hvad har fået Overdanmark til stædigt at føre en masseindvandringspolitik, når det dog måtte stå klart, at den aldrig kunne blive til fordel for landet – og specielt ikke til økonomisk fordel? – Indtil begyndelsen af 1970’erne kunne man med en vis troværdighed argumentere for, at indvandrerne leverede nyttig arbejdskraft, som ikke kunne dækkes af det hjemlige udbud, men den antagelse blev aflivet i forbindelse med oliekrisen i 1973. – En delforklaring kunne være, at offentlig støtte til masseindvandring virker som en social markør, der viser, at man er så velstillet, at man ikke behøver at bo i nærheden af indvandrerne – omtrent ligesom det for et par generationer siden tydede på høj social status, hvis man kunne rejse til Paris, og ligesom det stadig er fint at stå i Den Blå Bog og blive inviteret til hofbal. – Fint skal det være, men om det er hele forklaringen, må vi overlade til fremtidens historikere, der utvivlsomt vil tumle med tidens altoverskyggende mysterium: Hvorfor besluttede Danmarks politiske klasse at ødelægge landet? –  Hvis der altså til den tid er historikere, der tør røre ved et så farligt emne.”

Nazislam: Islam og fascismen – Dem og Os

Sabatina James om islam-propaganda i nationalt tysk TV: Salafisterne kommer!

Stellung der Frau im Islam Sabatina James: Muhammad und Zwangsehe