Hodjanernes Blog

12 maj 2012

En interessant artikel i Dagens Medicin

Dagens Medicin skriver den 11. maj 2012 at “Svenske sygeplejersker misforstår danske læger.”

(Artiklen er ikke på nettet).

Problemer med kommunikationen mellem læger og hjemmesygeplejersker i Sverige går ud over patienternes sikkerhed. Sygeplejerskerne forstår ikke hvad lægerne siger.

Artiklen fortæller, at sygeplejerskerne i den svenske kommune Östra Göinge i samlet flok slår alarm, for de forstår simpelthen ikke hvad deres danske lægekolleger fortæller dem. De frygter for patientsikkerheden og beder nu myndighederne gøre noget.

Sygeplejerskerne peger på, at der i socialstyrelsens generelle anbefalinger står at man som ansat skal kunne forstå, læse, tale og skrive svensk.

Kunne man tænke sig, at der i Sverige er udenlandske læger med større sprogproblemer end danske? Men at det ikke går an at kritisere dem, idet de jo skal’ inkluderes’? Danske læger kunne jo være ‘legalt bytte’, for alle svenskere ved jo, at danskerne er racister.

Samtidig var det måske på sin plads, at kontakte den danske Sundhedsstyrelse, for hvis man kigger i Dagens Medicins arkiv finder man følgende artikel:

Antallet af svenske sygeplejersker med autorisation til at arbejde i Danmark er syvdoblet fra 2000 til 2008. Det skyldes bl.a. bedre løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis de svenske sygeplejersker har så store problemer med det danske, kan vi jo ikke have dem gående på de danske hospitaler? Vi må jo tænke på patientsikkerheden!

Fortielsens Triumf

Mens “Muslimdebatten er stilnet af” kan kulturberigelsens utallige ofre fundere over årsag og virkning…

Tyngdekraften er afskaffet! – Det fremgår nemlig af, at aviserne ikke omtaler den. På samme måde ved vi at “Muslimdebatten er stilnet af”. Det fremgår nemlig af Jydepottens optælling af hvor meget 12 forskellige ord fra udlændingedebatten har været brugt i de landsdækkende aviser. Eksempelvis optræder »muslim« i 2011 i 38 pct. færre artikler og læserbreve end i 2001 – og hele 68 pct. mindre end i 2006, da Muhammed-krisen rasede. Et ord som »fundamentalist« bruges 70 pct. mindre end for 10 år siden, ligesom der er sket store fald for bl.a. »imam«, »halal« og »danskhed«. – Her på bloggen har vi også gjort en epokegørende opdagelse: vi har fundet The Missing Link. Det befinder sig i Viby, Aarhus, på adressen Grøndalsvej 3. I løbet af de næste par millioner år skulle der således være udsigt til en gryende intelligens i Aarhus. Til den tid vil Jydepotten så kunne regne ud, at når aviserne dengang ikke omtalte muslimer med de dertil hørende problemer, så var det fordi de ikke ville. Og ikke fordi problemerne pludselig forsvandt i det Allahs år 2012.

Vi andre behøver derimod ikke vente slet så længe. Vi kan allerede nu foretage en – meget ufuldstændig – optælling. For eksempel med udgangspunkt i kulturberigelserne fra den sidste uges tid. I England  hvor 9 muslimer sigtes for at have voldtaget ialt 631 unge piger. Eller i vort eget Mohammedanmark, hvor en halv snes muslimer overfaldt fire jyder med bl.a. livstruende knivstik. Heldigvis drejede det sig om moderate muslimer, thi jyderne overlevede. Eller som nu i dag, hvor nok en 18-årig kvinde er blevet voldtaget i Tingbjerg, denne gang dog diskret, nemlig i en tunnel. Eller Aarhus i aftes, hvor en mand måtte aflevere sin pung til tre kulturberigere med kniv. Eller Horsens i går, hvor en mand åbenbart overlever et skud i hovedet fra en person “af anden etnisk herkomst”. Eller danske skolebørn som tvinges til at skifte skole for at “problembørnene” kan blive. Eller – for nu at vende tilbage til pressen – den verserende retssag mod 4 “nysvenskere” som ville aflægge en lille visit i JP/Politikens Hus, medbringende 100 plasticstrips, maskinpistoler og knive…Eller…eller….vi kunne blive ved, men vi orker ikke mere…

En mere nøjagtig optælling ville uden for al tvivl fastslå, at antallet af voldsofre stiger eksponentielt med antallet af kulturberigere inden for det samme område. Det eneste, der er tvivl om, er eksponentens størrelse. Vi gætter på et tal i omegnen af 1,8. Hvad der derimod ikke er tivvl om, er at pressens anvendelse af I- og M-ordet er omvendt proportionalt med kulturberigelsernes antal og grovhed. En regel som umuligt kan være tilfældig. I det omfang man overhovedet kan tale om bevidsthed hos pressens missing links er der altså tale om et bevidst valg. Og da nærværende blog altid er omstillingsparat og gerne følger journalistikkens sidste skrig (pun intended) vil vi aflægge et højtideligt løfte til Journalistisk Venstreparti:

Når PET om føje tid har opbrugt sit held – eller af hensyn til Zenia lært at aflægge sin fordomsfulde emsighed – vil JP/Politikens Hus igen få besøg af nogle fromme muslimer med strips, maskinpistoler og knive. For som skrevet står: for de gamle som faldt er der ny overalt. Og til den tid forventer vi at husets journalister og redaktører viser sig så inkluderende at de på deres mest kultur-imødekommede vis lader sig strippe og helt undlader I- og M- ord mens de får hovederne savet af. Det manglede da bare. Til gengæld lover vi, at vor omtale af just den kulturberigelse ikke vil indeholde antydning af hverken I- eller M- ordet!