Hodjanernes Blog

20 april 2012

Ezra Levant interviewer Patrick Moore, Greenpeace’s grundlægger, idag modstander

Filed under: Økofascisme, Bøger, Evidens, Grønt, Greenpeace, TrumfEs, Videnskab — trumfes @ 21:21

Greenpeace ændrede sig til en religiøs gruppe ved at blæse på videnskab

 Patrick Moore har skrevet bogen :

Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of a Sensible Environmentalist. Beatty Street Publishing Inc. ISBN 978-0-9864808-2-9

Den har jeg anskaffet og læst – den kan bestemt anbefales til alle med en videnskabelig interesse i økologi.

Interviewet med Ezra er relativt langt, men til gengæld kommer han ind på
hvad Greenpeace stod for oprindeligt og hvad der fik han til at undsige greenpeace i detaljer.

Moore er nu tilhænger af kernekraft.

Jeg har tidligere vist en anden video med Patrick Moore:

KVINDER !

Filed under: Censur, Danmarks Omdømme, Feminisme, Loonies, Venstrefløjen — Tags: — Skjoldungen @ 20:55

En feministgruppe har lokaliseret fjenden:  LEGO…!

Fox News: “The Danish company behind the interlocking plastic building blocks loved by children since 1949 has a meeting set for Friday with a Brooklyn group ticked off with LEGOs product line designed to appeal to girls.

The new “LEGO Friends” rolled out in December featuring LadyFigs, curvier takeoffs on the traditional boxy LEGO men. Construction sets include a hot tub, a splash pool, a beauty parlor, an outdoor bakery and a “cool convertible,” as well as an inventor’s workshop.

But the SPARK Movement objects to the “LadyFigs,” the female version of the little figures who man the spaceships, trucks and forts children create. “Ladyfigs” are somewhat anatomically correct, which hypersexualizes girls, according to the group.

“They have little breasts and they have fancy hair,” the organization’s executive director, Dana Edell, told FoxNews.com. “And it just disturbs us that this is the image that they want girls to see.” – Edell also objects to what she calls stereotyping of preferred pastimes for girls. “What it’s doing is telling girls that this is what’s important to you,” Edell said of the beauty parlor and hot tub sets. “Girls aren’t building space shuttles, they’re getting their nails done.”

Ingen krise her

Mens resten af erhvervslivet er i knæ, kan den norske mediekoncern Breivik A/S melde om en kraftig stigende omsætning

B.T:  (uddrag)”Nordmændene udviser stor interesse for Anders Breiviks retssag, der er blevet noget af en seersucces for den licensbetalte Tv-kanal, NRK. Seertallene i dagtimerne er således næsten tredoblet, siden tv-stationen begyndte at sende fra retssagen mandag morgen.

Danish Dynamite

Filed under: Danmarks Omdømme, EURABIA, EUSSR, Evidens, Folketinget, Historie, Jihad, Libyen, Nazislam, Politik, Syrien — Tags: — Skjoldungen @ 15:45

Dansk udenrigspolitik er en endeløs række af sejre, som har slået verden med forbavselse og beundring.

Listen er lang. Af højdepunkter kan nævnes tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1658, tabet af Norge i 1814, tabet af Hertugdømmerne i 1864 og vort Anschluß til EUSSR i 1972. Men også vi nulevende mohammedanskere kan glæde os over, at vore vise excellencer evner at følge op på de stolte traditioner. Tænk blot på vore bidrag til fordrivelsen af Serbere fra Kosovo og etablering af en kalifat-stat i Bosnien eller vor militære indgriben for det samme i Libyen. Og Villy er allerede så småt igang med akkurat det samme i Syrien. Man kan også gå lidt længere tilbage – f.eks. vor støtte til at befri Kuwait for Saddam Hussein. Det hele flasker sig som det skal:

CAIRO: “Regional human rights organizations expressed concern over Kuwait’s recently passed law that mandates the death penalty to anyone who criticizes God or Islam’s prophet Mohammed or his wives. The Kuwaiti National Assembly passed the law last Thursday, April 12, confirming the capital punishment to those insulting or criticizing God, the prophet or any of his wives, specially from the Muslim community in the country. A number of assembly members asked for consultation with the Ministry of Justice and Muslim scholars over the law first, before implementing it.”

Hen til bommen og tilbavs’ igen

Tyskland foretager et elastisk tilbagetog under presset fra den sejrrige, røde Helle-hær.

Süddeutsche Zeitung oplyser, at Tyskland og Frankrig nu foreslår, at grænsekontrol påny skal være et anliggende for de enkelte lande i Europa. Konkret går forslaget ud på, at man foreløbig skal kunne suspendere Schengen-aftalen for 30 dage ad gangen. Som begrundelse for forslaget angives dels ‘berigelsesindvandringen’ fra Østeuropa, dels at de sydeuropæiske lande, specielt Grækenland og Italien, ikke har styr på indstrømningen af ‘flygtninge’ fra Mellemøsten og Nordafrika. Bladet er dog opmærksom på et problem: Forslaget skal behandles på torsdag. Det vil sige i en periode, hvor Mohammedanmark beklæder formandsskabet i EUSSR. Med ikke ringe spydighed anfører artiklen det forhold, at netop dette land i sommeren 2011 indførte en grænsekontrol under stærke protester fra især Tyskland. I mellemtiden har så Tyskland skiftet mening, mens Mohammedanmark har fået en ny regering. Forslaget kan således næppe behandles under Mohammedanmarks formandsskab, men tidligst til juni.

Meget hensynfuldt undlader Süddeutsche Zeitung at nævne en nærmere begrundelse for dette forhold. Man vil åbenbart skåne læserne for visse sandheder om de herskende tilstande i Mohammedanmark. Tilstande, som næppe ville øge tyskernes appetit på at holde sommerferie her. Det synes vi er at stikke tyskerne blår i øjnene. De har jo i de senere år svigtet Middelhavets kyster til fordel for navnlig de endeløse, rene og friske jyske strande. Af just de årsager, som ligger til grund for forslaget, nemlig den grasserende kriminalitet i de sydeurpæiske lande, som er endog mere kulturberigede end vort – endnu. Thi også her vender strømmen. Den siddende mohammedanske regerings politik går ikke alene ud på fortsat åbne og ukontrollerede grænser, den tilstræber direkte og målrettet en vedvarende og eksponentielt stigende kriminalitet. Skulle man savne bevis herfor, kan vi såmænd blot henvise til Kasper Støvrings udmærkede gennemgang :

“Det (er) betegnende, at politikerne ikke vil lave et effektivt forebyggende arbejde. Københavns Kommune har helt kapituleret. Det er de sociale forhold, der er afgørende, ikke de kriminelles indvandrerbaggrund, som Lea Bryld fra kommunens ’Center for Sikker By’ har udtalt til Den Korte Avis. Det er mærkeligt. For der er en massiv overrepræsentation af kriminelle blandt efterkommere, selv når man korrigerer for sociale og økonomiske forhold. – Og regeringen? Den burde indføre minimumsstraffe for grov vold. Men det gør den næppe. Regeringens retspolitik er nemlig utrolig slap. Regeringen synes også, at det er forfærdeligt, at kriminelle udlændinge bliver udvist. Derfor ændrer den nu reglerne, så forhærdede kriminelle som Vollsmose-bandelederen Fiz-Fiz ikke udvises. Når regeringen samtidig lemper udlændingepolitikken, så flere vanskeligt integrerbare kan komme til landet, er dens handlinger direkte skadelige. Det kunne tyde på, at volden og kriminaliteten vil blive ved med at stige i de kommende år.”