Hodjanernes Blog

9 april 2012

Anders Lassen død den 9. april 1945 Comacchio Italien

Filed under: Besættelsen, Danmark, Danmarks Omdømme, Historie, Holocaust, Nazisme, Tyskland, WWII — Tags: — Hodja @ 23:11

Anders Lassen, dansk statsborger, hvis fulde navn var Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen (22. september 1920Høvdingsgaard9. april 1945 ved Comacchio, Italien), var soldat i den britiske hær og gjorde tjeneste under hele 2. verdenskrig. Anders Lassen modtog som eneste udlænding i 2. verdenskrig Victoria Cross, som er den højeste britiske hædersbevisning for heltemod (Tre danskere modtog denne orden i 1. verdenskrig).

Den engelske Wiki er mere udførlig end den danske, og fører videre. For nogle år siden var en film om Lassen i støbeskeen, men er den død?

OPDATERING: Churchill’s Secret Warriors : The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII.

8 kommentarer »

 1. God idé – den film ville jer gerne se

  Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen

  mindeplade ved Sankt Peders Kapel ved Præstø Fjord

  http://snaphanen.dk/2010/08/07/nye-skarpe-skud-mod-fransk-politi/

  Like

  Kommentar af Steen — 10 april 2012 @ 01:10

 2. Den engelske Wiki er mere udførlig end den danske: Forhåbentlig.
  Den danske er fuld af løgn og islamleflende.

  Like

  Kommentar af Islamonella DT 104 — 10 april 2012 @ 01:31

 3. En anden dansk helt, som man helst heller ikke taler om: https://hodja.wordpress.com/?s=sneum

  Like

  Kommentar af Hodja — 11 april 2012 @ 01:16

 4. Nordmændene kan: http://www.youtube.com/watch?v=WbK4WTQFf9U

  Like

  Kommentar af Hodja — 11 april 2012 @ 01:19

 5. Anders Lassen havde noget at leve op til, slægten Schau er ikke hvem som helst. Alle burde læse Ernst Schau’s breve til hustruen, der blev skrevet i 1863-64 og omhandler forholdene, da Danmark havde ryggen mod muren. Mange af os havde mindst en forfar, der var involveret i Anden Slesvigske Krig, og man tror det knap, når man læser, hvilke barske forhold, de var oppe imod. Jeg overvejer af og til, om jeg skulle skrive en biografi om Claude du Plat, som også var noget af en helt og Ernst Schau’s direkte foresatte, men det bliver sikkert et meget stort og omrejsende arbejde at få indsamlet det nødvendige materiale.

  For lidt over et par år siden forfaldt jeg på Snaphanen til en af mine yndlingsbeskæftigelser: at opridse nogle mønstre i en slægtshistorie. Om det er min egen eller andres betyder mindre.

  ”Retssagerne fulgte som en ond forbandelse i hælene på denne slægt, der i århundreder har haft det med at ryge ud med “eliten” vedr. nationale og retlige spørgsmål. De var nok altid gode at sende i krig, selv om de foretrak at leve i fred og ro. Peter (von Scholten, Mette) døde hos sin datter og svigersøn i Altona, der den gang var rigets næststørste by. Dette par var i datiden kendt for deres lange og længe ulykkelige lovestory, for den slags klæber nemlig også til den familie. Krig, kærlighedshistorier, oprør og retssager.

  Svigersønnen var Claude du Plat, der var en dansk officer, som på et tidspunkt trådte i russisk krigstjeneste og deltog i et felttog i Kaukasus, hvorefter han blev hædret med en guldkårde for udvist tapperhed. Han kom hjem og deltog i krigen 1848, kampen ved Bov og slaget ved Slesvig, deltog i stormen på Isted og blev kommandant i Slesvig. November 1848 fik han så endelig lov til at gifte sig med sin elskede Elisabeth Cathrine, der var opkaldt efter Peters mor.
  Du Plat fik i 1864 befalingen over 2. Division, der først samledes nord for Ejderen men senere skulle forsvare den højre fløj af Dannevirke. Da du selv skrev om 1864 forleden, tager jeg tråden op og citerer C. F. Brickas “Dansk Biograifk Lexikon”, bd. XIII, s. 138:

  “I krigsraadet 4. Febr. udtalte du P. sig for, at Hæren uden Tøven burde tiltræde Tilbagetoget, ligesom han også 25. Febr. sammen med General Gerlach og andre indsendte et Andragende til Kongen om, at Genereal de Meza måtte gjenindtræde ved Overkommandoen (det var ham med fez’en, Liva, Mette).”

  Den 15. april kom du Plat desuden til den konklusion, at stillingen ved Dybbøl heller ikke kunne holdes. Da var general Gerlach blevet syg, og du Plat forsøgte forgæves at overtale ham til at fragive sig overkommandoen, som derefter ville tilfald du Plat, der var den ældste divisionsgeneral. Han ville i givet fald have rømmet Dybbøl, reddet mange menneskeliv og taget skammen på sig. I stedet blev han den, der modtog stormen på skanserne den 18. april.

  “Generalen, som ledsaget af sin Stabschef, Major Schau til Fods var kommen Fægtningslinien nærmere, saa kort efter vore Tropper strømme tilbage til Brohovederne: Under Forsøget på at forhindre, at Tilbagetoget udartede til Flugt – med en stok i Haanden raabte han: “Bliv staaende, Folk, skyd! – blev han dødelig saaret på Landevejen tæt ved Barakkelejren.”

  Du Plat var sikkert ligeglad, for hans livs kærlighed var død kort forinden, og børn fik de ikke. Andre leksika udnævner ham i malende vendfinger til at have “lidt heltedøden”.

  Derefter er vi fremme ved Ernst Frederik Schau, der også blev dødeligt såret, blev taget til fange og udåndede på et lazaret i Flensborg. Han var den ene af E.F. Schau’s og hustru Dorothea Catharines syv sønner. To af sønnerne faldt i den Første slesviske krig, og to i Anden Slesviske krig ved Dybbøl. Det ville jeg have fortalt dig forleden, Liva. Vi har nemlig her en dansk parallel til den amerikanske tragedie, der blev filmem “Saving Pivate Ryan”. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan en mor overlever den slags, men denne danske mor blev kendt over hele landet og bar efter sigende sin skæbne tappert.”

  Like

  Kommentar af MetteD — 11 april 2012 @ 16:00

 6. Undskyld, jeg kom til at poste det samme to gange. Slet bare den ene gang.

  Like

  Kommentar af MetteD — 11 april 2012 @ 16:01


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: