Hodjanernes Blog

8 april 2012

Fra det danske ferieland i påsken

Filed under: Grisobarium — Hodja @ 23:39

Når man nævner Israels økonomi, tænker de fleste på Jaffa-appelsiner

Filed under: Israel, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 11:10

Men idag udgør High-Tech over 40 % af Israels eksport . Og det tal er stigende

I de sidste 15 år har Israel arbejdet måbevidst på at ændre dette. Idag er Israel det land (pr indbygger),
som tiltrækker de største investeringer af risikovillig kapital. Her er 2 indlæg om det: