Hodjanernes Blog

5 april 2012

Sociale udgifter til ikke-vestlige indvandrere

Filed under: Bloggere, Danmark, Danmarks Omdømme, Jernhesten, Politik — Jernhesten @ 21:08

Økonomen Ebbe Vig har bedt mig om at bringe et indlæg med hans beregninger omkring hvad ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 64 år koster samfundet

Ebbe Vig har i mange år skrevet om de tvivlsomme offentlige statistikker omkring indvandrernes børnefødsler, kriminalitet, integrationsproblemer m.m. Ligeledes har han lavet utallige beregninger omkring de gigantiske omkostninger der er forbundet ved den indvandring som flertallet af befolkningen aldrig har ønsket. Hos Den Danske Forening har man ofte kunnet studere hans arbejde.  Som Kim Møller på  Uriasposten skriver om ham så har hans store arbejde aldrig ført til en videre debat – desværre.

Hans konklusion i dette indlæg er følgende: “ALENE DE SOCIALE UDGIFTER TIL IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE UDGØR HENVED 90 MIA. KR. – DUMHEDEN BESTÅR I : DE FORTÆLLER OS DET SELV, MEN UDEN AT ERKENDE DET

22. november 2011 kunne vi aflæse data hos Danmarks Statistik


Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1311

Hvis vi hæfter os ved 354,39 mia. kr. i 2010 (næstsidste beløb i sidste søjle), der udgjorde sociale ydelser i alt til de 16-64 årige, kan der foretages en interessant fordeling, nu Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik oplyser at ikke-vestlige forbruger 3 gange så mange af disse ydelser/beløb i sammenligning med danskerne.

Ikke-vestlige – omfattende alle med oprindelse uden for Vesteuropa uden EU-udvidelser, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand – udgør 10% er af indbyggertallet i Danmark. Da vestlige indbetaler mere i skat end de modtager af skattefinansierede ydelser/beløb, kan disse lades ud af betragtning.

For at bestemme hvor stor en andel de ikke-vestlige forbruger af de 354,39 mia. kr skal forholdsregning anvendes:

Hvis x er andelen som de ikke-vestlige forbruger, gælder følgende:

x/(1-x) * 0,9/0,1 = 3

hvor 0,1 (= 10%) er ikke-vestliges andel og 0,9 (= 90%) er resten.

Dette medfører : x/(1-x) = 0,33333 eller x = 0,33333 – 0,33333*x eller 1,33333*x = o,33333 eller x=0,25 eller 25%; 25% af 354,39 mia. er 88,597 mia. kr.

D.v.s. 88,6 mia. kr. af de sociale udgifter forbruges af ikke-vestlige

Og hvis du foretrækker forholdstals-regning med æbleeksemplet skal du blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst:

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100 90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Prøve: 88,597 + 265,79 = 354,39 og de 10 piger får 8,8597 æbler, der er tre gange mere end hver drengs 265,79/90 = 2,9532.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

27.375 er langt under halvdelen af alle ikke-vestlige, der lever af førtidspension (som refereret under dette link). Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen


1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

16 kommentarer »

 1. Det interessante ved kurven over de samlede sociale udgifter, er, at den stiger drastisk efter 2007.
  Men hvorfor? Alderdom/ folkepension er jævnt stigende og er altså ikke årsagen.
  Men lur mig om ikke det bliver de gamle, som kommer til at undgælde. For de stemmer jo altid som de plejer at gøre.

  Like

  Kommentar af Menig 442 — 5 april 2012 @ 21:44

 2. Det er fuldstændig rigtigt. I Aarhus f.eks. steg antallet af ikke-vestlige indvandrede på førtidspension med 99,7% på fem år. Den aktive abejdsmarkedspoltik sendte dem og især kvinderne på førtidspension til kr. 13.895 pr. mdr. for enlige og kr. 23.620 pr. pr. par plus det løse:http://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

  Fisfis viste vejen, ham, konen og deres 8 børn hævede 597.000 kr. om året.

  Sjovt nok har der netop kørt en kampagne i medierne om, at folkepensionister har så mange penge. Så du har nok ret Menig 442, de må betale noget mere for at der er råd til overklassens latterlige eksperiment.

  Like

  Kommentar af Therese — 6 april 2012 @ 08:20

 3. Sørgeligt, at danske journalister fortier sådanne tal for det danske folk!!!
  Den viden burde publiceres fra alle plakatsøjler og lægges i alle private postkasser,
  den viser, at det danske folk er blevet røvrendt af uvederhæftige politikere,
  der bør smides ad Helvede til så hurtigt som muligt.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 6 april 2012 @ 10:32

 4. Pudsigt nok kan Danmarks Statistik sagtens finde detaljerede oplysninger frem, også om herkomst, i de såkaldte KÅS-statistiker, som bruges og kan
  ses i de ‘helhedsplaner’ , der udvikles for ‘udsatte boligpmråder’. ( Nydansk for bosættelser )

  Like

  Kommentar af Fidibus — 6 april 2012 @ 10:47

 5. Man kan undre sig over, hvorledes der kan opstå så stor forskel på de tal, vi almindelige borgere er indoktrinerede med, og de Ebbe Vig præsenterer os for? Efter min mening er det tale om helt bevidst vildledning fra statens side.

  Vi har set hvorledes al regeringsførelse siden Kampmann har gået ud på at stjæle fra de nyttige, flittige og civiliserede og give rovet til alskens nassere. Det er demokratiets inderste væsen – at skaffe flertal, uanset midler og mål. Processen, der har været konstant de sidste 50 år, har umuliggjort al fornuftig politik. Ingen regering ville sidde bare ét år, hvis den ville det nødvendige – det kloge. Så de lyver hele bundtet, og håber, når det hele kollapser, at kunne fedte ansvaret af på andre.

  De af os, der har arbejdet i industrien i et langt liv, ved hvor galt det står til der. Inden for det elektrotekniske område (mit område) er stort set alle virksomheder i Jylland lukket, og den smule der er tilbage lukker snart. Ikke desto mindre går det strålende for erhvervslivet i Danmark, når man spørger skiftende regeringer. De lyver hurtigere end en hest kan rende. Det, der ikke er ved at flytte, er ved at lukke.

  Hvad der især skræmmer politikerne er udsigten til snarlig økonomisk kollaps. Når den er en realitet, og folk må gå fra hus og hjem, og måske kommer til at fryse og småsulte, så er der ingen tvivl om, at folk vil søge efter syndebukke. Og selvom man ikke vil kaste sig over de skyldige, så vil det alligevel blive hedt for den herskende klasse.

  Jeg vil anbefale alle at kigge på EVs blog en gang imellem. Han er stort set den eneste i dette land, der tør vove at tale herskerne imod.

  Like

  Kommentar af Børge — 6 april 2012 @ 11:47

 6. Fidibus:
  Jeg må modsvare dig lidt. Det er ikke muligt at se folks herkomst hos Danmark Statistik efter 1992 ud fra rådata (men måske ud fra bearbejdede data svarer til løs snak: den bruger de også om fødslernes fordeling). Befolkningen opgøres i dag i ‘indvandrere’, ‘efterkommere’ og ‘andre’. Disse optællings-kategorier er netop indrettet, så kendetegnet oprindelse/herkomst udviskes, altså fra hvilket land den pågældende stammer og det samme med forældrene. Man forsøgte i CPR at fjerne forældretilknytningen allerede i 1970-erne, men nogen må have krævet den genindført; det forsøgte man så. Endelig den 4. juni 2004 med en ny lovbekendtgørelse:
  Der gælder en lov i Danmark, som Folketinget vedtog i 7. juni 2004:
  Bekendtgørelse nr. 422:
  http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL

  …hvem var det lige der havde regeringsmagten (med flertal inkl. støtteparti, og hvem var formanden for Indfødsretsudvalget?)

  Bare rolig, de andre er lige så slemme; bortset fra de ikke stiller det modsatte i udsigt. Jo, det modsatte af hvad de beslutter i andre spørgsmål. Det er det samme hele vejen rundt. Det er nu min opfattelse, når jeg følger det intenst.

  Therese

  Like

  Kommentar af Therese — 6 april 2012 @ 13:03

 7. Jeg så en Kås-statistik for boligområdet ‘ Stærmosegårdsparken’ i Odense for nogle år siden. Jeg kan huske, at man
  kunne se, hvor mange indvandrere der var i området, samt deres oprindelsesland. ( Der boede forbløffende mange fra
  Vietnam )
  Desværre gemte jeg ikke filen.
  Men formålet med mit indlæg var nu også bare at påpege, at Danmarks Statistik HAR oplysningerne liggende. At de
  ikke vil offentliggøre dem viser bare, at det moderne demokrati måske har visse mangler.

  Like

  Kommentar af Fidibus — 6 april 2012 @ 17:10

 8. Første halvdel – næste halvdel følger:

  ‘At være fra’ er jo et ret tvetydigt udtryk. Du har givet bemærket at medierne konsekvent kalder alle der er født i Danmark for ‘danske’. I den officielle danske definition har man sagt at man skal være dansk statsborger og have mindst én forældre, der er dansk statsborger, som er også er født i Danmark. Der er både et fødested og mindst én forældre, og dennes nationalitiet samt den pågældendes nationalitet.

  Sådan er det, men de laver det gradvist om, fordi de vil have fødestedskriteriet til at være enegældende.
  Vi har nok alle hørt om en dansk terrorist i Marokko. Det mest er til at le lidt af. Ja, ikke terroren.

  I disse DNA-, nannoteknologiske år vil en ændring til det rene fødestedskriterium skabe et gennemgribende roderi og ødelægge grundlaget for forskningen, så intet fornuftigt kan analyseres, hvis det relaterer sig til befolkningen. Bekæmpelse af arvelige sygdom, virus-epidemier o.m.a. kan ikke analyseres retvisende. Alt vedrørende arvelighed udviskes, når oprindelsen ikke kan ses.

  Derudover kan vi tage den med fødslernes fordeling i landet. Nogle børn født i Danmark får ganske rigtigt statsborgerskabet som forældrene har, men langt hovedparten benævnes danske, blot fordi de født her. Og dem bliver der flere og flere af. Det gælder alle børn og børnebørn af naturaliserede og alle i 2. generation efter de oprindelige indvandrere, hvoraf mange, men ikke alle er naturaliserede (og netop disse er i de fødende aldre i disse år). Ingen fordeling af fødslerne på oprindelserne findes i DS’s oversigter.

  Kvindernes tilbøjelighed til at føde børn i de fertile aldre er kultur- og traditionsbestemt, bestemt af prævention, af love, af kvindens alder ved første fødsel, kvinderne deltagelse i uddannelse og arbejdsmarkedstilknytningen. Som det er nu kan du få antallet, der har skiftet statsborgerskab fra anden nationalitet til dansk, men absolut intet om børn og børnebørn født af de naturaliserede. Og end ikke antal fødte af udenlandske statsborgere oplyses. Kun det samlede antal fødte i landet. Nu er det ikke sådan at fødselstilbøjelighed pr. automatik ændres ved et naturalisationsbrev fra kuvøse-tinget indfødsretsudvalg. Heller ikke den enkelte kriminalitetstilbøjelighed udviskes endegyldigt med et sådant brev.

  Therese

  Like

  Kommentar af Therese — 6 april 2012 @ 20:55

 9. Anden halvdel
  Jeg skal nok holde mig på måtten med de længere svar fra nu af. Det er altså knap så enkelt, som nogen forestiller sig

  Herefter kan vi ikke længere relatere de udenlandske oprindelser til kriminalitet, arbejdsmarkedstilknytningen, fødslerne (som nævnt) og alle mulige andre karakteristika, der måtte eller kunne være relateret til oprindelsen. Man kunne måske interessere sig for at afdække om oprindelsen spiller ind ved en analyse. Men det lader sig ikke gøre uden en korrektion af befolkningsopgørelsen.

  Du nævner at DS HAR oplysningerne. Er det tro eller viden? Jeg ved det ikke. I 1970 mistede/fjernede CPR forældretilknytningen for mange, mange tusinde. Jeg har ikke hørt at det er lykkedes at rekonstruere det utidsvarende 1. generationsystem med persondata efter de mistede records. Og det har Hans Oluf Hansen, der afgik som professor i demografi i 2011 heller ikke. Når vi så ser at initiativer i samme retning atter dukker op dagen før Grundlovsdag 2004 lige inden de skal på sommerferie, og vi absolut intet skal høre i medierne, så det er naturligt at rejse nogle spørgsmål.

  Begreberne ‘indvandrere’ , ‘efterkommere’ er end ikke videnskabeligt holdbare, men det er for meget at komme ind på her. Men du kan se konsekvenser af at bruge disse tællebegreber i seneste årsopgørelse: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf

  Det er næsten udelukkende addition og substration og så de nødvendige ledsagekommenterer på dette link.

  Den morsommeste skal du have med, Flere og flere bliver til færre og færre:

  DS-prognosen:
  Fremskrivninger fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 i prog-nosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

  Sammenhold nu årstal og antal parvis. ‘Vi hævdet er børnene må gå i deres moder igen’, idet der forudsættes en konstant indvandring på gennemsnitlig 18.000 pr. år indtil 2040.

  Jeg beklager det blev så langt. I 25 år er vi blevet karakteriseret ved nedsættende kommentarer og direkte uhumske udtryk. …Jeg ved heldigvis hvorfor vi ikke fik et modargument…vi har måske lyttet ved dørene..

  Tak for dit ærlige engagement, FIDIBUS !

  Therese

  Like

  Kommentar af Therese — 6 april 2012 @ 20:56

  • Danmark er et af de mest gennemregistrerede lande i verden. Myndighederne ved hvem der har fået opholdstilladelse og statsborgerskab, det sidste sker endda ved lov. De ved hvem der har fået hvilke børn og hvor mange, og de ved hvor folk bor nu og hvor de har boet før osv. os
   Som nævnt var jeg forbløffet over detaljerigdommen i den Kås-statistik jeg så, men enten har de lavet et godt gæt, eller også har de trukket oplysningerne ud af en
   større statistik. Men jeg er klar over, at man ikke kan bruge den slags lokal statistik til noget som helst i det store billede.
   Jeg er ikke bogholder, og overlader gerne bevisførelse til andre. Personligt går jeg ud fra at der er omkring 4,8 millioner danskere, og det kan folk så modbevise, hvis
   de ellers kan, ligesom de kan prøve at modbevise, at indvandringen koster Danmark mere end 100 milliarder om året.
   Hvem der er dansk, kan muligvis diskuteres, men jeg holder altid med det danske landshold, uanset hvem de spiller imod, selvom jeg ikke er interesseret i sport.
   Og jeg har læst lidt om ‘hjemmetyskernes’ opførsel den 9.april 1940. Interessant nok er antallet af ‘hjemmetyskere’ gået stærkt tilbage efter 2. verdenskrig. Men
   måske fulgte de bare det berømte eller berygtede slogan ‘ Heim ins reich’ og rejste hjem, som så mange andre tyskere rundt om i Europa gjorde i tiden efter krigen.

   Like

   Kommentar af Fidibus — 6 april 2012 @ 22:47

 10. Hvorom alting er vi os holder vi til det vi kan bevise. Jeg må lige anføre at lige siden videnskabernes egentlige organisering med Issac Newton og Francis Bacon i 1600-tallet har det været fastslået ufravigeligt, at den der fremsætter en påstand har bevisbyrden.

  Men til din oplysning kan jeg oplyse, at vor rekonstruktion byggende på valgte fødselsrater og ellers de givne oplyste officielle forhold for omkring 235 repræsenterede nationer m.h.t. oprindelse er vi nået til, at pr. 1. januar 2011 var her 735.924 af udenlandsk oprindelse, og det samlede folketal var 5.580.516 samme dato.
  Vor fødselsrate-analyser til sidst i gennemgangen viser imidlertid, at vore valgte fødselsrater formentlig fortsat er lidt for lave for de udenlandske oprindelser. Det giver ellers 4.844.592 danskere. Du kan læse vore gennemgang der blev brugt af professor til forskning, da han ikke kunne bruge den danske officielle befolkningsstatistik:

  http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

  Jeg må sige du er god til anslå i dette tilfælde – hvis du gør det uden videre og uden at tage varsler, og vi samtidig forudsætter at det ikke er tilfældigt. Ebbe Vig arbejdede med denne analyse i omkring tre uger. Jeg tror ikke du får ham til at skifte metode.

  Alt vel!

  Like

  Kommentar af Therese — 7 april 2012 @ 00:11

  • Al ære for jeres seriøse arbejde.
   Men når ikke alle kendsgerninger står til min rådighed, kan jeg ikke nødvendigvis bevise en påstand, så det
   overlader jeg trygt til dem, der mener, at de kan modbevise en af mine påstande. At megen videnskab nu om dage mere er lidenskab end videnskab,
   er naturligvis en påstand, som jeg ikke kan bevise. Men det er nu ikke mig, der har opfundet begrebet ‘junkscience’. Desværre !!!!!
   Med hensyn til at tro, hvad DS ved, så tror jeg ikke ( det overlader jeg til præsterne, der får en god betaling for den slags ) men går ud fra mig selv.
   Myndighederne ved, hvornår jeg er født, hvor jeg er født, hvem mine forældre er, hvor jeg har gået i skole, hvilken uddannelse jeg har fået, hvilket arbejde
   jeg har og har haft, samt hvor meget jeg tjener og hvor meget jeg har tjent, og naturligvis hvor jeg bor og hvor jeg har boet. Hvad mit hus er værd og hvor stort det er.
   Samt en hel del mere. Jeg tillader mig derfor at gå ud fra, at de ved det samme om alle andre, der opholder sig her i landet.
   Og det skulle da være mærkeligt, om det ikke alt sammen havner hos Danmarks Statistik. Det er jo det, man har det til.

   Jeg husker, at indbyggertallet var på vej mod de fem millioner for mange år siden, men med faldende fødselstal samt en let faldende gennemsnitslevetid
   trak jeg lidt fra.

   Like

   Kommentar af Fidibus — 7 april 2012 @ 01:50

 11. Som det fremgår er jeg bedre til tal end til at udtrykke mig skrftligt …og dog:
  1. sætning: Hvorom alting er holder vi os til det vi kan bevise.
  2. Antallene refererer til 1. januar 2012, han har netop ajourført regnearket. Perspektivfilen er kun ajourført indtil 1. januar 2011.

  – alle kan fejle efter en lang eller en kort dag

  Like

  Kommentar af Therese — 7 april 2012 @ 00:26

 12. Ebbe Vig har netop lagt et indlæg, der faktisk giver dig noget medhold… men det bygger kendsgerninger, uden dem er vi i længden ud hvor vi ikke kan bunde:

  HVAD VED VI OM DE DATA OM INDVANDRERE OG DERES BØRN, DER SKULLE AFSPEJLE VIRKELIGHEDEN ?

  Like

  Kommentar af Therese — 7 april 2012 @ 17:40

 13. Selvfølgelig ved myndighederne alt om børn og deres forældre…. alle børn får penge.

  Når vi er ude, hvor vi ikke kan bunde…..så må vi svømme….
  det er under alle omstændigheder bedre end at gå under 🙂

  Like

  Kommentar af Fidibus — 7 april 2012 @ 23:28

 14. […] viser veksten i sosialutgifter i Danmark siden […]

  Like

  Pingback af Innvandring koster Danmark milliarder - Fyret.nu | Fyret.nu — 1 februar 2014 @ 10:19


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: