Hodjanernes Blog

5 april 2012

To indlæg, du ikke kommer til at se i DR/TV2

Filed under: Algier, Frankrig, Muslim World, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 21:49

Her er to interessante indlæg fra islamister

Hamas indenrigsminister Fathi Hammad brokker sig over at hans kære ægyptiske venner ikke sender mere brændstof over til Gaza og kommer bl.a. med dette opsigtsvækkende punkt:
Brødre, halvdelen af palæstinenserne er Ægyptere og den anden halvdel Saudi’er !


Gad vide om vores udenrigsminister ved det?

Det kommer næppe som den store overraskelse for Hodja.bloggens læsere at der er mange muslimer,
som i stedet for at fordømme Muhammed Merah for hans terrorangreb i Frankrig i stedet sympatiserer med ham og berømmer ham.

Her er et indlæg fra ALgeriet, hvor en islamist river sit franske pas i stykker i protest mod Frankrig !

Tip: JL

ups, jeg var kommet til at lægge samme video ind to gange. Sorry 😦

I morgen begynder den jødiske påske

Filed under: Israel, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 21:32

Her er en usædvanlig silhuet-optræden, som giver en kunstnerisk beskrivelse af pesach : jødernes udgang af Ægypten/h2>

Jeg er normalt ikke let at imponere, men jeg synes sjældent at have set en sådan flot koreografi 🙂

Mark Stein’s Australian Freedom of Speech Tour 2012

Filed under: Australien, Jura, Politisk korrekte, Tankeforbrydelse, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 21:24

Her ee en rigtig god og meget informativ tale om vores ytringsfrihed under angreb

Når man hører foredraget, bliver man overrasket over hvor meget, vores ytringsfrihed trues.
Jeg lærte mange nye deltaljer.

Mark Steyn er en kanadisk katolik og har været igennem en stor retssag i Canada, fordi han tillod sig at citere nogle statistiske oplysninger om befolkningsudviklingen.
Han blev anklaget for racisme og frikendt .

Foredraget er langt (35 min). (Du kan evt skippe de første par minutter).
Men gør dig selv den tjeneste og se videon.

Sociale udgifter til ikke-vestlige indvandrere

Filed under: Bloggere, Danmark, Danmarks Omdømme, Jernhesten, Politik — Jernhesten @ 21:08

Økonomen Ebbe Vig har bedt mig om at bringe et indlæg med hans beregninger omkring hvad ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 64 år koster samfundet

Ebbe Vig har i mange år skrevet om de tvivlsomme offentlige statistikker omkring indvandrernes børnefødsler, kriminalitet, integrationsproblemer m.m. Ligeledes har han lavet utallige beregninger omkring de gigantiske omkostninger der er forbundet ved den indvandring som flertallet af befolkningen aldrig har ønsket. Hos Den Danske Forening har man ofte kunnet studere hans arbejde.  Som Kim Møller på  Uriasposten skriver om ham så har hans store arbejde aldrig ført til en videre debat – desværre.

Hans konklusion i dette indlæg er følgende: “ALENE DE SOCIALE UDGIFTER TIL IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE UDGØR HENVED 90 MIA. KR. – DUMHEDEN BESTÅR I : DE FORTÆLLER OS DET SELV, MEN UDEN AT ERKENDE DET

22. november 2011 kunne vi aflæse data hos Danmarks Statistik


Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1311

Hvis vi hæfter os ved 354,39 mia. kr. i 2010 (næstsidste beløb i sidste søjle), der udgjorde sociale ydelser i alt til de 16-64 årige, kan der foretages en interessant fordeling, nu Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik oplyser at ikke-vestlige forbruger 3 gange så mange af disse ydelser/beløb i sammenligning med danskerne.

Ikke-vestlige – omfattende alle med oprindelse uden for Vesteuropa uden EU-udvidelser, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand – udgør 10% er af indbyggertallet i Danmark. Da vestlige indbetaler mere i skat end de modtager af skattefinansierede ydelser/beløb, kan disse lades ud af betragtning.

For at bestemme hvor stor en andel de ikke-vestlige forbruger af de 354,39 mia. kr skal forholdsregning anvendes:

Hvis x er andelen som de ikke-vestlige forbruger, gælder følgende:

x/(1-x) * 0,9/0,1 = 3

hvor 0,1 (= 10%) er ikke-vestliges andel og 0,9 (= 90%) er resten.

Dette medfører : x/(1-x) = 0,33333 eller x = 0,33333 – 0,33333*x eller 1,33333*x = o,33333 eller x=0,25 eller 25%; 25% af 354,39 mia. er 88,597 mia. kr.

D.v.s. 88,6 mia. kr. af de sociale udgifter forbruges af ikke-vestlige

Og hvis du foretrækker forholdstals-regning med æbleeksemplet skal du blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst:

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100 90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Prøve: 88,597 + 265,79 = 354,39 og de 10 piger får 8,8597 æbler, der er tre gange mere end hver drengs 265,79/90 = 2,9532.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

27.375 er langt under halvdelen af alle ikke-vestlige, der lever af førtidspension (som refereret under dette link). Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen


1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

Kulturel intelligens

Filed under: Bloggere, Danmark, Danmarks Omdømme, Dhimmier, Diverse, Jernhesten — Jernhesten @ 13:08

Det er ganske morsomt at følge den kreative nytænkning omkring trylleordet “integration”

Seneste eksempel finder vi i Sønderborg, som nu satser på at blive udnævnt til noget som kaldes “Kulturhovedstad 2017.  Det hele drejer sig hvis nok om noget som kaldes “mangfoldighed” og “integration“.  Man bruger også et andet fint ord “kulturel intelligens“. Det er så fint at kun eksperter forstår des rette betydning, og derfor har sjovnalisten set sig nødsaget til at komme med følgende fortolkning af begrebet:  Kulturel inteligens=evnen til at handle passende i situationer, hvor kulturelle forskelle har betydning.      Hmm lad mig se om en bondeknold som mig har forstået det rigtigt? Har kulturel intelligens noget at gøre med at kunne bukke og neje på politisk korrekt vis og sige Javel Hr. Muhammed?

Islamisk demokrati

Det egyptiske broderskabs præsidentkandidat offentliggør nu sit partiprogram: Sharialovgivningen skal følges slavisk!

BT:Topkandidaten i det mest indflydelsesrige parti i Egypten, Det Muslimske Broderskab, har annonceret, at det bliver første opgave at indføre sharialovgivning, hvis han bliver præsident til sommer. Hvis Egyptens næste præsident hedder Khairat al-Shater, skal landet til at følge islamisk sharialovgivningen slavisk. Det er Det Muslimske Broderskabs kandidats første og vigtigste mål, hvis han vinder valget til maj og juni, har han erklæret. Det skriver Reuters. Sharialovgivningen tager afsæt i den hellige bog Koranen og har blandt andet strenge, kvindeundertrykkende regler, som Egyptens borgere hermed skal leve efter. Og for at overholde reglerne under sharia vil 61-årige al-Shater – hvis han bliver valgt – oprette en specialenhed, som skal hjælpe parlamentet med at holde linjen.”

Og tager man udgangspunkt i tidligere meningsmålinger, så skal han nok blive valgt – på demokratisk vis!

Forsvarets chefer under anklage

BT: “53 Afghanistan-officerer anklager deres overordnede i forsvaret for at svigte soldaterne.”

53 yngre officerer – hovedparten med erfaring fra ledelse af soldater i Afghanistan – rejser nu en skarp anklage mod deres chefer. De har for travlt med at vaske hænder og frigøre sig fra deres ansvar i stedet for at bakke deres soldater op, lyder anklagen.

Jernhestens kommentar: Kritikken burde være kommet for længe siden. Fx dengang i 2002 da man besluttede af afvæbne danske officerer. Hos Den Danske Forening skrev fhv. orlogskaptajn Ebbe Talleruphuus følgende meget rammende indlæg:

Jeg kopierer her kun konklusionen: “De styrker, som Forsvaret i dag har til rådighed, trænes primært til internationale opgaver, og de skibe Søværnet får bygget i dag, er primært indrettet på at skulle arbejde med fredsskabende opgaver fjernt fra Danmark – en slags globalisering af Forsvaret – med andre ord: Kan de radikale ikke fjerne det danske Forsvar som de har ønsket det i 100 år, kan de da sørge for, at det er så langt væk fra Danmark, at det reelt er uden indflydelse på en islamisk inspireret terroraktion i fædrelandet. De officerer, der gør tjeneste i Danmark kan man afvæbne, og Hjemmeværnet kan man stække, så det ender med, at Forsvaret reelt mister sin hjemlige, umiddelbare kampevne – og stadigvæk véd kun få noget om, hvad der virkelig foregår – end ikke Folketingets medlemmer er orienteret!

Hvad er det nu man kalder den slags undergravende virksomhed i et demokratisk samfund?”

Belgien er snart historie

Som Abu Imran udtrykker det i videoen: “Its just a matter of time

Uploaderkommentar: “Belgium is done. It is over for Belgium. Brussels is now over 30% Muslim and Muslims are having more children than non-Muslims in Belgium. In a couple of decades Belgium will start feeling the surge of an Islamic population. Islamist says that there is no split between Islam and Sharia Law. Liberal progressive laws and culture have destroyed the west and countries like Belgium as in the future it is going to start facing terrorism. They are truly stupid”