Hodjanernes Blog

29 januar 2012

Den Korte Avis

Et lyspunkt i et hav af konforme aviser…?

Statens tvangsudskrivning af støtte til The Lame Street Media udgør ca. 6,4 millarder kroner årligt. Heraf går de godt 4 millarder til DanMarx Radio og altså ca. 2 milliarder til de aviser hvis oplagstal af indlysende grunde er i frit fald. I Dag kan Samarbejds-Politiken så fortælle, at en af vore utallige styrelser – i dette tilfælde Konkurrencestyrelsen – har resolveret, at det nok skulle række. Når denne styrelse pludselig vågner op, skyldes det at et af vore ligeledes utallige udvalg, Dyremoseudvalget, har foreslået yderligere 4 millioner til Pravda i Pilestræde og 5 millioner til JydePotten/Samarbejds-Politiken. Styrelsen bemærker tørt: “En støtteordning, som giver koncernerne mulighed for at understøtte og eventuelt styrke deres markedsmagt i konkurrencen med uafhængige lokalaviser vil være uhensigtsmæssig ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv. […] Hvis de store mediehuse både får støtte til print- og netmedier, så vil de stå stærkere i konkurrencen med små rene netmedier i kraft af muligheden for stordriftsfordele.” – Så sandt, så sandt, men hvad tænker Konkurrencestyrelsen dog på når man ikke ved hvad vej vinden blæser…?

Sagen skal så afgøres af kultminister Uffe Elbæk. Hans adkomst til ministerbilen skyldes en fortid som kaospilot og et medlemsskab af Det Radigale Venstre, hvorfor afgørelsen kan træffes på et nanosekund: man fornærmer jo ikke den der holder taburetten under en, vel? – Så nu agter de to bladhuse at bruge de rare millioner til at ‘forbedre’ deres netudgaver. Dem kender vi godt, thi i embeds medfør tvinger vi os til at frekventere disse omtrent dagligt ud fra devisen om, at man skal holde sig orienteret om fjendens bevægelser, rænker og afledemanøvrer. Blandt andet har vi kunnet konstatere, at disse ‘netaviser’ har et noget indskrumpet syn på den demokratiske debat, idet de ikke tillader anonyme kommentarer og da slet ikke modsigelser. Så herfra skal lyde: a sejer walbekom” .

Til gengæld har denne søndag så set fødslen af en netavis, som ifølge dens ejere, redaktører og finasiører – Karen Jespersen og Ralf Pittelkow – vil “bringe nyheder, analyser og meninger. På alle fronter er vores ambition at gå til sagens kerne. Vi vælger et begrænset antal begivenheder og emner ud og skriver kort og klart om dem. Vi vil vise, at man kan være seriøs uden at bruge mange ord”. Ej heller her kan man kommentere artiklerne, men der vil dog blive tale om en “redigeret debatspalte”. – Vi har kort (sic.) skimmet førsteudgaven og synes godt derom. Den er i hvert fald bedre end konkurrenterne – omend lige lovlig kortfattet. Af indholdet kan nævnes, at man foruden en newsticker har en redaktionel spalte med traditionelle nyheder – såsom lidt hoppeborgsfnidder, noget om gartnerier, skoler og sport. Lederen er skrevet af Ralf Pittelkow og handler om Skattepigens forhåbentlig snarlige exit. Alle skribenterne skriver et nydeligt dansk, hvilket i sig selv er en nyskabelse i avisverdenen og de virker velorienterede – en anden nyskabelse. Man har også ladet Farshad Kholghi skrive en klumme som næsten ord til andet er en bekræftelse vor egen spådom fra den 2. februar 2011. Der er ingen multi-kulti-jubel og ingen lobhudling af EUSSR – (så længe det varer…?) – Læserbreve er der endnu ingen af.

Så skulle en og anden stadig føle et vist behov for lejlighedsvist at besøge en netavis, så kan man roligt springe de gammelkendte over og gå direkte til Den Korte Avis. Den gør på ingen måde de politiske blogs overflødige, men såfremt man kan holde hvad man lover, nemlig klarhed, skarphed og seriøsitet, så burde de 11 millioner fra kultminsteren gå til Den Korte Avis. – Ak ja, også vi kan være naïve…

Arabisk forår på Tahrir pladsen i Cairo : 3 kvinder voldtages/forulempes

Filed under: Ægypten, Muslim World, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 14:27

Ægypterne fejrede at islamisterne har sejret ved valgurnerne med at samles på Tahrir pladsen i Cairo.

3 kvinder var også med. Det skulle de ikke have gjort

Læs mere her

En demokrat, der nu vil stemme republikansk

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — trumfes @ 14:06

Her er et interessant interview med Bob Kunst, der indtil nu altid har stemt på det demokratiske parti. Det gør han ikke mere…

For ham er det vigtigste af alt nu at finde en kandidat, der kan slå Hussein Obama .

taget herfra