Hodjanernes Blog

19 januar 2012

Asylansøgere strømmer til Schweiz

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 22:38

I Schweiz kan det arabiske forår nu aflæses på antallet af asylansøgere – en stigning på 45%!

Helsingør Dagblad: “Uddrag: “Stenrige Schweiz er en magnet for både rig og fattig. Antallet af asylansøgere steg i 2011 med 45 procent. Det velhavende Schweiz med fashionable skisportsteder, eksklusive hoteller og meget andet for velpolstrede tegnebøger tiltrækker folk fra alle lag. Det officielle statistiske kontor oplyser, at Schweiz i stadig stigende grad tiltrækker asylansøgere. I 2011 steg tallet med 45 procent i forhold til året før. 22.551 personer søgte om asyl, og det er det højeste tal siden 2002. – Det store antal af asylansøgninger, der er afleveret i Schweiz, skyldes overvejende krisen i Nordafrika, siger de schweiziske myndigheder i en erklæring.

Den perfekte journalist

Filed under: Bloggere, Jernhesten — Jernhesten @ 22:26

Rasmus Tantholt fra TV2 melder ærligt ud: “Jeg elsker muslimer”

Tv2: I programmet “Korrespondenterne” siger han: “Den modtagelse, vi får af folk her, er helt utrolig. Folk er simpelthen så søde og venlige,” fortæller Rasmus Tantholdt efter sin ankomst til Libyen. Han forklarer hvordan folk tilbyder ham og hans fotograf mad, sodavand og et sted at sove. “Det er meget typisk muslimsk. Det kan godt være, at nogen i Danmark måske ser muslimerne på en anden måde, end jeg gør. Jeg kan bare sige: Jeg elsker muslimer,” slår Rasmus Tantholdt fast.”

Indvandrerkvinder bliver “Miljøambassadører”

Ny integrationssuccess – indvandrerkvinder fra Vollsmose bliver Miljøambassadører!!!

Boligsocialnet kan nu stolt meddele at de første 35 indvandrerkvinder er blevet færdiguddannet som såkaldte “miljøambassadører“. Det er en del af den storstillede “helhedsplan” for området. Miljøambassadørernes opgave består i at “at give borgerne i Vollsmose en bedre forståelse af problematikker omkring miljø og affald. Herunder hvordan man kan spare på vand, varme og el.“. På Vollsmose.dk uddybes deres opgaver: “Efter mange års arbejde i området gøres dette bedst ved at inddrage kvinderne. Idéen har været at starte en proces, som kan betegnes som ”hjælp til selvhjælp”. Et forstærket samarbejdsnetværk lokalt omkring miljø og affaldsproblematikken, fordi mange beboere kommer fra lande, hvor der er ikke tradition for at arbejde med affaldshåndtering, genbrug og energibevidsthed”. Eller kort sagt, forklare andre indvandrerkvinder i området at det måske ikke er så smart at smide affald ud af vinduet eller på gaden, eller glemme at lukke for vandhanen så gulvet bliver oversvømmet med vand, som man jo ofte ser i disse områder!

Loven er blind – men dommere kan godt høre Her Masters Voice

Jacob Mchangama om domstolenes og politikernes erodering af ytringsfrheden.

Forleden blev den kurdiske TV-station ROJ dømt ved byretten i Hafniabad. Den udsender propaganda for PKK, og det må man altså ikke, fordi PKK er en terror-organisation. Sendetilladelsen er – endnu – ikke inddraget, men det kommer, da samlige partiers fæhoveder – på nær Einhetzliztens(!) – ikke ser noget problem i at fjerne den. Hvoraf følger, at de heller ikke ser noget problem i at lukke f.eks. bogtrykkerier, aviser, tidsskrifter eller blogs som udspreder propaganda for synspunkter som ikke passer parnasset og derfor rask væk rubriceres som opfordringer til terror.

Lad det være sagt med det samme: jeg er græsk-katolsk ligeglad med tyrkernes indbyrdes kævl og ballade. De har det problem, at efter at have udryddet og fordrevet landets oprindelige befolkning, er der kun muslimer tilbage. Altså bliver de nødt til at udrydde hinanden. Om den ene part er mere terrorist end den anden kommer blot an på fra hvilken side man ser det. Men da parnasset i dette tilfælde er vores egen HMV-regering og dens master hedder Erdogan, så ved dommerne nok, hvem der er terrorister og dømmer som det ønskes. Hvorefter de nævnte fæhoveder selvfølgelig inddrager sendetilladelsen for ROJ-TV.

Ejendommeligt nok har Pravda i Pilestræde ladet Jacob Mchangama analysere konsekvenserne. Med vanlig skarphed skriver han: man behøver ikke læse de mange vidneforklaringer for at gøre sig dommens mulige konsekvenser for pressefriheden her i landet klart. For spørgsmålet om, hvorvidt indholdet af tv-udsendelser i sig selv er tilstrækkeligt til at ”fremme” terror, eller om der kræves mere direkte forbindelse mellem den der fremmer en terrororganisation og terrororganisationen i form af finansiering m.v., blev besvaret ganske klart af byretten. […] Og det er her, at dommen for alvor får konsekvenser for ytringsfriheden. I dommens præmisser lægger byretten vægt på, at ROJ-tvs udsendelser ensidigt og ukritisk glorificerer PKK og dens lederes samt disses og organisationens aktioner.

Herefter citerer Mchangama den centale præmis direkte fra dommen. Og for klarhedens skyld gør vi det samme. Idet vi blot skifter den ene TV-station ud med den anden:

Der er ikke i forbindelse med de mange gengivelser af budskaber fra PKK-organisationens ledere eller afdelinger eller ved citaterne fra disse inddraget synspunkter fra andre, som kan nuancere eller afbalancere budskaberne, ligesom tv-stationen, herunder studieværterne, ikke udtrykkeligt eller i konteksten forholder sig kritisk til budskaberne. Herved kommer udsendelserne til at indeholde ensidige gengivelser af PKKs holdninger….Denne ensidige dækning af PKK-organisationernes aktioner, opfordringer og budskaber understøttes yderligere af studieværternes sprogbrug i programmerne.
Her lægger byretten altså vægt på, hvordan udsendelserne er vinklet, klippet og redigeret. Der er næppe tvivl om, at ROJ TVs udsendelser ville dumpe til eksamen på journalisthøjskolen. Men ensidig og ideologisk journalistik findes der masser af både i trykte og elektroniske medier, og det bør ikke være strafbart at lave dårlig eller klart holdningsbaseret journalistik. Baseret på denne retsstilling vil det efter omstændighederne være strafbart at agere nyttig idiot for terrororganisationer.
Der er ikke i forbindelse med de mange gengivelser af budskaber fra palæstinensernes ledere eller afdelinger eller ved citaterne fra disse inddraget synspunkter fra andre, som kan nuancere eller afbalancere budskaberne, ligesom tv-stationen, herunder studieværterne, ikke udtrykkeligt eller i konteksten forholder sig kritisk til budskaberne. Herved kommer udsendelserne til at indeholde ensidige gengivelser af palæstinensernes holdninger….Denne ensidige dækning af palæstinensernes aktioner, opfordringer og budskaber understøttes yderligere af studieværternes sprogbrug i programmerne.
Her lægger byretten altså vægt på, hvordan udsendelserne er vinklet, klippet og redigeret. Der er næppe tvivl om, at DR TVs udsendelser ville dumpe til eksamen på journalisthøjskolen. Men ensidig og ideologisk journalistik findes der masser af både i trykte og elektroniske medier, og det bør ikke være strafbart at lave dårlig eller klart holdningsbaseret journalistik. Baseret på denne retsstilling vil det efter omstændighederne være strafbart at agere nyttig idiot for terrororganisationer.

Om begge TV-stationer lader vi Mchangama fortsætte:

“Men her er det vigtigt at notere sig, at TV-stationerne ikke er tiltalt for via deres udsendelser at have hvervet, oplært eller trænet nogen til at begå terror, ligesom der heller ikke er rejst tiltale for trusler om eller opfordringer til vold, som også er selvstændigt strafbart efter dansk ret. Der er således tale om mere ukonkrete opfordringer, der under normale omstændigheder ville være straffrie, men som nu bliver kriminaliseret på grund af den ekstremt brede definition af medvirken til og fremme af terror. […] Den retstilstand, som dommen er udtryk for, bør danske politikere ændre hurtigst muligt. Men reaktionerne på dommen har – med undtagelse af Enhedslisten – været den modsatte: nemlig krav om stramninger af reglerne.
Det er i øvrigt interessant at bemærke, at havde de nuværende bestemmelser i straffelovens § 114 a-f været gældende i 1970’erne og 1980’erne, ville en lang række venstreorienterede intellektuelle og i særdeleshed ledende medlemmer af VS sandsynligvis skullet have været straffet og muligvis fængslet. I 1973 underskrev en lang række venstreorienterede ”kendisser” inklusiv Kjeld Koplev, Jens Nauntofte og Gunvor Auken en giroindsamling med overskriften ”Ubetinget Støtte til [PFLP]”. Af manifestet fremgik det bl.a., at man støttede: “palæstinensiske gruppers forsøg på at gøre sig hørt gennem mere eller mindre desperate aktioner, også flykapringer og gidseldrab. Det løser ikke noget problem, at man forarget og fordømmende taler om terror. Israels massive modterror mod palæstinensiske flygtningelejre skaber kun forøget had”. Partiet VS – der var repræsenteret i Folketinget – havde endog et formaliseret samarbejde med PFLP og udtrykte officiel støtte til gruppen på trods af flere terroraktioner, der medførte omfattende drab på civile.
Den moralske fordømmelse, som ovennævnte kulturpersonligheder fortjener for deres ubetingede og ukvalificerede støtte til terror mod civile, er langt vigtigere end en strafferetlig sanktion. Havde man valgt at straffe dusinvis af venstreorienterede danskere, ville man snarere have styrket opfattelsen af, at det ”reaktionære borgerlige samfund” undertrykte venstreorienterede, som yderligtgående venstreorienterede fremmanede. På den måde havde man skabt en række martyrer i stedet for moralske syndere. Langt stærkere er historiens hårde men retfærdige dom overfor, hvad blind ideologi kunne legitimere af holdninger.”

Som bekendt afhænger alt af øjnene, der ser. Det samme gælder åbenbart yringsfriheden, når dommere og politikere er blinde….

Fælles europæisk-demonstration i Aarhus den 31. marts

European defence league afholder den første fælles demonstration i Aarhus, med deltagelse og taler af Tommy Robinson, Elisabeth Sabaditch Wolff m.fl

The Telegraph, har også en artikel om den.