Hodjanernes Blog

13 januar 2012

Licens-Lars dømt.

Stampisterne sejrer i alle slag – undtagen det sidste. (Frit efter Winston Churchill).

TV/Too jubler:   “Eks-betjent dømt for racisme. – En tidligere politibetjent fik 10.000 kroner i bøde, da han i dag blev dømt for at komme med racistiske udtalelser. Den 31-årige Lars Kragh Andersen havde ikke lyst til at møde op i Københavns Byret for at stå ved sine synspunkter. Derfor er der tale om en såkaldt udeblivelsesdom, hvor dommeren afgjorde skyld og straf, selv om hovedpersonen ikke var til stede.”

Licens-Lars er dømt for følgende udtalelse:

“Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjendsk kultur, der bygger på en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen.”

Herfra vil vi foreslå:

  1. At vi alle yder en skærv til at betale den bøde på 10.000 kr. som Lars er blevet idømt. (Så snart vi får opsporet et kontonummer vil vi oplyse det her.)
  2. At vi udskriver denne Anmeldelse i henhold til Straffelovens §266b i mange eksemplarer, deler den ud til venner og bekendte og sender den til den lokale politimester.

Vi ses i lejrene!

Ron Paul, interessant indenrigspolitik, dårlig udenrigspolitik

Filed under: TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 20:49

Ron Paul har klaret sig godt i de republikanske caucasus og primærvalg.

Han har en meget minimalistisk indstilling til hvad den amerikanske stat skal blande sig.
På det indenrigspolitiske og økonomiske område er der nytænkning.
Det sympatiserer jeg med.

Men på det udenrigspolitiske felt opfatter jeg – og mange andre – ham som en katastrofe, både for USA, men sandelig også for den frie verden.

Her er et indslag om hans holdning til Patriot act (taget herfra)

Og her et indslag(fra 2009) om hans udenrigspolitik:

Og hvad siger så hans modstandere?

Her er et kort og præcist partsindlæg:

og her Glenn Beck:

og tilsidst lidt mere om hans udenrigspolitik:

Kan man stole på det amerikanske valgsystem ?

Filed under: TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 20:19

Ved det republikanske valg i New Hampshire dokumenterede nogle personer at det er muligt at manipulere valgsystemet

Det gjorde de ved at dukke op og angive navnet på døde personer ved valgstedet. I New Hampshire kræves der – underligt nok – IKKE nogen for for legitimation , man bliver blot bedt om et navn.

Se videoen her

Ikke særlig smart.

Israels “fredspartner” : “jøderne står bag alt ondt”

Filed under: Palæstina - Libanon, TrumfEs, Vestbredden — trumfes @ 19:49

Israels fredspartner burde i princippet være PA = Palestinian Authority, ledet af Abbas. Men se her, hvad der bringes på det officielle palæstinensiske TV

Se videoen her

Bemærk at disse fredelige ord ikke stammer fra Hamas, men fra det officielle PLO.

Hvem sagde hadefuld tale ??

Fædreland eller beboet område?

Fædreland eller beboet område? 100 epistler mod Danmarks islamisering og for repatriering“. Det er titlen på forfatterens Peter Neerup Buhl seneste bog, som udkom i sidste måned.

Den Danske Forenings hjemmeside kan man læse følgende beskrivelse af bogens indhold, (og i øvrigt også bestille den):

Denne bogs hovedtese er, at tilstedeværelsen af muslimer i Danmark (og de øvrige vesteuropæiske lande) allerede er alt for voldsom til, at en betryggende, politisk bæredygtig udvikling
kan sikres i det længere perspektiv. Politik består tit af valg mellem onder, og det sandsynliggøres, at det mindste onde i denne sammenhæng vil være, at ikke kun nogle kriminelle og
udrejsevillige, men størsteparten af de muslimer, som i de senere årtier har bosat sig her, bliver sendt tilbage til udrejselandet (eller et andet sted efter eget valg), og det må efter alt
at dømme for det meste ske med tvang. I bogen argumenteres der for nødvendigheden af dette uhyre projekt, hvis påtrængenhed foreløbig kun indses af et fåtal, og den gennemgår de
etiske og praktiske dilemmaer ved det, der meget vel kan blive det 21. århundredes største verdenspolitiske stridspunkt. Desuden drøftes det i bogen, om det er den førte masseindvandrings- og
integrationspolitik eller ideen om massehjemsendelse (repatriering), der mest rammende kan betegnes som “ekstrem”.