Hodjanernes Blog

31 januar 2012

Blødsødenhed er relativ

Det kommer an på hvad vej hovedet vender.

“Down Under” er man rystet og chokeret over, at en kulturberiger, som deltog i en massevoldtægt af en 13-årig pige, prøveløslades allerede efter kun 8 år i Hotel Gitterly. Men – som min australske ven siger: Ved udmålingen af straffen tog dommeren hensyn til hans kulturelle baggrund, idet “man under islamisk lov har ret til at voldtage unge, hvide piger”. Den usædvanligt tidlige prøveløsladelse kan desuden skyldes, at “pigerne var i byen for at drikke, var uledsagede og gik uden tørklæde”. Da jeg fortalte ham, at her i Mohammedanmark ville han maksimalt få 2 år og være ude efter 8 måneder, nægtede han at tro mig og påstod at han i skolen havde lært at Danmark var et civiliseret land med et  fungerende retsvæsen(!). Hvorefter jeg påstod, at han burde kræve sine skolepenge tilbage. – Her viser vi et indslag fra australsk TV om sagen:

Kristenslam

Omdøbelsen af Kirkeministeriet giver allerede resultater: en muslim-venlig bibel.

Biskopperne vil elske det og velsigne det: WND: “In the world of questionable and sometimes downright silly Bible translations, one would think that it couldn’t get any worse. After all, we’ve seen the “In da beginnin’ Big Daddy created da heaven an’ da earth” Ebonics Bible, as well as the “Apostle’s Log” Star Trek English paraphrase Bible. In a more serious effort, the New Oxford Annotated Bible was created in part by pro-”gay” and feminist scholars in order to set forth a more “gay” revisionist interpretation of Scripture.

But now there is a major controversy developing as the latest altered Bibles are being created by organizations that most would think of as being more conservative and reasonable. At the forefront of the controversy are the Wycliffe Bible Translators, the Summer Institute of Linguistics and Frontiers, all of which are producing Bible translations that remove or modify terms which they have deemed offensive to Muslims. – That’s right: Muslim-friendly Bibles.

Included in the controversial development is the removal of any references to God as “Father,” to Jesus as the “Son” or “the Son of God.” One example of such a change can be seen in an Arabic version of the Gospel of Matthew produced and promoted by Frontiers and SIL. It changes Matthew 28:19 from this: “baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit”. – To this: “cleanse them by water in the name of Allah, his Messiah and his Holy Spirit.”

Det går dine skattekroner stadig til: Hjernevask af børn

Hundeforbud i Holland

Skolen for Døden

Politikerne forventer stor efterspørgsel på imamer, mullah’er, ayatollah’er og muftier.

I gamle dage havde man et fyndord om undervisning: “Skolen for Livet”. Meningen var velsagtens, at man foruden at kunne læse, skrive og regne burde kunne begå sig i samfundet. Men – som sagt – det var i gamle dage. Skal man kunne begå sig i nutidens “samfund” – en absurd betegnelse, når man tænker efter – er det ganske anderledes færdigheder der efterspørges. Nemlig ingen. Derimod kan der være et behov for en vis portion galgenhumor. I hvert fald for os der stadig kan læse og alligevel ønsker at bevare vor mentale sundhed. Et par eksempler: I går kunne man i dasbladet Samarbejds-Politikens netavis læse følgende: “Den Korte Avis ligner mere en platform for meningsdannere end en regulær netavis.”-  Jamen, det stod der! – og vi mistænker ikke Samarbejds-Politiken for at huse selvironiske tilbøjeligheder…

I dagens udgave af samme ‘netavis’ kan man yderligere afprøve sine færdigheder udi beherskelse af lattermuskler: “Stadig flere nydanske familier fravælger folkeskolen og sætter deres børn i fri- og privatskoler. (…) De muslimske friskoler har været kritiseret for at isolere eleverne og understøtte dannelsen af parallelsamfund. Men børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil ikke bebrejde de forældre, der vælger en muslimsk friskole til deres børn. “Jeg synes, det er ærgerligt på samme måde, som når danske forældre vælger folkeskolen fra. Men i forhold til nydanske elever har vi det problem, at vi kan se, at folkeskolen ikke er god nok til at løfte dem fagligt«, siger hun. (…) Også Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, er bekymret over, at de muslimske elever i så høj grad fravælger folkeskolen: »Det er ikke i sig selv et problem, at man vælger en friskole – men det må ikke være, fordi man ikke er sikker på, at éns barn får en god undervisning og uddannelse«, siger hun.”

Lad os nu se, om vi har forstået det ret…ansvarsbevidste danskere samt Skattepigen, Skrigeskinken og NIMBY-Margrethe tager deres unger ud af folkeskolen fordi den er for meget multi-kulti. Og så alle de underfrankerede fejlfarver…Uf!. Muslimerne tager deres unger ud fordi den er for meget multi-kulti – hvilket vil sige at lærerne er for ringe til at udlægge koranen. Og så er de enten fejlfarvede eller af det gale køn. Oftest begge dele. Og går rundt uden hverken burka eller sort fuldskæg. Folkeskolen er således overflødig og salig Grundtvig bør revideres: “Een skole for delinkventer og een skole for eksekutører”…

30 januar 2012

Mogens Glistrup i Focus 1971

Filed under: Politik — Jernhesten @ 21:51

I dag er det præcis 41 år siden at Glistrup sammenlignede skattesnydere og jernbanesabotørerne under besættelsen

“40 sekunder, som ændrede Danmarks historie”, sagde man også om udsendelsen. 14 dage senere fortæller Glistrup i en radioudsendelse, at hans trækprocent er på 0.

 

Allen West Tells Obama, Reid, Pelosi “Get the Hell Out of the USA”

Filed under: Politik — Jernhesten @ 19:42

Atlas Schrugs: “West gets it. West knows what’s at stake. This is war and the American people and our very way of life are under attack.”

Geller fortsætter: “West scares the left. And we need that. Because they are vicious and immoral. I salute Allen West for calling out the enemy. This. is. war. Make no mistake about it. This is a philosophical war for the heart and soul of America. America, do not go quietly into the night.”

Nu bliver han jo, desværre ikke den næste præsident, men noget tyder på at godt kunne blive Gingrich vicepræsidentskandidat, så jeg tror jeg vil heppe lidt på ham…(Her hvad Gingrich har sagt)

 

Foråret kommer til Europa

Filed under: Asyl, EURABIA, EUSSR, Indvandring, Kulturberigelse, Multi-kulti, Politik, Schweiz — Tags: — Skjoldungen @ 10:12

Chiasso: En grænsepost mellem EUSSR og Schweiz.

Som bekendt er Schweiz ikke medlem af EUSSR. Landet er derfor i stand til at bestemme hvem der skal have asyl og hvem ikke. Imidlertid har “Det Arabiske Forår” medført store flygtningestrømme til fortrinsvis Italien. Her er det imidlertid så som så med gæstfriheden og det store, sociale tagselv-bord. Derfor søger araberne nordpå. Undervejs skal de så passere Schweiz, Europas rigeste land. Søger de asyl her, vil de få afslag da ingen af dem opfylder de gængse kriterier for asyl. Men da deres ansøgninger skal vurderes, bliver de i ventetiden indlogeret på asylcentre, hvor de kræver ind af hjertens lyst, hærger og chikanerer lokalbefolkningen det bedste de har lært. Hvilket ikke er så lidt. Her bringer vi en lille reportage fra Shweizisk TV, som ikke lider af den islamofobiske berøringsangst der præger vore egne medier:

Vodpod videos no longer available.

(Tip: Politically Incorrect)

29 januar 2012

Den Korte Avis

Et lyspunkt i et hav af konforme aviser…?

Statens tvangsudskrivning af støtte til The Lame Street Media udgør ca. 6,4 millarder kroner årligt. Heraf går de godt 4 millarder til DanMarx Radio og altså ca. 2 milliarder til de aviser hvis oplagstal af indlysende grunde er i frit fald. I Dag kan Samarbejds-Politiken så fortælle, at en af vore utallige styrelser – i dette tilfælde Konkurrencestyrelsen – har resolveret, at det nok skulle række. Når denne styrelse pludselig vågner op, skyldes det at et af vore ligeledes utallige udvalg, Dyremoseudvalget, har foreslået yderligere 4 millioner til Pravda i Pilestræde og 5 millioner til JydePotten/Samarbejds-Politiken. Styrelsen bemærker tørt: “En støtteordning, som giver koncernerne mulighed for at understøtte og eventuelt styrke deres markedsmagt i konkurrencen med uafhængige lokalaviser vil være uhensigtsmæssig ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv. […] Hvis de store mediehuse både får støtte til print- og netmedier, så vil de stå stærkere i konkurrencen med små rene netmedier i kraft af muligheden for stordriftsfordele.” – Så sandt, så sandt, men hvad tænker Konkurrencestyrelsen dog på når man ikke ved hvad vej vinden blæser…?

Sagen skal så afgøres af kultminister Uffe Elbæk. Hans adkomst til ministerbilen skyldes en fortid som kaospilot og et medlemsskab af Det Radigale Venstre, hvorfor afgørelsen kan træffes på et nanosekund: man fornærmer jo ikke den der holder taburetten under en, vel? – Så nu agter de to bladhuse at bruge de rare millioner til at ‘forbedre’ deres netudgaver. Dem kender vi godt, thi i embeds medfør tvinger vi os til at frekventere disse omtrent dagligt ud fra devisen om, at man skal holde sig orienteret om fjendens bevægelser, rænker og afledemanøvrer. Blandt andet har vi kunnet konstatere, at disse ‘netaviser’ har et noget indskrumpet syn på den demokratiske debat, idet de ikke tillader anonyme kommentarer og da slet ikke modsigelser. Så herfra skal lyde: a sejer walbekom” .

Til gengæld har denne søndag så set fødslen af en netavis, som ifølge dens ejere, redaktører og finasiører – Karen Jespersen og Ralf Pittelkow – vil “bringe nyheder, analyser og meninger. På alle fronter er vores ambition at gå til sagens kerne. Vi vælger et begrænset antal begivenheder og emner ud og skriver kort og klart om dem. Vi vil vise, at man kan være seriøs uden at bruge mange ord”. Ej heller her kan man kommentere artiklerne, men der vil dog blive tale om en “redigeret debatspalte”. – Vi har kort (sic.) skimmet førsteudgaven og synes godt derom. Den er i hvert fald bedre end konkurrenterne – omend lige lovlig kortfattet. Af indholdet kan nævnes, at man foruden en newsticker har en redaktionel spalte med traditionelle nyheder – såsom lidt hoppeborgsfnidder, noget om gartnerier, skoler og sport. Lederen er skrevet af Ralf Pittelkow og handler om Skattepigens forhåbentlig snarlige exit. Alle skribenterne skriver et nydeligt dansk, hvilket i sig selv er en nyskabelse i avisverdenen og de virker velorienterede – en anden nyskabelse. Man har også ladet Farshad Kholghi skrive en klumme som næsten ord til andet er en bekræftelse vor egen spådom fra den 2. februar 2011. Der er ingen multi-kulti-jubel og ingen lobhudling af EUSSR – (så længe det varer…?) – Læserbreve er der endnu ingen af.

Så skulle en og anden stadig føle et vist behov for lejlighedsvist at besøge en netavis, så kan man roligt springe de gammelkendte over og gå direkte til Den Korte Avis. Den gør på ingen måde de politiske blogs overflødige, men såfremt man kan holde hvad man lover, nemlig klarhed, skarphed og seriøsitet, så burde de 11 millioner fra kultminsteren gå til Den Korte Avis. – Ak ja, også vi kan være naïve…

Arabisk forår på Tahrir pladsen i Cairo : 3 kvinder voldtages/forulempes

Filed under: Ægypten, Muslim World, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 14:27

Ægypterne fejrede at islamisterne har sejret ved valgurnerne med at samles på Tahrir pladsen i Cairo.

3 kvinder var også med. Det skulle de ikke have gjort

Læs mere her

En demokrat, der nu vil stemme republikansk

Filed under: Barack Hussein Obama, TrumfEs, USA/Canada — trumfes @ 14:06

Her er et interessant interview med Bob Kunst, der indtil nu altid har stemt på det demokratiske parti. Det gør han ikke mere…

For ham er det vigtigste af alt nu at finde en kandidat, der kan slå Hussein Obama .

taget herfra

28 januar 2012

Dawah i Britanistan

Interessant oplysning om islam: Mere end 1300 års islamisk styre har kun resulteret i 60 voldtægter!

How to fix the UK economy – letter to DC

Filed under: Økonomi, Immigration, Penge, Politik, UK — Tags: , , — Hodja @ 16:41

Dear Mr. Cameron,

Please find below my suggestion for fixing the UK ‘s economy.

Instead of giving billions of pounds to banks that will squander the money on lavish parties and unearned bonuses, use the following plan.

You can call it the Patriotic Retirement Plan:

There are about 10 million people over 50 in the work force.

Pay them £1 million each severance for early retirement with the following stipulations:

1) They MUST retire.
Ten million job openings – unemployment fixed

2) They MUST buy a new British car.
Ten million cars ordered – Car Industry fixed

3) They MUST either buy a house or pay off their mortgage –
Housing Crisis fixed

4) They MUST send their kids to school/college/university –
Crime rate fixed

5) They MUST buy £100 WORTH of alcohol/tobacco a week …..
And there’s your money back in duty/tax etc

It can’t get any easier than that!

P.S. If more money is needed, have all members of parliament pay back their falsely claimed expenses and second home allowances

If you think this would work, please forward to everyone you know.

Also………..
Let’s put the pensioners in jail and the criminals in a nursing home.

This way the pensioners would have access to showers, hobbies and walks.

They’d receive unlimited free prescriptions, dental and medical treatment, wheel chairs etc and they’d receive money instead of paying it out.

They would have constant video monitoring, so they could be helped instantly, if they fell, or needed assistance.

Bedding would be washed twice a week, and all clothing would be ironed and returned to them.

A guard would check on them every 20 minutes and bring their meals and snacks to their cell.

They would have family visits in a suite built for that purpose.

They would have access to a library, weight room, spiritual counselling, pool and education.

Simple clothing, shoes, slippers, PJ’s and legal aid would be free, on request.

Private, secure rooms for all, with an exercise outdoor yard, with gardens.

Each senior could have a PC a TV radio and daily phone calls.

There would be a board of directors to hear complaints, and the guards would have a code of conduct that would be strictly adhered to.

The criminals would get cold food, be left all alone and unsupervised. Lights off at 8pm, and showers once a week. Live in a tiny room and pay £600.00 per week and have no hope of ever getting out.

Think about this (more points of contention):

COWS
Is it just me, or does anyone else find it amazing that during the mad cow epidemic our government could track a single cow, born in Appleby almost three years ago, right to the stall where she slept in the county of Cumbria?

And, they even tracked her calves to their stalls. But they are unable to locate 125,000 illegal immigrants wandering around our country. Maybe we should give each of them a cow.

En misforståelse

Filed under: Citater, Humor, Islam, Pakistan, Venstrefløjen — Skjoldungen @ 10:44

Vi hodjanere er såmænd lige så uvidende som alle andre…

Economic Times: “Islam is the “most misunderstood” and “misrepresented” faith in the world, Pakistan Foreign Minister Hina Rabbani Khar said today and acknowledged that illiterate and irresponsible people have been allowed to take the religion in their hands. – “In my mind Islam is the most misunderstood and misrepresented religion in the world. For example, Islam is the one religion that reinforces respect for women but we, the entire world must take responsibility because we have let Islam to be misrepresented,” Khar said during a debate on Democracy at the World Economic Forum ( WEF) here. – She said Islam supports best of the democracies and her country would become the best example of this fact in ten years of time.

“If you ask whether Islam will come in the way of democracy, it is the other way round. Islam supports best of the democracies. Islam and democracy are not contradictory forces. They are rather supportive forces. Pakistan will become the best example of this fact in ten years of time. – “We have to take Islam away from the hands of the left overs of the society. We have let illiterate and irresponsible people take Islam in their hands. But it is also the duty of the Western world to understand the difference. They have been very biased on various occasions,” she added.”

Motiv: Ukendt

Journalister adskiller sig fra alle andre mennesker på eet punkt: de har et uløseligt mysterium.

Washington Post: “Yonathan Melaku was sneaking through Fort Myer and Arlington National Cemetery, his backpack filled with plastic bags of ammonium nitrate, a notebook containing jihadist messages, and a can of black spray paint. The 23-year-old former Marine was heading to the graves of the nation’s most recent heroes, aiming to desecrate the stones with Arabic statements and leave handfuls of explosive material nearby as a message.

Before police foiled the plan in June, the vandalism was to be Melaku’s sixth attack, months after he went on a mysterious shooting spree that targeted the Pentagon, the National Museum of the Marine Corps and two other military buildings in Northern Virginia. A video found after Melaku’s arrest showed him wearing a black mask and shooting a 9mm handgun out of his Acura’s passenger window as he drove along Interstate 95, shouting “Allahu Akbar!”.

Melaku stood in U.S. District Court in Alexandria on Thursday morning to plead guilty to three counts, including shooting at the Pentagon on Oct. 19, 2010, and attempting to injure veterans’ memorials on U.S. property. As part of a plea agreement, Melaku admitted to using his legally obtained 9mm handgun to shoot the National Museum of the Marine Corps, the Pentagon and two military recruiting offices in October and November 2010. The agreement calls for Melaku to serve 25 years in prison. Judge Gerald Bruce Lee accepted the plea, and Melaku is scheduled for sentencing on April 27.

Although Melaku acknowledged shooting at the buildings — attacks that did not injure anyone but caused an estimated $111,000 in damage — it still remains unclear why he did it“.

Der er håb endnu…

Filed under: Bloggere, Demokrati, Diverse, Europa, Frankrig, Jernhesten, Politik — Tags: — Jernhesten @ 00:27

Meningsmåling:  The gap narrows between Le Pen and Nicolas Sarkozy – 2012 Presidential

According to an Ifop /Fiducial poll for the Paris Match site published this Friday, January 27, the first-round gap between Nicolas Sarkozy and FN candidate Marine Le Pen appears to be 1.5 points.

To the question: “If the first round of the presidential election was to be held on Sunday, for which of the following candidates would you most likely vote?”, 28% of respondents said François Hollande (+1 point), 22% Nicolas Sarkozy (-1 point), Marine Le Pen 20.5% (+0.5 points) and 13.5% François Bayrou. Behind them, Jean-Luc Melenchon collects 8% of the vote, Eva Joly 3%, Dominique de Villepin 1.5% and Herve Morin 1%.

27 januar 2012

God racisme-weekend!

Filed under: Film, Humor, USA/Canada — Skjoldungen @ 20:31

I just hope we meet no Muslims, man!

Her er en lille film, som vil give stampisterne en del hovedbrud. Det er en scene fra en gammel film – “Silver Streak” – med Gene wilder og Richard Pryor. En hvid mand er jagtet af politiet og har allieret sig med en sort, som vil hjælpe ham ombord på toget Silver Streak til Chicago. Spørgsmålet til Zenia & Co. er nu, om filmen gør nar af sorte, eller om sorte gør nar af hvide? – Og spørgsmålet til “Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination” lyder: “kender I begrebet humor…?”

Ikke mere israelsk teknologi til islamisterne i Tyrkiet

Filed under: Politik — trumfes @ 17:15

Israel har – omsider – standset al overførsel af teknologi til Tyrkiet

I mange år har Tyrkiet og Israel haft særdeles godt handelsmæssigt og militært samarbejde.
Det er nu desværre ophørt efter at islamisterne vandt valget i 2002 og har bestemt sig for at genere Israel og vesten mest muligt .

Israel har bl.a. solgt UAV (Unmanned Air Vehicle) = spionfly til Tyrkiet.
Tyrkiet har også for 7 år siden bestilt 10 af et af Israels bedste Spionfly – Heron – afbildet foroven. Denne handel er blevet forsinket pga den tyrkiske sensor, der skulle sættes i.
Nu står de leverede Heron’er ubrugelige og venter på tyrkisk teknologi.
Og den skal de nu sætte i uden israelsk hjælp.

Læs mere her

Islamisering fører til Nazislam

Islamisering af München

Older Posts »