Hodjanernes Blog

4 december 2011

Moske som våbendepot – måske

Mit russiske er lidt rustent – men det ser sådan ud.

Blyanten

Filed under: Økonomi, Hodja, Internationalt, Penge — Tags: , , — Hodja @ 10:21

Muslim: Ville en muslimsk terrorist blitt vurdert utilregnelig?

Filed under: Europa, Hodja, Jihad, Jura, Mord, Muslim, Norge, Terrorism, Utøya — Hodja @ 09:00

Abdulkadir Dogan mistet datteren (17) på Utøya.

Han er opprørt over at Anders Behring Breivik er vurdert utilregenlig, og stiller spørsmål ved om en muslimsk terrorist ville fått samme diagnose.

Uansett religiøs og etnisk bakgrunn er slike personer terrorister. Opp gjennom historien har vi sett flere eksempler på at personer som har utført grusomme handlinger, fremstiller seg som spesielle mennesker som er kommet for å frelse og redde sitt land fra vonde mennesker. Disse har fått fengselsstraff, mens Breivik får diagnosen syk. Det blir det samme som å påstå at alle terrorister er syke, noe som ikke stemmer, mener pappaen til drepte Gizem Dogan.