Hodjanernes Blog

24 november 2011

Ansøgning: Hvordan bliver man illegal – undskyld – udokumenteret?

Filed under: Demografi, Hodja, Illegale, Immigration, Jura, Mexico, Politik, Sydamerika, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 23:00

FORMS ARE GOING FAST- SIGN UP TODAY!

Becoming Illegal (Actual letter from an Iowa resident and sent to his senator)

The Honorable Tom Harkin
731 Hart Senate Office Building
Phone (202) 224 3254
Washington DC , 20510

Dear Senator Harkin,

As a native Iowan and excellent customer of the Internal Revenue Service , I am writing to ask for your assistance. I have contacted the Department of Homeland Security in an effort to determine the process for becoming an illegal alien and they referred me to you.

My primary reason for wishing to change my status from U.S. Citizen to illegal alien stems from the bill which was recently passed by the Senate and for which you voted. If my understanding of this bill’s provisions is accurate, as an illegal alien who has been in the United States for five years, all I need to do to become a citizen is to pay a $2,000 fine and income taxes for three of the last five years. I know a good deal when I see one and I am anxious to get the process started before everyone figures it out.

Simply put, those of us who have been here legally have had to pay taxes every year so I’m excited about the prospect of avoiding two years of taxes in return for paying a $2,000 fine. Is there any way that I can apply to be illegal retroactively? This would yield an excellent result for me and my family because we paid heavy taxes in 2004 and 2005.

Additionally, as an illegal alien I could begin using the local emergency room as my primary health care provider. Once I have stopped paying premiums for medical insurance, my accountant figures I could save almost $10,000 a year.

Another benefit in gaining illegal status would be that my daughter would receive preferential treatment relative to her law school applications , as well as ‘in-state’ tuition rates for many colleges throughout the United States for my son.

Lastly, I understand that illegal status would relieve me of the burden of renewing my driver’s license and making those burdensome car insurance premiums. This is very important to me given that I still have college age children driving my car. If you would provide me with an outline of the process to become illegal (retroactively if possible) and copies of the necessary forms, I would be most appreciative. Thank you for your assistance.

Your Loyal Constituent, (hoping to reach ‘illegal alien’ status rather than just a bonafide citizen of the USA)

Donald Ruppert
Burlington, IA
Get your Forms (NOW)!!
Call your Internal Revenue Service at 1-800-289-1040

Statens Institut for Folketilsjofling

Dine skattekroner i arbejde: stigmatisering af – visse – etniske minoriteter.

I en tid hvor snart sagt enhver flække skal have et universitet er der ikke noget at sige til, at forskningen bliver derefter. Nu har forskning ganske vist aldrig været noget man forbandt med de såkaldt “humanistiske” fakulteter og måske derfor er det navnlig disse, der skyder op som svampe i en mosgroet plæne. Ofte med de besynderligste navne. Som nu f.eks. “Syddansk Universitet” med noget man kalder “Statens Institut for Folkesundhed”. Nej, det drejer sig ikke om infektions- eller molekylærbiologi endsige reorganisering af vort fallerede sygehusvæsen, men det stik modsatte. Nemlig nok et “institut” for folkefordummelse. I dette tilfælde dog yderligere tilsat et element af noget så politisk ukorrekt som hetz og mistænkeliggørelse af etniske minoriteter. – Her vil den vågne læser nok stoppe op og snappe efter vejret. Så hvordan kan det nu hænge sammen…?

Statens Institut for Folkesundhed: “Slåskampe blandt skolebørn er forholdsvis almindeligt, især blandt drenge, men hyppigheden hænger tydeligt sammen med børnenes sociale miljø. Skolebørnsundersøgelsen 2010 viser fx meget store forskelle fra den ene skole til den anden. Blandt 11-15-årige er der på nogle skoler 39 %, som siger, at de har været i slåskamp i skolen eller fritiden flere gange i løbet af det seneste år, mens det kun er 4 % på andre skoler. Forekomsten af slåskampe flere gange er ca. dobbelt så høj blandt børn af arbejdsløse forældre, 28 %, som blandt børn af forældre i højere socialgrupper, 14 %. Og forekomsten er dobbelt så høj blandt indvandrere og efterkommere, 32 % end blandt etnisk danske, 16 %.

Ser man det…Instituttet har altså forsket sig frem til noget alle vidste i forvejen, så hvad er problemet? – Jo, der er faktisk et: “indvandrere og efterkommere” er let og elefant slået sammen i een, uspecificeret pærevælling. Og selv om enhver dansker er udmærket klar over hvem disse slagsbrødre er, så fremgår det ikke af “undersøgelsen”. Hvilket vil sige, at man har medtalt de efterhånden ikke få kinesiske, vietnamesiske, indiske, polske, koreanske, amerikanske o.s.v. børn og slået dem i hartkorn med hele kohorten. Og da de nævnte grupper i talrige opgørelser fra udlandet har vist sig at klare sig bedre i skolen end gennnemsnittet, så har deres mindre uvornskab altså kunstigt reduceret “indvandrergruppens” mobbefrekvens. Hvorved opnås to ting: det kommmer til at se ud som om (nogle ganske bestemte) “indvandrere og efterkommere” er mindre bøllede end de faktisk er, og samtidig retter man bager for smed.

At vore udmærkede medborgere af kinesisk, vietnamesisk o.s.v. herkomst vedvarende og tålmodigt finder sig i sjovnalisternes generaliserede “indvandrere og efterkommere” er måske forståeligt al den stund ingen alligevel tager sig af hvad bladsmørere, mikrofonstativer og skærmtrolde finder på. Men når skatteborgerne også skal betale for officiel, statslig tilsvining af lovlydige og flittige befolkningsgrupper, så var det måske på tide at føle sig bare en lillebitte smule krænket. Til en afveksling. – Skulle det komme dertil, så går nærværende redaktion gerne med i fakkeltoget…!

Obama plejer at blive beundret i MainStreetMedia. Men Klavan er ikke MainStreetMedia

Filed under: TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 19:58

Her er en salve i 3 dele , hvor Andrew Klavan gennemgår Obama’s taler for “crap”. Som det vil fremgå, er han ikke nogen Obama-fan

Og som det ses på dette billede , er Klavan ikke den eneste, der ikke synes om Obama

Billedet er taget fra en russisk nyhedsoplæser, som lige gav Obama en speciel hilsen med …


Billedet er taget herfra

Who are you Mr President? Nigel Farage asks Van Rompuy

Filed under: Demokrati, EU, Europa, EUSSR, Hodja, Politik, UK — Tags: , — Hodja @ 13:18

Nigel Farage i stødet.

Den gale mullah fra forstæderne

Mere på EDL

Climategate breder sig som CO2 fra et kulfyr

Det kæmper vi for i Afghanistan

Voldtægstoffer: 12 år i fængsel eller gift dig med din gerningsmand.

EU modsætter sig hendes frigivelse fra fængslet.

Demonstranter på Tahrir Pladsen i Cairo

Egyptian Cleric Leads Pro-Al-Qaeda Demonstration in Tahrir Square, Threatens U.S. and Jews.

I am Denmark

Filed under: Danmark, Danmarks Omdømme, DF, Hodja — Hodja @ 08:36

Villy Vendekåbe vender om

For et par år siden berettede vi om Villy Søvndal som deltog i en demonstration imod det iranske præstestyre. Nu er dagsordenen en anden…

Det er vel efterhånden en velkendt sag at en hvis Ahmadinejad med alle midler forsøger at skaffe sig atomvåben, så han kan opfylde sin drøm og udrydde staten Israel, og dræbe så mange jøder som overhovedet muligt. I den vestlige verden findes endnu enkelte politikkere som ikke er helt med på ideen. Herhjemmefra hører vi fx Søren Pind true med krig. (Var et klart ultimatum ikke bedre? Eller måske gå skridtet videre og aktivt forsøge at afsætte landets terroristledere?) Nå ja, så har vi også en udenrigsminister som vælger at komme med et løfte om at Danmark “under ingen omstændigheder vil involveres i en krig” mod dem. Eller sagt med andre ord – frit spil til at udvikle a-våben. Det vækker selvfølgelig jubel i Ahmadinejad-lejren, som kalder beslutningen klog og i god overenstemmelse med den offentlige mening. Derfor må vi Hodjanere naturligvis gøre det samme som  Limpinden – nemlig ønske Udenrigsministeren tillykke med hans nye venner i Teheran.